Pavlović, Cvijeta - bibliografija

Godine:                                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365354
  Grgić, Kristina ; Pavlović, Cvijeta ;
  Dekadencija u prijevodu. Charles Baudelaire i Oscar Wilde u tumačenju Antuna Šoljana i Ivana Slamniga / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, XLVIII (2016) ,182 (4) : str. 105-116.
  WOS:000392459000012
  Scopus ID:2-s2.0-85014881919
  edit
 2. 365355
  Grgić, Kristina ; Pavlović, Cvijeta ;
  Popular/folk and high culture in the Croatian reception of Irish literature and culture : Synge, Joyce, Irishness vs. Slamnig, Senker, Mujičić / Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu . Split : Filozofski fakultet, 9 (2016) ; str. 75-90.
  Hrčak
  edit
 3. 365094
  Šoštarić, Sanja ; Pavlović, Cvijeta ;
  Recepcija opusa Paula Bourgeta u Hrvatskoj / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 55 (2016) , 1-3 : str. 157-175.
  edit
 4. 352452
  Pavlović, Cvijeta ;
  Matošev neprežaljeni Šenoa : postupak kanonizacije / Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme.. Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 1996-., 51 (2015) , 1-2 : str. 202-211.
  edit
 5. 310068
  Pavlović, Cvijeta ;
  Traditionelle und modernistische Elemente in "Crni i bieli dani" von Jagoda Truhelka / Grazer Studien zur Slawistik, 1 (2013), str. 37-54.
  edit
 6. 309991
  Pavlović, Cvijeta ;
  "Zaljubljena”: od Paula Éluarda do Josipa Pupačića / Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme, 45 (2012), 1-2 ; str. 93-101.
  edit
 7. 310096
  Pavlović, Cvijeta ;
  Alfierijeva "Merope" u Splitu 18??. godine / Adrias (Split), 18 (2012), str. 165-182.
  edit
 8. 309715
  Pavlović, Cvijeta ;
  La poesie lyrique mexicaine dans la culture croate: l'exemple de la poesie de Gutierre de Cetina / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVI (2011), str. 123-136.
  edit
 9. 309983
  Pavlović, Cvijeta ;
  Gogol’ i hrvatska književnost : prilog recepciji ruske književnosti i kulture u književnoj kritici Augusta Šenoe i Antuna Gustava Matoša / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 48 (2009), 10-12 ; str. 1474-1490.
  edit
 10. 309984
  Pavlović, Cvijeta ;
  "Carmen": od Prospera Mériméea do Iva Vojnovića / Dubrovnik : časopis za književnost i znanost, 20. (2009), 4 ; str. 90-99.
  edit
 11. 309988
  Pavlović, Cvijeta ;
  Intermedijalnost od Aleksandra Flakera do Viktora Žmegača : glazbala Begovićeve Knjige Boccadoro / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnostiči, LIII. (2009), 3-4 ; str. 221-243.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365097
  Pavlović, Cvijeta ;
  Armenija i Hrvatska - spoznati sebe kroz drugoga / Kolo : časopis Matice hrvatske, utemeljen 1842 / [glavni i odgovorni urednik Vlaho Bogišić]. . Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1995- , 26 (2016) 1 : str. 207-213 .
  edit
 2. 309022
  Pavlović, Cvijeta ;
  Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 159 (2011), 1 ; str. 145-147.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 386799
  Pavlović, Cvijeta ;
  Metode interpretacije lirike - pristup Milivoja Solara / Znanstveni susreti na sjeveru. Jezik književnosti, znanosti i medija. Zbornik sa znanstvenog skupa u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara / Kolar, Mario ; Gordana, Tkalec ; Kovač, Zvonko. Koprivnica : Sveučilište Sjever, 2018,
  edit
 2. 393159
  Pavlović, Cvijeta ; Šverko, Ana ;
  Mediating Croatian Antiquity: from global to local and back / Slavic Tower of Babel. Poznan : Wydawnictwo naukowe uniwersitetum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, str. 37-50.
  edit
 3. 378819
  Pavlović, Cvijeta ;
  Granice europskoga/slavenskoga istoka i zapada : poljska književnost u kanonu svjetske književnosti iz hrvatske perspektive / Tozsamosc Slowian zachodnich i poludniowych w swietle XX-wiecznycv dyskusji i polemik. T. 1. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze / Majdzik, K ; Zarek, J. (ur.).. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego , 2017.
  edit
 4. 359137
  Pavlović, Cvijeta ;
  Publika i repertoar hrvatskih kazališta 1701. - 1800. godine / Dani hvarskog kazališta. [42], Publika i kritika / [uredništvo knjige Boris Senker, Vinka Glunčić-Bužančić].. - Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug, 2016
  http://hrcak.srce.hr/158025
  edit
 5. 345632
  Pavlović, Cvijeta ;
  Neobjavljena poema 1914-1918 / Dani Hvarskoga kazališta 40. Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju. Zagreb; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug Split, HAZU, 2015
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=204902
  edit
 6. 348605
  Pavlović, Cvijeta ;
  Strossmayerovska "romantička" ideja od Botićava spjeva "Bijedna Mara" do Hatzeove opere "Adel i Mara" U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić - Bužančić Vinka ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova (Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta) sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 25. do 26. rujna 2014. godine u Splitu. Split ; Zagreb : Književni krug Split ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (17 ; 2014 ; Split)]
  edit
 7. 335523
  Pavlović, Cvijeta ;
  Matoš, Barres i pitanja klasifikacije / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma. Zagreb - Split : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014, str. 84-96.
  [Naziv skupa: Matoš i Kamov: paradigme prijeloma (20.-21.03.2014. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 8. 335690
  Pavlović, Cvijeta ;
  Šenoin prijevod libreta opere "Faust" Charlesa Gounoda / U: Hećimović, Branko (ur.). Krležini dani u Osijeku 2013. Supostojanja i suprotstavljanja u hrvatskoj drami i kazalištu. Zagreb - Osijek : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zagreb, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek, 2014, str. 55-65.
  [Naziv skupa: Supostojanja i suprotstavljanja u hrvatskoj drami i kazalištu. Krležini dani u Osijeku 2013. (12.2013. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 9. 369197
  Pavlović, Cvijeta ;
  Bodul u metropoli : topografija Marinkovićeve lirike / Od grada do Mediterana - književno djelo Ranka Marinkovića : zbornik radova sa 6. Dana Ranka Marinkovića u Komiži, 14.-16. rujna 2012. godine / [fotografije Bogoljub Mitraković ; urednik Jakša Fiamengo]. . Komiža : Grad Komiža, 2014.
  edit
 10. 318297
  Pavlović, Cvijeta ;
  "Francuska lirika" Slavka Ježića 1941. / U: Štopfer, Irena (ur.). Slavko Ježić, romanist i kroatist, prevoditelj, intendant kazališta, sveučilišni profesor = Slavko Ježić, grand connaisseur des philologies romane et slave, homme de lettres, traducteur, directeur du theatre national, professeur d'universite. Zagreb : Hrvatska udruga stipendista francuske Vlade, FF press, 2013, str. 19-28.
  [Naziv skupa: Hommage a Slavko Ježić. Skup Hrvatsko-francuski dodiri (22. 03. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 11. 318449
  Pavlović, Cvijeta ;
  Matvejevićev francuski prijevod Krležine lirike i tumačenje Krležinih eseja / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti . (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe : zbornik radova XV : sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu . Split - Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013, str. 137-150.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (15 ; 2012 ; Split) ]
  edit
 12. 368940
  Pavlović, Cvijeta ;
  Frangešov prijevod Stendhalovih "Talijanskih kronika" / Zbornik o Ivi Frangešu : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb/Trst, 19. - 21. travnja 2012. / [glavni urednik Tihomil Maštrović ; kazalo imena Martina Ćavar ; prijevodi sažetaka na engleski Ana Batinić]. . Zagreb : Osijek : Pula : Zadar : Hrvatski studiji Sveučilišta : Filozofski fakultet Sveučilišta : Hrvatsko filološko društvo ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera ; Filozofski fakultet Sveučilišta ; Sveučilište, 2013.
  edit
 13. 317844
  Pavlović, Cvijeta ;
  Romantički Hvar Dimitrije Demetra i Augusta Šenoe / U: Jelčić, Dubravko ; Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Hvar - književnost i kazalište. . Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug Split, 2012., str. 240-257.
  [Naziv skupa: Hvar - književnost i kazalište (03.-06. 05. 2011. ; Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122230
  edit
 14. 317990
  Pavlović, Cvijeta ;
  Šenoine bajke i fantastika u hrvatskom romantizmu / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIV : (Romantizam - ilirizam - preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu . Split-Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 297-310.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (14 ; 2011 ; Split) ]
  edit
 15. 317233
  Pavlović, Cvijeta ;
  Hrvatske umjetničke bajke i legende nakon 1910. g. / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine : zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. u Splitu. Split, Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filzofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011, str. 279-291.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (13 ; 2010 ; Split) ]
  edit
 16. 317774
  Pavlović, Cvijeta ;
  Pojam svjetske književnosti u povijesti hrvatske književnosti Ljubomira Marakovića / U: Lončarević, Vladimir ; Šestak, Ivan (ur.). Katolicizam, modernizam i književnost. Zagreb : Institut Fontes sapientiae, 2011, str. 197-218.
  [Naziv skupa: Katolicizam, modernizam i književnost u povodu 50. obljetnice smrti dr. Ljubomira Marakovića (1887.-1959.) (26.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 17. 317775
  Pavlović, Cvijeta ;
  Francuski motivi Marinkovićevih drama / U: Fiamengo, Jakša (ur.). Poetika Ranka Marinkovića. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Komiži. Komiža : Grad Komiža, 2011, str. 143-160.
  [Naziv skupa: Poetika Ranka Marinkovića (10.-12.09.2010. ; Komiža, Hrvatska)]
  edit
 18. 316875
  Pavlović, Cvijeta ;
  Modernizam - naturalizam ili impresionizam: Zola i Kumičić / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog ; tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu . Split-Zagreb : Književni Krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010, str. 141-156.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (12 ; 2009 ; Split)]
  edit
 19. 316439
  Pavlović, Cvijeta ;
  Petar Zoranić i Marin Držić: epoha i razmeđe / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i nasljeđe : sa znanstvenog skupa održanog od 22. do 24. rujna 2008. godine u Splitu . Split, Zagreb : Knjiiževni krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 143-156.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (11 ; 2008 ; Split) ]
  edit
 20. 315787
  Pavlović, Cvijeta ;
  Hrvatska književnost u povijesti svjetske književnosti / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova X (Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) sa znanstvenog skupa održanog od 27. do 29. rujna 2007. godine u Splitu . Split : Književni krug, 2008, str. 11-19.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (10 ; 2007; Split)]
  edit
 21. 314099
  Pavlović, Cvijeta ;
  Neoromantizam: Đuro Sudeta / U: Tomasović, Mirko ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IV. Hrvatska književnosti od 1914-1930. i njezin europski kontekst. Split : Književni krug, 2002, str. 121-128.
  [Naziv skupa: Hrvatska književnost od 1914-1930. i njezin europski kontekst (02.-03. 10. 2001. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 384968
  Pavlović, Cvijeta ;
  August Šenoa i Jules Verne: percepcija pučke ili popularne i beletrističke književnosti u 19. stoljeću / Pučko i popularno II.. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2018, str. 38-57.
  edit
 2. 389259
  Pavlović, Cvijeta ;
  Kanon hrvatske lirike 16. stoljeća: primjer Marina Držića / Komparativna povijest hrvatske književnosti XX. Književni kanon. Split - Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 43-54.
  edit
 3. 393158
  Pavlović, Cvijeta ;
  Pjesme Marina Držića od Medinijevih teza do kontekstne interpretacije pojma svjetske književnosti / Znanstveni skup o Miloradu Mediniju. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 183-198.
  edit
 4. 359167
  Pavlović, Cvijeta ;
  "Zaljubljena" : od Paula Éluarda do Josipa Pupačića / Treći Šoljanov zbornik : 11. - 20. Dani Antuna Šoljana : Rovinj, 2006.-2015. / sastavio i uredio Boris Domagoj Biletić. - . Rovinj : Pučko otvoreno učilište grada Rovinja ; Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016
  edit
 5. 359170
  Pavlović, Cvijeta ;
  Matošev neprežaljeni Šenoa : postupak kanonizacije / Treći Šoljanov zbornik : 11. - 20. Dani Antuna Šoljana : Rovinj, 2006.-2015. / sastavio i uredio Boris Domagoj Biletić. - . Rovinj : Pučko otvoreno učilište grada Rovinja ; Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016
  edit
 6. 335841
  Pavlović, Cvijeta ;
  Kako rasplesti klupko hrvatske književnosti XVIII. stoljeća / U: Senker, Boris dr. (ur.). Dani Hvarskoga kazališta 40. Četiri desetljeća Dana Hvarskog kazališta - dosezi i propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskoga kazališta. Zagreb, Split : Književni krug Split, HAZU, 2014 (Dani hvarskog kazališta, sv. 40), str. 152-179.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181665
  edit
 7. 318334
  Pavlović, Cvijeta ;
  Književnost i kazalište / U: Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 39. Gavella - riječ i prostor. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnost ; Književni krug Split, 2013, str. 29-48.
  [Naziv skupa: Gavella - riječ i prostor (8.-11. 05. 2012. ; Zagreb, Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181710
  edit
 8. 320860
  Pavlović, Cvijeta ;
  Dekadentna zavodljivost Krležine Salome / U: Branko Hećimović (ur.). Krležini dani u Osijeku 2012. Kazalište po Krleži.. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU - Odsjek za povijest kazališta ; Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku; Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb - Osijek, 2013., str. 37-49.
  [Naziv skupa: Krležini dani (2012 ; Osijek)]
  edit
 9. 317056
  Pavlović, Cvijeta ;
  Metastasio i Tomiković između sjećanja i zaborava / U: Senker, Boris ; Jelčić, Dubravko ; Moguš, Milan (ur.). Dani hvarskoga kazališta. sv. 37. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug Split, 2011, str. 108-134.
  [Naziv skupa: Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu (03.-06. 05. 2010. ; Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=107035
  edit
 10. 318189
  Pavlović, Cvijeta ;
  Putovanje k Jerozolimu god. 1752. – uspostava putopisnog žanra u hrvatskoj književnosti / U: Batušić, Nikola et al. (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 36. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2010, str. 139-158.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu (06.-09. 05. 2009. ; Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=108354
  edit
 11. 309989
  Pavlović, Cvijeta ;
  "Zbornik Nikše Ranjine": zrcalo renesansne ljepote / Zbornik Nikše Ranjine : o 500. obljetnici (1507.-2007.) : zbornik radova sa Znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studenog 2007.. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009, 28 (2009), 502 ; str. 27-36.
  edit
 12. 318188
  Pavlović, Cvijeta ;
  "Nazbilj" i "nahvao": Držićeva raskrinkavanja / U: Batušić, Nikola et al. (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 35. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug, 2009, str. 37-53.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana (07.-10- 05. 2008 ; Hvar, Hrvatska)]
  edit
 13. 318185
  Pavlović, Cvijeta ;
  Ifigenija na Tauridi - Goethe u Zagrebu / U: Batušić, Nikola et al. (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 34. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug, 2008, str. 95-110.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu (02.-05. 05. 2007. ; Hvar, Hrvatska)]
  edit
 14. 315208
  Pavlović, Cvijeta ;
  Hrvatska književnost u orijentalnom krugu: "Orijentalne priče" Marguerite Yourcenar / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Split : Književni krug, 2007., str. 191-203.
  [Naziv skupa: Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija (21.-22. 09. 2006. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 15. 314379
  Pavlović, Cvijeta ;
  Francuski motivi u Marinkovićevu pripovijedanju / U: Tomasović, Mirko ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti:zbornik radova VI. (Europski obzori Marinkovićeva opusa). Split : Književni krug, 2004, str. 214-231.
  [Naziv skupa: Europski obzori Marinkovićeva opusa (29.-30.09.2003. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 16. 314307
  Pavlović, Cvijeta ;
  Pripovjedni postupci Slamnigova "Neprijatelja" / U: Tomasović, Mirko ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova V. (Krugovi i hrvatska književnost pedesetih godina prošlog stoljeća). Split : Književni krug, 2003., str. 127-134.
  [Naziv skupa: Krugovi i hrvatska književnost pedesetih godina prošlog stoljeća (19-20.09.2002. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 17. 313959
  Pavlović, Cvijeta ;
  Nazorovi prijevodi Baudelairea / U: Tomasović, Mirko / Glučić-Bužančić,Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova III. (Vladimir Nazor) sa znanstvenog skupa održanog 28. i 29. rujna 2000. godine u Splitu. Split : Književni krug Split, 2001, str. 107-116..
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (2000; Split) (28-29.09.2000. ; Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 362274
  Pavlović, Cvijeta ;
  Umjetničke bajke Vladimira Nazora / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu. Fantastika : problem zbilje / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz. . Split : Književni krug Split ; ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2016.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 378978
  Pavlović, Cvijeta ;
  Verizam u hrvatskoj književnosti i kazalištu / Pozornici ususret : zbornik radova u čast sedamdesetog rođendana Borisa Senkera / urednice Lada Čale Feldman i Višnja Kačić Rogošić. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017.
  edit
 2. 313133
  Pavlović, Cvijeta ;
  Zoranićev san Ivanjske noći / U: Benčić, Živa ; Fališevac, Dunja (ur.). Prostori snova. Zagreb : Disput, 2012 (Četvrti zid), str. 213-229.
  edit
 3. 313164
  Pavlović, Cvijeta ;
  Matija Antun Relković i Bidpaï između smiješnog i ozbiljnog / U: Bogdan, Tomislav et al. (ur.). Perivoj od Slave. Zagreb : FF press, 2012, str. 233-246.
  edit
 4. 312676
  Pavlović, Cvijeta ;
  Nikola Batušić kao komparatist / U: Senker, Boris ; Petlevski, Sibila ; Blažević, Marin (ur.). Trajnost čina : zbornik u čast Nikoli Batušiću. Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2011, str. 22-29.
  edit
 5. 311950
  Pavlović, Cvijeta ;
  Zapažanja o književno-znanstvenim izvješćima Alberta Fortisa / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008, str. 373-383.
  edit
 6. 388836
  Pavlović, Cvijeta ;
  Biblijska basna / Tragovi tradicije, znakovi kulture : zbornik u čast Stipi Botici / urednici Evelina Rudan, Davor Nikolić, Josipa Tomašić.. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatsko filološko društvo : Matica hrvatska, 2018.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 320184
  Pavlović, Cvijeta ;
  Ritmičan kao stih, precizan kao znanstveni jezik / Bouvard i Pécuchet / Gustave Flaubert. Zagreb : Matica hrvatska, 2012, str. 465-489.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 320188
  Pavlović, Cvijeta ;
  Predgovor / Zlatna nit / Ružica Martinović-Vlahović. Zagreb : Hrvatsko katoličko liječničko društvo, 2012, str. 5-8.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 365107
  Pavlović, Cvijeta ;
  Barres, Maurice / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 24-26.
  edit
 2. 365135
  Pavlović, Cvijeta ;
  Baudelaire, Charles / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 26-29.
  edit
 3. 365147
  Pavlović, Cvijeta ;
  Parnasovci / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 307-309.
  edit
 4. 365150
  Pavlović, Cvijeta ;
  Šenoa, August / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 392-393.
  edit
 5. 322243
  Pavlović, Cvijeta ;
  Tomasović, Mirko / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 4, S-Ž . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, str. 308-309.
  edit
 6. 322244
  Pavlović, Cvijeta ;
  Truhelka, Jagoda / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 4, S-Ž . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, str. 338-339.
  edit
 7. 322245
  Pavlović, Cvijeta ;
  Wynne, Justine (grofica Rosenberg-Orsini) / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 4, S-Ž . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, str. 490-491.
  edit
 8. 322246
  Pavlović, Cvijeta ;
  Zola, Émile / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 4, S-Ž . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, str. 541-542.
  edit
 9. 322239
  Pavlović, Cvijeta ;
  Molière / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 3, Ma-R . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011, str. 129.
  edit
 10. 322240
  Pavlović, Cvijeta ;
  Maupassant, Henri René Albert Guy de / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 3, Ma-R . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011, str. 47.
  edit
 11. 322241
  Pavlović, Cvijeta ;
  Povjestica / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 3, Ma-R . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011, str. 435-436.
  edit
 12. 322242
  Pavlović, Cvijeta ;
  Rousseau, Jean-Jacques / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 3, Ma-R . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011, str. 609-610.
  edit
 13. 322224
  Pavlović, Cvijeta ;
  Annales de l’Institut Français de Zagreb / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 39-40.
  edit
 14. 322225
  Pavlović, Cvijeta ;
  Jean Anouilh / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 41-42.
  edit
 15. 322226
  Pavlović, Cvijeta ;
  Balzac, Honoré de / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 99.
  edit
 16. 322227
  Pavlović, Cvijeta ;
  Barrès, Maurice / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 116-117.
  edit
 17. 322228
  Pavlović, Cvijeta ;
  Baudelaire, Charles / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 127-128.
  edit
 18. 322229
  Pavlović, Cvijeta ;
  Bernanos,Georges / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 148.
  edit
 19. 322230
  Pavlović, Cvijeta ;
  Bijedna Mara / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 160.
  edit
 20. 322231
  Pavlović, Cvijeta ;
  Breton, André / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 218.
  edit
 21. 322232
  Pavlović, Cvijeta ;
  Chateaubriand, François René de / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 266.
  edit
 22. 322233
  Pavlović, Cvijeta ;
  Corneille, Pierre / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 273.
  edit
 23. 322234
  Pavlović, Cvijeta ;
  Flaubert, Gustave / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 542-543.
  edit
 24. 322235
  Pavlović, Cvijeta ;
  Košutić-Brozović, Nevenka / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 2, Gl-Ma. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 377-378.
  edit
 25. 322236
  Pavlović, Cvijeta ;
  Hérédia, José-Maria de / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 2, Gl-Ma. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 81.
  edit
 26. 322237
  Pavlović, Cvijeta ;
  Hugo, Victor Marie / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija. 2, Gl-Ma. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010 , str. 129-130.
  edit
 27. 322209
  Pavlović, Cvijeta ;
  Plejada / U: S. Prosperov Novak, M. Tatarin, M. Mataija i L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009 , str. 600-602.
  edit
 28. 322248
  Pavlović, Cvijeta ;
  Tresić Pavičić, Ante / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 11, Tr-Ž . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009 , str.31 .
  edit
 29. 322249
  Pavlović, Cvijeta ;
  Verlaine, Paul / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 11, Tr-Ž . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009 , str. 349.
  edit
 30. 322250
  Pavlović, Cvijeta ;
  Zola, Émile / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 11, Tr-Ž . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009 , str. 754.
  edit
 31. 322211
  Pavlović, Cvijeta ;
  Mor / U: Dunja Detoni-Dujmić ... [et al.] (ur.). Leksikon hrvatske književnosti : djela. Zagreb : Školska knjiga, 2008, str. 469-470.
  edit
 32. 322212
  Pavlović, Cvijeta ;
  Branka / U: Dunja Detoni-Dujmić ... [et al.] (ur.). Leksikon hrvatske književnosti : djela. Zagreb : Školska knjiga, 2008, str. 59-60.
  edit
 33. 322213
  Pavlović, Cvijeta ;
  Čuvaj se senjske ruke / U: Dunja Detoni-Dujmić ... [et al.] (ur.). Leksikon hrvatske književnosti : djela. Zagreb : Školska knjiga, 2008, str. 92.
  edit
 34. 322215
  Pavlović, Cvijeta ;
  Diogeneš / U: Dunja Detoni-Dujmić ... [et al.] (ur.). Leksikon hrvatske književnosti : djela. Zagreb : Školska knjiga, 2008, str. 113-114.
  edit
 35. 322217
  Pavlović, Cvijeta ;
  Mladi gospodin / U: Dunja Detoni-Dujmić ... [et al.] (ur.). Leksikon hrvatske književnosti : djela. Zagreb : Školska knjiga, 2008, str. 464-465.
  edit
 36. 322219
  Pavlović, Cvijeta ;
  Povjestice / U: Dunja Detoni-Dujmić ... [et al.] (ur.). Leksikon hrvatske književnosti : djela. Zagreb : Školska knjiga, 2008, str. 679-680.
  edit
 37. 322220
  Pavlović, Cvijeta ;
  Seljačka buna / U: Dunja Detoni-Dujmić ... [et al.] (ur.). Leksikon hrvatske književnosti : djela. Zagreb : Školska knjiga, 2008, str. 786-788.
  edit
 38. 322221
  Pavlović, Cvijeta ;
  Zagrebulje / U: Dunja Detoni-Dujmić ... [et al.] (ur.). Leksikon hrvatske književnosti : djela. Zagreb : Školska knjiga, 2008, str. 960-961.
  edit
 39. 322251
  Pavlović, Cvijeta ;
  Sorkočević, Pjerko / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008, str. 115.
  edit
 40. 322252
  Pavlović, Cvijeta ;
  Stulli, Luko / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008, str. 308.
  edit
 41. 322253
  Pavlović, Cvijeta ;
  Šegedin, Petar / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008, str. 450.
  edit
 42. 322254
  Pavlović, Cvijeta ;
  Šegvić, Kerubin / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008, str. 450-451.
  edit
 43. 322255
  Pavlović, Cvijeta ;
  Šenoa, August / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008, str. 453-454.
  edit
 44. 322256
  Pavlović, Cvijeta ;
  Šenoa, Julije / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008, str. 454-455.
  edit
 45. 322257
  Pavlović, Cvijeta ;
  Šenoa, Milan / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008, str. 455.
  edit
 46. 322258
  Pavlović, Cvijeta ;
  Šimunović, Dinko / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008, str. 470-471.
  edit
 47. 322259
  Pavlović, Cvijeta ;
  Šop, Nikola / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008, str. 502-503.
  edit
 48. 322260
  Pavlović, Cvijeta ;
  Tomić, Josip Eugen / U: Slaven Ravlić (ur.). Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008, str. 799-800.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 386800
  Pavlović, Cvijeta ;
  150. godišnjica rođenja Ante Tresića Pavičića / Croatica et Slavica Iadertina, 13 (2017), 1; 65-70 .
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 372812
  Pavlović, Cvijeta ;
  Pogovor - nastavak slijedi / Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića" / ur. Cvijeta Pavlović. . Hrvatska sveučilišna naklada - Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 386798
  Pavlović, Cvijeta ;
  In memoriam akademik Mirko Tomasović (Split, 6. XI. 1938. - Zagreb, 7. V. 2017.) / Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, LXVII (2018), 1-3; 338-343.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 281960
  Pavlović, Cvijeta ;
  Uvod u klasicizam / Zagreb : Leykam international, 2012. - 310 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789537534820.
  edit
 2. 229181
  Pavlović, Cvijeta ;
  Hrvatsko-francuske književne veze : 15 studija / Zagreb : FF Press, 2008. - 225 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531752886.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 372800
  Pavlović, Cvijeta ; [edt, aft]
  Kuća od knjiga : zbornik radova u povodu 70. rođendna Pavla Pavličića / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. - 236 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531693493.
  edit
 2. 229717
  Bogdan, Tomislav ; [aut, edt]Pavličić, Pavao ; [aut, aui]Pavlović, Cvijeta ; [aut, edt]
  Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića / Zagreb : FF press, 2008. - 923 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789531753142.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 389272
  Pavlović, Cvijeta ; [edt, aut]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]
  Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XX. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 28. do 29. rujna 2017. godine u Splitu. Književni kanon / Split : Zagreb : Književni krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2018. - 411 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531634724.
  edit
 2. 361727
  Pavlović, Cvijeta ; [edt, aut]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Meyer-Fraatz, Andrea ; [edt]
  Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu. Fantastika : problem zbilje / Split : Književni krug Split ; ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2016. - 359 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531634335.
  edit
 3. 348601
  Pavlović, Cvijeta ; [edt, aut]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Meyer-Fraatz, Andrea ; [edt]
  Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova (Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta) sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 25. do 26. rujna 2014. godine u Splitu / Split ; Zagreb : Književni krug Split : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2015. - 322 str., [24 table] ; 24 cm. ISBN: 9789531634168.
  edit
 4. 330688
  Pavlović, Cvijeta ; [edt, aut]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Meyer-Fraatz, Andrea ; [edt, aut]
  Komparativna povijest hrvatske književnosti : Matoš i Kamov : paradigme prijeloma : zbornik radova i pozvanih predavanja sa XVI. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 20. do 21. ožujka 2014. godine u Splitu / Split : Zagreb : Književni krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014. - 371 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531634069.
  edit
 5. 292440
  Meyer-Fraatz, Andrea ; [edt]Roje, Almis ; [trl]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Forker, Zvonimir ; [oth]Pavlović, Cvijeta ; [edt]Škopljanac, Lovro ; [trl]
  (Ne)pročitani Krleža : od teksta do popularne predodžbe : od teksta do popularne predodžbe : sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu : zbornik radova XV. / Split : Zagreb : Književni krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2013. - 427 str., 8 str. s tablama : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789531633956 (Književni krug).
  edit
 6. 281245
  Pavlović, Cvijeta ; [edt, aut]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Meyer-Fraatz, Andrea ; [edt]
  Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIV. (Romantizam-ilirizam-preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu / Split : Zagreb : Književni krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. - 363 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531633772.
  edit
 7. 273494
  Pavlović, Cvijeta ; [edt , aut]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Meyer-Fraatz, Andrea ; [edt]
  Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIII. (Poetika i politika kulture nakon 1910. godine) sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. godine u Splitu / Split : Zagreb : Književni krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011. - 431 str. ; 23 cm. ISBN: 9789531633611.
  edit
 8. 254304
  Pavlović, Cvijeta ; [edt, aut]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Meyer-Fraatz, Andrea ; [edt]
  Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XII. (Istodobnost raznorodnog. Tekst i povijesni ritmovi) : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu / Split : Književni krug, 2010. - 535 str. ; 23 cm. ISBN: 9789531633277.
  edit
 9. 242760
  Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Pavlović, Cvijeta ; [edt, aut]
  Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XI. (Držić danas. Epoha i naslijeđe) : sa znanstvenog skupa održanog od 22. do 24. rujna 2008. godine u Splitu / Split : Književni krug, 2009. - 439 str. ; 23 cm. ISBN: 9789531633277.
  edit
 10. 233955
  Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Pavlović, Cvijeta ; [edt]
  Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova X. (Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) : sa znanstvenog skupa održanog od 27. do 29. rujna 2007. godine u Splitu / Split : Književni krug, 2008. - 483 str. ; 23 cm. ISBN: 9789531633109.
  edit

Prijevodi

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 387795
  Verona, Ida ; Pavlović, Cvijeta [trl] ;
  Poezija / Zagreb : Izdanja Antibarbarus : Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, 2018. - 334 8 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532491791.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-21 19:15:44