Oblučar, Branislav - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 319558
  Oblučar, Branislav ;
  Pjesma u prozi kao žanr : pokušaji određenja / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 167 (2013), 1; str. 3-15.
  edit
 2. 318866
  Oblučar, Branislav ;
  Tvar i njezini dvojnici : problem materije u Hodanju uz prugu Danijela Dragojevića / Umjetnost riječi , 56 (2012), 3/4 ; str. 159-182.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 335079
  Oblučar, Branislav ;
  "Kondicionalna istina" - esej kao književni žanr / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LVIII (2014), 1 ; str. 75-90.
  http://bib.irb.hr/datoteka/723903.Obluar_-_Esej_-_UR.docx
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 308706
  Oblučar, Branislav ;
  Nulte, dobra pjesnička berba (Osvrt na pjesništvo mlađe generacije u Hrvatskoj) / Sarajevske sveske, 25-26 (2009), 25-26 ; str. 95-99.
  http://bib.irb.hr/datoteka/460457.HR_Uvod_Sveske.doc
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 362270
  Oblučar, Branislav ;
  Fantastična proza ekspresionizma : 'Ispovijed' Frana Galovića / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu. Fantastika : problem zbilje / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz. . Split : Književni krug Split ; ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2016.
  edit
 2. 348606
  Oblučar, Branislav ;
  Narcis Radovana Ivšića - poema u obzoru avangarde / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić - Bužančić Vinka ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova (Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta) sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 25. do 26. rujna 2014. godine u Splitu. Split ; Zagreb : Književni krug Split ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (17 ; 2014 ; Split)]
  edit
 3. 365450
  Oblučar, Branislav ;
  Poezija i glazbeni video (uz osvrt na pjesništvo Delimira Rešickog) / 2015Svijet stila, stanja stilistike. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015
  http://stilistika.org/svijet-stila-stanja-stilistike | http://stilistika.org/lucic
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 384972
  Oblučar, Branislav ;
  Popularni teatar u avangardi. Futuristički varijete i dadaistički pokret / Pučko i popularno II.. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2018, str. 209-228.
  edit
 2. 312896
  Oblučar, Branislav ;
  Avangardni manifest kao poetičko-politički žanr / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine : zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. godine u Splitu . Split : Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 76-89.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (13 ; 2010 ; Split)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/549034.Avangardni_manifest_Oblucar.doc
  edit
 3. 312895
  Oblučar, Branislav ;
  "Oni ne trebaju mijenjati nego gledati". Poetika Danijela Dragojevića u zoni djelovanja avangarde / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu . Split : Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010., str. 268-286.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (12 ; 2009 ; Split)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/548990.Dragojevic_Oblucar.doc
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 313199
  Oblučar, Branislav ;
  Kako govoriti (o) pticama i gušterima - Priroda i kultura u poeziji i esejistici Danijela Dragojevića / U: Marjanić, Suzana ; Zaradija Kiš, Antonija (ur.). Književna životinja, Kulturni bestijarij II. dio. Zagreb : Hrvatska sveučiišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012 (Kulturni bestijarij), str. 573-598.
  http://bib.irb.hr/datoteka/614054.O_pticama_i_gusterima_Oblucar.doc
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 335453
  Oblučar, Branislav ;
  Tomaž Šalamun u tekstovima hrvatskih pjesnika / U: Kovač, Zvonko ; Kozak, Krištof Jacek ; Pregelj, Barbara (ur.). Obzorja jezika / Obnebja jezika. Zagreb : FF press, 2014, str. 293-302.
  http://bib.irb.hr/datoteka/723972.-_22_Branislav_OBLUAR.docx
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 308703
  Oblučar, Branislav ;
  Svijet u zrnu riže (Miroslav Kirin: Zbiljka) / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 279 (2010), 279 ; str. 37-37.
  http://bib.irb.hr/datoteka/460312.Zbiljka_Oblucar.doc
  edit
 2. 308704
  Oblučar, Branislav ;
  Okretaj vijka (Ana Brnardić: Postanak ptica) / Quorum : časopis za književnost, 89 (2009), 3-4 ; str. 378-383.
  http://bib.irb.hr/datoteka/460315.Postanak_ptica1_Oblucar.doc
  edit
 3. 308686
  Oblučar, Branislav ;
  Odučiti govoriti (Anka Žagar: Stvarnice, nemirna površina) / Quorum : časopis za književnost, 97 (2008), 5-6 ; str. 254-258.
  http://bib.irb.hr/datoteka/459234.Stvarnice_Q_Oblucar.doc
  edit
 4. 308705
  Oblučar, Branislav ;
  Curling-poezija i kulerski subjekt (Marko Pogačar: Poslanice običnim ljudima) / Poezija : Časopis pjesničke prakse, 3-4 (2008), 3-4 ; str. 164-165.
  http://bib.irb.hr/datoteka/460318.Poslanice_Oblucar_final.doc
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 371399
  Oblučar, Branislav ;
  Na tragu Kornjače : pjesma u prozi i tvarna imaginacija u poetici Danijela Dragojevića / Zagreb : Disput, 2017. - 333 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532602845.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 324225
  Oblučar, Branislav ; Jurić, Slaven [ths] ;
  Pjesma u prozi i tvarna imaginacija u poetici Danijela Dragojevića : doktorski rad / Zagreb, 2014
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317524
  Oblučar, Branislav ;
  Tomaž Šalamun u tekstovima hrvatskih pjesnika /
  [Naziv skupa: Slovenska medkulturna neoavantgarda - poezija in svet Tomaža Šalamuna (19. i 20. 10. 2011. ; Zagreb / Koper, Hrvatska / Slovenija)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:32