Grgić, Kristina - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 397941
  Grgić, Kristina ;
  Engleski prijevodi "Ribanja i ribarskog prigovaranja" / Colloquia Maruliana ..., 28 (2019), 28 ; str. 47-71.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320667
  edit
 2. 365354
  Grgić, Kristina ; Pavlović, Cvijeta ;
  Dekadencija u prijevodu. Charles Baudelaire i Oscar Wilde u tumačenju Antuna Šoljana i Ivana Slamniga / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, XLVIII (2016) ,182 (4) : str. 105-116.
  WOS:000392459000012
  Scopus ID:2-s2.0-85014881919
  edit
 3. 365355
  Grgić, Kristina ; Pavlović, Cvijeta ;
  Popular/folk and high culture in the Croatian reception of Irish literature and culture : Synge, Joyce, Irishness vs. Slamnig, Senker, Mujičić / Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu . Split : Filozofski fakultet, 9 (2016) ; str. 75-90.
  Hrčak
  edit
 4. 352450
  Grgić, Kristina ;
  Život kao (be)smislena priča : odgojni roman Dickensova Pipa i Kovačićeva Ivice / Književna smotra : : časopis za svjetsku književnost, god. XLVII, br.4[178], 2015., XLVII (2015) , 178 (4) : str. 151-166.
  WOS:000367561000019
  edit
 5. 393368
  Grgić, Kristina ;
  Život kao (be)smislena priča : odgojni roman Dickensova Pipa i Kovačićeva Ivice / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 47 (2015), 4; 151-166
  edit
 6. 309992
  Grgić, Kristina ;
  Antipetrarkizam i de(kon)strukcija pastorale u ‘gorkoj Arkadiji' Shakespearea i Držića / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LII. (2008), 3-4 ; str. 151-177.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 374939
  Grgić, Kristina ;
  Vrstovna odredba Kazalijeva 'Glasa iz pustinje' / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XIX. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2016. godine u Splitu. Vrsta ili žanr / uredile Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić. . Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2017.
  edit
 2. 359145
  Grgić, Kristina ;
  Oblikovanje čitateljskog ukusa u hrvatskim antologijama svjetske književnosti / Dani hvarskog kazališta. [42], Publika i kritika / [uredništvo knjige Boris Senker, Vinka Glunčić-Bužančić]. - . Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug, 2016, (2016) : str. 316-343.
  http://hrcak.srce.hr/158184
  edit
 3. 362268
  Grgić, Kristina ;
  Motiv mrtve ljubavi u Jorgovanićevoj i Gjalskijevoj fantastičnoj prozi / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu. Fantastika : problem zbilje / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz. . Split : Književni krug Split ; ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2016. , (2016) : str. 58-76.
  edit
 4. 348604
  Grgić, Kristina ;
  Smrt Smail-age Čengića i "byronska poema" / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić - Bužančić Vinka ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova (Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta) sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 25. do 26. rujna 2014. godine u Splitu. Split ; Zagreb : Književni krug Split ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (17 ; 2014 ; Split)]
  edit
 5. 335521
  Grgić, Kristina ;
  Intertekstualnost u Matoševoj poeziji / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma. Split - Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014., str. 263-282.
  [Naziv skupa: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma (20.-21. 03. 2014. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 6. 318445
  Grgić, Kristina ;
  Krležijanski lik umjetnika od Slamniga do Mihalića / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe : zbornik radova XV. sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu . Split - Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013., str. 343-361.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (15 ; 2012 ; Split)]
  edit
 7. 317991
  Grgić, Kristina ;
  Vrazovi prepjevi s engleskoga jezika / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIV : (Romantizam - ilirizam - preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu . Split - Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 213-233.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (14 ; 2011 ; Split)]
  edit
 8. 317259
  Grgić, Kristina ;
  Poetičko-politički prijepor 1919. g.: Zofka Kveder i Tito Strozzi / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIII. (Poetika i politika kulture nakon 1910. godine) sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. godine u Splitu. Split-Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 264-278.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (13 ; 2010 ; Split).]
  edit
 9. 316888
  Grgić, Kristina ;
  Barokna književnost u Slamnigovoj koncepciji 'nacionalne literarne tradicije' / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić Vinka ; Meyer-Fraatz Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog ; tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu . Split – Zagreb : Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010., str. 445-468.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (12 ; 2009 ; Split) ]
  edit
 10. 316445
  Grgić, Kristina ;
  Preobrazbe Plauta u "Pjerinu" i "Komediji zabluda" / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić - Bužančić Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i nasljeđe : sa znanstvenog skupa održanog od 22. do 24. rujna 2008. godine u Splitu . Split ; Zagreb : Književni krug Split ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009., str. 331-356.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (11 ; 2008 ; Split)]
  edit
 11. 318191
  Grgić, Kristina ;
  Marija Jurić Zagorka i kanon modernizma / U: Grdešić, Maša (ur.). Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura. Zagreb : Centar za ženske studije, 2009., str. 17-36.
  [Naziv skupa: Marija Jurić Zagorka: život, djelo, nasljeđe / Feminizam i popularna kultura (28.-29.11. 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 389257
  Grgić, Kristina ;
  Engleski književni kanon u povijestima hrvatske književnosti / "Komparativna povijest hrvatske književnosti XX. Književni kanon". Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 346-372.
  edit
 2. 317847
  Grgić, Kristina ;
  Hvar kao "izgubljeni zavičaj" Šoljanova pjesništva / U: Jelčić, Dubravko ; Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Hvar - književnost i kazalište.. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2012., str. 322-340.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta. Hvar - književnost i kazalište. (04.-07. 05. 2011. ; Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122240
  edit
 3. 317071
  Grgić, Kristina ;
  Intertekstualnost kao oblik književnoga pamćenja: poezija Ivana Slamniga / U: Senker, Boris ; Jelčić, Dubravko ; Moguš, Milan (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 37. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2011., str. 240-270.
  [Naziv skupa: Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj u hrvatskoj književnosti i kazalištu (03.-06. 05. 2010. ; Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=107157
  edit
 4. 317261
  Grgić, Kristina ;
  Pjesnik kao prevoditelj / U: Bagić, Krešimir (ur.). Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! Zbornik radova 10. Kijevskih književnih susreta. Kijevo-Zagreb : Općina Kijevo – Pučko otvoreno učilište Invictus – AGM, 2011., str. 269-297.
  [Naziv skupa: 10. Kijevski književni susreti (23. 07. 2011. ; Kijevo, Hrvatska)]
  edit
 5. 318190
  Grgić, Kristina ;
  Slamnigov postmoderni bijeg / U: Batušić, Nikola et al. (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 36. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2010., str. 262-288.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu (06.-09. 05. 2009. ; Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=108373
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 378981
  Grgić, Kristina ;
  "Valjana poezija izmišlja najviše": shakespeareska komedija 'Kako vam drago!' Milana Šenoe / Pozornici ususret : zbornik radova u čast sedamdesetog rođendana Borisa Senkera / urednice Lada Čale Feldman i Višnja Kačić Rogošić. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017.
  edit
 2. 313195
  Grgić, Kristina ;
  "Sveti soneti" Johna Donnea i preispitivanje renesansne tradicije / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa:zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF Press, 2008., str. 329-340.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 372794
  Grgić, Kristina ;
  Književnost koja govori o sebi samoj : Pavličićev pristup manirizmu / Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića" / ur. Cvijeta Pavlović. . Hrvatska sveučilišna naklada - Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 393160
  Grgić, Kristina ;
  "Charles Dickens kao europski autor" / Umjetnost riječi : Časopis za znanost o književnosti, Vol. 59. No. 1-2, 2015.
  https://hrcak.srce.hr/160895
  edit
 2. 369199
  Grgić, Kristina ;
  Vrijedne svaštice / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost umjetnost i znanost / [glavni urednik Ivica Matičević]., XXII (2014), 518.
  edit
 3. 369201
  Grgić, Kristina ;
  Traganje za smislom / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost umjetnost i znanost / [glavni urednik Ivica Matičević]. . Zagreb : Matica hrvatska, 1993- , XXII (2014) 524.
  edit
 4. 369203
  Grgić, Kristina ;
  Neistraženo područje čitanja / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost umjetnost i znanost / [glavni urednik Ivica Matičević]. . Zagreb : Matica hrvatska, 1993- , XXII (2014) 529.
  edit
 5. 369216
  Grgić, Kristina ;
  Hrvatska književna kultura kao nacionalna i europska vrijednost / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost / [glavni i odgovorni urednik Dalibor Blažina].. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Sveučilišna naklada Liber, 1969-., 46 (2014), 4(174) ; str. 157-160.

  Scopus ID:nema
  edit
 6. 318776
  Grgić, Kristina ;
  (Žensko) pisanje kao prostor slobode / Treća , 14 (2012), 1/2 ; str. 108-111.
  edit
 7. 318777
  Grgić, Kristina ;
  Vrijedan podsjetnik na europsku pjesničku tradiciju : [prikaz] / Hrvatska revija (Zagreb) , Obnovljeni tečaj 12 (2012), 1/2 ; str. 164-167.
  edit
 8. 318779
  Grgić, Kristina ;
  Prisjećanje na zaboravljene autore i autorice / Mogućnosti , 58 (2011), 7/9 ; str. 144-147.
  edit
 9. 318780
  Grgić, Kristina ;
  Angloameričke teme na početku XXI. stoljeća / Književna smotra , 42 (2010), 3/4(157/158) ; str. 141-143.
  edit
 10. 319730
  Grgić, Kristina ;
  Prevoditeljski pohod / Vijenac : književni list za umjetnost, kulturu i znanost, 18 (2010), 433; str. 10.
  edit
 11. 318781
  Grgić, Kristina ;
  Ljubav i ženska sloboda u srednjem vijeku / Treća , 11 (2009), 2 ; str. 84-88.
  edit
 12. 319731
  Grgić, Kristina ;
  Književnost, kazalište i etika / Vijenac : književni list za umjetnost, kulturu i znanost, 17 (2009), 399; str. 27.
  edit
 13. 319732
  Grgić, Kristina ;
  Obljetnica mladog zapisivača / Vijenac : književni list za umjetnost, kulturu i znanost, 17 (2009), 406; str. 28.
  edit
 14. 319733
  Grgić, Kristina ;
  Držić na Sorbonni / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo , 65 (2009), 9; str. 117-120.
  edit
 15. 319734
  Grgić, Kristina ;
  Aktivan dijalog / Vijenac : književni list za umjetnost, kulturu i znanost, 16 (2008), 366; str. 9.
  edit
 16. 319735
  Grgić, Kristina ;
  Obljetnička promišljanja / Vijenac : književni list za umjetnost, kulturu i znanost, 16 (2008), 384; str. 28.
  edit
 17. 319736
  Grgić, Kristina ;
  Traganje za počecima / Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problem, 55 (2008), 7-9; str. 171-174.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 365443
  Grgić, Kristina ;
  Trajni dijalog : komparativna književnost u djelu Ivana Slamniga / Zagreb : Matica hrvatska, 2017. - 487 str. ; 22 cm. ISBN: 9789533410555 .
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 320986
  Grgić, Kristina ; Pavlović, Cvijeta [ths] ;
  Teorija i praksa komparativne književnosti u djelu Ivana Slamniga : doktorski rad / Zagreb, 2013
  edit

Uredništva

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 374937
  Grgić, Kristina ; [edt, aut]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]
  Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XIX. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2016. godine u Splitu. Vrsta ili žanr / Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2017. - 345 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531634519.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:25