Samardžija, Marko, - bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 396166
  Samardžija, Marko ;
  Poznańskie Studia Slawistyczne, 8 (2015) ; str. 167-182.
  edit
 2. 336246
  Samardžija, Marko ;
  Pokušaj periodizacije djelatnosti Adolfa Bratoljuba Klaića / Rasprave Instituta za hrvatski Jezik i jezikoslovlje, 40, 2, 2014..
  http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84919954039&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&imp=t&sid=7068E58BB195828E0F6C4724B6545E49.I0QkgbIjGqqLQ4Nw7dqZ4A%3a970&sot=br&sdt=a&sl=61&s=SOURCE-ID%285800207580%29+AND+PUBYEAR+IS+2014+AND+NOT+DOCTYPE%28ip%29&relpos=26&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=SOURCE-ID%285800207580%29+AND+PUBYEAR+IS+2014+AND+NOT+DOCTYPE%28ip%29

  Scopus ID:2-s2.0-84919954039
  edit
 3. 308091
  Samardžija, Marko ;
  Poučavanje hrvatskoga na inozemnim sveučilištima i visokim učilištima u prošlosti i danas / Croatian Studies Review, 5 (2008), str. 133-139.
  edit
 4. 307222
  Samardžija, Marko ;
  Nacionaliziranje imena naseljenih mjesta u Kraljevini Jugoslaviji / Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 52 (2007), 1-2 ; str. 381-388. http://dx.doi.org/10.1556/SSlav.52.2007.1-2.56
  edit
 5. 307244
  Samardžija, Marko ;
  O pokretanju jednoga manje poznata časopisa za pravilnost i čistoću hrvatskoga jezika god. 1925 / Studia Slavica Savariensia, 1-2 (2007), str. 330-334.
  edit
 6. 306026
  Samardžija, Marko ;
  Još o genezi hrvatskih vukovaca / Zaprešićki godišnjak 2002., XII (2003), str. 353-362.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 319744
  Samardžija, Marko ;
  Slavonske jezikoslovne teme u opusu Stjepana Damjanovića / Nova Croatica , 6 (2012), 6 ; str. 59-64.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 319746
  Samardžija, Marko ;
  Adolf Bratoljub Klaić i istočnoslavonski govori / Šokačka rič , (2010), 7 ; str. 21-26.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 339080
  Samardžija, Marko ;
  Hrvatski jezik i kroatistička djelatnost u XVII. stoljeću / Stoljeća hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. stoljeća : referati sa znanstvenoga skupa, Našice, 19. travnja 2013. godine : zbornik radova. Vinkovci : Riječ : Privlačica, 2014., str. 5-16.
  edit
 2. 322780
  Samardžija, Marko ;
  O ranom prinosu Stjepana Pavičića rekonstrukciji hrvatskoga predmigracijskoga jezičnog mozaika u istočnoj Slavonij / Šokačka rič. Slavonski dijalektolozi, 10(2013) ; str. 7-13.
  edit
 3. 320081
  Samardžija, Marko ;
  O čem su polemizirali Stjepan Ivšić i Josip Gopić? / U: Anica Bilić (ur.). Šokačka rič 8 : zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem, Vinkovci, 12. i 13. studenoga 2010. . Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti VUkovarsko-srijemske županije, 2012., str. 139-150.
  [Naziv skupa: Šokačka rič 9 (11.-11. 11. 2011. ; Vinkovci, Republika Hrvatska)]
  edit
 4. 320064
  Samardžija, Marko ;
  O izboru Baltazara Bogišića općeleksičkih i terminoloških rješenja u Opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru / U: uredili Josip Kregar... [et al.] (ur.). Bogišić i kultura sjećanja : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića . Zagreb : Pravni fakultet : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011., str. 202-208.
  edit
 5. 320068
  Samardžija, Marko ;
  Uloga novoštokavske ikavice u oblikovanju i očuvanju nacionalnog identiteta bunjevačkih Krvata u Bačkoj / U: Skenderović, Robert (ur.). Identitet bačkih Hrvata. agreb - Subotica : Hrvatski institut za povijest - Hrvatsko akademsko društvo, 2010, str. 253-262.
  edit
 6. 316299
  Samardžija, Marko ;
  Hrvatska pravopisna problematika od ujedinjenja do Banovine (1918.-1939) / U: Jonjić, Tomislav ; Matijević, Zlatko (ur.). Hrvatska između slobode i jugoslavenstva. Zagreb : Trpimir, 2009, str. 55-70.
  [Naziv skupa: Hrvatska između slobode i jugoslavenstva (08-09.01.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 7. 316315
  Samardžija, Marko ;
  Kultiviranje hrvatskoga standardnog jezika u XX. stoljeću / U: Lukač, Stjepan (ur.). Hrvatski Kupido. Zbornik radova. Budimpešta : Hrvatska samouprava II. okruga, 2009, str. 19-23.
  [Naziv skupa: Hrvatski Kupido (06.03.2008. ; Budimpešta, Mađarska)]
  edit
 8. 315448
  Samardžija, Marko ;
  Poučavanje hrvatskoga na inozemnim sveučilištima i visokim učilištima u prošlosti i danas / U: Škvorc, Boris (ur.). Croatian Studies Review. Split, Sydney, Waterloo, Zagreb : Croatian Studies Centre Macquarie, 2008., str. 133-139.
  [Naziv skupa: Drugi Okrugli stol o hrvatskim studijima u svijetu (16.-20-04-2008. ; Brač, Hrvatska)]
  edit
 9. 316297
  Samardžija, Marko ;
  O imenima u "Hrvatsko-poljskom rječniku" Julija Benešića / U: Batorović, Mato ; Samardžija, Marko (ur.). Dani Julija Benešića. Zbornik radova III. Ilok : Muzej grada Iloka, Ilok, 2008, str. 85-88.
  [Naziv skupa: VII. Dani Julija Benešića (19-20.10.2007. ; Ilok, Hrvatska)]
  edit
 10. 316313
  Samardžija, Marko ;
  Višejezičnost u Hrvatskoj u drugoj polovici XIX. stoljeća / U: Samardžija, Marko (ur.). Vidjeti Ohrid. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo - Hrvatska sveučilišna naklada, 2008, str. 253-265.
  [Naziv skupa: XIV. Međunarodni slavistički kongres (10-16.09.2008. ; Ohrid, Makedonija)]
  edit
 11. 315446
  Samardžija, Marko ;
  Što je Stjepan Ivšić zabilježio u Vođincima godine 1906? /
  [Naziv skupa: Slavonski dijalekt (Šokačka rič 5) (09.-10.11.2007. ; Vinkovci, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366008
  Samardžija, Marko ;
  Hrvatski jezik od početka 19. stoljeća do narodnoga preporoda / Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 4, 19. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2015., str. 9-33.
  edit
 2. 366009
  Samardžija, Marko ;
  Hrvatski leksik i leksikografija u 19. stoljeću / Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 4, 19. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2015., str. 469-507.
  edit
 3. 366039
  Samardžija, Marko ;
  Hrvatska pravopisna kolebanja i jezična politika u drugoj polovici XIX. stoljeća / U: urednici Tatjana Pišković, Tvrtko Vuković (ur.). Jezične, književne i kulturne politike : zbornik radova 43. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2015., str. 9-18.
  edit
 4. 321549
  Samardžija, Marko ;
  Hrvatski leksik i leksikografija u 17. i 18. stoljeću / U: Bićanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 3, 17. i 18. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2013., str. 429-459.
  edit
 5. 322681
  Samardžija, Marko ;
  O nedoumicama oko drugoga razdoblja u standardizaciji hrvatskoga jezika / Stoljeća hrvatskoga jezika : 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, 2011. : zbornik. Vinkovci : Riječ : SN Privlačica, 2013., 92-101.
  edit
 6. 320281
  Samardžija, Marko ;
  Hrvatski leksik i leksikografija / . Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2011 (Povijest hrvatskoga jezika), str. 441-459.
  [Naziv skupa: Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 2, 16. stoljeće]
  edit
 7. 320084
  Samardžija, Marko ;
  Budućnost hrvatskoga / U: István Lukács (ur.). Kanoni doma i vani. Budimpešta : Hrvatska manjinska samouprava Budimpešte, 2010, str. 5-10.
  edit
 8. 312229
  Samardžija, Marko ;
  Greenberg / U: Peti-Stantić, Anita (ur.). Identitet jezika jezikom izrečen. Zagreb : Srednja Europa, 2008, str. 49-56.
  edit
 9. 312233
  Samardžija, Marko ;
  Pogovor. Jozo Dujmušić (1874.-1942.) / U: Pišković, Tatjana (ur.). Antibarbarus hrvatskoga jezika. Zagreb : Pergamena, 2008, str. 429-433.
  edit
 10. 311484
  Samardžija, Marko ;
  Hrvatski jezik od početka XX. stoljeća do godine 1945. / U: Hekman, Jelena (ur.). Hrvatski jezik u XX. stoljeću: zbornik. Zagreb : Matica hrvatska, 2006, str. 9-28.
  edit
 11. 311485
  Samardžija, Marko ;
  Nacionaliziranje imena naseljenih mjesta u Kraljevini Jugoslaviji / U: Batorović, Mato ; Samardžija, Marko (ur.). Dani Julija Benešića (zbornik radova II). Ilok : Muzej Grada Iloka, 2006, str. 79-87.
  edit
 12. 311067
  Samardžija, Marko ;
  Deideologizacija kao uzrok nekim promjenama u leksiku hrvatskoga standardnog jezika potkraj XX. stoljeća / U: Monnesland, Svein (ur.). Jezik i demokratizacija. Sarajevo : Institut za jezik, 2001 (2002!), str. 319-322.
  edit
 13. 311068
  Samardžija, Marko ;
  Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini u prvoj polovici godine 1945. / U: Musa, Šimun ; Pranjković, Ivo ; Hrkać, Serafin (ur.). Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini - jučer i danas. Mostar : Pedagoški fakultet, 2002, str. 7-10.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 311486
  Samardžija, Marko ;
  Marin Somborac (1899-1973) / U: Batorović, Mato ; Samardžija, Marko (ur.). Dani Julija Benešića (zbornik radova II). Ilok : Muzej Grada Iloka, 2006, str. 291-295.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 379399
  Samardžija, Marko ;
  Nakon pola stoljeća / . Zagreb : Matica hrvatska, 2017., str. 297-313.
  [Naziv skupa: Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967.-2017. : vijesti, komentari, osude, zaključci : u povodu 50. obljetnice donošenja / priredio i pogovor napisao Marko Samardžija]
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 282679
  Samardžija, Marko ;
  Hrvatski jezik i pravopis : od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918. – 1941.) / Zagreb : Školska knjiga, 2012. - 654 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789530619524.
  edit
 2. 268449

  Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 2, 16. stoljeće / Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2011. - 608 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789535554028 (knj. 2); 9789535554004 (cjelina).
  edit
 3. 27479
  Samardžija, Marko ;
  Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. - 580 str. ; 25 cm. ISBN: 9789531691611.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 291608
  Samardžija, Marko ;
  Dr. Franjo Tuđman o jezičnoj politici i hrvatskome jeziku u svome dnevniku od god. 1973. do 1989. : referat za peti stručno-znanstveni skup "Dani dr. Franje Tuđmana - Hrvati kroz stoljeća" Veliko Trgovišće, 12. svibnja 2012 / Zaprešić : vlast. nakl., 2012. - 36 str. : ilustr. ; 21 cm.
  edit
 2. 257776
  Samardžija, Marko ;
  Devet iločkih priopćenja i jedno warszawsko / Ilok : Muzej grada Iloka, 2010. - 131 str. : ilustr., faks. ; 17 cm. ISBN: 9789539589545.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 350787
  Samardžija, Marko ;
  Srpsko-hrvatski objasnidbeni rječnik = Srpsko-hrvatski eksplikativni rečnik / Zagreb : Matica hrvatska, 2015
  edit

Uredništva

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 391401
  Pasini, Dinka ; Bičanić, Ante [edt.] ; Samardžija, Marko [edt.] ; Pranjković, Ivo [edt.] ;
  Supstandardni varijeteti hrvatskoga jezika u 20. stoljeću / Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 5, 20. stoljeće : prvi dio. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 319743
  Samardžija, Marko ; [edt, aut]
  Stoljeća hrvatskoga jezika : 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, 2011. : zbornik / Vinkovci : Riječ : SN Privlačica, 2013. - 139 str. : ilustr. ; 19 cm. ISBN: 9789531563291 (SN Privlačica) .
  edit
 2. 229490
  Batorović, Mato ; [edt]Samardžija, Marko ; [edt]
  Dani Julija Benešića : zbornik radova III. / Ilok : Muzej grada Iloka, 2008. - 277 str. ; 24 cm.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 47248
  Samardžija, Marko ; [edt, aui]
  Donjosutlanski kajkavski ikavci / Brdovec : Općina Brdovec, 2008. - 213 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 978-953-7635-00-8.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 47091
  Petrović, Bernardina ; [com]Samardžija, Marko ; [edt, com]
  Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres, (Ohrid, 10. - 16. rujna 2008.) / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. - 353 str. ; 24 cm. ISBN: 978-953-7067-02-1.
  edit

Ostalo

2.02 Stručna monografija

 1. 372755
  Samardžija, Marko ; [com , aft]Damjanović, Stjepan ; [aui]
  Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967.-2017. : vijesti, komentari, osude, zaključci : u povodu 50. obljetnice donošenja / Zagreb : Matica hrvatska, 2017. - 332 str. ; 22 cm. ISBN: 9789533410951.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 47091
  Petrović, Bernardina ; [com]Samardžija, Marko ; [edt, com]
  Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres, (Ohrid, 10. - 16. rujna 2008.) / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. - 353 str. ; 24 cm. ISBN: 978-953-7067-02-1.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:35