Rudan Kapec, Evelina - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 309952
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Predaje o vraćanju mrtvih - analiza narativne plodnosti / Zbornik za narodni život i običaje, knj. 56 (2012), str. 17-72.
  edit
 2. 309102
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Kljuka or about Impotence, Legends and Antithesis / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 48 (2011), 1 ; str. 129-145.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=103417
  edit
 3. 306831
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Authentication Formulae in Demonological Legends / Narodna umjetnost. Croatian Jorunal of Ethnology and Foklore Research, 43 (2006), 1 ; str. 89-111.
  edit
 4. 305462
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Motivi usmenih predaja u novijem čakavskom pjesništvu Istre / Riječ : časopis za slavensku filologiju, 6 (2000), 2 ; str. 163-171.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 305464
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Hrvatske narodne uspavanke, prir. Tanja Perić-Polonijo / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 38 (2001), 2 ; str. 181-182.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366223
  Rudan Kapec, Evelina ; Tomašić, Josipa ;
  Kretanje i konstrukcija prostora u baladama / 2015The Twelfth International Slavic Studies Conference: Movement and Space in Slavic Languages, Literatures and Cultures. Sofija : Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, 2015., str. 490-495.
  edit
 2. 318175
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Strah na dvije razine: likovi kojih se plaše odrasli i likovi kojima odrasli plaše djecu / U: Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010.. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012., str. 669-676.
  [Naziv skupa: Međunarodni slavističko kongres (7-10.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 3. 320531
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Verbalni folklor i njegova (re)prezentacija / FEB 2011. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog interdisciplinarnog simpozija Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti. Dubrovnik: Folklorni ansambl Linđo, 2012, str. 509-519.
  edit
 4. 320562
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Maja Bošković-Stulli i njezini pripovjedači i pripovjedačice ili o zahvalnosti, poštenju i zatravljenosti / Književna republika (Zagreb) , 10 (2012), 10/12 ; str. 148-153.
  edit
 5. 312717
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Fučićev Jure ki načinja ruke ili krsnik kao iscijelitelj / U: Galović, Tomislav (ur.). "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : Radovi Međunarodnog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. - 1999.) malinska, Dubašnica, Otok Krk, 30. siječnja - 1. veljače 2009. godine//"I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić". Conference Papers from the International scholarly seminar on the life and work of acamedician Branko Fučić (1920-1999): Malinska Dubašnica, Island of Krk, 30 January - 1 February 2009. Malinska - Rijeka - Zagreb : Hrvatska akademija zannosti i umjetnosti et. al., 2011., str. 709-726.
  edit
 6. 316553
  Rudan Kapec, Evelina ; Tomašić Jurić, Josipa ;
  Proizvodnja folklora ili kako se predaja iz 17. stoljeća probudila u 21. stoljeću / U: Joanna Rękas (ur.). Bałkański folklor jako kod interkultorowy. Tom I. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011., str. 539-555.
  [Naziv skupa: Balkanski folklor jako kod interkulturowy (Balkanski folklor kao interkulturalni kod) (12 -13.05. 2009. ; Poznan, Poljska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 320548
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Komunikacijsko i kulturalno pamćenje u predajama / O pričama i pričanju danas : znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 14.- 16. 11. 2013.. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013., str. 52-52.
  edit
 2. 320753
  Rudan Kapec, Evelina ; Botica, Stipe ;
  Suvremeni pripovjedački repertoari predaja / XV Mižnarodn'y z'ezd slavistaŭ = XV Meždunarodnyj s''ezd slavistov = XV International Congress of Slavists (Minsk, Belarus', 20–27 žniŭnja 2013 g.) : tézisy dakladaŭ. U 2 t. T. 2. Litaraturaznaŭstva. Kuljturalogija. Faljklar'yst'yka . Minsk : Bjelaruskaja navuka, 2013., str. 135-135.
  edit
 3. 318267
  Rudan Kapec, Evelina ; Tomašić Jurić, Josipa ;
  Kako vide dom sestra, otac i ljuba : analiza prostora u trima baladama iz kazivanja Kate Murat . Dubrovnik : Folklorni ansambl Linđo, 2012. , str. 131-132.
  [Naziv skupa: 2. FEB : knjiga sažetaka / Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti, Dubrovnik, Republika Hrvatska, 11.-13. prosinca 2012.]
  edit
 4. 320542
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Verbalni folklor i njegova (re)prezentacija / FEB 2011. : knjiga sažetaka s međunarodnog znanstvenog interdisciplinarnog simpozija Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti. Dubrovnik: Folklorni ansambl Linđo, 2011., str. 35-35.
  edit
 5. 317139
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Strah na dvije razine. Likovi kojih se plaše odrasli i likovi kojima odrasli plaše djecu / U: Turk, Marija (ur.). Peti slavistički kongres. Zbornik sažetaka. Rijeka, 7. - 10. rujna 2010.. Rijeka : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkoga društva. Filozofski fakultet u Rijeci, 2010., str. 276-277.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (7. - 10. 2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 6. 316169
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Fučićev Jure ki načinja ruke ili krsnik kao iscjelitelj / U: Galović, Tomislav (ur.). "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić". Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. - 1999.). Malinska - Dubašnica : Općina Malinska - Dubašnica, 2009, str. 48-48.
  [Naziv skupa: "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić". Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. - 1999.) (30.01.-01.02.2009. ; Malinska, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/409809.Fuiev_Jure_ki_nainja_ruke_ili_krsnik_kao_iscjelitelj.doc
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 335383
  Rudan Kapec, Evelina ; Botica, Stipe ;
  Štrige su žive, a vile odavno mrtve ili o narativnoj plodnosti likova u usmenim predajama / U: Ježić, Mislav ; Andrijanić, Ivan ; Krnic, Krešimir (ur.). Vita Litterarum Studiis Sacra. Zbornik u čast Radoslavu Katičiću. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu et al., 2014, str. 349-369.
  edit
 2. 312716
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Premještanje međa u usmenim predajama i molitvama / U: Dukić, Davor, Žagar, Mateo (ur.). Knjige poštujući, knjigama poštovan : Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića. Zagreb : Matica hrvatska, 2010., str. 121-133.
  edit
 3. 310900
  Rudan Kapec, Evelina ;
  O predaji u Dugi i kazivačkoj situaciji u Mladosti - dva aspekta usmenoga u Šimunovićevoj prozi / U: Matoš, Stipan (ur.). Kijevski književni susreti : Zbornik radova i pjesama. Kijevo : Općina Kijevo, 2002, str. 95.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312989
  Perić-Polonijo, Tatjana ; Rudan Kapec, Evelina ;
  Istarska škrinjica Jakova Mikca: Najava kritičkog i dopunjenog izdanja / U: Božo Jakovljević (ur.). Zbornik općine Lanišće.. Lanišće : Josip Turčinović d.o.o. Pazin, 2011, str. 143-154.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 320558
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Uzbudljiva knjiga "Uzbudljiva knjiga" : (prikaz knjige Marijane Hameršak Pričalice. O povijesti Djetinjstva i bajke, Algoritam, Zagreb, 2011.) / Hrvatska revija, 13 (2013), 3, str. 46-47.
  edit
 2. 320552
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Inatljiv lirski subjekt / Kolo (1995) , 22 (2012), 1/2 ; str. 202-206.
  edit
 3. 320554
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Otpor progonstvu i dug zavičaju : [prikaz] / Hrvatska revija (Zagreb) , Obnovljeni tečaj 12 (2012), 3 ; str. 103-104.
  edit
 4. 320550
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Biblija je motivacija, snaga i uzor tradicijskoj kulturi / Hrvatska revija (Zagreb) , Obnovljeni tečaj 11 (2011), 3/4 ; str. 132-133.
  edit
 5. 310258
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Drago Orlić, Štorice od štrig i štriguni, 2. dopunjeno i prošireno izd. Naklada Zoro, Zagreb, Sarajevo, 2008. / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 47 (2010.), 2 ; str. 248-249.
  edit
 6. 310260
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Marica Stašić-Milić. Šepićani serca i mora. Kazivanja o životu i običajima u Vrbniku na otoku Krku, Adamić, Rijeka 2008., 446 / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 47 (2010.), 2 ; str. 249-251.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 361092
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Vile s Učke : žanr, kontekst i nadnaravna bića predaja / Zagreb : Pula : Hrvatska sveučilišna naklada ; Povijesni i pomorski muzej Istre, 2016. - 599 str. ; 25 cm. ISBN: 9789531692694 ; 9789537695064 .
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 320567
  Rudan Kapec, Evelina ;
  Ante Tentor i njegovo književno djelo / 39. Znanstveni skup Pazinski memorijal : Istaknute ličnosti iz života Istre u 20. Stoljeću, 27. rujna 2013., Pazin
  edit
 2. 317981
  Rudan Kapec, Evelina ; Tomašić Jurić, Josipa ;
  Usmene balade i njihovi prostori / Bałkański folklor jako kod interkultorowy (Balkanski folklor kao interkulturni kod)
  [Naziv skupa: Bałkański folklor jako kod interkultorowy (28-29.03.2012 ; Poznan, Poljska)]
  edit

Uredništva

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 393783
  Luić-Vudrag, Dubravka ; Nikolić, Davor [edt.] ; Rudan Kapec, Evelina [edt.] ; Tomašić Jurić, Josipa [edt.] ;
  Znanstvena i stručna bibliografija prof. dr. sc. Stipe Botice 1983 - 2018. / Tragovi tradicije, znakovi kulture : zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatsko filološko društvo : Matica hrvatska, 2018, str. 29-42.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:35