Pišković, Tatjana - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366164
  Pišković, Tatjana ;
  Utjecaj uvjeta sročnosti na izbor sročnosnih obrazaca / 2016Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 27 (2016), 2 ; str. 117-128.
  http://hrcak.srce.hr/151932
  WOS:000383171300008
  Scopus ID:2-s2.0-84964374752
  edit
 2. 375635
  Pišković, Tatjana ;
  Perpetuiranje rodnih stereotipa u hrvatskim rječnicima / 2016Romanoslavica, 52 (2016), 2 ; str. 343-363.
  http://bib.irb.hr/datoteka/859870.Romanoslavica_Piskovic.pdf
  edit
 3. 310056
  Pavić, Martina ; Pišković, Tatjana ;
  Zanimljivi prinosi zaboravljenoga filologa / Croatica et Slavica Iadertina, 8 (2012), 1 ; str. 35-46.
  edit
 4. 310048
  Pišković, Tatjana ;
  Hrvatski gramatički rod kao kulturem / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 24 (2012), 2 ; str. 61-70.
  edit
 5. 309318
  Pišković, Tatjana ;
  Sintaktička narav gramatičkoga roda / Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 56 (2011), str. 137-158.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=112195
  edit
 6. 307721
  Pišković, Tatjana ;
  Jezični purizam Joze Dujmušića / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34 (2008), str. 323-340.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 315893
  Pišković, Tatjana ;
  Dvorodne imenice u hrvatskome standardnom jeziku / U: Lukač, Stjepan (ur.). Hrvatski Kupido : zbornik radova. Budimpešta : Hrvatska samouprava II. okruga, 2009., str. 31-39.
  [Naziv skupa: Hrvatski Kupido (06.03.2008. ; Budimpešta, Mađarska)]
  edit
 2. 316471
  Pišković, Tatjana ;
  Imeničke (novo)tvorenice sufiksom -uša u jeziku Matka Peića / U: Bilić, Anica (ur.). Šokačka rič. Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2009, 6 (2008) ; str. 213-230.
  [Naziv skupa: Zbornik radova Znanstvenoga skupa "Slavonski dijalekt", Vinkovci, 14.-15.11.2008 ]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 375632
  Pišković, Tatjana ;
  Emocije u Šulekovu Němačko-hrvatskome rěčniku / 2016VI. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě“. Brno : Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky FF MU, 2016, str. 107-116.
  edit
 2. 315412
  Pišković, Tatjana ;
  Bernardin Leaković kao izvor Tomi Maretiću / U: Batorović, Mato ; Samardžija, Marko (ur.). Dani Julija Benešića : zbornik radova III.. Ilok : Muzej grada Iloka, Ilok, 2008, str. 129-135.
  [Naziv skupa: V. dani Julija Benešića (21-22.10.2005. ; Ilok, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316750
  Marković, Ivan ; Pišković, Tatjana ;
  Hrvatske stopljenice : novìna u slengu, jeziku reklame i novina / . Osijek : HDPL, 2010., str. 223-238.
  [Naziv skupa: Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene (XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a) (20-22.05.2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 391784
  Pišković, Tatjana ;
  Kako govori prava dama? Hrvatski jezični bonton u prvoj polovici 20. stoljeća / Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 46. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 175-202.
  http://bib.irb.hr/datoteka/948138.Kako_govori_prava_dama_Piskovic.pdf
  edit
 2. 393921
  Pišković, Tatjana ;
  Uvod u rodolektologiju / Rodni jezici. Zbornik radova o jeziku, rodu i spolu. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 7-33.
  http://bib.irb.hr/datoteka/948140.Uvod_u_rodolektologiju.pdf
  edit
 3. 313303
  Pišković, Tatjana ;
  Vremenski leksički koncepti u hrvatskome jeziku / U: Pišković, Tatjana ; Vuković, Tvrtko (ur.). Vrijeme u jeziku/Nulti stupanj pisma : zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Zagrebačka slavistička škola, 2013, str. 99-123.
  edit
 4. 312694
  Pišković, Tatjana ;
  Posebne vrste sročnosti u hrvatskome jeziku promatrane iz perspektive roda / U: Mićanović, Krešimir (ur.). Sintaksa hrvatskoga jezika/Književnost i kultura osamdesetih : zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 11-22.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 268114
  Pišković, Tatjana ;
  Gramatika roda / Zagreb : Disput, 2011. - 318 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532601381.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317936
  Pišković, Tatjana ;
  Rodne asimetrije u odabranim hrvatskim političkim govorima /
  [Naziv skupa: Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric (19-22.04.2012. ; Postira, Hrvatska)]
  edit
 2. 318109
  Pišković, Tatjana ;
  Utjecaj reda riječi na izbor sročnosnih obrazaca /
  [Naziv skupa: 4. hrvatski sintaktički dani (08-10.11.2012. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 3. 316609
  Pišković, Tatjana ;
  Rubna područja rodne kolebljivosti u hrvatskome jeziku /
  [Naziv skupa: Nomadi margine (24.03.2010. ; Budimpešta, Mađarska)]
  edit
 4. 316612
  Pišković, Tatjana ;
  Posebne vrste sročnosti u hrvatskome jeziku /
  [Naziv skupa: Obilježavanje 60. obljetnice Katedre za hrvatski standardni jezik (19.12.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317272
  Pišković, Tatjana ;
  Sročnost u poučavanju hrvatskoga kao drugoga/stranoga jezika /
  [Naziv skupa: 4.savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (08-09. 07. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 333195
  Pišković, Tatjana ; [edt, aut]Vuković, Tvrtko ; [edt]
  Otpor : subverzivne prakse u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi : zbornik radova 42. seminara Zagrebačke slavističke škole / Zagreb : Filozofski fakultet : Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2014. - 244 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755016 .
  Elektronička verzija
  edit
 2. 225787
  Dujmušić, Jozo ; Samardžija, Marko [clb] ; Pišković, Tatjana [edt, com] ;
  Antibarbarus hrvatskoga jezika i drugi članci / Zagreb : Pergamena, 2008. - 442 str. ; 25 cm. ISBN: 9789536576319.
  edit

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 291799
  Pišković, Tatjana ; [edt, aut]Vuković, Tvrtko ; [edt, aut]
  Vrijeme u jeziku/Nulti stupanj pisma : zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole / Zagreb : Filozofski fakultet : Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2013. - 220 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754651.
  Elektronička verzija
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 391754
  Brković, Ivana ; [edt]Pišković, Tatjana ; [edt, aut]
  Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi : zbornik radova 46. seminara Zagrebačke slavističke škole / Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2018. - 266 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756877.
  http://www.hrvatskiplus.org/upload/zbornici/ZSS_2018.pdf
  edit
 2. 373628
  Brković, Ivana ; [edt]Pišković, Tatjana ; [edt]
  Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi : zbornik radova 45. seminara Zagrebačke slavističke škole / Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2017. - 224 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756297.
  Elektronička verzija
  edit
 3. 361702
  Pišković, Tatjana ; [edt]Vuković, Tvrtko ; [edt, aut]
  Drugi : alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi : zbornik radova 44. seminara Zagrebačke slavističke škole / Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2016. - 216 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755894.
  Elektronička verzija
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 225787
  Dujmušić, Jozo ; Samardžija, Marko [clb] ; Pišković, Tatjana [edt, com] ;
  Antibarbarus hrvatskoga jezika i drugi članci / Zagreb : Pergamena, 2008. - 442 str. ; 25 cm. ISBN: 9789536576319.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:34