Gilić, Nikica - bibliografija

Godine:                                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391242
  Gilić, Nikica ;
  Localised dystopia in Croatian and Serbian cinema / Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, XXIII (2018), 32 ; str. 39-47. http://dx.doi.org/10.14746/i.2018.32.04.
  edit
 2. 378824
  Gilić, Nikica ;
  Dang Dai DianYing : Vatroslav Mimica de Ying Xiang Shi Xue : Zagreb Dong Hua Xue Pai zhi Zhen Shi Dian Fa / Contemporary Cinema, 11 (2017), 260 ; str. 125-128.
  edit
 3. 382713
  Gilić, Nikica ;
  Post-Yugoslav Film and the Construction of New National Cinemas / Contemporary Southeastern Europe, , 4 (2017), 2, 102-120.
  edit
 4. 374425
  Gilić, Nikica ;
  Dangdai dianying : Donghua dianying de Sagelebu xuepai: jiti zhuyi yujing zhong de geti shi xingzhanfang / Contemporary Cinema. Bejing, 11 (2016), 238; 195-197.
  edit
 5. 369217
  Gilić, Nikica ;
  Rane 1970-e i filmski slučaj Tomislava Radića / Poznańskie studia slawistyczne ; . Poznań : Institut Filologii Słowiańskiej UAM, 2011-., IV (2014), 6; 91-104.
  edit
 6. 310175
  Gilić, Nikica ;
  O žanrovskom i umjetničkom filmu u genološkoj koncepciji Hrvoja Turkovića / Hrvatski filmski ljetopis, 19 (2013), 73-74 ; str. 27-33.
  edit
 7. 309926
  Gilić, Nikica ;
  Film Živi i mrtvi Kristijana Milića – poteškoće “zauzimanja strana” u ratu u Bosni i Hercegovini (te u okolnim državama) / KINO!, V (2012.), 17-18 ; str. 146-156.
  edit
 8. 308364
  Gilić, Nikica ;
  „Revolution, cinema, painting: creative recycling of images in the films of Tom Gotovac (Antonio Lauer)“ / "Studies in Eastern European Cinema", 1 (2010), 1 ; str. 71-84. http://dx.doi.org/10.1386/seec.1.1.71/1
  http://http://www.atypon-link.com/INT/toc/seec/1/1
  edit
 9. 308799
  Gilić, Nikica ;
  "Ne okreći se sine" Branka Bauera - stil i ideologija ratne (partizanske) melodrame / KINO!, III (2010), 10 ; str. 82-91.
  edit
 10. 318727
  Gilić, Nikica ;
  Predratna psihoza: slike 30-ih u Izbavitelju Krste Papića / Hrvatski filmski ljetopis , 16 (2010), 61 ; str. 92-101, 190-191.
  edit
 11. 308292
  Gilić, Nikica ;
  Znanstvena fantastika između slova i slike (o nekim problemima žanrovskog stvaralaštva u književnosti i filmu) / Književna smotra, 41 (2009), 154 (4) ; str. 25-32.
  edit
 12. 307230
  Gilić, Nikica ;
  Zapažanja o (filmskom) žanru / Hrvatski filmski ljetopis, XIV (2008), 53 ; str. 8-15.
  edit
 13. 308922
  Gilić, Nikica ;
  Dodiri književne i filmske teorije: kratak uvod / Književna smotra, 39(1) (2007), 1 ; str. 3-10.
  edit
 14. 305992
  Gilić, Nikica ;
  O konstrukciji i čitanju zvijezda / Književna smotra, XXXVIII (2006), 139 ; str. 59-68.
  edit
 15. 306749
  Gilić, Nikica ;
  Namjenski film i fenomen filmske propagande / Hrvatski filmski ljetopis, XII (2006), 47 ; str. 30, 185-38, 186.
  edit
 16. 306967
  Gilić, Nikica ;
  Iluzija stvarnosti-"Godišnja doba" Petra Krelje kao granični film / Hrvatski filmski ljetopis, 12 (2006), 48 ; str. 48-55.
  edit
 17. 306618
  Gilić, Nikica ;
  Filmska fikcionalnost i problem klasifikacije / Umjetnost riječi, XLIX (2005), 3-4 ; str. 229-241.
  edit
 18. 305993
  Gilić, Nikica ;
  Naratologija i filmska priča / Hrvatski filmski ljetopis, X (2004), 37 ; str. 13-28.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365261
  Gilić, Nikica ;
  Male kinematografije na Prokrustovoj postelji tržišta i tranzicije / 2015Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, LXXI. (2015), 10 ; str. 29-33.
  edit
 2. 368941
  Gilić, Nikica ;
  Izvrsna ideja o rumunjskom filmu / Hrvatski filmski ljetopis / [Bruno Kragić (glavni urednik, editor-in-chief)].; VIII (2013), 72. Zagreb : Hrvatsko društvo filmskih kritičara : Hrvatski državni arhiv, Hrvatska kinoteka : Filmoteka 16, 1995- , VIII (2013), 72 ; str. 179-181.
  edit
 3. 368942
  Gilić, Nikica ;
  Filmsko izdavaštvo / Hrvatski filmski ljetopis / [Bruno Kragić (glavni urednik, editor-in-chief)].; XIX (2013), 72. Zagreb : Hrvatsko društvo filmskih kritičara : Hrvatski državni arhiv, Hrvatska kinoteka : Filmoteka 16, 1995- , XIX (2013), 72 ; str. 1-1.
  edit
 4. 374430
  Gilić, Nikica ;
  Odlazak klasika. Krsto Papić (Vučji Do, Crna Gora, 7. prosinca 1933 – Zagreb, Hrvatska, 7. veljače, 2013) / Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost / [gl. urednik Šime Batović] , 2013 (LXII), br. 3, str. 210-212.
  edit
 5. 309725
  Gilić, Nikica ;
  Lea i Darija (Branko Ivanda, 2011) / Hrvatski Filmski Ljetopis, XVIII (2012), 69 ; str. 172-174.
  edit
 6. 309726
  Gilić, Nikica ;
  Televiziji kultura - kulturi filmovi / Hrvatski Filmski Ljetopis, 18 (2012), 69 ; str. 5-5.
  edit
 7. 309005
  Gilić, Nikica ;
  Kristijan Milić: The Living and the Dead (Živi i mrtvi, 2007) [elektronička građa] / KinoKultura. New Russian Cinema. Special Issue., Special issue 11 (2011).
  http://www.kinokultura.com/specials/11/R-livinganddead.shtml
  edit
 8. 374426
  Gilić, Nikica ;
  Zašto 'Surogatov' Oscar nije važan? / Surogat stvarnosti - pola stoljeća hrvatske animacije
  edit
 9. 308797
  Gilić, Nikica ;
  Ante Babaja (1927-2010) I. Uvodna bilješka. / Hrvatski filmski ljetopis, XVI (2010), 62 ; str. 6-7.
  edit
 10. 318729
  Gilić, Nikica ;
  Znanstvena fantastika između slova i slike : (o nekim problemima žanrovskog staralaštva u književnosti i filmu) / Književna smotra , 41 (2009), 4(154) ; str. 25-32.
  edit
 11. 307231
  Gilić, Nikica ;
  Filmska fantastika i znanstvena fantastika u kontekstu teorije žanra / Ubiq. Književni časopis za znanstvenu fantastiku., II (2008), 2 ; str. 200-214.
  edit
 12. 306478
  Gilić, Nikica ;
  Novi leksikon / Hrvatski filmski ljetopis, 41 (2005), str. 20-23.
  edit
 13. 306761
  Gilić, Nikica ;
  Asocijativno izlaganje: ili o prorocima dokumentarnog i eksperimentalnog filma / Hrvatski filmski ljetopis, 11 (2005), 41 ; str. 57-9, 177-8.
  edit
 14. 305995
  Gilić, Nikica ;
  Strukture i dojmovi, poetike i rodovi / Hrvatski filmski ljetopis, X (2004), 37 ; str. 51-55.
  edit
 15. 305769
  Gilić, Nikica ;
  Kinematografija i kulturna politika / Hrvatski filmski ljetopis, 9 (2003), 34 ; str. 156-158.
  edit
 16. 305770
  Gilić, Nikica ;
  Ubojice među nama / Hrvatski filmski ljetopis, 8 (2002), 30 ; str. 191-192.
  edit
 17. 305771
  Gilić, Nikica ;
  Ljudožderi u Hollywoodu. Hannibal / Nova Istra, 7 (2002), 1 (20) ; str. 175-178.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 374941
  Gilić, Nikica ; Pelc, Addrian ;
  Genološki aspekti cjelovečernjih filmova Vatroslava Mimice / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XIX. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2016. godine u Splitu. Vrsta ili žanr / uredile Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić. . Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2017.
  edit
 2. 335700
  Gilić, Nikica ;
  Promjene u prikazu rata u novijem hrvatskom igranom filmu - stil, umjetnost, ideologija / U: Hansen-Kokoruš, Renate (ur.). Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2014, str. 11-31.
  [Naziv skupa: Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia - the Artists' View (20-23.3.2013. ; Graz, Austrija)]
  edit
 3. 318429
  Gilić, Nikica ;
  Oficir s ružom i Najbolji Dejana Šorka: dvije vojničke naracije / U: Gilić, Nikica ; Vidačković, Zlatko (ur.). 60 godina Festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film. Zagreb : Matica hrvatska, 2013, str. 117-132.
  [Naziv skupa: 60. godina Festivala igranog filma u Puli i hrvatski film (19.01.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 318725
  Gilić, Nikica ;
  Televizijska obrada Krležine poetike - Tomo Bakran Ive Štivičića i Eduarda Galića / U: Cvijeta Pavlović ; Vinka Glunčić-Bužančić ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe : zbornik radova XV. sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu . Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2013. , str. 362-372.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (15 ; 2012 ; Split)]
  edit
 5. 317995
  Gilić, Nikica ;
  Elementi romantizma Sna doktora Mišića kao poticaj televizijskom romantizmu 1970-ih / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIV : (romantizam - ilirizam - preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu . Split, Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 329-344.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (14 ; 2011 ; Split)]
  edit
 6. 316928
  Gilić, Nikica ;
  Tragovi modernizma 1960-ih u novijem hrvatskom igranom filmu / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog ; tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu . Split, Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010, str. 420-429.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (12 ; 2009 ; Split)]
  edit
 7. 316437
  Gilić, Nikica ;
  Figure slobode: Držić i Dubrovnik (povodom Bulajićevog "Libertasa") / U: Pavlović, Cvijeta, Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XI. (Držić danas [i] Epoha i naslijeđe) : sa znanstvenog skupa održanog od 22. do 24. rujna 2008. godine u Splitu. Split-Zagreb : Književni krug i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 407-418.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (11 ; 2008 ; Split) ]
  edit
 8. 315834
  Gilić, Nikica ;
  Novija recepcija hrvatskog igranog filma 1950-ih - slučaj filma H-8... Nikole Tanhofera / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić - Bužančić Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova X (Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) : sa znanstvenog skupa održanog od 27. do 29. rujna 2007. godine u Splitu. Split : književni krug, 2008, str. 122-134.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (10 ; 2007 ; Split)]
  edit
 9. 315225
  Gilić, Nikica ;
  Recepcija filmova Larsa von Triera i hrvatski film na prijelazu tisućljeća / U: Pavlović, Cvijeta, Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Zbornik radova s 9. znanstvenog skupa Komparativna povijest hrvatske književnosti : hrvatska književnost XX stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Split : Književni krug, 2007, str. 380-395.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (9 ; 2006) (21.-22.09.2006. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 10. 315301
  Gilić, Nikica ;
  Mexican Culture, Art and History in the Croatian Experimental Cinema: "Proroci" ("The Prophets") by Tomislav Gotovac /
  [Naziv skupa: Coloquio de cultura Mexicana (22-26.10.2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.ffzg.hr/khk/aktivnosti.html
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 315398
  Gilić, Nikica ;
  Ante Babaja i Slobodan Novak: suradnici i stilsko-poetički srodnici / U: Boris Domagoj Biletić, Božidar Petrač (ur.). Nova Istra, časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. Pula : 2009, str. 136-142.
  [Naziv skupa: 13. Šoljanovi dani: "Književni opus Slobodana Novaka", Rovinj, 3.5.2008 ]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 389267
  Gilić, Nikica ; Majcen Marinić, Mihaela ;
  Kanoniziranje filma u sustavu umjetnosti u Hrvatskoj / Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XX. Književni kanon. Split, Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 223-235.
  edit
 2. 314994
  Gilić, Nikica ;
  Recepcija "Koncerta" Branka Belana. Moderna mitologija napretka kao kriterij vrednovanja. / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova VIII. (Hrvatska književnost prema europskim /emisija i recepcija/ 1940-1970.). Split : Književni krug, 2006., str. 224-238.
  [Naziv skupa: Hrvatska književnost prema europskim /emisija i recepcija/ 1940-1970. (22.-23.09.2005. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 3. 314814
  Gilić, Nikica ;
  Predratna psihoza: slike tridesetih u "Izbavitelju" Krste Papića / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova VII. (Hrvatska književnost tridesetih godina 20. stoljeća). Split : Književni krug, 2005, str. 260-272.
  [Naziv skupa: Hrvatska književnost tridesetih godina 20. stoljeća (30.09.-01.10.2004. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 4. 314364
  Gilić, Nikica ;
  Film "Goli čovjek" Obrada Gluščevića kao marinkovićevski teatar / U: Tomasović, Mirko ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova VI. (Europski obzori Marinkovićeva opusa). Split : Književni krug, 2004, str. 92-102.
  [Naziv skupa: Europski obzori Marinkovićeva opusa (29.-30.2003. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 5. 314309
  Gilić, Nikica ;
  "Kameni horizonti"-model socralističke prezentacije i hrvatska kultura pedesetih / U: Tomasović, Mirko ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova V. (Krugovi i hrvatska književnost pedesetih godina prošlog stoljeća). Split : Književni krug, 2003., str. 159-169.
  [Naziv skupa: Krugovi i hrvatska književnost pedesetih godina prošlog stoljeća (19.-20.09.2002. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 6. 314100
  Gilić, Nikica ;
  Tržišno i književno kodiranje rane i suvremene filmske publicistike u Hrvatskoj / U: Tomasović, Mirko ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IV. Hrvatska književnost od 1914-1930. i njezin europski kontekst. Split : Književni krug, 2002, str. 134-147.
  [Naziv skupa: Hrvatska književnost od 1914-1930. i njezin europski kontekst (02.-03. 2001 ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 359166
  Gilić, Nikica ;
  Ante Babaja i Slobodan Novak : suradnici i stilsko-poetički srodnici / Treći Šoljanov zbornik : 11. - 20. Dani Antuna Šoljana : Rovinj, 2006.-2015. / sastavio i uredio Boris Domagoj Biletić. - . Rovinj : Pučko otvoreno učilište grada Rovinja ; Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 397943
  Bruckner, Franziska ; Gilić, Nikica ; Lang, Holger ; Šuljić, Daniel ; Turković, Hrvoje ;
  Introduction / Global Animation Theory. International Perspectives at Animafest Zagreb. New York ; London : Bloomsbury Academic, 2019, str. xi-xv.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 340549
  Gilić, Nikica ;
  New Croatian cinema : literature and genre in the Post-Yugoslav era / Small cinemas in global markets, (2015), 151-169.
  edit
 2. 341379
  Gilić, Nikica ;
  Narrative and genre influences of the international classical cinema in the partisan films of Živorad-Žika Mitrović / Partisans in Yugoslavia
  WOS:000402989100010
  edit
 3. 313051
  Gilić, Nikica ;
  Kristijan Milić: The Living and the Dead (Živi i mrtvi, 2007) / U: Vidan, Aida ; Crnković, Gordana P. (ur.). In Contrast: Croatian Film Today. Zagreb : Croatian Film Association (Hrvatski filmski savez), 2012, str. 158-161.
  edit
 4. 312614
  Gilić, Nikica ;
  Žanr, žanrovi. Uvodna bilješka. / U: Gilić, Nikica ; Nenadić, Diana ; Kragić, Bruno (ur.). Filmska čitanka. Žanrovi, autori, glumci.. Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2010 (Filmološka studija br. 9), str. 13-15.
  edit
 5. 318884
  Gilić, Nikica ;
  Modernizam i autorski film 1960-ih u Hrvatskoj / U: Krešimir Mićanović (ur.). Prostor u jeziku ; Književnost i kultura šezdesetih : zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole . Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2009, str. 121-126.
  [Naziv skupa: Zagrebačka slavistička škola]
  edit
 6. 318724
  Gilić, Nikica ;
  Film kao poezija: Do posljednjeg daha / U: Cvijeta Pavlović ; Tomislav Bogdan (ur.). Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića . Zagreb : FF press, 2008 , str. 469-478.
  edit
 7. 311506
  Gilić, Nikica ;
  Modernizam i pitanje žanra / U: Gilić, Nikica (ur.). 3-2-1, kreni! : zbornik radova u povodu 70. rođendana Ante Peterlića. Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost, FF-Press, 2006, str. 129-142.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 372807
  Gilić, Nikica ;
  Poetičke razmjene Pavla Pavličića i Zorana Tadića / Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića" / ur. Cvijeta Pavlović. . Hrvatska sveučilišna naklada - Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017.
  edit
 2. 312655
  Gilić, Nikica ;
  Filmski medij / U: Peruško, Zrinjka (ur.). Uvod u medije. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, 2011, str. 87-108.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 391243
  Gilić, Nikica ;
  Bilješka o jazzu u hrvatskom filmu / Svijet Jazza - od Adorna do Johna Zorna. Zagreb : Sandorf, 2018, str. 501-511.
  edit
 2. 335360
  Gilić, Nikica ;
  Dokumentarističke tehnike otpora u igranom filmu i rani filmovi Tomislava Radića / U: Pišković, Tatjana ; Vuković, Tvrtko (ur.). Otpor: subverzivne prakse u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola, 2014., str. 9-20.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365263
  Gilić, Nikica ;
  Sukob titana / Hrvatski filmski ljetopis, 21 (2015), 82-83 ; str. 162-170.
  WOS:000212110600009
  edit
 2. 365358
  Gilić, Nikica ;
  Suzana Marjanić. Kronotop hrvatskoga performansa. Od Travelera do danas / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 54 (2015), 2 ; str. 325-330.

  Scopus ID:nema
  edit
 3. 369220
  Gilić, Nikica ;
  Odrastanje / Hrvatski filmski ljetopis / [Bruno Kragić (glavni urednik, editor-in-chief)].. Zagreb : Hrvatsko društvo filmskih kritičara : Hrvatski državni arhiv, Hrvatska kinoteka : Filmoteka 16, 1995-, XX (2014), 79-80 ; str. 143-146.
  WOS:000212110700016
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 393075
  Gilić, Nikica ;
  Predgovor (Film kao subverzivna umjetnost) / Film kao subverzivna umjetnost. Zagreb : Mizantrop, 2018, str. 7-8.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 391700
  Gilić, Nikica ;
  Intermedijalnost / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, L (2018), 190 ; str. 3-3.
  edit
 2. 365059
  Gilić, Nikica ;
  U povodu odlaska veterana modernizma - Tomislav Radić / Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, LXIV (2015) 3 : str. 158-159.
  edit
 3. 310206
  Gilić, Nikica ;
  „Odlazak filmskog klasika. Krsto Papić (Vučji Do, Crna Gora, 7. prosinca 1933 – Zagreb, Hrvatska, 7. veljače, 2013)" / Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, LXII (2013.), str. 210-212.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 285078
  Gilić, Nikica ;
  Uvod u povijest hrvatskog igranog filma / 2. izmijenjeno izd. - Zagreb : Leykam international, 2011. - 210 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789537534493 (pogrešan).
  edit
 2. 256282
  Gilić, Nikica ;
  Uvod u povijest hrvatskog igranog filma / Zagreb : Leykam International, 2010. - [211] str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789537534493.
  edit
 3. 152786
  Gilić, Nikica ;
  Filmske vrste i rodovi / Zagreb : AGM, 2007. - 161 str. ; 19 cm. ISBN: 9789531743068.
  Eletronička inačica knjige
  edit
 4. 152905
  Gilić, Nikica ;
  Uvod u teoriju filmske priče / Zagreb : Školska knjiga, 2007. - [188] str. ; 20 cm. ISBN: 9789530302501.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 391702
  Gilić, Nikica ;
  Performing Autorship in the Work of Vinko Brešan (and Srđan Dragojević) / ASEES, 2018 Annual Convention
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 391701
  Gilić, Nikica ;
  1918 and beyond: Yugoslav and post-Yugoslav cinema / 1918: A NEW EUROPE ON FILM
  edit
 2. 317875
  Gilić, Nikica ;
  Issues of genre and literary influences in the contemporary Croatian cinema /
  [Naziv skupa: Small cinemas international conference. 3rd edition: "Promotion and Reception" (1.-3. lipnja 2012. ; Temišvar, Rumunjska)]
  edit
 3. 317325
  Gilić, Nikica ;
  The Zone of the Silent Film. From Archeology of Cinema to the Digital Utopia /
  [Naziv skupa: Rethinking Humanities and Social Sciences. The Zone and The Zones. Radical Spaciality in Our Times (1-3.listopada 2011. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 4. 315964
  Gilić, Nikica ;
  Filmska čitanja Zvonimira Majdaka /
  [Naziv skupa: Dani Antuna Šoljana: Književni opus Zvonimira Majdaka (8.-9.05.2009. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 5. 316382
  Gilić, Nikica ;
  (Mis)performance in classical Croatian experimental cinema /
  [Naziv skupa: Performance Studies International 15 (24-28.09.2009 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 317497
  Gilić, Nikica ;
  Zagreb school of animated film: a flourishing of individual poetics in the context of various collectivist tendencies /
  [Naziv skupa: Le cinéma d’animation sous les régimes autoritaires en Europe au 20e siècle (16. 10. 2009. ; Pariz, Francuska)]
  edit
 7. 315429
  Gilić, Nikica ;
  Nacionalno i republičko u hrvatskom filmu jugoslavenskog razdoblja /
  [Naziv skupa: Naracije i konstrukcije o identitetu/nacionalitetu/povijesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću (10-13.4.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 257413
  Peterlić, Ante ; Gilić, Nikica [edt] ;
  Filmska čitanka Ante Peterlića / Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2010. - 367 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789537033323.
  edit
 2. 153227
  Peterlić, Ante ; Gilić, Nikica [edt] ;
  Povijest filma : rano i klasično razdoblje / Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2008. - 247 str. : ilustr ; 24 cm. ISBN: 9789537033217.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 11777
  Kragić, Bruno ; [edt]Gilić, Nikica ; [edt]
  Filmski leksikon : A-Ž / Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2003. - 831 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9536036673.
  Elektronička verzija
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 389463
  Gilić, Nikica ; [edt]Bruckner, Franziska ; [edt]Lang, Holger ; [edt]Šuljić, Daniel ; [edt]Turković, Hrvoje ; [edt]
  Global animation theory : International perspectives at Animafest Zagreb / New York [etc] : Bloomsbury Academic, cop. 2019. - [xvi], 265 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9781501337130.
  edit
 2. 338302
  Gilić, Nikica ; [edt, aut]Jakiša, Miranda ; [edt, aui]
  Partisans in Yugoslavia : literature, film and visual culture / Bielefeld : Transcript Verlag, 2015. - 382 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9783837625226.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 321110
  Gilić, Nikica ; [edt]Vidačković, Zlatko ; [edt , aui]
  60 godina Festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film : zbornik radova [sa Znanstvenoga skupa "60 godina Festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film" održanog 19. siječnja 2013. .... u Zagrebu u organizaciji Odjela za film i kazalište Matice hrvatske] / Zagreb : Matica hrvatska, 2013. - 179 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789533410043 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:24