Vuković, Tvrtko - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393935
  Vuković, Tvrtko ;
  Living in the Corpse. Functions of Tuberculosis and Forms of Its Representation in Croatian Literature and Culture in the Late 19th and Early 20th Century / Poznańskie Studia Slawistyczne, XIII (2017), 13 ; str. 95-108.
  edit
 2. 319294
  Vuković, Tvrtko ;
  Đuka Begović - Edipov slavonski brat / Nova Croatica , 6 (2012), 6 ; str. 275-286.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=143053
  edit
 3. 308596
  Vuković, Tvrtko ;
  Tko je u razredu ugasio svjetlo? II. dio / Quorum : časopis za književnost, 98 (2009), 1-2 ; str. 146-160.
  edit
 4. 307798
  Vuković, Tvrtko ;
  Tko je u razredu ugasio svjetlo? / Quorum : Časopis za književnost, 96 (2008), 4 ; str. 132-162.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 308597
  Vuković, Tvrtko ;
  Pjesma - stroj opkoračenja / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, LXXXI. (2009), 4-6 ; str. 702-706.
  edit
 2. 306043
  Vuković, Tvrtko ;
  U pjesništvu više od njega samog : simptomatologija hrvatskog pjesništva 90-ih : [Off-line, hrvatsko pjesništvo 90-ih, pogovor] / Quorum, 17 (2001), 5-6, str. 263-289.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317739
  Vuković, Tvrtko ;
  Melankolija, ulična heterotopija i jezik bez granica: Politika hrvatskog pjesništva osamdesetih godina dvadesetog stoljeća / Sintaksa hrvatskoga jezika/Književnost i kultura osamdesetih : zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole / [urednik Krešimir Mićanović], (2011), 111-127.
  [Naziv skupa: (HR-ZaFF)]
  edit
 2. 317736
  Vuković, Tvrtko ;
  Zamukli majstorov glas: politika hrvatskih pjesničkih poetika sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća / Zbornik radova 38. Seminara Zagrebačke slavističke škole, (2010), str. 161-172.
  [Naziv skupa: Zagrebačka slavistička škola (23. 8.-3.9. 2009. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 317740
  Vuković, Tvrtko ;
  Kojem čitatelju? Politika čitanja užitka u Bukoličnom, trijeznom čitaocu / Zbornik radova 10. Kijevskih književnih susreta
  [Naziv skupa: 10. Kijevski književni susreti (22.-23.7.2011. ; Kijevo, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366987
  Vuković, Tvrtko ;
  Studij nacionalne književnosti u doba čudovišta / U: uredili Krystyna Pieniążek-Marković, Tvrtko Vuković (ur.). Transmisije kroatistike. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013. . Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku. 2015., str. 237-255.
  edit
 2. 319147
  Vuković, Tvrtko ;
  Lirika u tranziciji. Od traženja lirike do neutrživosti lirskih stvari / Vrijeme u jeziku/Nulti stupanj pisma : Zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole, str. 163-181.
  [Naziv skupa: Zagrebačka slavistička škola (22.8.-31.8.2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 3. 319285
  Vuković, Tvrtko ;
  Čitljivost i nečitljivo : ratno i stvarnosno pjesništvo u devedesetima : između kanona i treša / Zbornik radova 40. Seminara Zagrebačke slavističke škole, str. 137-154.
  [Naziv skupa: Zagrebačka slavistička škola (22. 8.- 2. 9. 2011. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 4. 317747
  Vuković, Tvrtko ;
  Nečitljivo djetinjstvo: Čitanje i nečitljivo u Povratku Filipa Latinovicza /
  [Naziv skupa: Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens (29-30.6.2011. ; Graz, Austrija)]
  edit
 5. 314514
  Vuković, Tvrtko ;
  Što je stvarno u stvarnosnom pjesništvu - etika čitljivog teksta / U: Milanja, Cvjetko (ur.). Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zagreb : Altagama, 2003, str. 146-160.
  [Naziv skupa: Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti (29-30. 11. 2002. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365455
  Vuković, Tvrtko ;
  Nenormalni. Normalizacijska kultura 19. stoljeća i hrvatska književnost fin de siecla / 2016Drugi : alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi : zbornik radova 44. seminara Zagrebačke slavističke škole . Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2016 , str. 197-213.
  edit
 2. 366941
  Vuković, Tvrtko ; Žužul, Ivana ;
  Hermafroditska žena : retorika spolnosti i femininosti u novelistici A. G. Matoša (na primjeru 'Cvijeta sa raskršća') / U: Goran Rem (ur.). Antun Gustav Matoš, matrica moderniteta : uz 140-godišnjicu rođenja i 100-godišnjicu smrti radovi sa skupa Dani Antuna Gustava Matoša . Osijek : Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, 2016., str. 351-364.
  edit
 3. 319281
  Vuković, Tvrtko ;
  Nečitljivo djetinjstvo: čitanje i nečitljivo u Povratku Filipa Latinovicza / Vila - kiklop - kauboj : čitanje hrvatske proze.. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2012, str. 233-248.
  edit
 4. 319276
  Vuković, Tvrtko ;
  Melancholia, uliczna heterotopia i jezyk bez granic. Polytika chorwackiej poezji lat osiemdziesiatych dwudziestego wieku / U: Leszka Małczaka, Pauliny Pyci, Anny Ruttar (ur.). Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku : kultura - język - literatura. Katowice : Uniwersytet Śląski ; Wydawnictwo Gnome, 2011, str. 133-151.
  edit
 5. 312992
  Vuković, Tvrtko ;
  Uciszony głos mistrza. Polityka poetyk chrowackiej poezji lat siedemdziesiątych XX wieku / U: Leszka Małczaka, Pauliny Pyci (ur.). Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku : kultura - język - literatura. Katowice : Uniwersytet Śląski ; Wydawnictwo Gnome, 2010, str. 94-108.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312990
  Vuković, Tvrtko ;
  Ludost pjesništva / U: Vuković, Tvrtko (ur.). Muzama iza leđa. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2010, str. 181-203.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 319295
  Vuković, Tvrtko ;
  Milanjina žanrovska povijest književnosti / Poezija (Zagreb) , 8 (2012), 3/4 ; str. 119-121.
  edit
 2. 319499
  Vuković, Tvrtko [rev] ;
  Margina kao središte : Cvjetko Milanja: Hrvatsko pjesništvo 1900.-1950. Jerkić tiskara, Zagreb, 2008. : [prikaz] / Nova Croatica , 2 (2008), 2 ; str. 225-228 .
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 319497
  Vuković, Tvrtko ;
  Utrživost kulture / Tema: (Zagreb) , 6 (2009), 9/10 ; str. 29-31.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 282692
  Vuković, Tvrtko ;
  Tko je u razredu ugasio svjetlo? : predrasude, stranputice i moguće promjene u poučavanju i proučavanju lirike na primjerima Cesarićevih pjesama Voćka poslije kiše i Pjesma mrtvog pjesnika / Zagreb : Meandarmedia, 2012. - 167 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533340296.
  edit
 2. 242487
  Vuković, Tvrtko ;
  Ljubi Žižeka svoga! : je li teorijska subverzija zapravo kapitalistička perverzija i druge nedoumice o etičko-političkom čudovištu Žižekove misli / Zagreb : Meandar : Meandamedia, 2009. - 91 str. ; 15 cm. ISBN: 9789537355333 (Meandarmedia).
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 333195
  Pišković, Tatjana ; [edt, aut]Vuković, Tvrtko ; [edt]
  Otpor : subverzivne prakse u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi : zbornik radova 42. seminara Zagrebačke slavističke škole / Zagreb : Filozofski fakultet : Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2014. - 244 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755016 .
  Elektronička verzija
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 274252
  Brlić-Mažuranić, Ivana ; Žužul, Ivana [edt] ; Brešić, Vinko [edt] ; Vuković, Tvrtko [edt] ;
  Bajke i basne / Slavonski Brod : Ogranak Matice hrvatske, 2011. - 511 str. : ilustr., faks. (pretežno u bojama) ; 21 cm. ISBN: 9789536842247.
  edit
 2. 252745
  Vuković, Tvrtko ; [edt, aui, aut]
  Muzama iza leđa : čitanja hrvatske lirike / Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2010. - 218 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531753630.
  edit
 3. 319303
  Vuković, Tvrtko ; [edt]
  Ne reciklirati / 46. Goranovo proljeće ; [urednik Tvrtko Vuković]. Zagreb : SKUD "Ivan Goran Kovačić", [2009?]. - 70 str. : slike autora ; 24 cm.
  edit
 4. 319498
  Vuković, Tvrtko ; [edt]
  45. Goranovo proljeće : nagrade / Zagreb : SKUD Ivan Goran Kovačić, 2008. - 56 str. ; 17 x 17cm.
  edit

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 291799
  Pišković, Tatjana ; [edt, aut]Vuković, Tvrtko ; [edt, aut]
  Vrijeme u jeziku/Nulti stupanj pisma : zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole / Zagreb : Filozofski fakultet : Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2013. - 220 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754651.
  Elektronička verzija
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 361702
  Pišković, Tatjana ; [edt]Vuković, Tvrtko ; [edt, aut]
  Drugi : alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi : zbornik radova 44. seminara Zagrebačke slavističke škole / Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2016. - 216 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755894.
  Elektronička verzija
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:39