Protrka Štimec, Marina - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393932
  Protrka Štimec, Marina ;
  Prirodno pravo u Smrti Smail-age Čengića: Mažuranićev fuit tyrannus / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 61 (2018), 3-4 ; str. 181-199.
  https://hrcak.srce.hr/200046
  edit
 2. 366982
  Protrka Štimec, Marina ;
  Očetje književnosti in otroci časa : spominske slovesnosti v produkciji začetkov hrvaške nacionalne književnosti / Studia litteraria, 22 (2016); str. 153-169.
  http://bib.irb.hr/datoteka/855284.Protrka_Ocsetje_knjizevnosti.pdf
  edit
 3. 336023
  Protrka Štimec, Marina ;
  Data przesłania tekstu do redakcji: 14.11.2013 Data przyjęcia tekstu do druku: 15.04.2014 Marina Protrka Štimec mprotrka@ffzg.hr Život kao artefakt: Matoševo autorstvo Povodom knjige Dubravke Oraić Tolić Čitanja Matoša / Poznańskie Studia Slawistyczne, 7 (2014); str. 328-338.
  https://bib.irb.hr/datoteka/747381.Prorka_Stimec-Poznanske.pdf | http://www.pss.amu.edu.pl/images/stories/pss/VIInumer/stimec.pdf
  edit
 4. 319823
  Protrka Štimec, Marina ;
  Golotinja, kostrijet i smijeh. Bajka u prošivu Košulje sretnog čovjeka Vesne Krmpotić / Književna republika : časopis za književnost, X (2012.), 10-12 ; str. 81-86.
  edit
 5. 319824
  Protrka Štimec, Marina ;
  Pisanje kao vlastito tumačenje, Autobiografski diskurs Milana Osmaka. / Književna republika : časopis za književnost, IX (2011) (2011), str. 117-184.
  edit
 6. 319826
  Protrka Štimec, Marina ;
  Badessa Madre Antonia - glas iz parlatorija / Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme, god. XIV, sv. XXXIX (2009.), 1-2 ; str. 167-173.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 366984
  Protrka Štimec, Marina ;
  Šegrt Hlapić- c'est moi. O priređivanju kritičkog izdanja knjige članaka Ivane Brlić-Mažuranić / Kolo: časopis Matice hrvatske, 2/2014 (2014); str. 137-142.
  http://bib.irb.hr/datoteka/855312.Protrka-IMB_Kolo.pdf
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 378117
  Protrka Štimec, Marina ;
  Svečana sveta borba : prisvajanje, prijepori i performativnost Gundulićeve slave / . Zagreb : Srednja Europa, 2017. (Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu), str. 407-419.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni simpozij Tranzicija i kulturno pamćenje (2015 ; Zagreb)]
  edit
 2. 378902
  Protrka Štimec, Marina ;
  "Kineskim zidom odvojeni" : politike identiteta, nejednakosti i isključivanja u Desničinu Zimskom ljetovanju / . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017. (Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.), str. 199-212.
  [Naziv skupa: Desničini susreti (2016 ; Beograd)]
  edit
 3. 380071
  Roksandić, Drago ; Kovač, Zvonko ; Karlić, Virna ; Matković, Stjepan ; Todić, Milanka ; Banović, Snježana ; Barać, Stanislava ; Svirčev, Žarka ; Milinković, Jagoda ; Korov, Goran ; Krasić Marjanović, Olga ; Jović, Bojan ; Globačnik, Marko ; Vaglio, Luca ; Protrka Štimec, Marina ; Marićević, Jelena Đ ; Gavrilović, Milomir ; Kuzmić, Aleksandra ; Bajčeta, Vladan ; Đorđević, Bojan ; Roić, Sanja ; Tešić, Iva ; Đorđević, Jelena ;
  Vladan Desnica i "Istorija kotarskih uskoka" Boška Desnice / Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije / Institut za književnost i umetnost u Beogradu / FF press, 2017 (Biblioteka Desničini susreti sv. 15), str. 283-296.
  http://ckhis.ffzg.unizg.hr/
  edit
 4. 375641
  Protrka Štimec, Marina ;
  Autor-flâneur. Figura autora u djelu Antuna Gustava Matoša / 2016Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društv, Hrvatski slavistički odbor, 2016, str. 557-568.
  edit
 5. 366165
  Protrka Štimec, Marina ; Vranešević, Dunja ;
  Etika i mitologija u 'Pričama iz davnine' Ivane Brlić-Mažuranić / 2015Od čudnovatog do čudesnog: 100 godina Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića. Zagreb : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti ; Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2015, str. 657-671.
  edit
 6. 366981
  Protrka Štimec, Marina ;
  Kanon, zajednica i kriza humanističkih znanosti / U: uredili Krystyna Pieniążek-Marković, Tvrtko Vuković (ur.). Transmisije kroatistike. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013. . Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku. 2015., str. 141-155.
  http://bib.irb.hr/datoteka/855268.Protrka_Kanon_zajednica-Transmijsije.pdf
  edit
 7. 319835
  Protrka Štimec, Marina ;
  Pisati kao žena? Dragojla Jarnević u kanonu hrvatske književnosti 19. st. / U: Božić, Hrvojka ; Bišćan, Frida (ur.). Zbornik radova sa stručnog skupa o Dragojli Jarnević. Karlovac : Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu, 2013., str. 27-34.
  [Naziv skupa: Stručni skup o Dragojli Jarnević (25.10.2012 ; Karlovac)]
  edit
 8. 317713
  Protrka Štimec, Marina ;
  Svoja, žuđena, nikad zadobivena : predodžbe Bosne u novijoj hrvatskoj književnosti / Bosanskohercegovački slavistički kongres I : zbornik radova. Knj. 2, Književnost. Sarajevo :Slavistički komitet, 2012., str. 429-438.
  http://www.slavistickikomitet.ba/Zbornik2-Web-F.pdf#page=1&zoom=auto, 0, 666
  edit
 9. 319820
  Protrka Štimec, Marina ;
  S one strane kanona – historizacija, norma i vrijednost / U: Turk, Marija, Srdoč-Konestra Ines (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova, knj.2. Rijeka : Filozofski fakultet, 2012., str. 807-814.
  edit
 10. 317714
  Protrka Štimec, Marina ;
  Kann ein Kind sprechen? Politik, Krieg und Heranwachsen in den Romanen von Maša Kolanović und Ivana Simić Bodrožić / U: Hansen-Kokoruš, Renate (ur.) (ur.). Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens : Akten. Hamburg : Verlag Dr. Kovač , 2013., 173-192 str..
  [Naziv skupa: Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens (29.-30.06.2011. ; Graz, Austria)]
  edit
 11. 317715
  Protrka Štimec, Marina ;
  Mimeza kao igra : ludički aspekti Vitezova stvaralaštva / U: uredništvo Marina Protrka Štimec, Diana Zalar, Dubravka Zima (ur.). Veliki vidar : stoljeće Grigora Viteza. Zagreb : Učiteljski fakultet, 2013., str. 83-93.
  edit
 12. 316159
  Protrka Štimec, Marina ;
  Feminina, feministička : Zagorka u procijepu autorske moći / U: M. Grdešić i S. Jakobović Fribec (ur.). Neznana junakinja - nova čitanja Zagorke. Radovi sa znanstvenog skupa "M. J. Zagorka - život, djelo i naslijeđe" održanog 30.11. i 1. 12. 2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Zagreb : Centar za ženske studije, 2008., str. 223-236.
  [Naziv skupa: M. J. Zagorka - život, djelo i naslijeđe (30.11. i 1. 12. 2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 366166
  Protrka Štimec, Marina ;
  Badessa madre Antonia - glas iz parlatorija / Treći Šoljanov zbornik : 11. - 20. Dani Antuna Šoljana : Rovinj, 2006.-2015. / sastavio i uredio Boris Domagoj Biletić. - . Rovinj : Pučko otvoreno učilište grada Rovinja ; Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016, str. 212-220.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393931
  Protrka Štimec, Marina ;
  Mišolovka za Horacija. Djelokrug kazališta, teksta i izvedbe u Brešanovoj Predstavi Hamleta u selu Mrduša Donja“. / Satire und Komik in der bosnisch-herzegowinischen, kroatischen, montenegrinischen und serbischen Literature. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018, str. 177-192.
  http://bib.irb.hr/datoteka/968388.Protrka_Stimec_Bresan_Satire.Komik.pdf | https://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-9861-4.htm
  edit
 2. 393934
  Protrka Štimec, Marina ;
  Tanka linija koja stvara priče. Tranzitornost pučkog: autorstvo i angažman u Ljudima od voska Mate Matišića. / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, 2018, str. 223-237.
  edit
 3. 378112
  Protrka Štimec, Marina ;
  Pleasure and pain: corporeality in Ivan Mažuranić's Smail-aga Čengić's Death / Myth and its discontents : memory and trauma in central and Eastern European literature = Mythos und Ernüchterung : zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen östlichen Europa , (2017), 91-105 .
  edit
 4. 366935
  Protrka Štimec, Marina ;
  Život kao artefakt : uz knjigu Dubravke Oraić Tolić 'Čitanja Matoša' / U: Goran Rem (ur.). Antun Gustav Matoš, matrica moderniteta : uz 140-godišnjicu rođenja i 100-godišnjicu smrti radovi sa skupa Dani Antuna Gustava Matoša . Osijek : Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, 2016., str. 257-270.
  edit
 5. 366046
  Protrka Štimec, Marina ;
  Književni kanon : norma i kontingencija / U: urednici Tatjana Pišković, Tvrtko Vuković (ur.). Jezične, književne i kulturne politike : zbornik radova 43. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2015., str. 93-108.
  edit
 6. 319816
  Protrka Štimec, Marina ;
  U strahu su velike oči - Ra/stvaranje modernog subjektiviteta u Kiklopu Ranka Marinkovića / U: Ryznar, Anera ; Mićanović, Krešimir (ur.). Vila - kiklop - kauboj : čitanje hrvatske proze.. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2012., (2012), str. 155-170.
  edit
 7. 319817
  Protrka Štimec, Marina ;
  Pravda iznad osvete i strasti: ideja povijesti u Smrti Smail-age Čengića Ivana Mažuranića / U: Bogdan, Tomislav ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor, Plejić Poje, Lahorka (ur.). Perivoj od slave. Zbornik Dunje Fališevac.. Zagreb : FFPress, 2012., str. 443-452.
  edit
 8. 319821
  Protrka Štimec, Marina ;
  Kanon i drugi. Distinktivnost i restriktivnost književnog kanona u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2005-2008. Zbornik radova. Zagreb : Filozofski fakultet, 2010. (Plejada), str. 58-66.
  edit
 9. 311773
  Protrka Štimec, Marina ;
  Ime jezika – ime naroda. Oblikovanje hrvatskog književnog kanona i jezičnog standarda u 19. st. / U: Užarević, Josip (ur.). Romantizam i pitanja modernoga subjekta. Zagreb : Disput, 2008. (Biblioteka četvrti zid), 427-441. str.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 379464
  Protrka Štimec, Marina ;
  Hrvatska književnost : autori i razdoblja / . Zagreb : Filozofski fakultet, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, 2017., str. 165-197.
  [Naziv skupa: Hrvatska na prvi pogled : udžbenik hrvatske kulture]
  edit
 2. 366983
  Protrka Štimec, Marina ;
  Nazor u kanonu / Nazorovi dani. Zbornik radova 2010.. Postira : Osnovna škola Vladimira Nazora Postira, 2015., str. 144-152.
  http://bib.irb.hr/datoteka/855300.Protrka_Nazor_N.dani.pdf
  edit
 3. 335916
  Protrka Štimec, Marina ;
  Hrvatska književnost : autori i razdoblja / U: Sanda Lucija Udier (ur.). Hrvatska na prvi pogled : udžbenik hrvatske kulture. Zagreb : Filozofski fakultet, 2014. , str. 162-195.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 336016
  Protrka Štimec, Marina ;
  Kako (pro)čitati Matoša? / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LVII (2013) (2014), 1–2; str. 171-174.
  http://www.ffzg.unizg.hr/umjetnostrijeci/wp-content/uploads/2014/04/009-ProtrkaStimec.pdf | https://bib.irb.hr/datoteka/747374.009-ProtrkaStimec1.pdf
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 230299
  Protrka Štimec, Marina ;
  Stvaranje književne nacije : oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća / Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2008. - 317 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531753296.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 291482
  Zalar, Diana ; [edt, aut]Zima, Dubravka ; [aut, edt]Protrka Štimec, Marina ; [aut, edt]
  Veliki vidar : stoljeće Grigora Viteza : monografija / Zagreb : Učiteljski fakultet, 2013. - 485 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789537210625 .
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 287742
  Brlić-Mažuranić, Ivana ; Brešić, Vinko [edt] ; Protrka Štimec, Marina [edt] ;
  Članci : (1903. - 1938.) / Kritičko izd. - Slavonski Brod : Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2013. - 290 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789536842292 ; 9789536842193 (cjelina).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-08-19 21:15:44