Tomašić Jurić, Josipa - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375789
  Tomašić Jurić, Josipa ;
  Pučka književnost i kulturno pamćenje na primjerima poetike Luke Ilića Oriovčanina i Andrije Kačića Miošića / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 28 (2016), 2 ; str. 135-148.
  Elektronička verzija članka (Hrčak)
  WOS:000395266500009
  Scopus ID:2-s2.0-85014308427
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 318389
  Tomašić Jurić, Josipa ;
  Pučki elementi u novelama Miroslava Krleže / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti: (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe. Split - Zagreb : Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013, str. 373-386.
  [Naziv skupa: XV. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti: «Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe» (26-28.09.2012. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 2. 317235
  Tomašić Jurić, Josipa ;
  Struktura "Lovorika" Luke Ilića Oriovčanina / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti: Romantizam-ilirizam-preporod. Split - Zagreb : Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 272-282.
  [Naziv skupa: XIV. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti: «Romantizam – ilirizam – preporod» (29-30. 09. 2011. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 375790
  Tomašić Jurić, Josipa ;
  Slavonske varoške pěsme : pučka pjesmarica 19. stoljeća / 2016Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016, str. 191-201.
  edit
 2. 317982
  Tomašić Jurić, Josipa ;
  Žena u natpisima na ukrasnim zidnim krpama (zidnjacima) / U: Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Knjiga 2. Rijeka : Filozofski fakultet Rijeka, 2012, str. 703-711.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (07-10.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 3. 316553
  Rudan Kapec, Evelina ; Tomašić Jurić, Josipa ;
  Proizvodnja folklora ili kako se predaja iz 17. stoljeća probudila u 21. stoljeću / U: Joanna Rękas (ur.). Bałkański folklor jako kod interkultorowy. Tom I. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011., str. 539-555.
  [Naziv skupa: Balkanski folklor jako kod interkulturowy (Balkanski folklor kao interkulturalni kod) (12 -13.05. 2009. ; Poznan, Poljska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 318078
  Botica, Stipe ; Tomašić Jurić, Josipa ;
  Molitvene pjesme i pučki književni fenomen / U: Šešelj, Stjepan (ur.). Sedmi neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret: dr. fra Stanko Petrov - hrvatski franjevac, jezikoslovac, književnik. Opuzen, Zagreb : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti ; Hrvatska kulturna zaklada - Hrvatsko slovo, 2012, str. 23-34.
  [Naziv skupa: Sedmi neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret: Fra Stanko Petrov - hrvatski franjevac, jezikoslovac, književnik (29.09.-1.10.2011. ; Metković - Ploče - Opuzen - Humac/Ljubuški, Hrvatska - Bosna i Hercegovina,)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335520
  Tomašić Jurić, Josipa ;
  Poetičke i stilske osobitosti Slavonskih varoških pěsama Luke Ilića Oriovčanina / U: Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.). Knjiga sažetaka. Šesti hrvatski slavistički kongres, Vukovar i Vinkovci, 10. – 13. rujna 2014.. Vinkovci – Vukovar – Zagreb : 2014, str. 72-73.
  [Naziv skupa: Šesti hrvatski slavistički kongres (10-13.09.2014. ; Vukovar i Vinkovci, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318370
  Nikolić, Davor ; Tomašić Jurić, Josipa ;
  Charming Elements in Croatian Folk Prayers / U: Būgienė, Lina (ur.). The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research. Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity. June 25-30, 2013, Vilnius, Lithuania. Program & Abstracts. Vilnius : The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2013, str. 154-154.
  [Naziv skupa: The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research. Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity (25-30.06.2013. ; Vilnius, Litva)]
  edit
 2. 318267
  Rudan Kapec, Evelina ; Tomašić Jurić, Josipa ;
  Kako vide dom sestra, otac i ljuba : analiza prostora u trima baladama iz kazivanja Kate Murat . Dubrovnik : Folklorni ansambl Linđo, 2012. , str. 131-132.
  [Naziv skupa: 2. FEB : knjiga sažetaka / Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti, Dubrovnik, Republika Hrvatska, 11.-13. prosinca 2012.]
  edit
 3. 316968
  Tomašić Jurić, Josipa ;
  Žena u natpisima na ukrasnim zidnim krpama / U: Turk, Marija (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik sažetaka. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2010., str. 284-285.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (7-10.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312368
  Tomašić Jurić, Josipa ; Botica, Stipe ;
  Fenomen pučkoga pjesništva Ilije Kutlešića Bijadera / U: Sikirica, Nediljko (ur.). Ilija Kutlešić Bijader, Pisme umiljate. Split : Naklada Bošković, 2009., str. 197-212.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312367
  Tomašić Jurić, Josipa ; Botica, Stipe ;
  Poimanje smrti u hrvatskim narodnim poslovicama / U: Ceribašić, Naila ; Marks, Ljiljana (ur.). Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu Vitez. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2009, str. 138-146.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 310238
  Tomašić Jurić, Josipa ;
  Narodne pjesme, pripoviedke, poslovice i zagonetke Gjure Kamenara / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 508 (2013), str. 13-13.
  edit
 2. 309953
  Tomašić Jurić, Josipa ;
  Spomenica Valtazara Bogišića: o stogodišnjici njegove smrti 24. apr. 2008. godine. / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 49 (2012), 2 ; str. 227-229.
  edit
 3. 309238
  Tomašić Jurić, Josipa ;
  Otpor, smijeh i ulična filozofija / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 461 (2011.), str. 7-8.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317981
  Rudan Kapec, Evelina ; Tomašić Jurić, Josipa ;
  Usmene balade i njihovi prostori / Bałkański folklor jako kod interkultorowy (Balkanski folklor kao interkulturni kod)
  [Naziv skupa: Bałkański folklor jako kod interkultorowy (28-29.03.2012 ; Poznan, Poljska)]
  edit
 2. 316558
  Tomašić Jurić, Josipa ;
  Fenomen pučkoga pjesništva. Primjer Berta Krešimira Balabanića /
  [Naziv skupa: Okrugli stol o djelu Berta Krešimira Balabanića (19-21.07.2009. ; Novalja i Kolan, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 390782
  Banković-Mandić, Ivančica ; Botica, Stipe [edt.] ; Nikolić, Davor [edt.] ; Tomašić Jurić, Josipa [edt.] ; Vidović Bolt, Ivana [edt.] ;
  Izgovor hrvatskog kao inog iz perspektive izvornih govornika / 2018Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društv, Hrvatski slavistički odbor, 2018, str. 869 - 884. .
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 393783
  Luić-Vudrag, Dubravka ; Nikolić, Davor [edt.] ; Rudan Kapec, Evelina [edt.] ; Tomašić Jurić, Josipa [edt.] ;
  Znanstvena i stručna bibliografija prof. dr. sc. Stipe Botice 1983 - 2018. / Tragovi tradicije, znakovi kulture : zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatsko filološko društvo : Matica hrvatska, 2018, str. 29-42.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 375642
  Botica, Stipe ; [edt]Nikolić, Davor ; [edt]Tomašić Jurić, Josipa ; [edt]Vidović Bolt, Ivana ; [edt]
  Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2016. - 2 sv. ; 25 cm. ISBN: 9789532961287 .
  edit

2.34 Knjiga sažetaka (domaće konferencije)

 1. 332625
  Botica, Stipe ; [edt]Nikolić, Davor ; [edt]Tomašić Jurić, Josipa ; [edt]
  Knjiga sažetaka : Šesti hrvatski slavistički kongres, Vukovar i Vinkovci, 10. - 13. rujna 2014. / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : 2010. - 265 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532960907.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:38