Matijašević, Željka - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365253
  Matijašević, Željka ;
  Pregled psihoanalitičkih pristupa holokaustu, uz primjer tumačenja "Devetog kruga" / Poznańskie Studia Slawistyczne, 12 (2017) ; str. 211-225.
  edit
 2. 365002
  Matijašević, Željka ;
  Human vs. Mechanical in Lacan’s ‘Borderland’ : Fetishistic Strategies / JCFAR-Journal of the Centre for Freudian Analysis and Research, 27 (2016) ; str. 34-56.
  edit
 3. 365003
  Matijašević, Željka ;
  The New Authoritarianism in Its Homophobic Form : Croatia 2013. / Imágó Egyesület. Budapest, 5 (2016) : str. 72-87.
  http://www.imagoegyesulet.hu/
  edit
 4. 369227
  Lončar, Karla ; Matijašević, Željka ;
  Rousseauovo poimanje samilosti : suvremene psihoanalitičke perspektive / Filozofska istraživanja, 34 (2014), 1/2 ; str. 139-152.
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  WOS:000347655900011
  Scopus ID:2-s2.0-84921880024
  edit
 5. 336315
  Matijašević, Željka ; Pleić Tomić, Barbara ;
  Ah, nije lako biti vampir: Grudobolni vampiri današnjice i borderline kultura / Hrvatski filmski ljetopis, 20 (2014), 77-78; str. .
  WOS:000347745400005
  edit
 6. 368945
  Matijašević, Željka ;
  Psihoanaliza i new age / Agrafa-časopis za filozofiju psihoanalize ; 2 (2013), 1. Novi Sad : Filozofski centar za psihoanalizu, 2013- , 2 (2013), 1 ; str. 47-57.
  edit
 7. 310024
  Matijašević, Željka ;
  "Hamlet" i sablastologija / Književna smotra, 163 (2012), str. 21-28.
  edit
 8. 309223
  Matijašević, Željka ;
  Tema žalovanja u Hamletu prije i poslije Lacana / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 160 (2011), str. 3-12.
  edit
 9. 308370
  Matijašević, Željka ;
  Popularno ledena psihoanaliza i zaborav boli / Hrvatski filmski ljetopis, 60 (2010), str. 150-160.
  edit
 10. 309240
  Matijašević, Željka ;
  Rascjep između kontrakulturne bezobjektne žudnje i kulturne objektne želje-"Put oslobođenja" Sama Mendesa / Hrvatski filmski ljetopis, 62 (2010), str. 115-121.
  edit
 11. 307603
  Matijašević, Željka ; Bekavac, Luka ;
  Na rubu filozofije: Derrida i Freud / Filozofska istraživanja, 2 (28) (2008), 110 ; str. 397-414.
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit
 12. 308058
  Matijašević, Željka ; Lah, Josip ;
  Psihoanalitičko čitanje Forsterova Puta do Indije: nemoguća racionalizacija nesvjesnog / Književna smotra, 148 (2008), str. 13-33.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 315793
  Matijašević, Željka ;
  Toplakova "dobro" strukturirana neuroza i pokušaj izlaska iz hipertrofije neurotske analize : "Isušena kaljuža" Janka Polića Kamova / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova s X. znanstvenog skupa (Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) . Split : Književni krug, 2008, str. 236-246.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (10 ; 2007) ]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365301
  Matijašević, Željka ;
  Human vs. mechanical in Lacan : fetishistic strategies of death and intensity / Perversion Now! (Lacan Palgrave Series). London : Palgrave Macmillan, 2017, str. 87-99.
  edit
 2. 313234
  Matijašević, Željka ;
  Uvod u psihoanalizu, odnosno politička psihoanaliza Anthonyja Elliotta / U: Cvitan, Grozdana (ur.). Uvod u psihoanalitičku teoriju / Anthony Elliott. . Zagreb : AGM, 2012, str. 305-313.
  edit
 3. 312200
  Matijašević, Željka ;
  Jaganjac božji koji pre-uzima grijehe svijeta: Identitet u Kamenu na cesti M.J. Zagorke / U: Grdešić, Maša ; Jakobović-Fribec, Slavica (ur.). Neznana junakinja: nova čitanja Zagorke. Zagreb : Centar za ženske studije, 2008, str. 150-160.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 391512
  Matijašević, Željka ;
  The reduction of melancholy to depression: what is being lost? / Psychoanalysis and Politics: Psychodynamics in Times of Austerity. , 2018, str. 5-6.
  edit
 2. 378818
  Matijašević, Željka ;
  Narcissism : A Contemporary Form of Conformism/Authoritarianism? / The American Journal of Psychoanalysis (0002-9548) (2017)
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 360015
  Matijašević, Željka ;
  Stoljeće krhkog sebstva : psihoanaliza, društvo, kultura / Zagreb : Disput, 2016. - [278] str. ; 24 cm. ISBN: 9789532602630.
  edit
 2. 268234
  Matijašević, Željka ;
  Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde / Zagreb : Leykam international, 2011. - [305] str. ; 20 cm. ISBN: 9789537534738.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 391504
  Matijašević, Željka ;
  Psychoanalysis and music / International Sound and Film Music Festival
  edit
 2. 318231
  Matijašević, Željka ;
  Odnos između ženske ekonomske i moralne autonomije u ranih feminističkih autora /
  [Naziv skupa: Dani Marije Jurić Zagorke: Rad, rod i klasa (27.11-02.12.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 391505
  Matijašević, Željka ;
  Kultura intenziteta 1968. i 2018 / Riječki filološki dani, 2018.
  edit
 2. 379251
  Matijašević, Željka ;
  Fear, anxiety, and terror: a new or the old authoritarianism? / Psychoanalysis and Politics/Societe psychanalytique de Paris: Anxious Encounters and Forces of Fear
  edit
 3. 365302
  Matijašević, Željka ;
  Narcissism : A Contemporary Form of Social Conformism / Psychoanalysis and Politics: Social Structures of Hope and Despair, Vienna Psychoanalytic Society. Beč, Austrija, 06.05.2016-08.05.2016.
  edit
 4. 318222
  Matijašević, Željka ;
  Rousseauovo poimanje samilosti: suvremene perspektive /
  [Naziv skupa: Jean Jacques Rousseau - Priroda, društvo, politika (22.-24.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 318223
  Matijašević, Željka ;
  Pop-filozof/"psihoanalitičar" Slavoj Žižek i filmska umjetnost /
  [Naziv skupa: Filozofija i umjetnost, HFD (19.-22.11.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:31