Pandžić, Vlado, - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 309575
  Pandžić, Vlado ;
  Sveučilišni udžbenici Josipa Silića (u okviru metodičkih kolegija ili nastavnih predmeta) / Hrvatski, 1(2009.), str. 103-141.
  edit
 2. 308024
  Pandžić, Vlado ;
  Bosanskohercegovački prinosi hrvatskoj književnosti (11. st. - 1945) / Radovi Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost u Sarajevu, X. (2008.), str. 101-126.
  edit
 3. 308026
  Pandžić, Vlado ;
  Dramski tekst kao lingvometodički predložak u antici / Hrvatski, 1 (2008.), str. 9-28.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 310079
  Pandžić, Vlado ;
  Škola, učenje i učivo u Damjanovićevim znanstvenim prinosima / Nova Croatica, 6 (2012.), str. 29-58.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 316241
  Pandžić, Vlado ;
  Borba za rukopise Antuna Branka Šimića / U: Pandžić, Vlado (ur.). Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću. Drinovci (BiH) : Matica hrvatska Grude, 2008., str. 83-106.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću (5. i 6. rujna 2008. ; Drinovci, Bosna i Hercegovina)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 312284
  Pandžić, Vlado ;
  Prosjačka govornička škola u Raosovu romanu Prosjaci i sinovi / U: Matoš, Stipan ; Pandžić, Mila ; Pandžić, Vlado (I. dio: Radovi Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Ivanu Raosu) i Miroslav Mićanović (II. dio: Izabrane pjesme suvremenih hrvatskih pjesnika) (ur.). Zbornik radova i pjesama. 8. kijevski književni susreti (I. dio: Radovi Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Ivanu Raosu). Kijevo : Općina Kijevo ; Pučko otvoreno učilište, 2009., str. 19-38.
  edit
 2. 312172
  Pandžić, Vlado ;
  Jure Kaštelan u očima naših suvremenika / U: Pandžić, Vlado (ur.). Zbornik radova i pjesama - Radovi Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Juri Kaštelanu. Kijevo : Općina Kijevo ; Pučko otvoreno učilište, 2008, str. 41-58.
  edit
 3. 312175
  Pandžić, Vlado ;
  Recepcija Gardaševa književnog djela u Bosni i Hercegovini / U: Pintarić, Ana (ur.). Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 9 - Život i djelo(vanje) Ante Gardaša. Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ; Filozofski fakultet, Filozofski fakultet Pečuh ; Matica hrvatska Osijek, 2008, str. 35-49.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 375629
  Pandžić, Vlado ;
  Domoljubne i rodoljubne pjesme u Glasu Hercegovca / 2016Fra (don) Franjo Milićević. Mostar : FRAM-ZIRAL, Mostar, 2016., str. 67-94.
  edit
 2. 313241
  Pandžić, Vlado ;
  Antologijski govor fra Paškala Buconjića o svetoj braći Ćirilu i Metodu u Rimu (uoči 150. obljetnice: 5. srpnja 1863. – 5. srpnja 2013.) / U: Bušić, Mario (ur.). Susreti 6, Godišnjak Matice hrvatske - Ogranak Grude. Grude : Matica hrvatska - Ogranak Grude, 2012., str. 13-26.
  edit
 3. 312722
  Pandžić, Vlado ;
  Slamnigov srednjoškolski i sveučilišni priručnik Svjetska književnost zapadnog kruga / U: Bagić, Krešimir (ur.). Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! Zbornik radova 10. kijevskih književnih susreta. Kijevo - Zagreb : Općina Kijevo / Pučko otvoreno učilište Invictus / AGM, 2011, str. 251-268.
  edit
 4. 313045
  Pandžić, Vlado ;
  Svečani govori Ante Kostantina Matasa u Sinju - klasična nadahnuća za hrvatsko domoljublje / U: Matas, Mate ; Faričić, Josip (ur.). Zagora između stočarsko-ratarske tradicije te procesa litoralizacije i globalizacije. Zadar ; Split : Sveučilište u Zadru ; Kulturni sabor Zagore ; Ogranak Matice hrvatske Split, 2011., str. 555-585.
  edit
 5. 313046
  Pandžić, Vlado ;
  Buconjićeve Ljiljanke i prosvjetiteljske zamisli / U: Šašelj, Stjepan (ur.). Nikola Buconjić - hrvatski književnik, etnograf, folklorist i historiograf. Opuzen ; Zagreb : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti ; Matica hrvatska Neum ; Hrvatska kulturna zaklada ; Hrvatsko slovo, 2011., str. 150-167.
  edit
 6. 312577
  Pandžić, Vlado ;
  Pjesnik Boris Maruna u očima naših suvremenika / U: Grgas, Stipe (ur.). Boris Maruna, Zbornik radova, 9. kijevski književni susreti. Kijevo - Zagreb, 2010. : Općina Kijevo i Pučko otvoreno učilište Invictus, Zagreb, 2010, str. 175-191.
  edit
 7. 312674
  Pandžić, Vlado ;
  Stanislav Šimić - "duhovni hajduk u jeziku" / U: Bušić, Mario (ur.). Susreti 4. Grude (BiH) : Matica hrvatska Grude, 2010, str. 247-274.
  edit
 8. 312675
  Pandžić, Vlado ;
  Antun Branko Šimić: "Čuđenje u svijetu" ili jedan od najvećih hrvatskih pjesnika svih vremena / U: Marjanović, Mirko (ur.). Antun Branko Šimić, Pjesme (Priredio Vlado Pandžić). Sarajevo : Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, 2009, str. 5-24.
  edit
 9. 312678
  Pandžić, Vlado ;
  A. B. Šimić - avangardni književni kritik / U: Marjanović, Mirko (ur.). Antun Branko Šimić, Proza I (Priredio Vlado Pandžić). Sarajevo : Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, 2009, str. 5-19.
  edit
 10. 312679
  Pandžić, Vlado ;
  Produktivni avangardni kritik - usputni, neuspjeli pripovjedač / U: Marjanović, Mirko (ur.). Antun Branko Šimić, Proza II (Priredio Vlado Pandžić). Sarajevo : Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, 2009, str. 5-23.
  edit
 11. 312680
  Pandžić, Vlado ;
  "Duhovno hajduštvo u jeziku" protiv "zloduha u kulturi" / U: Marjanović, Mirko (ur.). Stanislav Šimić - Vladimir Jurčić, Izabrana djela (Priredio Vlado Pandžić). Sarajevo : Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, 2009, str. 7-41.
  edit
 12. 312681
  Pandžić, Vlado ;
  Prešućivani pisac "vrijedne pjesničke socijalne satire", zanimljivih eseja i kritika / U: Marjanović, Mirko (ur.). Stanislav Šimić - Vladimir Jurčić, Izabrana djela (Priredio Vlado Pandžić). Sarajevo : Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, 2009, str. 415-429.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 313103
  Pandžić, Vlado ;
  Pregled stručnih i znanstvenih radova u kijevskim zbornicima (2002-2011) / U: Matoš, Stipan (ur.). XI. Kievo literary meetings. Kijevo - Zagreb : Općina Kijevo ; Pučko otvoreno učilište Invictus ; Kapitol, 2012., str. 16-40.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312299
  Pandžić, Vlado ;
  Jelenićevi prilozi za povijest govorništva bosanskih franjevaca / U: Markešić, Ivan (ur.). Život i djelo dr. fra Julijana Jelenića. Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko - Zagreb, 2008, str. 257-278.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 308198
  Pandžić, Vlado ;
  Epistemologija metodike / Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, VI. (2008.), 2 ; str. 286-291.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 264010
  Pandžić, Vlado ; Pandžić, Mila [ctb] ;
  Recepcija djela braće Šimića: Antuna Branka i Stanislava Stanka : predgovori sarajevskih izdanja (2009.) / Split : Redak, 2011. - 121 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537595579.
  edit

Uredništva

2.16 Umjetničko djelo

 1. 251740
  Šimić, Antun Branko ; Pandžić, Vlado [edt, aui] ;
  Pjesme / Sarajevo : Matica hrvatska u Sarajevu : FMC Svjetlo riječi, 2009. - 262 str. ; 21 cm. ISBN: 9958830361.
  edit
 2. 252154
  Šimić, Antun Branko ; Pandžić, Vlado [edt, com, aui] ;
  Proza. [Knj.] 2 / Sarajevo : Matica hrvatska u Sarajevu : FMC Svjetlo riječi, 2009. - 285 str. ; 21 cm. ISBN: 9789958830388.
  edit

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 240248
  Matoš, Stipan ; [edt]Pandžić, Mila ; [edt]Mićanović, Miroslav ; [edt]Pandžić, Vlado ; [edt, aut]
  Zbornik radova i pjesama : [posvećeno Ivanu Raosu] / Kijevo : Općina, 2009. - 361 str. ; 24 cm. ISBN: 953982639X.
  edit
 2. 234526
  Matoš, Stipan ; [edt]Mićanović, Miroslav ; [edt]Pandžić, Vlado ; [edt]
  Zbornik radova i pjesama / Kijevo : Općina : Pučko otvoreno učilište "Invictus", 2008. - 266 str. ; 24 cm. ISBN: 9539826381.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 213276
  Pandžić, Vlado ; [edt]
  Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću / Zagreb : Profil, 2008. - 515 str. ; 24 cm.
  edit

Ostalo

2.16 Umjetničko djelo

 1. 252154
  Šimić, Antun Branko ; Pandžić, Vlado [edt, com, aui] ;
  Proza. [Knj.] 2 / Sarajevo : Matica hrvatska u Sarajevu : FMC Svjetlo riječi, 2009. - 285 str. ; 21 cm. ISBN: 9789958830388.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-23 13:30:41