Nikolić, Davor, - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393919
  Nikolić, Davor ;
  U početku bijaše kletva ... : zapisi usmenoretoričkih žanrova i njihove interferencije s djelima pisane književnosti u dopreporodnom razdoblju hrvatske književnosti / Croatica, 41 (2017), 61 ; str. 357-378.
  Elektronička verzija (Hrčak) | Elektronička verzija (Repozitorij FF-a)
  edit
 2. 366239
  Nikolić, Davor ; Bakarić, Nikola ;
  What Makes Our Tongues Twist?: Computational Analysis of Croatian Tongue-Twisters / 2016Journal of american folklore, 129 (2016), 511 ; str. 43-54. http://dx.doi.org/10.5406/jamerfolk.129.511.0043
  WOS:000390753300004
  Scopus ID:2-s2.0-84964624234
  edit
 3. 375625
  Nikolić, Davor ;
  Digitalna humanistika i nacionalna filologija: o mogućim implikacijama računalnoga obrata / 2016Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 40 (2016), 60 ; str. 75-87.
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit
 4. 394057
  Grgić, Ana ; Nikolić, Davor ;
  »Ovaj grad zovu još i...« – o antonomazijama za toponime / Folia onomastica Croatica. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014., 23 (2014) ; str. 77-94.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207677 | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207677
  edit
 5. 335141
  Nikolić, Davor ;
  Fonostilistički pristup pjesmi "Evanđelisti" Ivana Slamniga / Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 58 (2014), str. 147-162.
  edit
 6. 309798
  Nikolić, Davor ;
  Antonomazija u pripovijetkama Ive Andrića / HUM - časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 8 (2012), str. 168-186.
  http://bib.irb.hr/datoteka/594605.Antonomazija_u_pripovjetkama_Ive_Andrica.pdf
  edit
 7. 309379
  Grgić, Ana ; Nikolić, Davor ;
  Upotreba i prepoznavanje antonomazija - usporedba mlađih i starijih govornika / Govor : časopis za fonetiku, 28 (2011), 1 ; str. 25-43.
  http://bib.irb.hr/datoteka/547724.Upotreba_i_prepoznavanje_antonomazija.pdf
  edit
 8. 309679
  Grgić, Ana ; Nikolić, Davor ;
  Antonomazija - figura kulturnoga pamćenja / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 23 (2011), 2 ; str. 129-142.
  http://bib.irb.hr/datoteka/575488.Grgic_Nikolic_FLUMINENSIA_2011_2_9.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122630
  edit
 9. 308854
  Nikolić, Davor ;
  Struktura i funkcija kletvi u usmenoj i pisanoj epici / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 47 (2010), 2 ; str. 147-162.
  http://bib.irb.hr/datoteka/494160.2_NikolicHR.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=92849
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 335251
  Nikolić, Davor ;
  Retorika kao temelj mišljenja / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 22 (2014), 527 ; str. 14-14.
  http://http://www.matica.hr/vijenac/527/Retorika%20kao%20temelj%20mi%C5%A1ljenja/
  edit
 2. 309051
  Nikolić, Davor ;
  7. međunarodna konferencija o argumentaciji (7th International Conference on Argumentation) Amsterdam, Nizozemska, od 29. lipnja do 2. srpnja 2010. / Govor : časopis za fonetiku, XXVII (2010), 2 ; str. 165-167.
  http://bib.irb.hr/datoteka/514945.Nikolic_Prikaz_ISSA.pdf
  edit
 3. 308610
  Nikolić, Davor ; Botica, Stipe ;
  Gospa Sinjska vizijom pučkog pjesnika: Teška povijest roda hrvatskoga za vrijeme zuluma turskoga / Gospa Sinjska, 36 (2009), str. 19-24.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335600
  Nikolić, Davor ; Bakarić, Nikola ;
  Tko je blagoga glasa? Eufonija u poeziji A. G. Matoša i u "Hrvatskoj mladoj lirici" / U: Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.). Šesti hrvatski slavistički kongres. Knjiga sažetaka. Vinkovci - Vukovar - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2014, str. 140-141.
  [Naziv skupa: Šesti hrvatski slavistički kongres (10-13.09.2014. ; Vukovar i Vinkovci, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 393920
  Nikolić, Davor ; Bakarić, Nikola ;
  Korelati eufonije u Matoševim sonetima / Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2018, str. 801-811.
  http://bib.irb.hr/datoteka/946672.2018._Nikoli_i_Bakari._Korelati_eufonije_u_Matoevim_sonetima.pdf
  edit
 2. 313367
  Grgić, Ana ; Nikolić, Davor ;
  Nomen est culturae omen - Vosijanske antonomazije u različitim kulturama/jezicima / U: Turk, Marija (ur.). A tko to ide? / А хто там ідзе?: Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo, 2013, str. 189-202.
  edit
 3. 317831
  Grgić, Ana ; Nikolić, Davor ;
  Cowboys, poets, professor... - Antonomasia in Sports Discourse / U: Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.). Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric. Book of Abstracts/Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2012, str. 27-28.
  [Naziv skupa: Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric (19-22.04.2012. ; Postira, Hrvatska)]
  http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_25_ISBN_978-961-270-170-3_SWF/ISBN_978-961-270-170-3.html
  edit
 4. 317950
  Nikolić, Davor ;
  Kako je Milivoj Solar prestao biti "zabavan" i postao "trivijalan" (Književnoteorijski pomak M. Solara od termina zabavne prema terminu trivijalne književnosti) / U: Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Knjiga 2. Rijeka : Filozofski fakultet Rijeka, 2012, str. 653-660.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (07-10.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/593250.Kako_je_Milivoj_Solar_prestao_biti_zabavan_i_postao_trivijalan.pdf
  edit
 5. 318063
  Nikolić, Davor ;
  Etimološke figure u molitvicama zbirke fra Stanka Petrova / U: Šešelj, Stjepan (ur.). Dr. fra Stanko Petrov - hrvatski franjevac, jezikoslovac, književnik. Opuzen - Zagreb : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti ; Hrvatska kulturna zaklada - Hrvatsko slovo, 2012, str. 97-106.
  [Naziv skupa: Sedmi neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret: Fra Stanko Petrov - hrvatski franjevac, jezikoslovac, književnik (29.09.-1.10.2011. ; Metković - Ploče - Opuzen - Humac/Ljubuški, Hrvatska - Bosna i Hercegovina)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/600892.Etimoloke_figure_u_molitvicama_zbirke_fra_Stanka_Petrova.pdf
  edit
 6. 317154
  Nikolić, Davor ; Tomić, Diana ;
  Employing the Toulmin’s Model in Rhetorical Education / U: Eemeren, Frans H. van ; Garssen, Bart ; Godden, David ; Mitchell, Gordon (ur.). Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the Study of Argumentation. Amsterdam : Rozenberg / Sic Sat, 2011, str. 1366-1380.
  [Naziv skupa: 7th International Conference on Argumentation (29.06.-02.07.2010. ; Amsterdam, Nizozemska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/520447.Chapter_123_Nikolic__Tomic.pdf
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 379201
  Nikolić, Davor ;
  A curse is dislodged by a curse: Triangulation of charm, curse and legends about saints / Verbal Charms and Narrative Genres: A three-day international conference. Budimpešta : Mađarska akademija znanosti, 2017, str. 10-10.
  edit
 2. 366250
  Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ;
  A Hidden Pot of Charm Scholarship: The History of Critical Reflection on Charms in Croatian Folkloristics / 20169th Conference of the International Committee for Charms, Charmers and Charming. Charms, Charmers and Charming: Innovation and Tradition. Cork : University College Cork ; College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences, 2016, str. 10-10.
  edit
 3. 318370
  Nikolić, Davor ; Tomašić Jurić, Josipa ;
  Charming Elements in Croatian Folk Prayers / U: Būgienė, Lina (ur.). The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research. Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity. June 25-30, 2013, Vilnius, Lithuania. Program & Abstracts. Vilnius : The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2013, str. 154-154.
  [Naziv skupa: The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research. Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity (25-30.06.2013. ; Vilnius, Litva)]
  edit
 4. 317877
  Nikolić, Davor ; Bakarić, Nikola ;
  Slogovna struktura hrvatskih brojalica i brzalica / U: Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Jezik kao informacija / Language as Information Knjiga sažetaka / Book of Abstracts. Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku / Srednja Europa, 2012, str. 97-99.
  [Naziv skupa: Jezik kao informacija. XXVI. međunarodni znanstveni skup (11-13.05.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 317649
  Nikolić, Davor ;
  Antonomazija u pripovjednome opusu Ive Andrića / U: Juka, Slavica ; Musa, Šimun (ur.). Međunarodni znanstveni simpozij Ivo Andrić (u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade) - Sažetci radova. Mostar : Filozofski fakultet i Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest Sveučilišta u Mostaru, 2011, str. 30.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni simpozij Ivo Andrić (u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade) (04.11.2011. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 6. 317756
  Nikolić, Davor ;
  Primjena fonostilističke metode u radovima hrvatskih autora / U: Tomić, Diana ; Mildner, Vesna (ur.). Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (1953. - 2006.). Sažeci. Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011, str. 27.
  [Naziv skupa: Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (1953. - 2006.) (3.12.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 7. 316845
  Nikolić, Davor ; Tomić, Diana ;
  Toulmin's argumentation model facing non-deductive types of reasoning / U: Eemeren, Frans van ; Garssen, Bart ; Godden, David ; Mitchell, Gordon (ur.). 7th International Conference on Argumentation. Amsterdam : University of Amsterdam, 2010, str. 158-158.
  [Naziv skupa: 7th International Conference on Argumentation ISSA (29.06.-02.07.2010. ; Amsterdam, Nizozemska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/482597.Nikolic_Tomic_-_short-abstract-issa-2010.doc
  edit
 8. 316948
  Nikolić, Davor ; Grgić, Ana ;
  Antonomazija - figura kulturnog pamćenja / U: Lazić, Nikolaj ; Liker, Marko ; Mildner, Vesna (ur.). Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora : Knjiga sažetaka. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatsko filološko društvo, 2010, str. 51-52.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora (7 ; 2010) (09.-11.12.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/495173.Sazetak_Grgic_Nikolic.doc
  edit
 9. 316958
  Nikolić, Davor ;
  Kako je Milivoj Solar prestao biti „zabavan” i postao „trivijalan” (Teorijski pomak od termina zabavne prema terminu trivijalne književnosti) / U: Turk, Marija (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres, Zbornik sažetaka. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2010, str. 262-263.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (07-10.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/496331.Sazetak_D._Nikolic.doc
  edit
 10. 316089
  Nikolić, Davor ;
  Petrićevi Dijalozi o retorici - uzorna novoplatonovska retorika / U: Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.). 17. dani Frane Petrića. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2008, str. 220-221.
  [Naziv skupa: 17. dani Frane Petrića: 15. simpozij Petrić i renesansne filozofske tradicije (24-27.09.2008. ; Cres, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/404499.Sazetak.doc
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312936
  Nikolić, Davor ;
  Etimološke figure u bugaršćicama Bogišićeva zbornika Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa / U: Breneselović, Luka (ur.). Spomenica Valtazara Bogišića. Knjiga druga. Beograd : Službeni glasnik, 2011, str. 583-592.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 307900
  Nikolić, Davor ;
  6. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora", Zagreb, Hrvatska, od 6. do 8. prosinca 2007. / Govor : časopis za fonetiku, XXV (2008), 1 ; str. 119-121.
  http://bib.irb.hr/datoteka/404479.Prikaz_Istraivanja_govora.doc
  edit

Uredništva

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 390782
  Banković-Mandić, Ivančica ; Botica, Stipe [edt.] ; Nikolić, Davor [edt.] ; Tomašić Jurić, Josipa [edt.] ; Vidović Bolt, Ivana [edt.] ;
  Izgovor hrvatskog kao inog iz perspektive izvornih govornika / 2018Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društv, Hrvatski slavistički odbor, 2018, str. 869 - 884. .
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 393783
  Luić-Vudrag, Dubravka ; Nikolić, Davor [edt.] ; Rudan Kapec, Evelina [edt.] ; Tomašić Jurić, Josipa [edt.] ;
  Znanstvena i stručna bibliografija prof. dr. sc. Stipe Botice 1983 - 2018. / Tragovi tradicije, znakovi kulture : zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatsko filološko društvo : Matica hrvatska, 2018, str. 29-42.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 375642
  Botica, Stipe ; [edt]Nikolić, Davor ; [edt]Tomašić Jurić, Josipa ; [edt]Vidović Bolt, Ivana ; [edt]
  Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2016. - 2 sv. ; 25 cm. ISBN: 9789532961287 .
  edit

2.34 Knjiga sažetaka (domaće konferencije)

 1. 332625
  Botica, Stipe ; [edt]Nikolić, Davor ; [edt]Tomašić Jurić, Josipa ; [edt]
  Knjiga sažetaka : Šesti hrvatski slavistički kongres, Vukovar i Vinkovci, 10. - 13. rujna 2014. / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : 2010. - 265 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532960907.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:32