Pavličić, Pavao - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 368585
  Pavličić, Pavao ;
  Kamo pripada 'Cvijeta' Mede Pucića? / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / [glavni i odgovorni urednik Slavko Mihalić]. . Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. , God. LXXXVIII., br. 7-9/2016.
  edit
 2. 335175
  Pavličić, Pavao ;
  Što nam danas govori Markovićev spjev 'Kohan i Vlasta / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 86 (2014.), 4-6 ; str. 499-520.
  edit
 3. 319725
  Pavličić, Pavao ;
  Krleža i žene / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti , 52 (2013), 7-9; str. 792-805.
  edit
 4. 361039
  Pavličić, Pavao ;
  Nazorov "Ahasver" kao povijesna dijagnoza / Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi , 60 (2013), 10-12, 33-56 .
  edit
 5. 369072
  Pavličić, Pavao ;
  "Stvarnosna proza" / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo / [glavni urednik Ante Stamać]. , 69 (2013) , 3 : str. 3-17.
  edit
 6. 309990
  Pavličić, Pavao ;
  "Bolja polovica hrabrosti" kao alegorija / Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi, LIX. (2012.), 4-6 ; str. 25-42.
  edit
 7. 319724
  Pavličić, Pavao ;
  Kratki izlet kao alegorija / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti , 51 (2012), 1-3; str. 176-203.
  edit
 8. 319726
  Pavličić, Pavao ;
  Zvonimira Majdaka Bolest kao alegorija / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, 68 (2012), 7-8; str. 3-23.
  edit
 9. 309970
  Pavličić, Pavao ;
  Na strani stvari / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 50 (2011), str. 218-247.
  edit
 10. 309971
  Pavličić, Pavao ;
  "Divota prašine" kao alegorija / Adrias (Split), 17 (2010), str. 9-30.
  edit
 11. 309972
  Pavličić, Pavao ;
  "Zagrljaj": pokušaj interpretacije / Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi, 57 (2010), str. 1-25.
  edit
 12. 309974
  Pavličić, Pavao ;
  Povijesno vrijeme u modernoj lirici / Književna republika : časopis za književnost, 8 (2010), str. 124-153.
  edit
 13. 309975
  Pavličić, Pavao ;
  Vrijeme lirskog teksta / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 82 (2010), str. 846-881.
  edit
 14. 309976
  Pavličić, Pavao ;
  Čalino poimanje manirizma / Hrvatsko talijanski književni odnosi, 10 (2010), str. 141-148.
  edit
 15. 309977
  Pavličić, Pavao ;
  Vrijeme u pjesmi / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 53 (2009), str. 69-92.
  edit
 16. 309979
  Pavličić, Pavao ;
  Lirska meteorologija / Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi, 56 (2009), str. 1-31.
  edit
 17. 309980
  Pavličić, Pavao ;
  Pero moj ili Nalješković piše Hektoroviću / Colloquia Maruliana ..., 17 (2008), str. 27-41.
  edit
 18. 309981
  Pavličić, Pavao ;
  Mjerenje vremena / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 47 (2008), str. 1073-1098.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 368584
  Pavličić, Pavao ;
  Franjo Marković: 'Zvono iz dubine'. Interpretacija / U: glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franjo Tomić (ur.). Civitas Crisiensis : radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima = papers of the Institute for scientific research and artistic work of Koprivnica - Križevci county in Križevci. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, br. 2/2016., str. 163-180.
  edit
 2. 319727
  Pavličić, Pavao ;
  Tonko Kalauz / Književna republika : časopis za književnost , 10 (2012), 1-3; str. 14-20 .
  edit
 3. 319728
  Pavličić, Pavao ;
  Što sam naučio od Maje Bošković-Stulli / Književna republika : časopis za književnost, 10 (2012), 10-12; str. 103-106.
  edit
 4. 309973
  Pavličić, Pavao ;
  Nikica Petrak, "Pričica" / Književna republika : časopis za književnost, 8 (2010), str. 100-111.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 374938
  Pavličić, Pavao ;
  Književna genologija u teoriji i praksi / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XIX. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2016. godine u Splitu. Vrsta ili žanr / uredile Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić. . Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2017.
  edit
 2. 335512
  Pavličić, Pavao ;
  Šoljanov Matoš / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma. Split - Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014., str. 325-342.
  [Naziv skupa: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma (20.-21. 03. 2014. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 3. 318446
  Pavličić, Pavao ;
  Krleža i Nazor / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti . (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe : zbornik radova XV : sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu. Split - Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013., str. 11-28.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (15 ; 2012 ; Split) ]
  edit
 4. 317988
  Pavličić, Pavao ;
  Koordinate "Grobničkog polja" / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIV : (Romantizam - ilirizam - preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu . Split-Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filzofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 254-271.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (14 ; 2011 ; Split) ]
  edit
 5. 317260
  Pavličić, Pavao ;
  "Zastave" u "Davnim danima" / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine : zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. u Splitu . Split-Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 246-263.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (13 ; 2010 ; Split)]
  edit
 6. 316889
  Pavličić, Pavao ;
  Književno vrijeme / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić Vinka ; Meyer-Fraatz Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog ; tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu. Split – Zagreb : Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010., str. 287-314.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (12 ; 2009 ; Split)]
  edit
 7. 316440
  Pavličić, Pavao ;
  Dvije Vetranovićeve pjesme o Držiću / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i nasljeđe : sa znanstvenog skupa održanog od 22. do 24. rujna 2008. godine u Splitu . Split-Zagreb : Književni krug i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 189-203.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (11 ; 2008 ; Split) ]
  edit
 8. 315792
  Pavličić, Pavao ;
  Starija hrvatska književnost u svjetlu suvremenih pristupa / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova X (Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) sa znanstvenog skupa održanog od 27. do 29. rujna 2007. godine u Splitu . Split : Književni krug Split, 2008, str. 186-200.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (10 ; 2007) ]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 373348
  Pavličić, Pavao ;
  Pučka i popularna književnost : jedno ili dvoje? / Dani hvarskog kazališta. [41], Pučko i popularno. . Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2017.
  edit
 2. 362267
  Pavličić, Pavao ;
  Po čemu je fantastika fantastična? / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu. Fantastika : problem zbilje / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz. . Split : Književni krug Split ; ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2016.
  edit
 3. 345633
  Pavličić, Pavao ;
  Vrijeme u 'Gigi Barićevoj' / Dani Hvarskoga kazališta 40. Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju. Zagreb; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug Split, HAZU, 2015
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=204904
  edit
 4. 348608
  Pavličić, Pavao ;
  Kajkavske poeme Tomislava Prpića / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić - Bužančić Vinka ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova (Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta) sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 25. do 26. rujna 2014. godine u Splitu. Split ; Zagreb : Književni krug Split ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (17 ; 2014 ; Split)]
  edit
 5. 317852
  Pavličić, Pavao ;
  Nikola Batušić na Hvaru / U: Jelčić, Dubravko ; Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Hvar - književnost i kazalište.. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2012, str. 5-16.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Hvar - književnost i kazalište (04.-07. 05. 2011. ; Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=121966
  edit
 6. 317063
  Pavličić, Pavao ;
  Djetinjstvo u lirici / U: Senker, Boris ; Jelčić, Dubravko ; Moguš, Milan (ur.). Dani hvarskoga kazališta. sv. 37. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug Split, 2011, str. 7-36.
  [Naziv skupa: Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu (3.-6. 5. 2010. ; Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=107029
  edit
 7. 318181
  Pavličić, Pavao ;
  Fuga ili bijeg? / U: Batušić, Nikola et al. (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 36. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu /. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug, 2010, str. 220-243.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu / (06.-09. 05. 2009. ; Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=108366
  edit
 8. 309978
  Pavličić, Pavao ;
  Petnaest riječi / Zbornik Nikše Ranjine : o 500. obljetnici (1507.-2007.) : zbornik radova sa Znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studenog 2007.. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009, 28 (2009), str. 157-169.
  edit
 9. 318182
  Pavličić, Pavao ;
  Lirika i etika / U: Batušić, Nikola et al. (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 35. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2009, str. 112-139.
  [Naziv skupa: Dani Hvarskoga kazališta. [35] Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana (07.-10- 05. 2008 ; Hvar, Hrvatska)]
  edit
 10. 318187
  Pavličić, Pavao ;
  Kad počinju Cesarićeve pjesme? / U: Batušić, Nikola et al. (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 34. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug, 2008, str. 59-76.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu (02.-05. 05. 2007. ; Hvar, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 389265
  Pavličić, Pavao ;
  Koliko traje književna vječnost? / Komparativna povijest hrvatske književnosti XX. Književni kanon. Split - Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, 11-20.
  edit
 2. 368583
  Pavličić, Pavao ;
  Marinković kao preteča postmodernizma / Teatar Ranka Marinkovića : zbornik radova sa 7. Dana Ranka Marinkovića u Komiži, 19.-21. rujna 2014. godine / [urednici Jakša Fiamengo, Martina Petranović ; fotografije Bogoljub Mitraković]. . Komiža : Grad, 2016.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 378979
  Pavličić, Pavao ;
  Kazališna kritika kao književni tekst / Pozornici ususret : zbornik radova u čast sedamdesetog rođendana Borisa Senkera / urednice Lada Čale Feldman i Višnja Kačić Rogošić. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017.
  edit
 2. 313134
  Pavličić, Pavao ;
  Barakovićev san / U: Benčić, Živa ; Fališevac, Dunja (ur.). Prostori snova. Zagreb : Disput, 2012 (Četvrti zid), str. 231-250.
  edit
 3. 313169
  Pavličić, Pavao ;
  Posljednji hrvatski ep / U: Bogdan, Tomislav et al. (ur.). Perivoj od Slave : zbornik Dunje Fališevac. Zagreb : FF Press, 2012., str. 413-422.
  edit
 4. 312682
  Pavličić, Pavao ;
  Prizorišta Marinkovićeve proze / U: Senker, Boris ; Petlevski, Sibila ; Blažević, Marin (ur.). Trajnost čina: zbornik u čast Nikoli Batušiću. Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2011, str. 200-212.
  edit
 5. 313186
  Pavličić, Pavao ;
  Razine upotrebe stiha u Držićevu "Grižuli" / U: Batušić, Nikola ; Fališevac, Dunja (ur.). Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću : 1508.-2008. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008, str. 520-527.
  edit
 6. 313187
  Pavličić, Pavao ;
  Mirko Tomasović kao prigodničar / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : AKD, 2008, str. 43-52.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379051
  Pavličić, Pavao ;
  Franje Cirakija 'Jankovo ljetovanje' : prijedlog za revalorizaciju / Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu / [Vinko Brešić, glavni urednik]., 41 (2017) 61.
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 332048
  Pavličić, Pavao ;
  Uvod u Marinkovićevu prozu / Zagreb : Exl libris, 2014. - 293 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532840902.
  edit
 2. 323587
  Pavličić, Pavao ;
  Moderna alegorija / Zagreb : Matica hrvatska, 2013. - 266 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531509770 .
  edit
 3. 261109
  Pavličić, Pavao ;
  Petnaest riječi : rasprave o hrvatskoj književnosti / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2011. - 258 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531691956.
  edit
 4. 270363
  Pavličić, Pavao ;
  Vrijeme u pjesmi / Zagreb : Matica hrvatska, 2011. - 393 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531509091 .
  edit
 5. 47292
  Pavličić, Pavao ;
  Mala tipologija moderne hrvatske lirike / Zagreb : Matica hrvatska, 2008. - 403 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531508414.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 246374
  Pavličić, Pavao ;
  Knjiški moljac : 99 uputa što sve treba znati o knjigama / Zagreb : Matica hrvatska, 2009. - 319 str. ; 19 cm. ISBN: 9789531508834.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 363708
  Pavličić, Pavao ; Matanović, Julijana [aft] ;
  Dobri duh Zagreba / 11. izd. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. - 251 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531419482.
  edit
 2. 363709
  Pavličić, Pavao ; Matanović, Julijana [aft] ;
  Koraljna vrata / 5. izd. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. - 322 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531419499.
  edit
 3. 363712
  Pavličić, Pavao ; Matanović, Julijana [aft] ;
  Dunav : P.S. 1991. : vukovarske razglednice / 5. izd. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. - 243 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531420266 : .
  edit
 4. 363713
  Pavličić, Pavao ; Matanović, Julijana [aft] ;
  Večernji akt / 9. izd. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. - 242 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531420273.
  edit
 5. 364100
  Pavličić, Pavao ;
  Hladna fronta / Zagreb : Mozaik knjiga, 2016. - 330 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531420570.
  edit
 6. 369113
  Pavličić, Pavao ;
  Ljubav za dosadne knjige / Zagreb : Matica hrvatska, 2016. - 277 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533410678.
  edit
 7. 349506
  Pavličić, Pavao ;
  Tri petka u travnju / Zagreb : Mozaik knjiga, 2015. - 238 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531418362.
  edit
 8. 350922
  Pavličić, Pavao ;
  More i voda / Zagreb : Ex libris, 2015. - 351 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532840896.
  edit
 9. 351736
  Pavličić, Pavao ;
  Tajno ime / Zagreb : Mozaik knjiga, 2015. - 275 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531418744.
  edit
 10. 328280
  Pavličić, Pavao ;
  Krvna veza / Zagreb : Mozaik knjiga, 2014. - 335 str. ; 19 cm. ISBN: 9789531415217.
  edit
 11. 333370
  Pavličić, Pavao ;
  Crveno pile / Zagreb : Mozaik knjiga, 2014. - 247 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531416870.
  edit
 12. 291663
  Pavličić, Pavao ;
  Ljetno kino / Zagreb : Ex libris 2013. - 185 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532840827.
  edit
 13. 290048
  Pavličić, Pavao ;
  Narodno veselje / Zagreb : Mozaik knjiga, 2013. - 377 str. ; 19 cm. ISBN: 9789531413640.
  edit
 14. 319729
  Pavličić, Pavao ; Pavličić, Pavao [com , aui] ;
  Male radosti : pet modernih hrvatskih pjesnika / Zagreb : Mozaik knjiga, 2007. - 321 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531400152 (tvrdi uvez).
  edit

Uredništva

2.02 Stručna monografija

 1. 353763
  Pavličić, Pavao ; [edt]
  Maja Bošković-Stulli : 1922.-2012. / Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, 2015. - 36 str. : tabla sa slikom M. Bošković-Stulli ; 26 cm. ISBN: 9789533470528.
  edit
 2. 353753
  Pavličić, Pavao ; [aut, edt]
  Zoran Kravar : 1948.-2013. / Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, 2015. - 45 str. : tabla sa slikom Z. Kravara ; 26 cm. ISBN: 9789533470535 .
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 229869
  Pavličić, Pavao ; [edt, com]
  Ekspres preporučeno : pet modernih hrvatskih pjesnika / Zagreb : Mozaik knjiga, 2008. - 339 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531403993.
  edit

Ostalo

2.16 Umjetničko djelo

 1. 229869
  Pavličić, Pavao ; [edt, com]
  Ekspres preporučeno : pet modernih hrvatskih pjesnika / Zagreb : Mozaik knjiga, 2008. - 339 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531403993.
  edit
 2. 319729
  Pavličić, Pavao ; Pavličić, Pavao [com , aui] ;
  Male radosti : pet modernih hrvatskih pjesnika / Zagreb : Mozaik knjiga, 2007. - 321 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531400152 (tvrdi uvez).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:33