Čale Feldman, Lada - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 318705
  Čale Feldman, Lada ;
  Dosjetka žene i njezin odnos prema nesvjesnom / Treća , 14 (2012), 1/2 ; str. 11-24.
  edit
 2. 319719
  Čale Feldman, Lada ;
  Radical and not so Radical Transgressions: Invading Backstage Domains [elektronička građa] / [Sic] A Journal of Literature, Culture, and Literary Translation, (2012), issue 4.
  http://www.sic-journal.org/en/past-issues/4/literature-and-culture/lada-cale-feldman-radical-and-not-so-radical-transgressions-invading-backstage-domains
  edit
 3. 318711
  Čale Feldman, Lada ;
  "Nekrofilno odricanje" ili "žalovanje i melankolija"? : Još o Ibsenovu Rosmersholmu i Vojnovićevu Sutonu / Književna smotra , 42 (2010), 3/4(157/158) ; str. 15-25.
  edit
 4. 308267
  Čale, Morana ; Čale Feldman, Lada ;
  Dvojnik't : od temata do metoda / Literaturen vestnik, 19 (2009), 30 ; str. 9-10. http://dx.doi.org/-
  edit
 5. 308041
  Čale Feldman, Lada ;
  Acting out: Severina as Baroness Castelli / Frakcija, časopis za izvedbene umjetnosti/ Performing Arts Journal, 49 (2008), str. 132-137.
  edit
 6. 308064
  Čale Feldman, Lada ;
  Jezik, zrcalo, portret: Viola i Rozalinda u ozračju Marivauxova feminizma / Treća, X (2008), 2 ; str. 17-38.
  edit
 7. 304766
  Čale Feldman, Lada ;
  Ilirija prerušena / Čale-Feldman, Lada. Književna smotra : časopis za svjetsku književnost , 30 (1998), 108-109(2/3) ; str. 13-20 .
  edit
 8. 304765
  Čale-Feldman, Lada ;
  Suvremeno hrvatsko laičko kazalište: nužnost interdisciplinarnog pristupa / Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti, 45-48 (1998), 1 ; str. 381-396.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 354183
  Čale Feldman, Lada ;
  Nielsenovi snovi / U: Zagreb : Beograd : Leksikografski zavod Miroslav Krleža : Hrvatsko semiotičko društvo ; Kulturni centar Beograda, 2016. (ur.). Povratak Miroslava Krleže / urednik Tomislav Brlek. -
  edit
 2. 352456
  Čale Feldman, Lada ;
  O štetnosti duhana ... i koristi od generičkih distinkcija / O pričama i pričanju danas / urednice Jelena Marković i Ljiljana Marks. Zagreb : Instutut za etnologiju i folkloristiku, 2015.
  edit
 3. 335838
  Čale-Feldman, Lada ;
  Posvećeno Kamovu, u spomen Matošu: 'Velegrad i duhovni život' u Krležinom Hodorlahomoru Velikom / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma. Zagreb - Split : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014, str. 193-207.
  [Naziv skupa: Matoš i Kamov: paradigme prijeloma (20.-21.03.2014. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 4. 318704
  Čale Feldman, Lada ;
  Žanr, subjekt i sjužet Krležina "somnilokvijskog diskursa" / Komparativna povijest hrvatske književnosti . (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe : zbornik radova XV : sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu . Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2013., str. 282-303.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (15 ; 2012 ; Split)]
  edit
 5. 319723
  Čale Feldman, Lada ;
  Thrice exiled: how to write a three times queered Introduction to Feminist Criticism / U: B. Kašić ; J. Petrović ; S. Prlenda ; S. Slapšak (ur.). Feminist Critical Inteventions, Thinking Heritage, Decolonizing, Crossing . Zagreb: Centre for Women's Studies, str.137-141.
  edit
 6. 317594
  Čale Feldman, Lada ;
  The Sibling Paradigm and the Structure of Desire in Marivaux and his Modern Reworkings / U: Adam, Alja i Mitrović, Slađana (ur.). Love and Sexuality: Anthropological, Cultural, and Historical Crossings. Zagreb : Red Athena University Press, 2011, str. 17-25.
  [Naziv skupa: Love and Sexuality: Anthropological, Cultural, and Historical Crossings (21-22. 10. 2010. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 7. 317614
  Čale Feldman, Lada ;
  Femmes fatales i njihovi portreti nakon 1910: od hrvatskog dramskog "artizma" do "analitičkog realizma" / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine : zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. u Splitu. Split-Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011, str. 292-311.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (13 ; 2010 ; Split)]
  edit
 8. 319721
  Čale Feldman, Lada ;
  Tegobe tijela, povlastice žanra: glumičina trema u Krležinoj noveli Pod maskom / U: Agnieszka Matusiak et al. (ur.). Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich 9 – Cialo . Wroclaw: Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, str.171-180.
  edit
 9. 319722
  Čale Feldman, Lada ;
  Dramatic versus Post-dramatic Textuality: Paradoxes of a False Opposition / U: I. Medenica (ur.). Postdramatic Theatre – Ten Years After. Belgrade: Faculty of Dramatic Arts, str. 97-107.
  edit
 10. 318942
  Čale Feldman, Lada ;
  Između "spleta" i "dramskog diskursa" : opaske uz Budmanijevu rekonstrukciju Držićeva Pjerina / U: Nikola Batušić ; Dunja Fališevac (ur.). Marin Držić : 1508-2008. : zbornik radova o Marinu Držiću s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu . Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010, str. 87-108.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Marin Držić : 1508-2008. (2008 ; Zagreb).]
  edit
 11. 319720
  Čale Feldman, Lada ;
  The Common Reader Translated and Re-edited: Woolf and the Question of Lecture Feminine / U: O. Palusci (ur.). Translating Virginia Woolf. Bern: Peter Lang, str. 157-166.
  edit
 12. 312468
  Čale Feldman, Lada ;
  Analyse this! Držićološke psihoanamneze / U: Pavlović, Cvijeta i Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i nasljeđe. Split - Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2009, str. 17-34.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (11 ; 2008 ; Split)]
  edit
 13. 316698
  Čale Feldman, Lada ;
  Istodobno u raznodobnom: Vrijeme "Stilskih vježbi" / Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog ; tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu . Split : Književni krug, 2010. , str. 315-327.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (12 ; 2009 ; Split)]
  edit
 14. 316701
  Čale Feldman, Lada ;
  Humor, ironija, parodija i travestija u hrvatskoj drami sedamdesetih / Povijest hrvatskoga jezika/Književne prakse sadamdesetih : zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole . Zagreb : Filozofski fakultet : Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2010.
  [Naziv skupa: Zagrebačka slavistička škola. Seminar (38 ; 2009 ; Dubrovnik)]
  edit
 15. 318882
  Čale Feldman, Lada ;
  Kazalište šezdesetih i 'hrvatska mlada kritika' / U: Krešimir Mićanović (ur.). Prostor u jeziku ; Književnost i kultura šezdesetih : zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole . Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2009, str. 109-120.
  [Naziv skupa: Zagrebačka slavistička škola.]
  edit
 16. 312028
  Čale Feldman, Lada ;
  Teatar, svečanost, igre - misao Branka Gavelle / U: Bagić, Krešimir (ur.). Način u jeziku/ Književnost i kultura pedesetih, Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, zagrebačka slavistička škola, hrvatski seminar za strane slaviste, 2008., str. 101-110.
  edit
 17. 315791
  Čale, Morana ; Čale Feldman, Lada ;
  Dvojnik : od teme do metode / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova X (smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) : sa znanstvenog skupa. Split : Književni krug, 2008, str. 176-185.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (10 ; 2007) (27.-29.09.2007. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 373349
  Čale Feldman, Lada ;
  Ka mi klasici potonemo : Nora u Hrvata / Dani hvarskog kazališta. [41], Pučko i popularno. . Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2017.
  edit
 2. 362269
  Čale Feldman, Lada ;
  Omakalina Psiha / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu. Fantastika : problem zbilje / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz. . Split : Književni krug Split ; ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2016.
  edit
 3. 345634
  Čale Feldman, Lada ;
  "Na ratištu" spolova. 'Bez trećega' u romanu / Dani Hvarskoga kazališta 40. Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju. Zagreb; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug Split, HAZU, 2015
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=204907
  edit
 4. 348602
  Čale Feldman, Lada ;
  Što je dramsko u poemi? U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić - Bužančić Vinka ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova (Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta) sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 25. do 26. rujna 2014. godine u Splitu. Split ; Zagreb : Književni krug Split ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (17 ; 2014 ; Split)]
  edit
 5. 345976
  Čale Feldman, Lada ;
  "Dvostruko kodirana forma" 'Ane Karenjine' Toma Stopparda i Joea Wrighta / Što žena umije : Zagorka, rad, rod, kulturna proizvodnja i potrošnja i vizualne reprodukcije književnosti : radovi sa znanstvenih skupova " Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe" u sklopu 6. i 7. Dana Marije Jurić Zagorke: Rad, rod i klasa 2012. te (Vizualne) reprodukcije: kulturna proizvodnja i potrošnja književnosti 2013. godine / uredila Anita Dremel.. Zagreb : Centar za ženske studije, 2014
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 316695
  Čale Feldman, Lada ;
  Dramatic versus Post-dramatic Textuality: Paradoxes of a (False?) Opposition /
  [Naziv skupa: Dramatic and Postdramatic Theatre - Ten Years After (15-16. 09. 2009. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 2. 316700
  Čale Feldman, Lada ;
  Loss of Identity in the Acting Sphere /
  [Naziv skupa: Spaces of Identity in the Performing Sphere (11-14. 02. 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316694
  Čale Feldman, Lada ;
  The Lecture and its Infelicities: Recovering Goffman's Legacy for (Mis)Performance Studies /
  [Naziv skupa: Misperformance: Misfiring, Misfitting, Misreading (24.-28. lipnja 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365448
  Čale Feldman, Lada ;
  Joyce's Ulysses, Begović's Giga Barićeva, and Freud's Contributions to the Psychology of Love / U: edited by Stipe Grgas, Tihana Klepač, Martina Domines Veliki (ur.). English studies from archives to prospects. Volume 1. Literature and cultural studies. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016.
  edit
 2. 369224
  Čale Feldman, Lada ; Tomljenović, Ana ;
  Producing the Unknown, Preserving the Birthmark / A Feminist Critique of Knowledge Production / edited by Silvana Carotenuto, Renata Jambrešic Kirin and Sandra Prlenda.. Napoli : University Press, 2014.
  http://www.ief.hr/Portals/0/docs/knjige/A%20feminist%20critique%20-Carotenuto1.pdf
  edit
 3. 335853
  Čale-Feldman, Lada ;
  Izazov bića, autoritet glumice / Dubrovnik : Dubrovačke ljetne igre, 2014. - 11-145.U: ur. Lada Čale-Feldman (ur.). Neva Rošić. Dubrovnik : Dubrovačke ljetne igre, 2014., str. 11-145..
  edit
 4. 335855
  Čale-Feldman, Lada ; Blažević, Marin ;
  Misperformance / . - 50-56.U: ed. by Brian Reynolds (ur.). Performance studies. Key words, concepts and theories. London : Palgrave Macmillan, 2014., str. 50-56..
  [Naziv skupa: Performance studies. Key words, concepts and theories]
  edit
 5. 335866
  Čale-Feldman, Lada ;
  The lecture and its infelicities: Recovering Goffman's legacy for (Mis)performance studies / U: Blažević, Marin ; Čale Feldman, Lada (ur.). Misperformance: Essays in shifting perspectives. Ljubljana : Maska ; Performance Studies international ; Drugo more ; Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2014, str. 109-126.
  edit
 6. 335867
  Čale-Feldman, Lada ; Blažević, Marin ;
  Misperformance in four acts / U: Blažević, Marin ; Čale Feldman, Lada (ur.). Misperformance: Essays in shifting perspectives. Ljubljana : Maska ; Performance Studies international ; Drugo more ; Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2014, str. 11-28.
  edit
 7. 318713
  Čale Feldman, Lada ;
  Tumačenje snova kao teatrološki problem / U: Živa Benčić ; Dunja Fališevac (ur.). Prostori snova : oniričko kao poetološki i antropološki problem . Zagreb : Disput, 2012., str. 71-102.
  edit
 8. 318887
  Čale Feldman, Lada ;
  "Sozija, jedan drugi ja isti": Amfitrion ponovljen / U: Tomislav Bogdan ... [et al.] (ur.). Perivoj od slave : zbornik Dunje Fališevac . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012, str. 85-98.
  edit
 9. 318806
  Čale Feldman, Lada ;
  Još o Držićevoj dužno priznatoj 'krađi': Amphitruo u Arkulinu / Lada Čale Feldman. U: Boris Senker ; Sibila Petlevski ; Marin Blažević (ur.). Trajnost čina : zbornik u čast Nikoli Batušiću. Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2010, str. 118-137.
  edit
 10. 312026
  Čale Feldman, Lada ;
  Dundo Maroje ili ljubav prema geometriji / U: Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas (ur.). Marin Držić - svjetionik dubrovačke renesanse. Zagreb : Disput, 2009, str. 133-145.
  edit
 11. 312535
  Čale Feldman, Lada ; Blažević, Marin ;
  Translate or else: marking the glocal troubles of performance research in Croatia / U: Mckenzie, Jon, Roms, Heike i W-L- Wee C. J. (ur.). Contesting Performance, global sites of research. New York : Palgrave, 2009., str. 168-187.
  edit
 12. 311851
  Čale Feldman, Lada ;
  Il doppio materno: ancora sulla maternita in Pirandello / U: Čale, Morana, Peruško, Tatjana, Roić, Sanja i Iovinelli, Alessandro (ur.). Il Doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Zagreb : FF press, 2008, str. 387-398.
  edit
 13. 312025
  Čale Feldman, Lada ;
  Don Juan, galantnost, libertinizam: od muškog prototipa do njegove ženske inverzije (Moliere i Marivaux) / U: Cvijeta Pavlović i Tomislav Bogdan (ur.). Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008, str. 345-371.
  edit
 14. 312156
  Čale Feldman, Lada ;
  Pomet - Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu "Dundu Maroju" / U: Batušić, Nikola ; Fališevac, Dunja (ur.). Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću (1508-2008). Zagreb : HAZU, 2008., str. 839-853.
  edit
 15. 311628
  Čale Feldman, Lada ;
  Drama kao romaneskni intermedij : dva kontrastivna modernistička primjera (Virginija Woolf, Između činova i Miroslav Krleža, Banket u Blitvi) / U: Duda, Dean, Slabinac Gordana i Zlatar, Andrea (ur.). Poetika pitanja : zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara. Zagreb : FF press, 2007., str. 159-174.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 365449
  Čale Feldman, Lada ;
  National theatres / Paltform : East European performing arts companon / ed. J. Krakowska i D. Odija. Lublin-Warsaw: Adam Mickiewicz Institute, Center for CultureinLublin, Institute of Arts of the Polish Academy of Sciences, 2016.
  edit
 2. 312180
  Čale Feldman, Lada ;
  Dvojnik / U: S. P, Novak, M. Tatarin, M. Mataija i L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009, str. 195-198.
  edit
 3. 312181
  Čale Feldman, Lada ;
  Gluma / U: S. P. Novak, M. Tatarin, M. Mataija, L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009, str. 252-255.
  edit
 4. 312182
  Čale Feldman, Lada ;
  Lord, Albert Bates / U: S. P, Novak, M. Tatarin, M. Mataija i L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009, str. 443-443.
  edit
 5. 312183
  Čale Feldman, Lada ;
  Moreška / U: S. P, Novak, M. Tatarin, M. Mataija i L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009, str. 514-515.
  edit
 6. 312202
  Čale Feldman, Lada ;
  Teatar u teatru / U: S. P. Novak, M. Tatarin, M. Mataija, L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009, str. 794-796.
  edit
 7. 312204
  Čale Feldman, Lada ;
  Theatrum mundi / U: S. P. Novak, M. Tatarin, M. Mataija, L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009, str. 800-802.
  edit
 8. 312205
  Čale Feldman, Lada ;
  Sršen, Matko / U: S. P. Novak, M. Tatarin, M. Mataija, L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009, str. 748-748.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365033
  Čale Feldman, Lada ;
  Između dvaju apsoluta (Tomislav Brlek, Lekcije: Studije o modernoj književnosti, Zagreb: Školska knjiga, 2005. - David Šporer, Uvod u povijest knjige. Temelji pristupa, Zagreb: Leykam International, 2015) / Književna smotra : Časopis za svjetsku književnost, 179 (2016) , 1 : str. 123-127.
  edit
 2. 318707
  Čale Feldman, Lada ;
  Ples pripovjednih perspektiva / Treći program Hrvatskog radija , (2011), 78/79 ; str. 368-370.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 278238
  Čale Feldman, Lada ;
  U san nije vjerovati / Zagreb : Disput, 2012. - 330 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532601572.
  edit
 2. 283072
  Čale Feldman, Lada ; Tomljenović, Ana ;
  Uvod u feminističku književnu kritiku / Zagreb : Leykam international, 2012. - 290 str. ; 20 cm. ISBN: 9789537534974.
  edit
 3. 153267
  Čale, Morana ; Čale Feldman, Lada ;
  U kanonu : studije o dvojništvu / Zagreb : Disput, 2008. - 366 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532600551.
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 316188
  Čale Feldman, Lada ;
  Europski okviri Držićeva metateatra /
  [Naziv skupa: Središnja međunarodna konferencija povodom 500. obljetnice rođenja Marina Držića (2-7. 09. 2008. ; Dubrovnik, Hrvatska - Siena, Italija)]
  edit
 2. 316189
  Čale Feldman, Lada ;
  Plautina et Darsiana, a Theft Duly Acknowledged /
  [Naziv skupa: Središnja međunarodna konferencija u povodu 500. obljetnice rođenja Marina Držića (2-7. 09. 2008. ; Dubrovnik, Hrvatska - Siena, Italija)]
  edit
 3. 316190
  Čale Feldman, Lada ;
  Boris Senker - poeta doctus comicus suvremene hrvatske dramatike /
  [Naziv skupa: Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskog jezika (6-10. 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 338717
  Čale Feldman, Lada ; [edt, aut]Blažević, Marin ; [edt]
  MISperformance : essays in shifting perspectives / Ljubljana : Maska, 2014. - 262 str. : ilustr., 23 cm. ISBN: 9789616572361.
  edit
 2. 281752
  Čale Feldman, Lada ; [edt, aui]Maroević, Tonko ; [edt]Paljetak, Luko ; [edt , aut]Đurković, Ljubomir ; [aut, aui]
  Poslije Hamleta : izbor iz novije hrvatske drame / Dubrovnik : Kotor : Podgorica : Matica hrvatska, Ogranak : Dubrovačke knjižnice ; Gradska biblioteka i čitaonica ; NVO Prostory, 2011. - 343, 263 str. ; 23 cm. ISBN: 9789537784027(Matica hrvatska, Dubrovnik); 9789539795281(Dubrovačke knjižnice); 9789940938529 (NVO Prostory); 9789940938628 (Gradska knjižnica i čitaonica Kotor).
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 335851
  Čale Feldman, Lada ; [edt, com, aut]
  Neva Rošić / Dubrovnik : Dubrovačke ljetne igre, 2014. - 263 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789535628439.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 319737
  Woolf, Virginia ; Leustek, Marina [trl] ; Škopljanac, Lovro [trl] ; Čale Feldman, Lada [edt, com] ;
  Gospodin Bennett i Gospođa Brown / Zagreb : Centar za ženske studije, 2010. - 264 str. ; 23 cm. ISBN: 9789536955312 .
  edit

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 365820
  Čale Feldman, Lada ; [edt]Grdešić, Maša ; [edt]Dremel, Anita ; [edt, aui]Jambrešić Kirin, Renata ; [edt]Dujić, Lidija ; [edt]
  Crveni ocean : prakse, taktike i strategije rodnog otpora / Zagreb : Centar za ženske studije : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2016. - 236 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536955572.
  http://zagorka.net/crveni-ocean-e-zbornik-radova-s-dana-marije-juric-zagorke/
  edit
 2. 365174
  Dremel, Anita ; [edt]Čale Feldman, Lada ; [edt]
  Uzduž i poprijeko : brak, zakon i intimno građanstvo u povijesnoj i suvremenoj perspektivi / [Elektronička građa] Zagreb : Centar za ženske studije, 2015. - 1 online jedinica građe (5,19 MB). ISBN: 9789536955534.
  Uzduž i poprijeko
  edit

Prijevodi

1.50.2 Umjetnički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 350926
  Turčinović, Željka ; [edt]Kalogjera, Eva ; [trl]Prpić, Ana ; [trl]Čale Feldman, Lada ; [trl]
  Francuska nova drama / Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2015. - 269 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536343683.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 241493
  Barthes, Roland ; Čale Feldman, Lada [trl] ;
  Kritika i istina / Zagreb : Algoritam, 2009. - 72 str. ; 19 cm. ISBN: 9789532209471.
  edit

Ostalo

2.02 Stručna monografija

 1. 335851
  Čale Feldman, Lada ; [edt, com, aut]
  Neva Rošić / Dubrovnik : Dubrovačke ljetne igre, 2014. - 263 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789535628439.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 319737
  Woolf, Virginia ; Leustek, Marina [trl] ; Škopljanac, Lovro [trl] ; Čale Feldman, Lada [edt, com] ;
  Gospodin Bennett i Gospođa Brown / Zagreb : Centar za ženske studije, 2010. - 264 str. ; 23 cm. ISBN: 9789536955312 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2017-09-24 09:45:21