Duda, Dean - bibliografija

Godine:                              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375479
  Duda, Dean ;
  Kulturalni studiji i tranzicija / Reč : časopis za književnost i kulturu / glavni i odgovorni urednik Milovan Marčetić.. Beograd : Samizdat B92, 1994-
  http://www.fabrikaknjiga.co.rs/wp-content/uploads/2016/08/REC-86-32-str.81.pdf
  edit
 2. 305868
  Duda, Dean ;
  Towards a modernist travel culture / Journeys. The International Journal of Travel & Travel Writing, 6 (2005), 1-2 ; str. 68-87.
  edit
 3. 306485
  Duda, Dean ;
  Ostavljeno veslo na galiji nacije: književni modernizam i kultura putovanja / Reč: časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja, 73.19 (2005), str. 97-117.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309418
  Duda, Dean ;
  Tranzicija i "problem alata": bilješke uz lokalno stanje književnog polja / Quorum : časopis za književnost, 25 (2009), 5-6 ; str. 409-426.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 354185
  Duda, Dean ;
  Simfonija grada - Krležina spacijalnost / U: Zagreb : Beograd : Leksikografski zavod Miroslav Krleža : Hrvatsko semiotičko društvo ; Kulturni centar Beograda, 2016. (ur.). Povratak Miroslava Krleže / urednik Tomislav Brlek. -
  edit
 2. 315794
  Duda, Dean ;
  Gajo Peleš ili zanat književnog povjesničara / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova X (Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) sa znanstvenog skupa održanog od 27. do 29. rujna 2007. godine u Splitu. Split : Književni krug, 2008, str. 62-69.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (10 ; 2007)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379869
  Duda, Dean ;
  Prema genezi i strukturi postjugoslavenskog književnog polja (bilješke uz Bourdieua) / Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / uredili Virna Karlić, Sanja Šakić, Dušan Marinković. . Zagreb : Srednja Europa, 2017
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393168
  Duda, Dean ;
  Pajo Patak dobio zadatak... (bilješke uz neodržani kolegij o Disneyjevoj kulturi i njezinoj socijalističkoj artikulaciji) / Dorfman, Ariel ; Mattelart, Daniel, Kako čitati Paju Patka. Imperijalistička ideologija u Disneyjevom stripu. Zagreb : Prosvjeta, 2014, str. 39-50.
  edit
 2. 313213
  Duda, Dean ;
  Socijalistička popularna kultura kao (ambivalentna) modernost / U: Ljiljana Kolešnik (ur.). Socijalizam i modernost. Umjetnost, kultura, politika 1950.-1974.. Zagreb : MSU i IPU, 2012, str. 287-317.
  edit
 3. 312643
  Duda, Dean ;
  Towards a Modernist Travel Culture / U: Bracewell, Wendy ; Drace-Francis, Alex (ur.). Balkan Departures: Travel Writing from Southeastern Europe. New York, Oxford : Berghahn Books, 2009, 2011, str. 87-104.
  edit
 4. 312642
  Duda, Dean ;
  Transition und Methode. Überlegungen zum lokalen Zustand des literarischen Feldes / U: Magerski, Christina ; Lacko Vidulić, Svjetlan (ur.). Literaturwissenschaft im Wandel. Aspekte theoretischer und fachlicher Neuorganisation. Wiesbaden : VS Verlag, 2009, str. 59-74.
  edit
 5. 311845
  Duda, Dean ;
  Književnost, etnografija i kapitalizam / U: Gavrilović, Svetlana (ur.). Šta čini dobru knjigu?. Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2007 (Edicija Rizom, knjiga 2), str. 271-282.
  edit
 6. 311846
  Duda, Dean ;
  Prema modernističkoj kulturi putovanja / U: Duda, Dean ; Slabinac, Gordana ; Zlatar, Andrea (ur.). Poetika pitanja. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara. Zagreb : FF press, 2007, str. 267-286.
  edit
 7. 311469
  Duda, Dean ;
  "Užas je moja furka". Socijalistički urbani imaginarij Branimira Štulića / U: Prica, Ines ; Čale Feldman, Lada (ur.). Devijacije i promašaji: etnografija domaćeg socijalizma. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2006, str. 95-120.
  edit
 8. 311415
  Duda, Dean ;
  Literatura chorwacka w neokapitalysticzney artykulacji / U: Janaszek-Ivaničkova, Halina (ur.). Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom 1: Transformacja. Warszawa : Elipsa, 2005 (Literatury słowiańskie po roku 1989.), str. 203-237.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 311470
  Duda, Dean ;
  Tony Bennett - popularna kultura, kulturalni studiji i kulturna politika / Kultura : znanost reformatora / Tony Bennett. Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005, str. 333-341.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 365149
  Duda, Dean ;
  Putopisi / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 348-355.
  edit

1.21 Polemika, diskusija

 1. 368943
  Duda, Dean ; Senker, Boris ;
  Uvodi - u što? / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti / [glavni i odgovorni urednik Marijan Bobinac]. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1957-, LVII (2013), 3-4 ; str. 293-311.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 282664
  Duda, Dean ;
  Kultura putovanja : uvod u književnu iterologiju / Zagreb : Naklada Ljevak, 2012. - 236 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533035345.
  edit
 2. 252104
  Duda, Dean ;
  Hrvatski književni bajkomat / Zagreb : Disput, 2010. - 233 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532601091.
  edit
 3. 150806
  Duda, Dean ;
  Kulturalni studiji : ishodišta i problemi / Zagreb : AGM, 2002. - 133 str. ; 19 cm. ISBN: 9531741573.
  edit
 4. 148633
  Duda, Dean ;
  Priča i putovanje : hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr / Zagreb : Matica hrvatska, 1998. - 266 str. ; 18 cm. ISBN: 9531501742.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:22