Slavić, Dean - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 336036
  Slavić, Dean ;
  Eliotovo Putovanje mudraca : interpretacija i metodički pristup / Communio : međunarodni katolički časopis, 120 (2014) ; str. 87-107.
  edit
 2. 319766
  Slavić, Dean ;
  Vrste biblijskoga konteksta u modernim europskim književnostima / Republika (Zagreb. 1945) , 67 (2011), 7/8 ; str. 88-96.
  edit
 3. 319767
  Živanović, Sandra ; Slavić, Dean ;
  Biblijski intertekst u romanu Joséa Saramaga Ogled o sljepoći / Književna smotra , 43 (2011), 2(160) ; str. 95-104.
  edit
 4. 319769
  Slavić, Dean ;
  Interpretacija simbola vode u poeziji Tončija Petrasova Marovića / Crkva u svijetu , 45 (2010), 2 ; str. 243-266.
  edit
 5. 319772
  Slavić, Dean ;
  Struktura Fabrijeva romana Vježbanje života (1985) / Obnovljeni život , 65 (2010), 3 ; str. 325-339.
  Elektronička verzija članka
  edit
 6. 319773
  Slavić, Dean ;
  Šimićeva Marija u surječju opusa / Crkva u svijetu , 44 (2009), 1 ; str. 74-90 .
  CRKVA U SVIJETU
  edit
 7. 308027
  Slavić, Dean ;
  Metodički pristup Hamletu / Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, VI (2008.), 1 ; str. 59-84.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 319765
  Slavić, Dean ; Jambrišak, Ana ;
  Biblijska analogija u djelu Mali princ Antoinea de Saint Exupéryja / Obnovljeni život , 66 (2011), 4 ; str. 503-516.
  Elektronička verzija članka
  edit
 2. 319774
  Slavić, Dean ;
  Pjesništvo Darka Dekovića / Dometi (Rijeka) , 18 (2008), 1/2 ; str. 109-131 .
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 322297
  Slavić, Dean ; Banek Zorica, Mihaela ; Prikratki, Aleksandra ;
  Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskome pristupu djelu Eugena Kumičića Pod puškom / Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja , 62(2013), br. 1, str. 147-161.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 322303
  Slavić, Dean ;
  Mate Ujević kao pisac hrvatskih čitanki / Mate Ujević danas : zbornik radova sa simpozija u povodu 110. godišnjice rođenja i 45. Godišnjice smrti Mate Ujevića, Zagreb, 26.-28. travnja 2012.. Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2013. , str. 227-254.
  edit
 2. 322293
  Sabljo, Josipa ; Slavić, Dean ;
  Funkcija biblijskoga interteksta u Biblijskim prizorima Ivana Bakmaza / Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske – Ogranka u Rijeci. Tematski broj Biblija i književnost : zbornik za simpozij Biblija i književnost, Rijeka i Zagreb, 26. i 27. rujna 2012. , 22(2012), br. 1-2 ; str. 240-264.
  edit
 3. 322298
  Slavić, Dean ;
  Pjesništvo Slavice Šišara / Rapski zbornik II . Rab : Matica hrvatska, Ogranak, 2012., str. 339-344.
  edit
 4. 319768
  Slavić, Dean ;
  Dekovićeva "Dolina noćnih prikaza" / Kroatologija , 1 (2010), 2 ; str. 200-217.
  Elektronička verzija članka
  edit
 5. 319775
  Slavić, Dean ;
  Pjesništvo Dubravka Horvatića : simboli u razvoju / Dometi (Rijeka) , 18 (2008), 3/4 ; str. 47-83 .
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 322294
  Lovaković, Anamarija ; Slavić, Dean ;
  Razmatranje biblijskoga interteksta u filmu Ben-Hur Williama Wylera / Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske – Ogranka u Rijeci. Tematski broj Biblija i književnost : zbornik za simpozij Biblija i književnost, Rijeka i Zagreb, 26. i 27. rujna 2012. , 22(2012), br. 1-2 ; str. 265-284.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 398459
  Slavić, Dean ;
  Interpretacija i metodički pristup 'Knjizi o Joni' Tragovi tradicije, znakovi kulture : zbornik u čast Stipi Botici, (2018), 427-440.
  edit
 2. 322292
  Slavić, Dean ;
  Ustroj i metodički pristup Buconjićevu romanu Grob do groba / Šesti Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Nikola Buconjić - hrvatski književnik, etnograf, folklorist i historiograf : zbornik radova izlaganih dne 30. rujna do 2. listopada 2010. u Čapljini, Metkoviću, Pločama, Opuzenu i Neumu. Opuzen : Neum : Zagreb : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti ; Matica hrvatska, Ogranak ; Hrvatska kulturna zaklada Hrvatsko slovo, 2011., str. 187-204.
  edit
 3. 322289
  Slavić, Dean ;
  Ironija, satira i biblijski simboli u Starčevićevoj knjizi Pisma Magjarolacah / Identitet Like : korijeni i razvitak. Knj. 2. Zagreb : Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Područni centar, 2009. , str. 373-397.
  edit
 4. 322287
  Slavić, Dean ;
  Interpretacija i metodički pristup romanu Mirisi, zlato i tamjan / Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika : suvremeni pristupi poučavanju u osnovnim i srednjim školama. - Jastrebarsko : Naklada Slap ; Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2008., str. 152-164.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 319764
  Slavić, Dean ;
  Zdravka Žeželić-Alić: Trag va vrimenu, (Ustanova Matetić Ronjgov, Rijeka 2012.) : [prikaz] / Dometi (Rijeka) , 22 (2012), 3/4 ; str. 127-129.
  edit
 2. 319770
  Slavić, Dean ;
  Mile Pešorda: Baščanska ploča, Alfa, Zagreb 2008. : [prikaz] / Dometi (Rijeka) , 20 (2010), 3/4 ; str. 107-110.
  edit
 3. 319771
  Slavić, Dean ;
  Pjesme bola i utjehe : Slavica Šišara: Urušena obala, Skaner Studio, Zagreb 2008. : [prikaz] / Dometi (Rijeka) , 20 (2010), 3/4 ; str. 104-106.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 355247
  Slavić, Dean ;
  Biblija kao književnost / Zagreb : Školska knjiga, 2016. - 715 str. : karte ; 27 cm. ISBN: 9789530307278.
  edit
 2. 262140
  Slavić, Dean ;
  Simboli i proroci : interpretacija biblijskog interteksta / Zagreb : Školska knjiga, 2011. - 285 str. ; 25 cm. ISBN: 9789530302549.
  edit
 3. 265409
  Slavić, Dean ;
  Sveta knjiga i dva pjesnika : komparativna raščlamba božanskoga, ljudskoga, animalnoga, biljnoga i mineralnoga svijeta u pjesništvu T. S. Eliota i Nikole Šopa / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2011. - 533 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531691901.
  edit
 4. 269088
  Slavić, Dean ;
  Peljar za tumače : književnost u nastavi / Zagreb : Profil international, 2011. - 586 str. : ; 28 cm. ISBN: 9789531212526.
  edit

Uredništva

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 334272
  Slavić, Dean ; [edt, aui, aut]
  Zbornik 'Biblija i književnost' : Rijeka i Zagreb 2014. / Rijeka : Matica hrvatska, Ogranak u Rijeci, 2014. - 360 str. : ilustr. ; 23 cm. ISSN: 0419-6252.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:36