Lučić, Krunoslav - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375481
  Lučić, Krunoslav ;
  Representation of minorities in contemporary Croatian film / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, LX (2016), 3-4; 231-260.
  edit
 2. 336035
  Lučić, Krunoslav ;
  Zoomorfne i antropomorfne figure u znanstvenofantastičnome filmu i filmu strave / Hrvatski filmski ljetopis, 20 (2014), 77-78 ; str. 12-29.
  WOS:000347745400002
  edit
 3. 310174
  Lučić, Krunoslav ;
  Stilizacijske funkcije u hrvatskom dokumentarnom i eksperimentalnom filmu: dva primjera nenarativnih tipova filmskog izlaganja / Hrvatski filmski ljetopis, 19 (2013), 73-74 ; str. 109-125.
  edit
 4. 309264
  Lučić, Krunoslav ;
  Seks, nasilje i videovrpce: etika filmskog iskazivanja u filmovima Michaela Hanekea / Hrvatski filmski ljetopis, 17 (2011), 65-66 ; str. 116-128.
  edit
 5. 309705
  Lučić, Krunoslav ;
  Pripovjedno organiziranje individualne traume u fikcionalnom filmu / Hrvatski filmski ljetopis, 17 (2011), 67 ; str. 42-53.
  edit
 6. 307777
  Lučić, Krunoslav ;
  Metafilmske strukuture i oblici (samo)svijesti u hrvatskom i svjetskom filmu / Hrvatski filmski ljetopis, 15 (2009), 57-58 ; str. 65-91.
  edit
 7. 309265
  Lučić, Krunoslav ;
  Jan Mukařovský i strukturalistička teorija filma u kontekstu filmološke tradicije / Hrvatski filmski ljetopis, 13 (2007), 49 ; str. 48-58.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 392507
  Lučić, Krunoslav ;
  Kognitivni temelji razumijevanja filmskoga stila / In Medias Res, 7 (2018), 12 ; str. 1891-1912.
  http://bib.irb.hr/datoteka/952167.K_Lucic_Kognitivni_temelji_razumijevanja_filmskoga_stila.pdf | http://www.centar-fm.org/inmediasres/images/pdf/12/K.%20Lucic, %20Kognitivni%20temelji%20razumijevanja%20filmskoga%20stila.pdf
  edit
 2. 365306
  Lučić, Krunoslav ;
  Artikulacije tijela i tjelesnosti u filmu / Filozofska istraživanja, 35 (2015) ,139 : str. 521-531.
  WOS:000374722100011
  Scopus ID:2-s2.0-84973863147
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 391750
  Lučić, Krunoslav ;
  Ključna knjiga o hrvatskom modernizmu / Hrvatski filmski ljetopis, 23 (2017), 90-91 ; str. 263-272.
  edit
 2. 393371
  Lučić, Krunoslav ;
  Glenn Miller Movies (Tom Gotovac, 2015) / Hrvatski filmski ljetopis, 21 (2015), 84 ; str. 214-218.
  edit
 3. 307712
  Lučić, Krunoslav ;
  Glazba kao oblik popularne fikcije: Aspekti vokalno-instrumentalne popularne glazbe u Zagrebu između dvaju svjetskih ratova / Arti musices : hrvatski muzikoloski zbornik, 38 (2007), 1 ; str. 119-142.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 378821
  Lučić, Krunoslav ;
  Filmska genologija i stilistika / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XIX. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2016. godine u Splitu. Vrsta ili žanr / uredile Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić. . Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 312-324.
  edit
 2. 365307
  Lučić, Krunoslav ;
  Filmologija, stilistika i pitanje stila / 2015Svijet stila, stanja stilistike. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015
  http://stilistika.org/svijet-stila-stanja-stilistike | http://stilistika.org/lucic
  edit
 3. 335670
  Lučić, Krunoslav ;
  Figure ideološkog viška u tranzicijskom hrvatskom igranom filmu / U: Hansen-Kokoruš, Renate (ur.). Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2014, str. 121-135.
  [Naziv skupa: Facing the present: transition in post-yugoslavia - the artists' view (20-23.3.2013. ; Graz, Austrija)]
  edit
 4. 318259
  Lučić, Krunoslav ;
  Stilistički aspekti klasičnog i modernističkog hrvatskog igranog filma na Festivalu u Puli / U: Gilić, Nikica i Vidačković, Zlatko (ur.). 60 godina Festivala igranog filma u Puli i hrvatski film. Zagreb : Matica hrvatska, 2013, str. 57-80.
  [Naziv skupa: 60. godina Festivala igranog filma u Puli i hrvatski film (19.01.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 317308
  Lučić, Krunoslav ;
  Rani hrvatski dokumentarni film: poetika nefikcionalnih izlagačkih struktura / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine : zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. godine u Splitu . Split ; Zagreb : Književni krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011, str. 389-408.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti Split]
  edit
 6. 317312
  Lučić, Krunoslav ;
  Recepcija teorije filmskog medija na počecima hrvatske filmologije: Ljubomir Maraković i Ranko Marinković / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog ; tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu . Split ; Zagreb : Književni krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010, str. 394-419.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (12 ; 2009 ; Split)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379257
  Lučić, Krunoslav ;
  Kognitivni temelji razumijevanja filmskoga stila / Sporedna uloga istine u medijima : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija Filozofija medija održanog 21. - 22. rujna 2017. u Zagrebu = The secondary role of truth in the media : proceedings of the International Scientific Symposium Philosophy of Media held on September 21–22 2017 in Zagreb / organizator skupa Sveučilište Sjever ... [et al.] = organizers of the symposium University North ... [et al.] ; [urednici Sead Alić i Marin Milković].. [Koprivnica] : Sveučilište Sjever ; Zagreb : Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2018., str. 171-197.
  edit
 2. 379263
  Lučić, Krunoslav ;
  Filmski kanon, klasici i pitanje povijesne revalorizacije / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XX. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 28. do 29. rujna 2017. godine u Splitu. Književni kanon / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz.. Split - Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 236-249.
  edit
 3. 389270
  Lučić, Krunoslav ;
  Filmski kanon, klasici i pitanje povijesne revelorizacije / Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XX. Književni kanon. Split, Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 236-249.
  edit
 4. 317314
  Lučić, Krunoslav ;
  Die Figur des Kindes und des Jugendlichen im kroatischen Autoren-, Genre- und Kinderspielfilm nach dem Zweiten Weltkrieg = Lik djeteta i maloljetnika u hrvatskom autorskom, žanrovskom i dječjem igranom filmu nakon Drugog svjetskog rata / U: Hansen-Kokoruš, Renate ; Popovska, Elena (ur.). Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens : Tagunhsband = Dijete i maloljetnik u književnosti i u filmu Bosne, Hrvatske i Srbije : zbornik radova. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, str. 351-380.
  [Naziv skupa: Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosnien, Kroatiens und Serbiens (29.-30.06.2011. ; Graz, Austrija)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 365309
  Lučić, Krunoslav ;
  Representation of minorities in contemporary Croatian film / Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st century. Zagreb, Hrvatska, 21.-25.06.2015
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 386806
  Lučić, Krunoslav ;
  O putevima filmske borbe / Hrvatski filmski ljetopis, 23 (2017), 89; 183-188.
  edit
 2. 352453
  Lučić, Krunoslav ;
  Moj zanat (Mladen Matičević, 2014) / Hrvatski filmski ljetopis, 21 (2015), 81 ; str. 114-117.
  edit
 3. 352454
  Lučić, Krunoslav ;
  Komunisti i Indijanci: politički vestern onkraj granica hladnoga rata / Hrvatski filmski ljetopis. 21 (2015) , br. 82-83
  WOS:000212110600014
  edit
 4. 393164
  Lučić, Krunoslav ;
  European Conference on Children’s Film (ECCF) and The KIDS Regio Forum / Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture, 3 (2014), 2 ; str. 484-487.
  http://www.librietliberi.org/wp/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-29-Libri_et_Liberi_3_2_7_KRONIKA.pdf | http://www.librietliberi.org/wp/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-29-Libri_et_Liberi_3_2_7_KRONIKA.pdf
  edit
 5. 309777
  Lučić, Krunoslav ;
  Jasno ocrtana mreža filmskih vrsta / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XX (2012), 479-481 ; str. 43-43.
  edit
 6. 309191
  Lučić, Krunoslav ;
  Tomu u čast / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XIX (2011), 453-455 ; str. 1-1.
  edit
 7. 310084
  Lučić, Krunoslav ;
  Uvjeti predaje / Hrvatski filmski ljetopis, 13 (2007), 50 ; str. 131-133.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 376721
  Lučić, Krunoslav ;
  Filmski stil : teorijski pristup i stilistika hrvatskog igranog filma / Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2017. - 343 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789537033521.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 330474
  Lučić, Krunoslav ; Gilić, Nikica [ths] ;
  Suvremena teorija filmskoga stila i stilistički opis hrvatskoga dugometražnoga igranoga filma nakon Drugoga svjetskoga rata : doktorski rad / Zagreb, 2014
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 391747
  Lučić, Krunoslav ;
  Razumijevanje medija u ranoj i klasičnoj teoriji filma / Philosophy of Media
  edit
 2. 391751
  Lučić, Krunoslav ;
  New Media Technologies in Film Studies and Education / The Association of Visual Pedagogies Conference AVPC 2016: Visual Pedagogies and Digital Cultures
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 365310
  Lučić, Krunoslav ;
  Narrative, Style and Ideology in Croatian Children's Fiction Film from the Yugoslav Period / European Conference on Children's Film: Spotlight on Children's Film Research. Erfurt, Njemačka, 18.06.2014.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-22 15:45:39