Žagar, Mateo - bibliografija

Godine:                              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366373
  Žagar, Mateo ; Dimitrijević, Nataša ;
  Najstarije štokavske inovacije u glagolskoj morfologiji ćiriličkih isprava dubrovačkog arhiva / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje . Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015., 41 (2015), 2 ; str. 263-283.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=220900
  WOS:000438292700002
  Scopus ID:2-s2.0-84953384776
  edit
 2. 320257
  Žagar, Mateo ;
  Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 24 (2012), str. 111-123.
  edit
 3. 309381
  Žagar, Mateo ;
  Grafija hrvatskoglagoljskih tekstova XIV. st. između grčkih temelja i latinskih slojeva (na primjeru Regule Svetoga Benedikta) / Godišnik na Sofijskiâ universitet Sv. Kliment Ohridski. Naučen cent´´r za slavâno-vizantijski proučvaniâ Ivan Dujčev, 96 (15) (2011), str. 333-342.
  edit
 4. 308964
  Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ; Žagar, Mateo ;
  Jezik Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje: glagolski oblici / Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 60 (2010), str. 133-166.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98534
  edit
 5. 308784
  Zaradija Kiš, Antonija ; Žagar, Mateo ;
  "Muka po Mateju" u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku: kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Pasionska baština Bosne i Hercegovine, 6 (2010), str. 82-102.
  edit
 6. 307921
  Žagar, Mateo ;
  Grafetičke posebnosti tekstova istočne grane hrvatskoga glagoljaštva / Slovo, 56/57 (2008), str. 695-708.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 335100
  Žagar, Mateo ;
  Lovranski glagoljski abecedariji / Lovranski zbornik, knj. 3, 3 (2014.), str. 67-76.
  http://bib.irb.hr/datoteka/743507.Lovranski_glagoljski_abecedariji_MZ.pdf
  edit
 2. 320259
  Žagar, Mateo ;
  Profesor Damjanović i njegov odsjek / Nova Croatica, VI (2012) (2012), 6 ; str. 1-6.
  edit
 3. 308196
  Žagar, Mateo ;
  Osebujna povijest hrvatske pisane riječi / Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, III. (2005.), 1-2 ; str. 142-145.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365322
  Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ; Žagar, Mateo ;
  Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / 2015Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta. Zagreb : Staroslavenski institut, 2015, str. 321-338.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379100
  Grmača, Dolores ; Žagar, Mateo ;
  Prva bosanična početnica u Divkovićevu malom Nauku / Matija Divković i kultura pisane riječi II.. Sarajevo - Zagreb : Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene i Hrvatska sveučilišna naklada, 2017, str. 159-194.
  edit
 2. 379093
  Hančić-Matejić, Nenad ; Žagar, Mateo ;
  Koncepcijske smjernice pri izradi fonta za hrvatsku ćirilicu po uzoru na Divkovićev tisak / Matija Divković i kultura pisane riječi II.. Sarajevo - Zagreb : Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene i Hrvatska sveučilišna naklada, 2017, str. 641-652.
  edit
 3. 366376
  Žagar, Mateo ;
  Paleografska analiza Prozorske povelje iz 1366. godine / U: ur. Tomislav Brković (ur.). Bosanski ban Tvrtko 'pod Prozorom u Rami' : [zbornik]. Prozor : Sarajevo : Zagreb : [Synopsis], 2016.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveno-stručni skup "Bosanski ban Tvrtko pšpd Prozorom u Rami' (2016 ; Prozor)]
  edit
 4. 366339
  Žagar, Mateo ; Eterović, Ivana ; Ceković, Blanka ;
  Grafematika i grafetika Kožičićeva Misala / U: uredili Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju : zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012.. Zagreb : Staroslavenski institut, 2015., str. 321-335.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup povodom stodesete obljetnice Staroslavenske akademije i šezdesete obljetnice Staroslavenskog instituta (2012 ; Krk)]
  edit
 5. 366375
  Žagar, Mateo ;
  Filološka zanovijetanja : ogled o žarištima krize krize suvremene kroatistike / U: uredili Krystyna Pieniążek-Marković, Tvrtko Vuković (ur.). Transmisije kroatistike. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013. . Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku. 2015., str. 269-288.
  edit
 6. 320252
  Žagar, Mateo ;
  Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava / U: Turk, Marija (ur.). A tko to ide. Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatska sveučlilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, 2013, Str. 25-35.
  edit
 7. 320262
  Žagar, Mateo ;
  Staroslavenski ideologemi u hrvatskoj kulturi XX. st. / U: Dedova, O. V. (ur.). II. meždunarodnyj naučnyj simpozium Slavjanskie jazyki i kul'tury v sovremennom mire. Moskva : 2012, str. 169-169.
  [Naziv skupa: II. meždunarodnyj naučnyj simpozium Slavjanskie jazyki i kul'tury v sovremennom mire (21-24. 3. 2012. ; Moskva, Rusija)]
  edit
 8. 312862
  Žagar, Mateo ;
  Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića / U: Tomislav Galović (ur.). Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Franka Fučića. Malinska - Rijeka - Zagreb : HAZU, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011, str. 621-625.
  edit
 9. 312107
  Žagar, Mateo ;
  Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću / U: Samardžija, Marko (ur.). Vidjeti Ohrid, Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatska sveučilišna naklada, 2008, str. 141-170.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 318164
  Žagar, Mateo ; Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ;
  Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / U: Badurina Stipčević, Vesna ; Mihaljević, Milan ; Sudec, Sandra (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik sažetaka. Zagreb : Staroslavenski institut - Krčka biskupija - Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 54-54.
  [Naziv skupa: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta (5.-6. listopada 2012. ; Krk)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 366388
  Žagar, Mateo ;
  Suvremene metode kontrastivnog paleografskog opisa (Drugi beramski brevijar, XV. st : Brevijar Vida Omišljanina, 1396.) / Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Desjatye Zagrebinskijee čtenija . Sankt-Peterburg : [s. n.], 2016., str. 195-196.
  [Naziv skupa: Meždunarodnaja naučnaja konferecija Zagrebinskie čtenija (10 ; 2015 ; Sankt-Peterburg)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393937
  Žagar, Mateo ;
  Elementi leksičkog odabiranja u izdanjima hrvatskih protestanata (Urach, 1561-1564): kontekst i metodološke pretpostavke / Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2018, str. 213-224.
  edit
 2. 393938
  Žagar, Mateo ;
  The Baška Tablet and the Charter of Ban Kulin – what do they mean to each other / The oldest linguistic attestations and texts in the Slavic languages. Vienna : Holzhausen. Der Verlag., 2018, str. 44-57.
  edit
 3. 393939
  Žagar, Mateo ;
  The Written Croatian Vernacular in the Middle Ages between Church Slavonic and Latin / Angangsgeschichten. Der Beginn volkssprachiger Schriftlichkeit in komparatischer Perspektive / Origin Stories. The Rise of Vernacular Literacy in a Comparative Perspective. Paderborn : Wilhelm Fink Verlag, 2018 (Mittelalterstudien des Instituts zur Interdisziplinaeren Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens, Paderborn), str. 185-197.
  edit
 4. 393936
  Žagar, Mateo ;
  Grafetički postav glagoljičkog izdanja Artikula (Tuebingen/Urach, 1562) / Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016, str. 585-606.
  edit
 5. 366330
  Žagar, Mateo ; Eterović, Ivana ; Ceković, Blanka ;
  Grafematika i grafetika Kožičićeva Misala / U: uredio Mateo Žagar (ur.). Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015., str. 25-40.
  edit
 6. 366331
  Žagar, Mateo ; Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ;
  Jezik Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje : glagolski oblici / U: uredio Mateo Žagar (ur.). Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015., str. 101-132.
  edit
 7. 366338
  Žagar, Mateo ;
  Strategija leksičkog odabiranja u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje / U: uredio Mateo Žagar (ur.). Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015., str. 229-238.
  edit
 8. 321548
  Žagar, Mateo ;
  Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. stoljeću / U: Bićanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 3, 17. i 18. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2013., str. 343-371.
  edit
 9. 320253
  Žagar, Mateo ;
  Strategija leksičkog odabiranja u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje / U: Podtergera, Irina (ur.). Schnittpunkt Slavistik : Ost und West im wissenschaftlichen Dialog : Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 2, Einflussforschung. Bonn Goettingen : Bonn University Press, 2012, str. 251-262.
  edit
 10. 312864
  Žagar, Mateo ;
  Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi / U: Davor Dukić i Mateo Žagar (ur.). Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zagreb : Matica hrvatska, 2011, str. 171-184.
  edit
 11. 312863
  Žagar, Mateo ;
  Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahrhunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform / U: Wilfried Potthoff, Aleksandar Jakir, Marko Trogrlić, Nikolaos Trunte (ur.). Dalmatien als europaeischer Kulturraum. Split 2010 : Filozofski fakultet u Splitu, 2010, str. 163-180.
  edit
 12. 311118
  Žagar, Mateo ;
  Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice / U: Božilova, Rumjana (ur.). B'lgari i H'rvati prez vekovete. Sofija : IK Gutenberg, 2003, str. 31-42.
  edit
 13. 310871
  Žagar, Mateo ;
  Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / U: Sesar, Dubravka (ur.). Zbornik Drugog slavističkog kongresa. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001, str. 309-315.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312865
  Žagar, Mateo ;
  Između slavonskih korijena i slavističkih obzora - Opus akademika Stjepana Damjanovića / U: Anita Šikić (ur.). Bibliografija Stjepana Damjanovića. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2011, str. 7-21.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312017
  Damjanović, Stjepan ; Mihaljević, Milan ; Kuzmić, Boris ; Žagar, Mateo ;
  Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela / U: Bićanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika . 1. knjiga, Srednji vijek. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2009. (Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do XXI stoljeća), str. 457-541.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 320260
  Žagar, Mateo ;
  Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici: »Ja slovo znajući govorim … «. Zagreb 2008. / Slovo, 58 (2009), 59 ; str. 375-384.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74098
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 308419
  Žagar, Mateo ;
  Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici: »Ja slovo znajući govorim … «. Zagreb 2008. / Slovo, 58 (2009), 59 ; str. 375-384.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74098
  edit
 2. 308420
  Žagar, Mateo ;
  Glagoljaški udio hrvatske jezične povijesti / Filologija, 53 (2009), str. 109-116.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69102
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 379455
  Žagar, Mateo ;
  Predslovlje ; Osnovna načela prijenosa glagoljičkog teksta u latinicu ; Foreword / . Zagreb : Osijek : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ; Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, 2017., str. 5-27.
  [Naziv skupa: Artikuli ili Deli stare krstjanske vere : Urach 1562. (Confesio Augustana Philippa Melanchthona) / u redakciji Stipana Istrijana i Antona Dalmatina]
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 323795
  Žagar, Mateo ;
  Uvod u glagoljsku paleografiju. 1, (X. i XI. st.) / Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013. - 391 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789537967093.
  edit
 2. 233652

  Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 1, Srednji vijek / Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2009. - 582 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789535554011 (knj. 1); 9789535554004 (cjelina).
  edit
 3. 27589
  Franolić, Branko ; Žagar, Mateo ;
  A historical outline of literary Croatian / Zagreb : London : Erasmus Publisher ; Croatian Students and Young Professionals Network, 2008. - 111 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789536132805.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 376374
  Ceković, Blanka ; [con]Eterović, Ivana ; [con]Kuštović, Tanja ; [con]Žagar, Mateo ; [aut, aui]
  Artikuli ili Deli stare krstjanske vere : Urach 1562. (Confesio Augustana Philippa Melanchthona) / Zagreb : Osijek : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ; Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, 2017. - 298 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789535001638 ; 9789536110216 .
  edit
 2. 365299
  Kožičić Benja, Šimun ; [com]
  Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje : latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / Zagreb : Rijeka : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ; Sveučilišna knjižnica Rijeka, 2016. - 721 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN: 9789535001485(NSK); 9789537474126(SVKRI); 9789535001492(cjelina).
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 318645

  Mali staroslavensko-hrvatski rječnik / 2. izd. - Zagreb : Matica hrvatska, 2009. - 325 str. ; 18 cm. ISBN: 9789531508940.
  edit

2.50.1 Kritički prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 357007
  Kuštović, Tanja [trc] ; Konzul Istranin, Stjepan [ctb] ; Anton Dalmatin [ctb] ; Trubar, Primož [ctb] ; Matak, Dragutin [edt] ; Badurina Stipčević, Vesna [aut, trc] ; Miladinov, Marina [trl] ; Žagar, Mateo [aut, trc] ;
  Novi testament. Dio 2, 1563 : latinički prijepis glagoljskog izvornika / Zagreb : Adventističko teološko visoko učilište : Školska knjiga : Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu : 2015. - 481 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789536033218 (Adventističko teološko visoko učilište); 9789531754880 (Filozofski fakultet u Zagrebu); 9789530617490 (Školska knjiga).
  edit
 2. 320065
  Kuštović, Tanja [aut] ; Konzul Istranin, Stjepan [ctb] ; Anton Dalmatin [ctb] ; Trubar, Primož [ctb] ; Matak, Dragutin [edt] ; Badurina Stipčević, Vesna [aut, trc] ; Miladinov, Marina [trl] ; Žagar, Mateo [aut, trc] ;
  Novi testament : 1562. Dio 1, 1562 : latinički prijepis glagoljskog izvornika / Zagreb : Školska knjiga, 2013. - 555 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789530617476 (Školska knjiga); 9789531754897 (Filozofski fakultet u Zagrebu); 9789536033225 (Adventističko teološko visoko učilište).
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379336
  Grmača, Dolores ; Žagar, Mateo ;
  Analiza razlika u izdanjima malog Nauka fra Matije Divkovića / Dani franjevačke kulturne baštine. Sarajevo, BiH, 1-2. 12. 2017.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 352921
  Žagar, Mateo ; [edt , aut]
  Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.) / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531693226.
  edit
 2. 259342
  Dukić, Davor ; [edt, aut]Žagar, Mateo ; [edt, aut]
  Knjige poštujući, knjigama poštovan : zbornik povodom 70. rođendana Josipa Bratulića / Zagreb : Matica hrvatska, 2010. - 574 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531509060.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:40