Grdešić, Maša - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.04 Stručni članak

 1. 391489
  Grdešić, Maša ;
  Divna Zečević. Život kao voda hlapi. Izbor iz dnevnika 1966-2016., ur. Marija Ott Franolić, Disput, Zagreb 2017., 648. str. / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 55 (2018), 1 ; str. 203-206. http://dx.doi.org/10.15176/0547-2504
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=298946
  edit
 2. 318760
  Grdešić, Maša ;
  'I'm Not the Ladies!' Metatextual Commentary in Girls / Feminist Media Studies, 13 (2013), 2 ; str. 355-358.
  edit
 3. 318762
  Grdešić, Maša ;
  Sto godina Gričke vještice : beskonačna priča / Hrvatska revija (Zagreb), 12 (2012), 4 ; str. 46-50.
  edit
 4. 318764
  Grdešić, Maša ;
  A political Zagorka : A rock on the road as feminist literature / Relations (Zagreb), (2009), 3/4 ; str. 93-96.
  edit
 5. 318759
  Grdešić, Maša ;
  'Pedagogije ženskog' u Zajedničkoj kupki Ranka Marinkovića / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti , (2008), 1-2 ; str. 37-68.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 318766
  Grdešić, Maša ;
  Pripovijedani monolog i problem navodnika u Povratku Filipa Latinovicza / U: Cvijeta Pavlović ; Vinka Glunčić-Bužančić ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe : zbornik radova XV. sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu . Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2013., str. 304-317.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (15 ; 2012 ; Split)]
  edit
 2. 318758
  Grdešić, Maša ;
  Romansa u pismima: pripovjedni ton u Stankovačkoj učiteljici Ivana Perkovca i Branki Augusta Šenoe / U: Cvijeta Pavlović ; Vinka Glunčić-Bužančić ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIV : (Romantizam - ilirizam - preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu . Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 283-296.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (14 ; 2011 ; Split)]
  edit
 3. 315890
  Grdešić, Maša ;
  "Divno čudovište": uvod u Zagorkinu koncepciju androginije / U: Grdešić, Maša ; Jakobović Fribec, Slavica (ur.). Neznana junakinja - nova čitanja Zagorke. Zagreb : Centar za ženske studije, 2008, str. 357-388.
  [Naziv skupa: Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe (30. 11-1. 12. 2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 362272
  Grdešić, Maša ;
  "Šaptačka škrinja" : izvedba fantastičnog u romanima Marije Jurić Zagorke / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu. Fantastika : problem zbilje / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz. . Split : Književni krug Split ; ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2016.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312890
  Grdešić, Maša ;
  S onu stranu "popularnog feminizma": razvoj feminističkih kulturalnih studija početkom 2000-ih / U: Grdešić, Maša (ur.). Malleus maleficarum. Zagorka, feminizam, antifeminizam. Zagreb : Centar za ženske studije, 2011, str. 207-220.
  edit
 2. 312521
  Grdešić, Maša ;
  Riječ urednice / U: Grdešić, Maša (ur.). Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura. Zagreb : Centar za ženske studije, 2009, str. 7-14.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 365077
  Grdešić, Maša ;
  Antimodernizam / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić], (2015) : 6-17.
  edit
 2. 365145
  Grdešić, Maša ;
  Nekad bilo - sad se spominjalo / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 266-268.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 318763
  Grdešić, Maša ;
  'Kad su stari bili mladi'. Uz Pavličićev esej o popularnoj kulturi šezdesetih / Hrvatska revija (Zagreb), (2013), br. 1 ; str. 70-71.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 391487
  Grdešić, Maša ;
  "Jedan glas neke generacije": individualno i kolektivno u HBO-ovoj seriji "Djevojke" / Hrvatski filmski ljetopis, (2018).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 347488
  Grdešić, Maša ;
  Uvod u naratologiju / Zagreb : Leykam international, 2015. - [227] str. ; 20 cm. ISBN: 9789533400273.
  edit
 2. 288241
  Grdešić, Maša ;
  Cosmopolitika : kulturalni studiji, feminizam i ženski časopisi / Zagreb : Disput, 2013. - 296 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532601824.
  edit

Uredništva

2.02 Stručna monografija

 1. 318761
  Grdešić, Maša ; [edt , aut]
  Malleus maleficarum : Zagorka, feminizam, antifeminizam : radovi sa Znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam, antifeminizam, kriza“ održanog 26. i 27. studenog 2010. u Zagrebu u okviru četvrtih Dana Marije Jurić Zagorke / Zagreb : Centar za ženske studije, 2011. - 248 str. ; 23 cm. ISBN: 9789536955374 .
  edit
 2. 246559
  Grdešić, Maša ; [edt, aui]
  Mala revolucionarka - Zagorka, feminizam i popularna kultura : radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe" / Feminizam i popularna kultura", održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008. / Zagreb : Centar za ženske studije, 2009. - 274 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789536955268.
  edit
 3. 234832
  Jakobović-Fribec, Slavica ; [edt, aui, aut]Petrovska Kuzmanova, Katarina ; [aut ]Grdešić, Maša ; [edt, aui, aut]
  Neznana junakinja - nova čitanja Zagorke : radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe", održanog 30.11. i 1.12.2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke / Zagreb : Centar za ženske studije, 2008. - 396 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789536955190.
  edit

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 365820
  Čale Feldman, Lada ; [edt]Grdešić, Maša ; [edt]Dremel, Anita ; [edt, aui]Jambrešić Kirin, Renata ; [edt]Dujić, Lidija ; [edt]
  Crveni ocean : prakse, taktike i strategije rodnog otpora / Zagreb : Centar za ženske studije : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2016. - 236 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536955572.
  Elektronička verzija
  edit

Prijevodi

2.01 Znanstvena monografija

 1. 152862
  Šporer, David ; [edt, aui]Greenblatt, Stephen ; [ctb]Slabinac, Gordana ; [trl]Tančik, Maja ; [trl]Cvek, Sven ; [trl]Brlek, Tomislav ; [trl]Vujasinović, Goran ; [trl]Knežević, Kristina ; [trl]Grdešić, Maša ; [trl]
  Poetika renesansne kulture : novi historizam / Zagreb : Disput, 2007. - [130] str. ; 20 cm. ISBN: 9789532600356.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:24