Čačinovič, Nadežda - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 320171
  Čačinovič, Nadežda ;
  Does everything exist to end up in a book? : Mallarmé and the Aftermath / Ars & Humanitas: Revija za umetnost in humanistiko. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2010., Vol 4, No 1-2 (2010) ; 10-20 str..
  edit
 2. 306712
  Čačinovič, Nadežda ;
  Subjekt, identitet, kultura ; poglavlje iz genealogije problema / Zeničke sveske, 1 (2006), 3 ; str. 27-35.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 386259
  Čačinovič, Nadežda ;
  Značenje Hanne Arendt / Filozofkinje u Hrvatskoj. Zagreb : Institut za filozofiju, 2017., 247-255 str..
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 373461
  Čačinovič, Nadežda ;
  Neizbježni materijalizam estetike / Inačice materijalizma : zbornik radova / ur. Borislav Mikulić, Mislav Žitko.. Zagreb : FF Press, 2017.
  edit
 2. 319005
  Čačinovič, Nadežda ;
  Mizoginija u filozofskoj tradiciji / U: Radačić, Ivana i Vince Pallua, Jelka (ur.). Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena . Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2011. (Biblioteka zbornici, knjiga 39 ), 101-110.
  edit
 3. 319222
  Čačinovič, Nadežda ;
  Continuity and Discontinuity / Spaces of identity in the performing sphere /
  [Naziv skupa: edited by Sibila Petlevski, Goran Pavlić]
  edit
 4. 320178
  Čačinovič, Nadežda ;
  Godine s Praxisom / Filozofija prakse / priredio Nenad Daković.. Beograd : Dom omladine Beograda, 2011.
  edit
 5. 320179
  Čačinovič, Nadežda ;
  Efekt Pirjevec / U: Dušan Pirjevec : Slovenska kultura in literarna veda / ur. Seta Knop. (ur.). . (Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, 263-266 str..
  edit
 6. 319063
  Čačinovič, Nadežda ;
  Kakve je vrste filozof bio Danilo Pejović / Filozofija i suvremenost : zbornik radova s konferencije povodom 80. obljetnice rođenja Danila Pejovićva. Zagreb : FF Press, 2010., 103-105 .
  edit
 7. 319012
  Čačinovič, Nadežda ;
  Vidljivo i spoznaja / Vizualna konstrukcija kulture. Zagreb : Izdanja Antibarbarus : Hrvatsko društvo pisaca, 2009., 63-70 .
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 320181
  Čačinovič, Nadežda ;
  Der Mythos der Kontinuität : Kroatien und Europa / Neue Rundschau. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 2013., 3/2013.
  edit
 2. 320175
  Čačinovič, Nadežda ;
  Adorno i poslije njega / Kritička teorija društva: zbornik radova / Željko Šarić. Banja Luka : Udruženje za filozofiju i društvenu misao, 2010.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 368826
  Čačinovič, Nadežda ;
  Köntinuität und Diskontinuität: Mythos Europa. Ein Versuch / 2015The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th - 20th Century). Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, str. 539-544.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 377081
  Čačinovič, Nadežda ;
  Uvod u filozofiju književnosti / Zagreb : Leykam international, 2017. - 172 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533400563.
  edit
 2. 279707
  Čačinovič, Nadežda ;
  O ljubavi, knjigama i stvarima koje govore / Zagreb : Profil multimedija, 2012. - 183 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533194813.
  edit
 3. 285128
  Čačinovič, Nadežda ;
  Kultura i civilizacija : što nas čini ljudima ili o procesu proizvodnje značenja i njegovim granicama / Zagreb : Školska knjiga, 2012. - 245 str. ; 23 cm. ISBN: 9789530619319.
  edit
 4. 320172
  Čačinovič, Nadežda ; Motoh, Helena [trl] ;
  Čemu brati filozofe : V petdesetih kratkih poglavjih / Ljubljana : Založba /*cf., 2010. - 194 str. ; 20 cm. ISBN: 9789612570309.
  edit
 5. 235825
  Čačinovič, Nadežda ;
  Zašto čitati filozofe : u pedeset kratkih poglavlja / Zagreb : Naklada Ljevak, 2009. - 180 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533030708 (meki uvez).
  edit

Prijevodi

2.01 Znanstvena monografija

 1. 335950
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich ; Čačinovič, Nadežda [trl] ;
  Predavanja iz estetike : II / Zagreb : Demetra, 2014. - XI, 323 str. ; 25 cm. ISBN: 9789532251609 (sv.2.).
  edit
 2. 263707
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich ; Čačinovič, Nadežda [trl] ;
  Predavanja iz estetike. I / Zagreb : Demetra, 2011. - 374 str. ; 25 cm. ISBN: 9789532251234(sv.1.).
  edit
 3. 274441
  Sloterdijk, Peter ; Čačinovič, Nadežda [trl] ;
  Filozofski temperamenti : od Platona do Foucaulta / Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 143 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533033747.
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 290485
  Bunta, Aleš ; Čačinovič, Nadežda [trl] ;
  Magnetizam gluposti : Platon, Erazmo Roterdamski, Alan Ford / Zagreb : Naklada Ljevak, 2012. - 153 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533035536 (meki uvez).
  edit

2.50.3 Stručni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 376521
  Arendt, Hannah ; Heidegger, Martin ; Čačinovič, Nadežda [trl] ; Ludz, Ursula [edt] ;
  Pisma od 1925. do 1975. i druga svjedočanstva / Zagreb : TIM press, 2017. - 428 str. ; 21 cm. ISBN: 9789538075346.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:21