Pranjković, Ivo - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393929
  Pranjković, Ivo ;
  O riječima nego, no, već, još i tek / Fluminensia, 30 (2018), 1 ; str. 63-76.
  http://fluminensia.ffri.hr/clanak?id=1751.html | https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=295044
  edit
 2. 375540
  Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ;
  Jezična i pragmatična obilježja psovke / 2016Romanoslavica, 52 (2016), 2 ; str. 227-235.
  http://bib.irb.hr/datoteka/859758.Badurina_Pranjkovi_Psovka_Romanoslavica_LII-2.pdf
  edit
 3. 365991
  Pranjković, Ivo ; Badurina, Lada ;
  Kvantifikacija u imenskim skupinama / Jezikoslovlje, 17 (2016), 1-2 ; str. 89-90.
  WOS:000413068400006
  Scopus ID:2-s2.0-84995611054
  edit
 4. 319373
  Pranjković, Ivo ;
  Novotvorbe Josipa Stipana Relkovića / Nova Croatica , 6 (2012), 6 ; str. 229-247.
  Elektronička verzija članka
  edit
 5. 319388
  Pranjković, Ivo ;
  Stilistika gramatici unatoč / Književna republika (Zagreb) , 9 (2011), 10/12 ; str. 20-22.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 319385
  Pranjković, Ivo ;
  Jezikoslovni rad Jasne Melvinger / Književna republika (Zagreb) , 9 (2011), 4/6 ; str. 169-172.
  edit
 2. 319403
  Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ;
  Josip Silić - dobitnik nagrade Stjepana Ivšića / Nova Croatica , 4 (2010), 4 ; str. 115-121.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 379348
  Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ;
  Pravopis u kontekstu - kontekst u pravopisu: O primjerima u pravopisima hrvatskoga i crnogorskoga jezika / Njegoševi dani 6. Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2017, str. 287-299.
  http://bib.irb.hr/datoteka/890354.Badurina_Pranjkovi_Pravopis_u_kontekstu.pdf
  edit
 2. 335631
  Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ;
  O dijalogu / U: Palić, Ismail ; Drkić, Munir (ur.). Sarajevski filološki susreti II (knjiga I). Sarajevo : Bosansko filološko društvo, 2014., str. 216-226.
  [Naziv skupa: Sarajevski filološki susreti 2 (13-14. 12. 2012. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/680458.Badurina_Pranjkovi_O_dijalogu2.pdf
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 393926
  Pranjković, Ivo ;
  Glagolski načini u složenim rečenicama / Sarajevski filološki susreti 4. Sarajevo : Bosansko filološko društvo, 2018, str. 82-88.
  edit
 2. 397594
  Pranjković, Ivo ;
  Gramatika i pragmatika / U: Lada Badurina, Nikolina Palašić (ur.). Riječki filološki dani : zbornik radova s Jedanaestoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Rijeci od 24. do 26. studenoga 2016.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2018. , str. 13-22.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (11 ; 2016 ; Rijeka)]
  edit
 3. 375761
  Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ;
  Gramatika u kontekstu : o primjerima u hrvatskim gramatikama / Hrvatski slavistički kongres (6 ; 2014). Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Hrvatski slavistički odbor, 2016, str. 241-248.
  http://bib.irb.hr/datoteka/867465.Badurina_Pranjkovi_Gramatika_u_kontekstu.pdf
  edit
 4. 366431
  Pranjković, Ivo ;
  Relacijske riječi / U: Lada Badurina (ur.). Riječki filološki dani : zbornik radova s Desetog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2016. , str. 223-233.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (10 ; 2014 ; Rijeka)]
  edit
 5. 379072
  Pranjković, Ivo ;
  Šulek i Trnski / VI. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě“. Brno : Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky FF MU, 2016., str. 37-47.
  edit
 6. 317275
  Pranjković, Ivo ; Badurina, Lada ;
  Načini izražavanja imperativnosti / U: Halilović, Senahid ; Omerović, Mirela (ur.). Bosanskohercegovački slavistički kongres. 1, Zbornik radova, knjiga 1. Sarajevo : Slavistički komitet, Sarajevo, Filozofski fakultet u Sarajevu, 2012., str. 619-628.
  [Naziv skupa: Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres (25. - 29. svibnja 2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/535144.Pranjkovi_Badurina_Imperativnost.pdf
  edit
 7. 312871
  Pranjković, Ivo ;
  Domašaji i ograničenja lokalističke teorije padeža / U: Birtić, Matea, Brozović Rončević, Dunja (ur.). Sintaksa padeža : zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani, Osijek, 13.-15. studenoga 2008. . Osijek : Zagreb : Filozofski fakultet ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2010 , str. 213-222.
  edit
 8. 312872
  Pranjković, Ivo ;
  Komunikacijski aspekt gramatičkoga opisa / U: Bečanović, Tatjana (ur.). Njegoševi dani 2 : međunarodni naučni skup, Cetinje, 27-29. avgust 2009.. Podgorica : Filozofski fakultet, Institut za jezik i književnost, Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, 2010, str. 289-292.
  edit
 9. 312473
  Pranjković, Ivo ;
  Nepromjenjive riječi i gramatika / U: Tatjana Bečanović (ur.). Njegoševi dani, međunarodni naučni skup, Cetinje, 27-29. jun 2008. : [zbornik radova]. Nikšić : Filozofski fakultet, 2009., str. 329-335.
  edit
 10. 312475
  Pranjković, Ivo ;
  Imenički spojevi riječi u Dictionaru Jurja Habdelića / U: Matković Mikulčić, Katja (ur.). Znanstveni skup o Jurju Habdeliću : 400. obljetnica rođenja Jurja Habdelića (1609.-1678.) : referati sa Znanstvenog skupa održanog 17. travnja 2009. u Velikoj Gorici. Velika Gorica : Gradska knjižnica Velika Gorica, 2009., str. 197-203.
  edit
 11. 312239
  Pranjković, Ivo ;
  Latinička grafija budimskoga franjevačkog kruga i Kujundžić-Marijanovićevo 'lipopisanje' / U: Karamatić, Marko (ur.). Tristota obljetnica stradanja samostana i crkve u Olovu (1704.-2004.) : znanstveni skup u povodu 300. obljetnice stradanja samostana i crkve u Olovu (1704.-2004.). Sarajevo : Franjevačka teologija, 2008., str. 281-298.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup tristota obljetnica stradanja samostana i crkve u Olovu (2004 ; Sarajevo) ]
  edit
 12. 312241
  Pranjković, Ivo ;
  Vezničko i nevezničko da u hrvatskome jeziku / U: Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.). Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, održanoga u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2008., str. 505-515.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (7 ; 2006 ; Rijeka) ]
  edit
 13. 312243
  Pranjković, Ivo ;
  Gramatika govornika i sugovornika / U: Samardžija, Marko (ur.). Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres, (Ohrid, 10. - 16. rujna 2008.). Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008., str. 237-250.
  edit
 14. 312245
  Pranjković, Ivo ;
  Jezično stanje u BiH tijekom 18. stoljeća / U: Karamatić, M. (ur.). Zbornik o Marku Dobretiću / [Znanstveni skup Fra Marko Dobretić (1707.-1784.) i njegovo stoljeće, Dobretići, 8. i 9. lipnja 2007. . Sarajevo : Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene ; Dobretići : Općina, 2008., str. 163-168.
  edit
 15. 316191
  Pranjković, Ivo ;
  Zamjenica, prilog, čestica i veznik "što" / U: Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.). Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, održanog u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2010., str. 401-408.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (8 ; 2008 ; Rijeka) ]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 379104
  Pranjković, Ivo ;
  Leksičke osobitosti Divkovićevih Besjeda / Matija Divković i kultura pisane riječi II.. Sarajevo - Zagreb : Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene i Hrvatska sveučilišna naklada, 2017, str. 211-222.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335540
  Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ;
  Gramatika u kontekstu: O primjerima u hrvatskim gramatikama / U: Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.). Šesti hrvatski slavistički kongres. Knjiga sažetaka. Vinkovci - Vukovar - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2014., str. 79-79.
  [Naziv skupa: Šesti hrvatski slavistički kongres (10. do 13. rujna 2014. ; Vinkovci, Vukovar)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317276
  Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ;
  Jezično savjetništvo hrvatskih vukovaca / U: Turk, Marija (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres : zbornik sažetaka. Rijeka : Hrvatski slavistički odbor ; Filozofski fakultet, 2010., str. 162-163.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (7-.10. 2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379124
  Pranjković, Ivo ;
  Jezik i granica / Jezici i granice / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 277-283.
  edit
 2. 365973
  Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ;
  Jezično savjetništvo hrvatskih vukovaca / 2015Zbornik Katice Ivanišević. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2015, str. 247-256.
  edit
 3. 365976
  Pranjković, Ivo ;
  Andrićevi susreti s riječima / 2015Ivo Andrić - svugdašnji : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održana 25. studenoga 2005. u Zagrebu . Zagreb : HKD Napredak, 2015., str. 143-151.
  edit
 4. 366007
  Pranjković, Ivo ;
  Filološke škole i hrvatski standardni jezik u drugoj polovici 19. stoljeća / Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 4, 19. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2015., str. 77-111.
  edit
 5. 366011
  Pranjković, Ivo ;
  Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini / Jezik Hrvata u Bosni i Hercegovini od Matije Divkovića do danas : zbornik radova s Međunarodnog suradnog skupa održanog 23. ožujka 2012.. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji, 2015. , str. 11-29.
  edit
 6. 366037
  Pranjković, Ivo ;
  Hrvatska jezičnopolitička situacija u prvoj polovici 20. stoljeća / U: urednici Tatjana Pišković, Tvrtko Vuković (ur.). Jezične, književne i kulturne politike : zbornik radova 43. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2015., str. 17-29.
  edit
 7. 319372
  Pranjković, Ivo ;
  Biskupovača fra Augustina Miletića / U: Bogdan, Tomislav (ur.). Perivoj od slave : zbornik Dunje Fališevac. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012., str. 433-442.
  edit
 8. 322680
  Pranjković, Ivo ;
  Gramatike hrvatskoga jezika šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća s posebnim obzirom na Veberovu Slovnicu hérvatsku / Stoljeća hrvatskoga jezika : 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, 2011. : zbornik. Vinkovci : Riječ : SN Privlačica, 2013., str. 84-91.
  edit
 9. 319378
  Pranjković, Ivo ;
  Franjevačke gramatike / U: Mićanović, Krešimir (ur.). Povijest hrvatskoga jezika ; Književnost i kultura devedesetih : zbornik radova 40. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2012., str. 23-36.
  edit
 10. 312571
  Pranjković, Ivo ;
  O aktualnome sociolingvističkom i lingvopolitičkom statusu standardnih jezika na novoštokavskoj osnovici / U: Tošović, Branko ; Wonisch, Arno (ur.). Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwishen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen. Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Zagreb : Izvori, 2010., str. 49-53.
  edit
 11. 312870
  Pranjković, Ivo ;
  Hrvatski jezik u 19. stoljeću / U: Krešimir Mićanović (ur.). Povijest hrvatskoga jezika ; Književne prakse sedamdesetih : zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole, [Dubrovnik, 24. 08. - 5. 9. 2009.] . Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2010, str. 49-68.
  edit
 12. 322700
  Pranjković, Ivo ;
  Sastavljeno i nesastavljeno pisanje u pravopisima hrvatskoga jezika / U: Barbaroša-Šikić, Mirela ; Češi, Marijana (ur.). Hrvatski jezik u kontekstu suvremenoga obrazovanja. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2010., str. 90-100.
  edit
 13. 312053
  Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ;
  Hrvatski pravopisni kompleks : Novi Sad i hrvatski pravopis danas / U: Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ; Silić, Josip (ur.). Jezični varijeteti i nacionalni identiteti : Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini. Zagreb : Disput, 2009, str. 307-318.
  edit
 14. 312472
  Pranjković, Ivo ;
  Prostorna značenja u hrvatskome jeziku / U: Mićanović, Krešimir (ur.). Prostor u jeziku ; Književnost i kultura šezdesetih : zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2009., str. 11-19.
  edit
 15. 312060
  Pranjković, Ivo ;
  O aktualnome sociolingvističkom i lingvopolitičkom statusu standardnih jezika na novoštokavskoj osnovici / U: Tošović, Branko (ur.). Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika. Beč-Berlin : LIT Verlag, 2008, str. 130-134.
  edit
 16. 312242
  Pranjković, Ivo ;
  Načinska i poredbena značenja / U: Bagić, Krešimir (ur.). Način u jeziku/Književnost i kultura pedesetih : zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole . Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2008., str. 27-35.
  edit
 17. 312244
  Pranjković, Ivo ;
  Jezici i etnije u bivšoj Jugoslaviji i danas / U: Peti-Stantić, Anita (ur.). Identitet jezika jezikom izrečen : zbornik radova s Okruglog stola o knjizi Roberta D. Greenberga Jezik i identitet na Balkanu. Zagreb : Srednja Europa, 2008., str. 89-93.
  edit
 18. 311358
  Pranjković, Ivo ;
  Vladan Desnica i hrvatski standardni jezik / U: Rapo, Dušan (ur.). Zbornik radova o Vladanu Desnici. Zagreb : Srpsko kulturno društvo, 2004., str. 44-52.
  edit

1.22 Intervju

 1. 319364
  Pranjković, Ivo ;
  Hrvatski pravopis Babića, Moguša i Finke veoma je loš / U: Čadež, Tomislav (ur.). Bitka za pravopis : što kažu akademici i drugi glavni stručnjaci o novome pravopisu, o starima, i o sudbini hrvatskoga jezika : 1995 - 2013. . Zagreb : EPH Media, 2013., str. 31-45.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 366000
  Pranjković, Ivo ;
  Gramatika u riječima i riječi u gramatici / Zagreb : Matica hrvatska, 2016. - 406 str. ; 18 cm. ISBN: 9789533410746.
  edit
 2. 288665
  Pranjković, Ivo ;
  Gramatička značenja / Zagreb : Matica hrvatska, 2013. - 294 str. ; 18 cm. ISBN: 9789531509886.
  edit
 3. 248582
  Pranjković, Ivo ;
  Ogledi o jezičnoj pravilnosti / Zagreb : Disput, 2010. - 202 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532601046.
  edit
 4. 24038
  Pranjković, Ivo ;
  Sučeljavanja : polemički dueli oko hrvatskoga jezika i pravopisa / Zagreb : Disput, 2008. - 194 str. ; 20 cm. ISBN: 978-953-260-053-7.
  edit
 5. 229718
  Pranjković, Ivo ;
  Franjevačko spisateljstvo na hrvatskome jeziku / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. - 202 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531691710.
  edit

Uredništva

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 391401
  Pasini, Dinka ; Bičanić, Ante [edt.] ; Samardžija, Marko [edt.] ; Pranjković, Ivo [edt.] ;
  Supstandardni varijeteti hrvatskoga jezika u 20. stoljeću / Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 5, 20. stoljeće : prvi dio. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 229683
  Badurina, Lada ; [edt]Silić, Josip ; [edt]Pranjković, Ivo ; [edt]
  Jezični varijeteti i nacionalni identiteti : prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini : ije-e-je-i / Zagreb : Disput, 2009. - 495 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532600544.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 366003
  Pranjković, Ivo ; [com, edt]
  Turopoljska čitanka / 2. prošireno izd. - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. - 450 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536127962 ; 9789536154067 .
  edit

Ostalo

2.02 Stručna monografija

 1. 366003
  Pranjković, Ivo ; [com, edt]
  Turopoljska čitanka / 2. prošireno izd. - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. - 450 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536127962 ; 9789536154067 .
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 365995
  Anić, Vladimir ; Pranjković, Ivo [com] ; Badurina, Lada [com] ;
  Anićev školski rječnik hrvatskoga jezika / Zagreb : Znanje, 2015
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:34