Plejić Poje, Lahorka - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393924
  Plejić Poje, Lahorka ;
  O rukopisnoj kulturi u ranonovovjekovnom Dubrovniku / Poznanskie Studia Slawistyczne, 14 (2018) ; str. 187-197.
  edit
 2. 308533
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Menčetićeve pjesme o Kotoru i Zadru / Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za književnost, 502 (2009), 28 ; str. 137-147.
  edit
 3. 308070
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Mizoginija, mizandrija, satira: Bilješke uz tri pjesme iz starije hrvatske književnosti / Nova Croatica. Časopis za hrvatsku književnost i kulturu, II (2008), 2 ; str. 27-42.
  edit
 4. 307354
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Vetranovićeva Orlača riđanka rečeno u Blatu ribarom / Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 44 (2007), 2 ; str. 119-134.
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 393925
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Sveta Rožalija Antuna Kanižlića / Sveta Rožalija Antuna Kanižlića
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 393922
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Hrvatska tekstologija: stanje i perspektive / 16. međunarodni kongres slavista u Beogradu. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2018, str. 129-137.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 319396
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Menčetićeve pjesme o Kotoru i Zadru / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Zbornik Nikše Ranjine ; o 500. obljetnice (1507.-2007.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009, str. 137-145.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Zbornik Nikše Ranjine, o 500. obljetnici (1507.-2007.) (21-22. 11. 2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393923
  Plejić Poje, Lahorka ;
  "Meštri i poglavice slovinskieh pjesni" u Imeniku Marina Zlatarića / Riječki filološki dani. Zbornik radova s Jedanaestoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 24. do 26. studenoga 2016.. Rijeka : Filozofski fakultet, Rijeka, 2018, str. 333-343.
  edit
 2. 375792
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Kako jedno zrcalo pričisto: Bartol Kašić i poslijetridentska prozna hagiografija / 2016Tridentska baština. Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama. Zagreb : Matica hrvatska, KBF, FFDI, 2016., str. 363-376.
  edit
 3. 348542
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Foreign countries, domestic ideas U: Blažević, Zrinka ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor (ur.). History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe / Geschichte als ein fremdes Land: Historische Bilder in Süd-Ost Europa. Bonn : Bouvier Verlag, 2014 (Aachener Beiträge zur Komparatistik, Band 11), str. 263-275.
  edit
 4. 319443
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Sveti Franjo u jednom dubrovačkom rukopisu / . Zagreb : FF Press, 2012, str. 247-259.
  [Naziv skupa: Perivoj od Slave: Zbornik Dunje Fališevac]
  edit
 5. 322155
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Fakti i satira : (na primjeru dvije hrvatske ranonovovjekovne pjesme) / Istina, mistifikacija, l'ža v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi : sbornik s dokladi ot Desete nacionalni slavistični četenija, posveteni na 90-godišnicata ot roždenieto na prof. Svetomir Ivančev, 22–24 april 2010, Sofija 2011. Sofija : Lektura, 2011., str. 533–538.
  edit
 6. 319154
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Tko doma ne sidi, a tko sidi? : Tema putovanja i ženski likovi u ranonovovjekovnoj književnosti / . Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split :Književni krug Split, 2010., str. 72-87.
  [Naziv skupa: Dani hvarskog kazališta. [36], Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu]
  edit
 7. 319418
  Plejić Poje, Lahorka ;
  O ženama, o djeci : marginalije uz čitanje Lukrecije Bogašinović i pjesnikinja starog Dubrovnika / Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu.. Zagreb : Matica hrvatska, 2010 (Zbornici), str. 395-406.
  edit
 8. 312436
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Počeci satire u hrvatskoj književnosti / U: Batušić, Nikola, Bogišić, Rafo, Pavličić, Pavao, Moguš, Milan (ur.). Dani Hvarskoga kazališta. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb, Split : HAZU, Književni krug, 2008. (Dani Hvarskoga kazališta), str. 47-58.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 319457
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću (1508-2008), HAZU, Zagreb 2008. : [prikaz] / Forum , 48 (2009), knj. 81, 7/9 ; str. 1086-1091.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 379273
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Osman ponovljen : usuret 175. obljetnici Matice hrvatske . Zagreb : Matica hrvatska, 2017.
  [Naziv skupa: Osman / Ivan Gundulić]
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 312464
  Plejić Poje, Lahorka ;
  O petstotoj obljetnici Držićeva rođenja / U: Hladnik, Miran (ur.). Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje. Četvrti hrvatsko-slovenski slavistički skup. Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvaško slavističnega srečanja, ki je bilo v Jeruzalemu v Slovenskih goricah 13.-14. junija 2008.. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 7-12.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379067
  Plejić Poje, Lahorka ;
  SMIJEŠNO & OZBILJNO : HRVATSKI OPUS MARINA ZLATARIĆA / Croatica, 41 (2017) 61 .
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 322047
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Pjesni slane : satirični spjevovi Antuna Gleđevića / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2013. - 171 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531692779 .
  edit
 2. 279597
  Plejić Poje, Lahorka ;
  Zaman će svaki trud : ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku / Zagreb : Disput, 2012. - 281 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789532601473.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 370733
  Horvat, Romana ; [edt]Blažević, Zrinka ; [edt , aui, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, aui, aut]
  Tridentska baština : katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama : zbornik radova / Zagreb : Matica hrvatska : Katolički bogoslovni fakultet : Filozofski fakultet Družbe Isusove, 2016. - 526 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789533410593.
  edit
 2. 284904
  Žinić, Sanja ; [ctb]Beganović, Davor ; [trl]Bogdan, Tomislav ; [edt, aut]Brković, Ivana ; [edt, aut]Dukić, Davor ; [edt, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, aut]Fališevac, Dunja ; [dte]
  Perivoj od slave : zbornik Dunje Fališevac / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 540 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531754392.
  edit
 3. 242916
  Brković, Ivana ; [edt, trl]Dukić, Davor ; [edt, trl, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, trl]Šoštarić, Sanja ; [trl]Blažević, Zrinka ; [edt, trl]
  Kako vidimo strane zemlje : uvod u imagologiju / Zagreb : Srednja Europa, 2009. - 203 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536979684.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 27072
  Bogašinović, Lukrecija ; Plejić Poje, Lahorka [edt] ;
  Djela / Zadar : Thema, 2007. - 212 str. ; 20 cm. ISBN: 953-96326-5-4.
  edit

Prijevodi

2.01 Znanstvena monografija

 1. 242916
  Brković, Ivana ; [edt, trl]Dukić, Davor ; [edt, trl, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, trl]Šoštarić, Sanja ; [trl]Blažević, Zrinka ; [edt, trl]
  Kako vidimo strane zemlje : uvod u imagologiju / Zagreb : Srednja Europa, 2009. - 203 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536979684.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:34