Kamenov, Željka - bibliografija

Godine:                                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 376101
  Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  Essentialist beliefs about homosexuality predict positive and negative behavioral intentions toward lesbian women and gay men / Journal of Homosexuality. Routledge, 2018, 65 (2018) 12; str. 1631-1655.. http://dx.doi.org/10.1080/00918369.2017.1383104
  WOS:000441733900004
  Scopus ID:2-s2.0-85031508663
  edit
 2. 389829
  Huić, Aleksandra ; Krznarić, Tina ; Kamenov, Željka ;
  Time perspective, perceived stress, self-control and relationship satisfaction in heterosexual dating relationships of emerging adults / Psicologia (Associação Portuguesa de Psicologia. Em linha), 32 (2018), 1.
  edit
 3. 365807
  Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  Što predviđa spremnost heteroseksualnih osoba na pozitivno i negativno ponašanje prema osobama homoseksualne orijentacije? / Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, 23 (2016), 2 ; str. 79-109.
  http://bib.irb.hr/datoteka/840354.KSI_Vol23_2_2015_2_HR.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=239659
  edit
 4. 365810
  Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ;
  Manjinski stres i mentalno zdravlje osoba homoseksualne i biseksualne orijentacije: pregled empirijskih provjera modela manjinskog stresa iz perspektive hrvatskog društva / Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, 23 (2016), 2 ; str. 2-39.
  http://bib.irb.hr/datoteka/840353.KSI_Vol23_2_2015_1_HR.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=239654
  edit
 5. 372427
  Krznarić, Tina ; Kamenov, Željka ;
  Attributions of partner’s negative behavior and intimate relationship quality / Socijalna psihijatrija, 44 (2016), 4 ; str. 283-290.
  file:///C:/Users/Tina/Downloads/Krznaric_Kamenov_283_290.pdf

  Scopus ID:nema
  edit
 6. 365842
  Huić, Aleksandra ; Jugović, Ivana ; Kamenov, Željka ;
  Stavovi studenata o pravima osoba homoseksualne orijentacije / Revija za socijalnu politiku, 22 (2015), 2 ; str. 219-245. http://dx.doi.org/10.3935/rsp.v22i2.1224
  http://bib.irb.hr/datoteka/773329.Stavovi_studenata_o_pravima_osoba_homoseksualne.pdf | http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/1224/1299
  WOS:000359966600005
  Scopus ID:2-s2.0-84939530912
  edit
 7. 366796
  Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  Age differences in effects of family structure and quality on attachment to family and romantic partners / Psihologijske teme, 24 (2015), 1 ; str. 155-172.

  Scopus ID:2-s2.0-84928599754
  edit
 8. 335256
  Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ;
  Perceived spouse's affectionate and antagonistic behaviours and marital satisfaction / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 123 (2014) ; str. 87-107. http://dx.doi.org/10.5559/di.23.1.05
  Elektronička verzija članka (Darhiv)
  WOS:000337007300006
  Scopus ID:2-s2.0-84901630110
  edit
 9. 310132
  Bartolac, Andreja ; Kamenov, Željka ;
  Percipirana raspodjela obiteljskih obveza među partnerima i doživljaj pravednosti u vezi / Sociologija i prostor, 195 (2013), 1 ; str. 67-90. http://dx.doi.org/10.5673/sip.51.1.4
  Elektronička verzija članka (Darhiv)

  Scopus ID:2-s2.0-84878027346
  edit
 10. 310192
  Lotar Rihtarić, Martina ; Kamenov, Željka ;
  Susceptibility to peer pressure and attachment to friends / Psihologija, 46 (2013), 2 ; str. 111-126.
  Elektronička verzija članka | Elektronička verzija članka
  WOS:000324752300002
  Scopus ID:2-s2.0-84880662936
  edit
 11. 310077
  Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ;
  Does equity in ways of showing love matter for marital satisfaction? / Primenjena psihologija, 5 (2012), 3 ; str. 209-239.
  Elektronička verzija članka
  edit
 12. 310280
  Jakovac, Mihaela ; Kamenov, Željka ;
  Uloga prethodnog iskustva, motivacije i strategija učenja u uspjehu iz engleskog jezika struke / Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 41 (2012), str. 7-32.
  edit
 13. 309359
  Maričić, Jelena ; Kamenov, Željka ; Horvat, Kristina ;
  Predrasude u dječjoj dobi : provjera dviju skala socijalne distance / Društvena istraživanja, 21 (2012), 1 ; str. 137-158. http://dx.doi.org/10.5559/di.21.1.08
  Elektronička verzija članka
  WOS:000302925200008
  Scopus ID:2-s2.0-84859582992
  edit
 14. 309740
  Tadinac, Meri ; Bajoghli, Hafez ; Joshagani, Narges ; Hromatko, Ivana ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  Determinants of relationship quality : a cross-cultural study / Psychology Research, 2 (2012), 1 ; str. 40-51.
  Elektronička verzija članka
  edit
 15. 309152
  Bartolac, Andreja ; Kamenov, Željka ; Petrak, Olivera ;
  Rodne razlike u obiteljskim ulogama, zadovoljstvu i doživljaju pravednosti s obzirom na tradicionalnost stava / Revija za socijalnu politiku, 18 (2011), 2 ; str. 175-194. http://dx.doi.org/10.3935/rsp.v18i2.998
  Elektronička verzija članka | Elektronička verzija članka | Elektronička verzija članka
  WOS:000293995600003
  Scopus ID:2-s2.0-80051485748
  edit
 16. 309155
  Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ; Jugović, Ivana ;
  Uloga iskustva rodno neravnopravnog tretmana u obitelji u percepciji, stavovima i sklonosti rodnoj diskriminaciji / Revija za socijalnu politiku, 18 (2011), 2 ; str. 195-215. http://dx.doi.org/10.3935/rsp.v18i2.978
  Elektronička verzija članka
  WOS:000293995600004
  Scopus ID:2-s2.0-80051512189
  edit
 17. 309405
  Majdak, Marijana ; Kamenov, Željka ;
  Odrednice samopoimanja i samopoštovanja maloljetnika društveno neprihvatljivog ponašanja / Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 47 (2011), 2 ; str. 58-72.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-79960759164
  edit
 18. 309867
  Marušić, Iris ; Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ;
  Personality and attachment to friends / Društvena istraživanja, 20 (2011), 4 ; str. 1119-1137. http://dx.doi.org/10.5559/di.20.4.10
  Elektronička verzija članka
  WOS:000299452400011
  Scopus ID:2-s2.0-84855789587
  edit
 19. 309446
  Kamenov, Željka ; Majdak, Marijana ;
  Razvoj upitnika za procjenu doživljaja neformalne stigmatizacije maloljetnika društveno neprihvatljivog ponašanja (UNS-D) / Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, 18 (2010), 1 ; str. 25-38.
  Elektronička verzija članka | Elektronička verzija članka
  edit
 20. 308880
  Lotar, Martina ; Lebedina-Manzoni, Marija ; Kamenov, Željka ;
  Spolne razlike u stigmatizaciji osuđenih počinitelja kaznenih djela / Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, 18 (2010), 2 ; str. 31-43.
  Elektronička verzija članka
  edit
 21. 307184
  Jugović, Ivana ; Kamenov, Željka ;
  Razvoj instrumenta za ispitivanje rodnih uloga u adolescenciji / Suvremena psihologija, 11 (2008), 1 ; str. 93-106.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000257402400007
  Scopus ID:2-s2.0-58549096942
  edit
 22. 306952
  Ferić, Ivana ; Kamenov, Željka ;
  Vrijednosti kao prediktori stavova i ponašanja: postoji li utjecaj redoslijeda mjerenja? / Društvena istraživanja, 16 (2007), 1-2 ; str. 51-71.
  WOS:000247424000004
  Scopus ID:2-s2.0-34248652399
  edit
 23. 306699
  Kamenov, Željka ; Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina ;
  Razvoj skala za ispitivanje stavova prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu / Revija za rehabilitacijska istraživanja, 42 (2006), 1 ; str. 55-76.
  Hrčak

  Scopus ID:2-s2.0-33751340532
  edit
 24. 306754
  Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Huić, Aleksandra ; Franceško, Mirjana ; Mihić, Vladimir ;
  Odnos nacionalnog i europskog identiteta i stavova prema europskim integracijama građana Zagreba i Novog Sada / Društvena istraživanja, 15 (2006), 4-5 ; str. 867-890.
  WOS:000242198600013
  Scopus ID:2-s2.0-33751072085
  edit
 25. 306762
  Lotar, Martina ; Kamenov, Željka ;
  Povezanost samootežavanja s pozitivnim i negativnim perfekcionizmom / Socijalna psihijatrija, 34 (2006), 3 ; str. 117-123.

  Scopus ID:2-s2.0-33749407725
  edit
 26. 307048
  Marušić, Iris ; Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ;
  Personality and attachment to romantic partners / Review of psychology, 13 (2006), 1 ; str. 9-18.
  http://bib.irb.hr/datoteka/321673.ATTACH_PERSONALITY.doc
  edit
 27. 306763
  Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Kamenov, Željka ;
  Stavovi stručnjaka socijalne skrbi prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu / Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 12 (2005), 1 ; str. 39-66.
  edit
 28. 306343
  Jokić-Begić, Nataša ; Kamenov, Željka ; Lauri Korajlija, Anita ;
  Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje sadržaja stigme prema psihičkim bolesnicima / Socijalna psihijatrija, 33 (2005), 1 ; str. 10-19.

  Scopus ID:2-s2.0-17844386068
  edit
 29. 306756
  Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ;
  Stability of attachment styles across students’ romantic relationships, friendships and family relations / Review of psychology, 12 (2005), 2 ; str. 115-123.
  edit
 30. 306342
  Kamenov, Željka ; Ljubin, Tajana ; Vurnek, Maja ;
  Mjerenje stavova prema žrtvama silovanja: Modifikacija Fieldove skale stavova prema silovanju / Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada ..., 11 (2004), 2 ; str. 271-288.
  edit
 31. 305917
  Ljubin, Tajana ; Kamenov, Željka ;
  Podržavanje mitova o silovanju među studentima: Razlike po spolu i studijskom usmjerenju / Socijalna psihijatrija, 32 (2004), 2 ; str. 58-65.

  Scopus ID:2-s2.0-2942709465
  edit
 32. 326002
  Čorkalo Biruški, Dinka ; Kamenov, Željka ;
  National identity and social distance : does in-group loyalty lead to outgroup hostility? Review of psychology, 10 (2003), 2, 85-94.
  edit
 33. 328235
  Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ;
  Validacija instrumenta za mjerenje privrženosti u različitim vrstama bliskih odnosa : modifikacija Brennanova Inventara iskustava u bliskim vezama / Suvremena psihologija, 6 (2003), 1; str. 73-91.
  edit
 34. 305677
  Lauri Korajlija, Anita ; Jokić-Begić, Nataša ; Kamenov, Željka ;
  Koliko je za neuspjeh u studiju odgovoran perfekcionizam i negativni atribucijski stil / Socijalna psihijatrija, 31 (2003), 4 ; str. 191-197.

  Scopus ID:2-s2.0-0346337073
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 391853
  Kramarić, Matea ; Kamenov, Željka ;
  Utjecaj atribucija na spremnost na pomagačko ponašanje studenata: moderatorski efekti karakteristika situacije i kooperativne ili kompetitivne orijentacije sudionika / 21. Dani psihologije u Zadru: Sažetci priopćenja. Zadar, Hrvatska, 24.-26.05.2018.
  edit
 2. 311713
  Kamenov, Željka ;
  The role of attachment in adulthood: Is there a reason for pessimism or optimism? / U: Ćubela Adorić, Vera (ur.). 15th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2007, str. 9-28.
  http://bib.irb.hr/datoteka/336015.The_role_of_attachment_in_adulthood.doc
  edit
 3. 311714
  Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Tadinac, Meri ; Hromatko, Ivana ;
  Quality and stability of the relationship as a function of distribution of housework, financial investments, and decision making between partners / U: Ćubela Adorić, Vera (ur.). 15th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2007, str. 133-151.
  http://bib.irb.hr/datoteka/336018.Quality_and_stability_of_the_relationship.doc
  edit
 4. 315058
  Kamenov, Željka ;
  Značaj privrženosti u odrasloj dobi: ima li razloga za pesimizam ili optimizam? / XV Dani psihologije. Zadar : 2006, str. 9-9.
  [Naziv skupa: XV Dani psihologije (25-27.05.2006. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 372429
  Kamenov, Željka ;
  Privrženost i bliski odnosi u adolescenciji i odrasloj dobi : prikaz istraživanja u Hrvatskoj / 64. sabor psihologa Srbije „Relacije i granice - psihologija i interpersonalni odnosi”. Zlatibor, Srbija, 2016
  edit
 2. 316105
  Kamenov, Željka ;
  Pozvani simpozij "Kvaliteta obiteljskih odnosa" / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka ; Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Program i sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2009, str. 71-71.
  [Naziv skupa: 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa, međunarodni psihologijski znanstveni skup (22. - 25. 04. 2009 ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 389847
  Krznarić, Tina ; Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ;
  Odnos atribucijskog stila i atribucije ponašanja partnera u intimnoj vezi / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Medicinska naklada d.o.o., 2017, str. 151-151.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/8811/1/DRZB2017-Knjiga-Sazetaka.pdf
  edit
 2. 372401
  Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  To conceal or not to conceal one's sexual orientation? LGB's minority stress in Croatia / 37th STAR Conference "Stress and Anxiety in a Changing Society". Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb i Medicinska naklada, 2016, str. 31-31.
  edit
 3. 373141
  Huić, Aleksandra ; Krznarić, Tina ; Kamenov, Željka ;
  Relationship efficacy beliefs and communication patterns during conflict resolution in dating relationships - an APIM approach / IARR 2016 Main Conference, Toronto, Kanada, 20-24.07.2016.. Toronto, Kanada, 2016.
  http://http://utorontopsych.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&conferenceID=4696&abstractID=966698
  edit
 4. 373144
  Huić, Aleksandra ; Krznarić, Tina ; Kamenov, Željka ;
  Time perspective, perceived stress, self-control and relationship satisfaction in heterosexual dating relationships / 201637th STAR Conference "Stress and Anxiety in a Changing Society". Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb i Medicinska naklada, 2016, str. 70-70.
  http://http://psihologija.ffzg.unizg.hr/uploads/00/8c/008c0373c180e30d2765412634cc5551/program_final_2016-07-04.pdf
  edit
 5. 372402
  Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ; Huić, ALeksandra ;
  How problematic are (perceived) partner’s negative behaviors for relationship satisfaction? / 37th STAR Conference. Zagreb : Medicinska naklada, 2016, str. 73-73.
  edit
 6. 373142
  Krznarić, Tina ; Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ;
  Using the theory of planned behavior to predict constructive communication during relationship conflict / International Association for Relationship Research Main Conference
  http://utorontopsych.conference-services.net/programme.asp?conferenceID=4696
  edit
 7. 373145
  Krznarić, Tina ; Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ;
  Efekti akterovog i partnerovog atribucijskog stila na komunikaciju prilikom sukoba u intimnoj vezi / 2016XX. Dani psihologije u Zadru (20th Psychology days in Zadar). Zadar, 2016, str. 88-88.
  edit
 8. 372406
  Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  Essentialist beliefs, modern prejudice and affirmative behaviors towards homosexuals / Savremeni trendovi u psihologiji 2015. Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015, str. 217-218.
  edit
 9. 372409
  Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  Esencijalistička uvjerenja o homoseksualnosti i sklonost diskriminaciji homoseksualnih osoba / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb, 2015, str. 140-140.
  edit
 10. 372487
  Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  Bračno zadovoljstvo : postoje li međugeneracijske razlike i zašto? / 23. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija starenja - pogled u budućnost. Šibenik : Hrvatsko psihološko društvo, 2015, str. 76-76.
  edit
 11. 373136
  Krznarić, Tina ; Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ;
  Vremenske perspektive i odnos roditelja kao prediktori stilova komunikacije u bliskim vezama / 2015Savremeni trendovi u psihologiji 2015. Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015, str. 153-155.
  edit
 12. 373137
  Krznarić, Tina ; Kamenov, Željka ;
  Predicting constructive communication using the theory of planned behavior / IARR Mini-Conference, "Self-Regulation and Close Relationships". Amsterdam, Nizozemska, 9.-11.7.2015., str. 42-43.
  http://http://www.iarr2015amsterdam.nl/assets/images/V2_Program_extended_22June_v2.pdf
  edit
 13. 373138
  Krznarić, Tina ; Kamenov, Željka ;
  Atribucija partnerovog ponašanja u intimnoj vezi i kvaliteta veze / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2015, str. 158-158.
  edit
 14. 373139
  Krznarić, Tina ; Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ;
  Razlike u objašnjavanju partnerovog negativnog ponašanja s obzirom na iskustvo odnosa među roditeljima i kvalitetu sadašnje veze / 23. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija starenja - pogled u budućnost. Šibenik : Hrvatsko psihološko društvo, 2015, str. 162-162.
  edit
 15. 335688
  Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  Esencijalistička uvjerenja o gejevima i lezbijkama / U: Slišković, A. (ur.). XIX. Dani psihologije u Zadru, Sažetci priopćenja. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2014, str. 43-44.
  [Naziv skupa: XIX. Dani psihologije u Zadru (29. - 31. 05. 2014. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 16. 318454
  Čorić, Marija ; Babić, Katarina ; Krešić, Nikolina ; Kamenov, Željka ;
  Odrednice reakcija na prekid ljubavne veze na prelasku u odraslu dob / Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji Knjiga sažetaka. Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2013, str. 20-21.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (11. - 13. 10. 2013. ; Novi Sad, Republika Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 17. 318456
  Jelić, Margareta ; Mihić, Vladimir ; Kamenov, Željka ;
  Kako se razlikuje socioemocionalna klima u mladim brakovima sa i bez djece? / Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji Knjiga sažetaka. Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2013, str. 22-22.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (11. - 13. 10. 2013. ; Novi Sad, Republika Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 18. 318477
  Kamenov, Željka ;
  Uloga privrženosti u kvaliteti prijateljskih odnosa na prijelazu u odraslu dob / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 2013, str. 72-72.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (11. - 13. 04. 2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 19. 369254
  Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Ajduković, Dean ; Galić, Branka ; Baranović, Branislava ; Jugović, Ivana ; Leinert-Novosel, Smiljana ;
  Rodna diskriminacija na poslu/tržištu rada u RH / 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2013, str. 67-67.
  edit
 20. 318307
  Krznarić, Tina ; Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ;
  Jesu li vremenska perspektiva i regulacijski fokus odrednice ponašanja u ljubavnoj vezi? / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 2013, str. 158-158.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (11. - 13. 04. 2013 ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 21. 318452
  Krznarić, Tina ; Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ;
  Odrednice razvoja intimnih veza na prijelazu u odraslu dob / Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji Knjiga sažetaka. Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2013, str. 12-13.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (11. - 13. 10. 2013. ; Novi Sad, Republika Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 22. 369435
  Maričić, Jelena ; Kamenov, Željka ;
  Empathy as a predictor of liking and perception of injustice – differences between characters with and without stigmatizing features / 2013. ISSBD regional workshop - Social Development and Interpersonal Dynamics in Childhood and Adolescence Workshop. Budimpešta, 2013, str. 74-75.
  edit
 23. 318476
  Mušica, Tihana Tea ; Dumančić, Marta ; Radoš, Lara ; Davidović, Nikolina ; Kamenov, Željka ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Jesu li se u posljednjih 10 godina promijenili stavovi hrvatskih studenata o osobama homoseksualne orijentacije? / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 2013, str. 79-79.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (11. - 13. 04. 2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 24. 373131
  Dodig, Dora ; Maruović, Ivana ; Kamenov, Željka ;
  Odrednice (ne)zadovoljstva poslom stručnjaka pomažućih i nepomažućih profesija : knjiga sažetaka / 8. međunarodni znanstveni skup "Istraživanja u edukacijskim i rehabilitacijskim znanostima" : knjiga sažetaka / Milković, Marina: Doležal, Dalibor : Hržica, Gordana : Stošić, Jasmina (ur.).. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2012., Zagreb, Hrvatska, 27.-29.9.2012.; str. 233-234.
  edit
 25. 318052
  Huić, Aleksandra ; Mihić, Ivana ; Kamenov, Željka ;
  Gender differences in expressing love in marriage: stability across generations and cultures / IARR Conference 2012 Abstracts. 2012, str. 55-56.
  [Naziv skupa: International Association for Relationship Research Conference (12. - 16. 07. 2012. ; Chicago, Sjedinjene Američke Države)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 26. 318089
  Huić, Aleksandra ; Huston, Ted ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  Rodne razlike u provođenju slobodnog vremena i kvaliteta bračnih odnosa / U: Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.). 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstava Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012, str. 59-59.
  [Naziv skupa: 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstava (07. - 10. 11. 2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 27. 318054
  Jelić, Margareta ; Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ;
  How does perceived partner’s affection and negativity contribute to one’s satisfaction with marriage? / U: Penezić, Z., Ćubela Adorić, V., Ombla, J., Slišković, A., Sorić, I., Valerjev, P., Vulić-Prtorić, A. (ur.). XVIII. Dani psihologije u Zadru Sažeci radova. Zadar, Hrvatska : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2012, str. 41-41.
  [Naziv skupa: XVIII. Dani psihologije u Zadru (24. - 26. 05. 2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 28. 318053
  Kamenov, Željka ; Jugović, Ivana ; Mihić, Vladimir ;
  Gender identity and manifestations of love in marriage / IARR Conference Abstracts. 2012, str. 56-56.
  [Naziv skupa: International Association for Relationship Research Conference (12. - 16. 07. 2012. ; Chicago, Sjedinjene Američke Države)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 29. 318056
  Kamenov, Željka ; Jerković, Ivan ; Huić, Aleksandra ;
  Personal characteristics and showing love in marriage: unmitigated communion, psychological entitlement and need for affect / U: Penezić, Z., Ćubela Adorić, V., Ombla, J., Slišković, A., Sorić, I., Valerjev, P., Vulić-Prtorić, A. (ur.). XVIII. Dani psihologije u Zadru Sažeci radova. Zadar, Hrvatska : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2012, str. 49-49.
  [Naziv skupa: XVIII. Dani psihologije u Zadru (24. - 26. 05. 2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 30. 318090
  Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ;
  Odnos privrženosti, vremenske perspektive i ponašanja u intimnoj vezi / U: Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.). 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012, str. 69-69.
  [Naziv skupa: 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i roditeljstva (07. - 10. 11. 2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 31. 317889
  Lotar, Martina ; Kamenov, Željka ;
  Odnos podložnosti vršnjačkom pritisku i privrženosti adolescenata prijateljima / U: Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Ombla, Jelena ; Slišković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle ; Vulić-Prtorić ; Anita (ur.). Sažeci radova XVIII. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2012, str. 108-108.
  [Naziv skupa: XVIII. Dani psihologije u Zadru (24-26.05.2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 32. 317953
  Sušac, Nika ; Kamenov, Željka ; Löw Stanić, Ajana ;
  The role of beliefs and expectations in predicting dating violence in adolescence / 2012 International Association for Relationship Research Conference. July 12-16, 2012 ; Chicago, Illinois, USA: Book of abstracts.. 2012, str. 280-280.
  [Naziv skupa: 2012 International Association for Relationship Research Conference (12-16.07.2012. ; Chicago, Illinois, SAD)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 33. 317537
  Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ;
  Proaktivno i pasivno ponašanje u intimnim vezama: uloga regulacijskog fokusa / U: Čorkalo Biruški ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Sažeci priopćenja. Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, 2011, str. 110-110.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (07. - 09. 04. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 34. 317555
  Huić, Aleksandra ; Jugović, Ivana ; Bredow, Carrie ; Schoenfeld, Elizabeth ; Huston, Ted ; Kamenov, Željka ;
  Is the Expression of Love Feminized? A Test and Extension of Cancian`s Hypothesis / 12th Annual Scientific Meeting Society for Personality and Social Psychology. San Antonio, Texas : 2011, str. 188-188.
  [Naziv skupa: 12th Annual Scientific Meeting Society for Personality and Social Psychology (27. - 29. 01. 2011. ; San Antonio, Teksas, Sjedinjene Američke Države)]
  edit
 35. 317357
  Jugović, Ivana ; Huston, Ted ; Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ;
  Effects of gender roles and attitudes on showing love in marriage / Savremeni trendovi u psihologiji, Knjiga rezimea. Novi Sad : Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2011, str. 17-18.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (14. - 16. 10. 2011. ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 36. 317538
  Kamenov, Željka ; Jugović, Ivana ; Huston, Ted ; Huić, Aleksandra ;
  Rodne uloge, stavovi o rodnim ulogama i zadovoljstvo brakom / U: Čorkalo Biruški ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Sažeci priopćenja. Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, 2011, str. 118-118.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (07. - 09. 04. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 37. 317553
  Kamenov, Željka ; Jugović, Ivana ; Bredow, Carrie ; Schoenfeld, Elizabeth ; Huston, Ted ; Huić, Aleksandra ;
  Unmittigated Communion, Psychological Entitlement and Intimate Relationships /
  [Naziv skupa: The 12th European Congress of Psychology (04. - 08. 07. 2011. ; Istanbul, Turska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 38. 317554
  Kamenov, Željka ; Huston, Ted ; Huić, Aleksandra ;
  Does Equity in Ways Of Showing Love Matter for Marital Satisfaction? / 12th Annual Scientific Meeting Society for Personality and Social Psychology. San Antonio, Texas : 2011, str. 142-142.
  [Naziv skupa: 12th Annual Scientific Meeting Society for Personality and Social Psychology (27. - 29. 01. 2011. ; San Antonio, Teksas, Sjedinjene Američke Države)]
  edit
 39. 317054
  Lotar, Martina ; Kamenov, Željka ;
  Provjera dimenzija modela o sebi i modela o drugima mjerenih Skalom privrženosti u bliskim odnosima (RSQ) / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : 2011, str. 127-127.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (7-9.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 40. 317309
  Lotar, Martina ; Kamenov, Željka ;
  Mjere li upitnici samoiskaza stvarnu podložnost adolescenata vršnjačkom pritisku? / Knjiga rezimea, str. 56-57.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (14-16.10.2011. ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 41. 317359
  Taslak, Marina ; Kamenov, Željka ;
  Odrednice samootkrivanja najboljim prijateljima u kasnoj adolescenciji / Savremeni trendovi u psihologiji : Knjiga rezimea. Novi Sad : Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2011, str. 47-48.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (14.-16.10.2011. ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 42. 317376
  Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Sušac, Nika ; Kamenov, Željka ; Löw Stanić, Ajana ;
  Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama / 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Knjiga sažetaka. Opatija : Hrvatsko psihološko društvo, 2010, str. 49-49.
  [Naziv skupa: 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (13.-16.10. 2010 ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 43. 317382
  Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Sušac, Nika ; Kamenov, Željka ; Löw Stanić, Ajana ;
  Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama / U: Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija, Šincek, Danijela (ur.). III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja „Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici“: Program i sažeci izlaganja. Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2010, str. 35-36.
  [Naziv skupa: Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici (25.-27. 11 2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 44. 317510
  Huić, Aleksandra ; Jugović, Ivana ; Huston, Ted ; Kamenov, Željka ;
  Need for Affect in Romantic Relationships / Review of Psychology. Zagreb : Naklada Slap, 2010, str. 168-168.
  [Naziv skupa: 9th Alps Adria Psychology Conference (15. - 18. 09. 2010. ; Klagenfurt, Austrija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 45. 317551
  Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ;
  Inner working models in intimate relationships – adult attachment and time perspective / The International Association for Relationship Research Conference 2010 Conference Program and Abstract Book. Herzliya : International Association of Relationship Research, 2010, str. 226-227.
  [Naziv skupa: The International Association for Relationship Research Conference 2010 (22. - 26. 07. 2010. ; Herzliya, Izrael)]
  edit
 46. 317512
  Jelić, Margareta ; Zlatar, Ana ; Kamenov, Željka ;
  What Determines Self-disclosure to Romantic Partners? / Review of Psychology. Zagreb : Naklada Slap, 2010, str. 200-200.
  [Naziv skupa: 9th Alps Adria Psychology Conference (15. - 18. 09. 2010. ; Klagenfurt, Austrija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 47. 317548
  Jelić, Margareta ; Zlatar, Ana ; Kamenov, Željka ;
  Determinants of relationship quality: the role of relationship between parents, previous romantic experiences, attachment and self-disclosure of both partners / The International Association for Relationship Research Conference 2010 Conference Program and Abstract Book. Herzliya : International Association of Relationship Research, 2010, str. 205-205.
  [Naziv skupa: International Association of Relationship Conference 2010 (22. - 26. 07. 2010. ; Herzliya, Izrael)]
  edit
 48. 317429
  Kamenov, Željka ; Baranović, Branislava ; Jugović, Ivana ; Leinert-Novosel, Smiljana ; Ajduković, Dean ; Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Galić, Branka ;
  Rodna diskriminacija u RH u obitelji, obrazovanju, poslu i politici / U: Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.). Sažetci radova XVII. Dani psihologije. Zadar : Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2010, str. 62-62.
  [Naziv skupa: XVII. Dani psihologije u Zadru (27. - 29. 05. 2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 49. 317430
  Kamenov, Željka ; Jugović, Ivana ; Baranović, Branislava ; Leinert-Novosel, Smiljana ; Ajduković, Dean ; Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Galić, Branka ;
  Svijest o rodnoj (ne)ravnopravnosti u RH i iskustva rodne diskriminacije u obitelji, obrazovanju, poslu i politici / 18. godišnja konferencija psihologa - Kroskulturalna psihologija Knjiga sažetaka. Opatija : Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, 2010, str. 47-47.
  [Naziv skupa: 18. godišnja konferencija psihologa - Kroskulturalna psihologija (13. - 16. 10. 2010. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 50. 317511
  Kamenov, Željka ; Jugović, Ivana ; Baranović, Branislava ; Leinert-Novosel, Smiljana ; Ajduković, Dean ; Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Galić, Branka ;
  Attitudes towards Gender Roles and Perception of Gender (in)Equality in Croatia / Review of Psychology. Zagreb : 2010, str. 168-168.
  [Naziv skupa: 9th Alps Adria Psychology Conference (15. - 18. 09. 2010. ; Klagenfurt, Austrija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 51. 317550
  Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ;
  Age differences in effects of family structure and quality on attachment to romantic partners and attitudes towards marriage and divorce / The International Association for Relationship Research Conference 2010 Conference Program and Abstract Book. Herzliya : International Association of Relationship Research, 2010, str. 141-141.
  [Naziv skupa: International Association of Relationship Research Conference 2010 (22. - 26. 07. 2010. ; Herzliya, Izrael)]
  edit
 52. 317556
  Kamenov, Željka ; Delač Horvatinčić, Ivana ; Ivanković, Palmira ; Raić Stojanović, Ivana ; Jelić, Margareta ;
  Privrženost obitelji i ljubavnim partnerima u odnosu na strukturu i kvalitetu primarne obitelji / U: Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.). XVII. Dani psihologije u Zadru Sažetci radova. Zadar, Hrvatska : Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2010, str. 63-63.
  [Naziv skupa: XVII. Dani psihologije u Zadru (27. - 29. 05. 2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 53. 316808
  Maričić, Jelena ; Horvat, Kristina ; Kamenov, Željka ;
  (Ne)prihvaćanje pripadnika različitih skupina u dječjoj dobi / U: Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.). XVII. dani psihologije u Zadru: Sazeci radova. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2010, str. 74.
  [Naziv skupa: XVII. dani psihologije u Zadru (27-29.05.2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 54. 317552
  Taslak, Marina ; Kamenov, Željka ;
  Attachment, intimacy and self-disclosure in same-gender and cross-gender friendships / The International Association for Relationship Research Conference 2010 Conference Program and Abstract Book. Herzliya : International Association of Relationship Research, 2010, str. 240-240.
  [Naziv skupa: The International Association for Relationship Research Conference 2010 (22. - 26. 07. 2010. ; Herzliya, Izrael)]
  edit
 55. 316469
  Ćubela Adorić, Vera ; Mičić, Lucija ; Sulić, Petra ; Kamenov, Željka ;
  Percepcija pravednosti odnosa s partnerom i subjektivna kvaliteta braka / U: Nazor, Mirjana (ur.). Knjiga sažetaka sa 17. godišnje konferencije hrvatskih psihologa: "Odgovornost: osobna, profesionalna, društvena". Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009, str. 165-166.
  [Naziv skupa: 17. GODIŠNJA KONFERENCIJA HRVATSKIH PSIHOLOGA (11-14.11.2009. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 56. 316106
  Kamenov, Željka ; Delač Horvatinčić, Ivana ; Ivanković, Palmira ; Rajić Stojanović, Ivana ; Jelić, Margareta ;
  Odnosi u obitelji i stavovi prema braku i razvodu: razlike u funkciji dobi / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka ; Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Program i sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2009, str. 73.
  [Naziv skupa: 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa, međunarodni psihologijski znanstveni skup (22. - 25. 04. 2009 ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 57. 316108
  Kamenov, Željka ; Delač Horvatinčić, Ivana ; Ivanković, Palmira ; Jelić, Margareta ;
  Stavovi studenata prema braku i razvodu s obzirom na strukturu obitelji i odnos među roditeljima / U: Kolenović-Đapo, Jadranka ; Hasanbegović-Anić, Enedina ; Đapo, Nermin ; Đokić, Ratko (ur.). Knjiga sažetaka 1. kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sarajevo : Štamparija Fojnica, 2009, str. 33.
  [Naziv skupa: Naučno-stručni skup: 1. kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (29.-31.01.2009. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 58. 316104
  Kovač, Snježana ; Ćurković, Tomislav ; Kamenov, Željka ;
  Tko su bolji vozači: žene ili muškarci? Uvjerenja poučavatelja u autoškolama o vozačkim vještinama ženskih i muških vozača / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka ; Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Program i sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2009, str. 126.
  [Naziv skupa: 19. Dani Ramira i Zorna Bujasa ; međunarodni psihologijski znanstveni skup (22. - 25. 04. 2009 ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 59. 316000
  Rebernjak, Blaž ; Hromatko, Ivana ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ; Tadinac, Meri ; Mikac, Una ;
  Privlače li se stvarno razlike: Jesu li vezom zadovoljniji partneri koji su međusobno slični ili oni koji su međusobno različiti? / U: Kolenović-Đapo, Jadranka ; Hasanbegović-Anić, Enedina ; Đapo, Nermin ; Đokić, Ratko (ur.). Knjiga sažetaka 1. kongres psihologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem. Sarajevo : Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine ; Društvo psihologa Republike Srpske, 2009, str. 35.
  [Naziv skupa: 1. kongres psihologa Bosne i Hercegovine (29-31.01.2009. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 60. 315734
  Ćubela Adorić, Vera ; Jurkin, Marina ; Jurević, Jelena ; Ivoš Nikšić, Erma ; Kamenov, Željka ;
  Profiles of marital partners' agreement across various areas of the relationship / International Journal of Psychology, 43 (2008), 3-4 ; str. 448-448.
  WOS:000259264305252
  edit
 61. 316111
  Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ; Jokić-Begić, Nataša ; Lauri Korajlija, Anita ;
  Self-Consciousness and Different Ways of Measuring Stress / International Journal of Psychology, 43 (2008), 3-4 ; 277-277.
  Elektronička verzija sažetka
  WOS:000259264303241
  edit
 62. 316126
  Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ;
  Self-Consciousness, Self-Monitoring and the Behavioral Confirmation of the Self-Concept / 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology: Programme and Abstract Book. Zagreb : Society for Psychological Assistance, 2008, str. 246.
  [Naziv skupa: 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology (10. - 14. 06. 2008. ; Opatija, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 63. 316151
  Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ; Delač Horvatinčić, Ivana ; Ivanković, Palmira ;
  Attachment to family members and romantic partners with regard to completeness of family structure and the quality of parental relationship / U: Podlesek, Anja ; Komidar, Luka (ur.). Psihološka obzorja: Slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija /8th Alps-Adria Psychology Conference / Abstracts /. Ljubljana, Slovenia : Slovenian Psychological Association, 2008, str. 32.
  [Naziv skupa: 8th Alps-Adria Psychology Conference (2. - 4. 10. 2008. ; Ljubljana, Slovenia)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 64. 315678
  Jugović, Ivana ; Kamenov, Željka ;
  Rodne uloge u adolescenciji: Razlikuju li se procjene društvenih očekivanja od djevojaka i mladića u različitim hrvatskim gradovima? / U: Vulić-Prtorić, Anita ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle (ur.). Sažetci radova XVI. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2008, str. 63.
  [Naziv skupa: XVI. Dani psihologije u Zadru (29.-31.05.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 65. 316128
  Jugović, Ivana ; Kamenov, Željka ;
  The application of the self-discrepancy theory in the gender roles domain: Do discrepancies between ideal and actual gender roles explain satisfaction with gender roles? / 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology: Programme and Abstract Book. Zagreb : Society for Psychological Assistance, 2008, str. 256-257.
  [Naziv skupa: 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology (10. - 14. 06. 2008. ; Opatija, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 66. 316109
  Kamenov, Željka ; Pleić, Neda ;
  Gender differences in beliefs about driving skills for male and female drivers / International Journal of Psychology, 43 (2008), 3-4 ; str. 144-144.
  Elektronička verzija sažetka
  WOS:000259264301579
  edit
 67. 316110
  Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ;
  The correspondence of the adult romantic attachment between siblings and romantic partners / International Journal of Psychology, 43 (2008), 3-4 ; str. 459-459.
  Elektronička verzija sažetka
  WOS:000259264305365
  edit
 68. 316125
  Kamenov, Željka ; Delač Horvatinčić, Ivana ; Jelić, Margareta ;
  Karakteristike primarne obitelji i bliski odnosi u adolescentskoj dobi / U: Vulić-Prtorić, Anita ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle (ur.). Sažetci radova: XVI. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2008, str. 63.
  [Naziv skupa: XVI. Dani psihologije u Zadru (29.-31.05.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 69. 316129
  Kamenov, Željka ;
  Social judgeability effect on the «ultimate attribution error» / 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology: Programme and Abstract Book. Zagreb : Society for Psychological Assistance, 2008, str. 259.
  [Naziv skupa: 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology (10. - 14. 06. 2008. ; Opatija, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 70. 316153
  Kamenov, Željka ; Huić, Tomislav ; Huić, Aleksandra ;
  Researching the identity of a city – The case of Osijek, Croatia / U: Podlesek, Anja ; Komidar, Luka (ur.). Psihološka obzorja: Slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija /8th Alps-Adria Psychology Conference / Abstracts /. Ljubljana, Slovenia : Slovenian Psychological Association, 2008, str. 42.
  [Naziv skupa: 8th Alps-Adria Psychology Conference (2. - 4. 10. 2008. ; Ljubljana, Slovenia)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 71. 315799
  Maričić, Jelena ; Kamenov, Željka ;
  Povezanost različitih tipova usamljenosti i odnosa sa suučenicima kod djece osnovnoškolske dobi / U: Hadžiselimović, Dževdet ; Kolesarić, Vladimir ; Pregrad, Jasenka ; Plavšić, Marlena (ur.). Knjiga sažetaka 16. godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Poreč : Društvo psihologa Istre, 2008., str. 166.
  [Naziv skupa: 16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija - mediji - etika (1-4.10.2008. ; Poreč, Hrvatska)]
  edit
 72. 315816
  Maričić, Jelena ; Kamenov, Željka ;
  Neki tipovi i odrednice usamljenosti kod djece osnovnoškolske dobi / U: Vulić-Prtorić Anita ; Ćubela Adorić Vera ; Proroković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle (ur.). XVI. Dani psihologije u Zadru: Sažeci radova. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008., str. 80.
  [Naziv skupa: XVI. Dani psihologije u Zadru (28.-30.5.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 73. 316131
  Tadinac, Meri ; Hromatko, Ivana ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  A dyadic study of adult romantic attachment and relationship quality / 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology: Programme and Abstract Book. Zagreb : Society for Psychological Assistance, 2008, str. 400.
  [Naziv skupa: 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology (10. - 14. 06. 2008. ; Opatija, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 316148
  Kamenov, Željka ;
  Komunikacijske tehnike za poticanje aktivnog učenja i razvoj kritičkog mišljenja / U: Češi, Mirjana ; Barbaroša-Šikić, Mirela (ur.). Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskog jezika: Suvremeni pristupi poučavanju u osnovnim i srednjim školama. Jastrebarsko : Naklada Slap ; Agencija za odgoj i obrazovanje, 2008, str. 187-188.
  [Naziv skupa: 2. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika (06. - 10. 11. 2008. ; Poreč, Hrvatska)]
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 372432
  Kamenov, Željka ;
  I ljubav ima svoj rok trajanja : što nas psihologija može naučiti o prekidima ljubavnih veza? / PsihoFESTologija 2 - psihologijska znanost na popularan način. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, 2017
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 373788
  Batinić, Lana ; Kamenov, Željka ;
  Actor and partner effects of attachment on young couples' dyadic coping / Stress and anxiety: coping and resilience . Berlin: Logos, 2017
  edit
 2. 365833
  Mihić, Vladimir ; Karan, Marija ; Surla, Lana ; Varga, Suzana ; Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Huić, Aleksandra ;
  Etnička distanca učenika osnovnih i srednjih škola u Vojvodini : idemo li u dobrom pravcu? / Vrednosti, stavovi, uloge - transgeneracijska perspektiva 3. Novi Sad : Filozofski fakultet Novi Sad, 2015 (3), str. 79-91.
  edit
 3. 335421
  Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ; Jugović, Ivana ;
  Partnerski odnosi u kontekstu roda i rodnih uloga / U: Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.). Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Jastrebarsko : Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 239-274.
  edit
 4. 335834
  Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Lotar Rihtarić, Martina ;
  Uloga privrženosti u bliskim odnosima tijekom adolescencije i odrasle dobi / U: Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.). Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Jastrebarsko : Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 203-238.
  edit
 5. 313280
  Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Mihić, Ivana ; Mihić, Vladimir ;
  Slobodno vrijeme i zadovoljstvo brakom u Hrvatskoj i Srbiji - rodne i generacijske razlike / U: Jerković, Ivan ; Kamenov, Željka (ur.). Vrednosti, stavovi i uloge - transgeneracijska perspektiva. Novi Sad : Filozofski fakultet Novi Sad, 2013, str. 73-95.
  edit
 6. 313281
  Mihić, Vladimir ; Mihić, Ivana ; Huić, Aleksandra ; Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;
  Podela posla u kući kod bračnih partnera iz Srbije i Hrvatske - generacijske i rodne razlike / U: Jerković, Ivan ; Kamenov, Željka (ur.). Vrednosti, stavovi i uloge - transgeneracijska perspektiva. Novi Sad : Filozofski fakultet Novi Sad, 2013, str. 117-133.
  edit
 7. 313034
  Kamenov, Željka ; Jugović, Ivana ;
  Percepcija, iskustvo i stavovi o rodnoj (ne)ravnopravnosti u obitelji / U: urednice Željka Kamenovi i Branka Galić (ur.). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj : Istraživanje "Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj". Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011 (Biblioteka ONA), str. 120-142.
  edit
 8. 313398
  Kamenov, Željka ;
  Stavovi, predrasude i uvjerenja o uzrocima rodne diskriminacije / U: urednice Željka Kamenov i Branka Galić (ur.). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj ; Istraživanje "Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH". Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011, str. 92-111.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 313033
  Jugović, Ivana ; Kamenov, Željka ;
  Rodna (ne)ravnopravnost i diskriminacija u obiteljskim odnosima / U: urednice Željka Kamenov i Branka Galić (ur.). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje ‘‘Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj’’. Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011, str. 28-37.
  Elektronička verzija poglavlja
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 372286
  Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ;
  Uspostavljanje kontakta i usklađena konverzacija : vještine koje će pomoći u odnosima s drugim ljudima / Psihofestologija: psihologijska znanost na popularan način. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  edit
 2. 372433
  Krznarić, Tina ; Kamenov, Željka ;
  Kako se dobro posvađati? Komunikacija prilikom sukoba u ljubavnoj vezi / PsihoFESTologija 2 - psihologijska znanost na popularan način. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, 2017
  edit
 3. 372430
  Dumančić, Francesca ; Čagalj, Mirta ; Pocrnić, Martina ; Vrtarić, Ivona ; Kamenov, Željka ;
  Mislim, dakle ne znam: heuristike u mišljenju / Psihofestologija . Zagreb: FF-Press, 2015
  edit
 4. 365822
  Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ;
  Vještina slušanja / Psihofestologija - ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije. Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb, 2015, str. 85-89.
  edit
 5. 372431
  Kamenov, Željka ;
  Je li mama kriva za sve? Značaj privrženosti u bliskim odnosima / Psihofestologija. Zagreb: FF-Press, 2015
  edit
 6. 366536
  Putarek, Vanja ; Oštrić, Ines ; Kamenov, Željka ;
  Tko će se izboriti za mene, ako ne ja? Što je asertivnost i kako je možemo postići? / Psihofestologija. Zagreb : FF press, 2015, str. 90-94.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/5233/1/Psihofestologija.pdf
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 393346
  Huić, Aleksandra ; Krznarić, Tina ; Kamenov, Željka ;
  Time perspective, perceived stress, self- control and relationship satisfaction in heterosexual dating relationships of emerging adults / Psicologia: Revista da Associação Portuguesa Psicologia, (2018).
  edit
 2. 310439
  Mušura, Andrijana ; Kamenov, Željka ;
  Heurističko zaključivanje - usporedba između studenata psihologije i ekonomije / Društvena istraživanja, (2012).
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 372434
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Kamenov, Željka ;
  Kako ostvariti željene ishode u studijskim programima : priručnik za sveučilišne nastavnike / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, 2016. - 104 str. ; 23 cm. ISBN: 9789531756112.
  edit
 2. 310630
  Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Sušac, Nika ; Kamenov, Željka ; Löw Stanić, Ajana ;
  Prevencija nasilja u mladenačkim vezama : priručnik za voditelje programa / Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2011. - 64 str. ; 29 cm. ISBN: 9789536353224.
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 318518
  Kamenov, Željka ;
  Close relationship research in Croatia: Studies on relationship quality and adult attachment /
  [Naziv skupa: Relationship Research Group Meeting (04.02.2011. ; Austin, Texas, SAD)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 365794
  Kamenov, Željka ; [aut , edt]Jelić, Margareta ; [aut, edt]Huić, Aleksandra ; [aut , edt]
  Problemi i izazovi seksualnih manjina u Hrvatskoj / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. - 205 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789531756174.
  edit
 2. 319521
  Jerković, Ivan ; [edt]Kamenov, Željka ; [edt]
  Vrednosti, stavovi i uloge : transgeneracijska perspektiva / Novi sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2013. - 133 str. graf. prikazi ; 23 cm. ISBN: 9788660651572.
  edit
 3. 273534
  Kamenov, Željka ; [edt, aut]Galić, Branka ; [edt, aut]Štimac-Radin, Helena ; [aui]
  Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj : istraživanje "Percepcija, iskustva i stavovi u rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj" / Zagreb : Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova, 2011. - 298 str. : graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789537574154.
  http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/images/pdf/dokumenti/rodna%20ravnopravnost%202.pdf
  edit
 4. 219621
  Hromatko, Ivana ; [edt]Jelić, Margareta ; [edt]Kamenov, Željka ; [edt]Tadinac, Meri ; [edt]
  Što ljubavnu vezu čini uspješnom? : izvještaj s XV. Ljetne psihologijske škole, Milna, otok Brač, 2005. / Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta : Klub studenata psihologije u Zagrebu, 2007. - 103 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531752770.
  Elektronička verzija
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 231301
  Ljubotina, Damir ; [edt]Kamenov, Željka ; [edt]Urch, Dražen ; [edt]Mikac, Una ; [edt]
  19. dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, 22. -25. travnja 2009. : program i sažeci priopćenja = 19th Ramiro and Zoran Bujas' Days, April 22 - 25, 2009 : program and abstracts / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2009. - 258 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531753395.
  Elektronička verzija
  edit
 2. 219379
  Kamenov, Željka ; [edt]Jelić, Margareta ; [edt]Jokić Begić, Nataša ; [edt]
  17. dani Ramira i Zorana Bujasa, 15.-17. prosinca 2005 : knjiga sažetaka = 17th Ramiro and Zoran Bujas' days, December 15-17, 2005 : abstracts / Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet : Hrvatsko psihološko društvo, 2005. - 121 str. ; 24 cm. ISBN: 9531752419.
  edit

2.33 Knjiga sažetaka (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 371176
  Arambašić, Lidija ; [edt]Erceg, Inja ; [edt]Kamenov, Željka ; [edt]
  Dani Ramira i Zorana Bujasa : 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 6. - 8. travnja 2017., : knjiga sažetaka = 23rd Ramiro and Zoran Bujas days, April 6 - 8., 2017. : book of abstracts / Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatsko psihološko društvo, 2017. - 279 str. ; 21 cm. ISSN: 1849-6946.
  edit

Prijevodi

2.01 Znanstvena monografija

 1. 292233
  Zimbardo, Philip G ; Ajduković, Dea [trl] ; Krizmanić, Mirjana [trl] ; Čorkalo Biruški, Dinka [trl] ; Jelić, Margareta [trl] ; Kamenov, Željka [trl] ;
  Luciferov učinak : kako dobri ljudi postaju zli / Zagreb : TIM press, 2009. - 573 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537177300.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:27