Jurić, Hrvoje, - bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379394
  Jurić, Hrvoje ;
  The Footholds of an Integrative Bioethics in the Work of Van Rensselaer Potter / Facta Universitatis, 15 (2017), 2 ; str. 127-144. http://dx.doi.org/10.22190/FULP1702127J
  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/2873/1726
  edit
 2. 368839
  Jurić, Hrvoje ;
  From the Notion of Life to an Ethics of Life / Synthesis philosophica, 30 (2015), 1(59) ; str. 33-46.
  https://hrcak.srce.hr/162943
  WOS:000381279800004
  Scopus ID:2-s2.0-84981244008
  edit
 3. 368840
  Jurić, Hrvoje ;
  Život usred života : zašto i kako je nastajala bioetika / Sarajevske sveske, 47-48(2015), 13-23 str..
  edit
 4. 310069
  Dukić, Walter ; Tambić-Andrašević, Arjana ; Kovačević, Višnja ; Lulić-Dukić, Olga ; Delija, Barbara ; Jurić, Hrvoje ;
  The Efficacy of Gaseous Ozone on some Cariogenic Bacteria / COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, 37 (2013), 1 ; str. 109-113.
  http://www.collantropol.hr/?id_0=2
  edit
 5. 309473
  Jurić, Hrvoje ;
  Hans Jonas' Integrative Philosophy of Life as a Foothold for Integrative Bioethics / Jahr : Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities, University of Rijeka School of Medicine, 2 (2011), 4 ; str. 511-520.
  edit
 6. 309480
  Jurić, Hrvoje ;
  Potpirnite točki za integrativnata bioetika vo deloto na Van Renselar Poter / Filozofija, 10 (2011), 31 ; str. 19-31.
  edit
 7. 308737
  Jurić, Hrvoje ;
  Životinjska duša i životinjska prava : Pitanja i odgovori (o) filozofiji Hansa Jonasa / Arhe, VI (2009), 12 ; str. 107-120.
  edit
 8. 308095
  Jurić, Hrvoje ;
  Humanizam, transhumanizam i problem rodno-spolne drugosti / Treća : časopis Centra za ženske studije, 10 (2008), 1 ; str. 27-44.
  edit
 9. 308120
  Jurić, Hrvoje ;
  Ugrožavanje prirode i kulture kao izazov za bioetiku i multikulturalizam / Filološke studije, 6 (2008), 1 ; str. 1-9.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 308097
  Zagorac, Ivana ; Jurić, Hrvoje ;
  Bioetika u Hrvatskoj / Filozofska istraživanja, 28 (3/2008), 111 ; str. 601-611.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 307357
  Jurić, Hrvoje ;
  Počinitelji, žrtve i pasivni promatrači / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, IX (2007), 200 ; str. 20-21.
  http://www.zarez.hr/200/temabroja1.htm
  edit
 2. 306801
  Jurić, Hrvoje ;
  Bioetika na djelu / Arhe, II (2005), 4 ; str. 303-307.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366214
  Jurić, Hrvoje ;
  Majka i nerođeno dijete : - jedan ili dva pacijenta? / Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda : zbornik radova sa simpozija s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb : Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda : Zbornik radova sa simpozija s međunarodnim sudjelovanjem, 2016., 61-67 str..
  edit
 2. 335402
  Jurić, Hrvoje ;
  Whitmanovo proročanstvo. O poeziji, medijima i demokraciji / U: Jurić, Hrvoje ; Alić, Sead (ur.). Filozofija i mediji. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo ; Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2014, str. 395-406.
  edit
 3. 336007
  Jurić, Hrvoje ;
  Samoupravljanje - prije i poslije socijalizma / Gajo Petrović, filozof iz Karlovca : zbornik radova sa simpozija Gajo Petrović - lik i djelo, (Karlovac, 12. travnja 2013.). Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2014.
  edit
 4. 312943
  Jurić, Hrvoje ;
  Crucifixion of the Identity: Persons and Beings, Bodies and Genes / U: Petlevski, Sibila ; Pavlić, Goran (ur.). Spaces of Identity in the Performing Sphere. Zagreb : Fraktura ; Akademija dramske umjetnosti, 2011, str. 163-187.
  edit
 5. 312955
  Jurić, Hrvoje ;
  Odgovornost za dijete kao paradigma bioetičke odgovornosti / U: Čović, Ante ; Radonić, Marija (ur.). Bioetika i dijete : Moralne dileme u pedijatriji. Zagreb : Pergamena ; Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, 2011 (Bioetika), str. 49-62.
  edit
 6. 312941
  Jurić, Hrvoje ;
  Feminism in the Light of the Bioethical Pluri-Perspectivism / U: Čović, Ante (ur.). Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus / Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism. Sankt Augustin : Academia Verlag, 2010 (West-östliche Denkwege), str. 237-243.
  edit
 7. 312550
  Jurić, Hrvojefilozof ;
  Tierseele und Tierrechte : Fragen und Antworten zur Philosophie Hans Jonas' / U: Schweidler, Walter (ur.). Wert und Würde der nichtmenschlichen Kreatur : Beiträge des 3. Südosteuropäischen Bioethik-Forums, Mali Lošinj 2007 / Value and Dignity of the Nonhuman Creature : Proceedings of the 3rd Southeast European Bioethics Forum, Mali Lošinj 2007. Sankt Augustin : Academia Verlag, 2009 (West-östliche Denkwege), str. 111-123.
  edit
 8. 312551
  Jurić, Hrvoje ;
  Ugrožavanje prirode i kulture kao izazov za bioetiku i multikulturalizam / U: Valjan, Velimir (ur.). Integrativna bioetika i multikulturalnost : Zbornik radova Drugog međunarodnog bioetičkog simpozija u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, od 23. do 24. svibnja 2008). Sarajevo : Bioetičko društvo u BiH, 2009, str. 83-92.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317648
  Jurić, Hrvoje ;
  Bioetika kao znanstvena, kulturna i društveno-politička integracija / U: Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.). 20. Dani Frane Petrića. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2011, str. 77-78.
  [Naziv skupa: 20. Dani Frane Petrića : Filozofska gibanja na jugoistoku Europe (18-21.09.2011. ; Cres, Hrvatska)]
  edit
 2. 317653
  Jurić, Hrvoje ;
  Uloga medija u vladajućem tehnoznanstveno-ekonomsko-političkom sistemu / U: Pavletić, Livia (ur.). Filozofija medija / Philosophy of Media. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo ; Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2011, str. 41-41.
  [Naziv skupa: Filozofija medija / Philosophy of Media (16-18.09.2011. ; Cres, Hrvatska)]
  edit
 3. 317661
  Jurić, Hrvoje ;
  Odjeća, tijelo bez odjeće, golo tijelo, tijelo. Golotinja u suvremenoj umjetnosti / U: Hošić, Irfan (ur.). Odjeća kao simbol identiteta. Bihać : Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću ; Gradska galerija Bihać, 2011, str. 32-34.
  [Naziv skupa: Odjeća kao simbol identiteta (23-24.06.2011. ; Bihać, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 4. 317716
  Jurić, Hrvoje ;
  Hans Jonas' Integrative Philosophy of Life as a Foothold for Integrative Bioethics / U: Muzir, Amir ; Rinčić, Iva (ur.). 1st International Conference EurobioNethics: Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: Establishing an International Scholar's Network. Rijeka : Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2011, str. 22-22.
  [Naziv skupa: 1st International Conference EurobioNethics: Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: Establishing an International Scholar's Network (11-12.03.2011. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 5. 317651
  Sertić, Tamara ; Jurić, Hrvoje ;
  Ten Years of Bioethics on Lošinj / U: Jurić, Hrvoje (ur.). 10. Lošinjski dani bioetike / 10th Lošinj Days of Bioethics. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2011, str. 51-52.
  [Naziv skupa: 10. Lošinjski dani bioetike / 10th Lošinj Days of Bioethics (15-18.05.2011 ; Mali Lošinj, Hrvatska)]
  edit
 6. 317652
  Jurić, Hrvoje ;
  Počeci i pra-počeci bioetike / U: Jurić, Hrvoje (ur.). 9. Lošinjski dani bioetike / 9th Lošinj Days of Bioethics. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2010, str. 78-79.
  [Naziv skupa: 9. Lošinjski dani bioetike / 9th Lošinj Days of Bioethics (16-19.05.2010. ; Mali Lošinj, Hrvatska)]
  edit
 7. 317654
  Jurić, Hrvoje ;
  Privatisation of Life / U: Jurić, Hrvoje (ur.). 6. Suedosteuropaeisches Bioethik-Forum: Bioethik - Medizin - Politik. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2010, str. 27-27.
  [Naziv skupa: 6. Suedosteuropaeisches Bioethik-Forum : Bioethik - Medizin - Politik (978-953-164-146-3 ; Beograd, Srbija)]
  edit
 8. 317658
  Jurić, Hrvoje ;
  Pitanje o biocentrizmu u perspektivi Kantove etike / U: Omladič, Luka (ur.). Bioetika - III. filozofski simpozij. Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2010, str. 7-7.
  [Naziv skupa: Bioetika - III. filozofski simpozij (7-8.12.2010. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 9. 316344
  Jurić, Hrvoje ;
  Curriculum zu einem Bioethik-Studiengang in Südosteuropa: Ist-Zustand, Möglichkeiten und Zielvorstellungen aus südosteuropäischer Perspektive /
  [Naziv skupa: Integrative Bioethik: Prinzip und Praxis eines bioethischen Studiengangs in Südosteuropa (02-03. 04. 2009. ; Bochum, Njemačka)]
  edit
 10. 316722
  Jurić, Hrvoje ;
  Odgovornost za dijete kao paradigma bioetičke odgovornosti / U: Jurić, Hrvoje (ur.). Bioetika i dijete : Moralne dileme u pedijatriji. Zagreb : Hrvatsko bioetičko društvo, 2009, str. 20-20.
  [Naziv skupa: Bioetika i dijete: Moralne dileme u pedijatriji (14.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 11. 316320
  Jurić, Hrvoje ;
  Od nove medicinske etike do koncepta i projekta integrativne bioetike /
  [Naziv skupa: Savremeni koncepti i aktuelni problemi u bioetici (02-03. 12. 2008. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 12. 316340
  Jurić, Hrvoje ;
  V. R. Potter i bioetika u jugoistočnoj Europi / Bioetika - Simpozij Slovenskega filozofskega društva. Ljubljana : Slovensko filozofsko društvo, 2008, str. 12-12.
  [Naziv skupa: Bioetika - Simpozij Slovenskega filozofskega društva (04-05. 12. 2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 335517
  Jurić, Hrvoje ;
  Tjelesnost kao ćudoredni problem: Kant i posljedice / U: Jurić, Hrvoje (ur.). Filozofija i tjelesnost . Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2014, 27-29.11.2014. ; Zagreb, Hrvatska.
  edit
 2. 335554
  Jurić, Hrvoje ;
  Siromaštvo i kapitalizam: etički, teologijski i politički aspekti / U: Jurić, Hrvoje (ur.). 13. Lošinjski dani bioetike / 13th Lošinj Days of Bioethics. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2014, str. 151-152.
  [Naziv skupa: 13. Lošinjski dani bioetike / 13th Lošinj Days of Bioethics (18-21.05.2014. ; Mali Lošinj, Hrvatska)]
  edit
 3. 335630
  Jurić, Hrvoje ;
  Povijest čovječanstva kao povijest slobode / U: Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.). 23. Dani Frane Petrića. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2014, str. 88-89.
  [Naziv skupa: 23. Dani Frane Petrića (21-27.09.2014. ; Cres, Hrvatska)]
  edit
 4. 317664
  Jurić, Hrvoje ;
  Od zemlje do Zemlje. Preobrazba Leopoldove "etike zemlje" u Potterovoj "globalnoj bioetici" / U: Rukavina, Izvor ; Žažar, Krešimir (ur.). Razvoj i okoliš - perspektive održivosti. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju, 2011, str. 66-67.
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš - perspektive održivosti (06-07.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 316726
  Jurić, Hrvoje ;
  Crucifixion of the Identity: Persons and Beings, Bodies and Genes / U: Petlevski, Sibila ; Pavlić, Goran (ur.). Spaces of Identity in the Performing Sphere. Zagreb : Akademija dramskih umjetnosti, 2010, str. 3-3.
  [Naziv skupa: Spaces of Identity in the Performing Sphere (11-14.02.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 317647
  Jurić, Hrvoje ;
  Human Identity as a Cultural and Biological Construction / U: Zagorac, Ivana (ur.). 19. Dani Frane Petrića. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2010, str. 100-101.
  [Naziv skupa: 19. Dani Frane Petrića : Pitanja identiteta (19-22.09.2010. ; Cres, Hrvatska)]
  edit
 7. 316723
  Jurić, Hrvoje ;
  Pluriperspektivische und integrative Auseinandersetzung mit dem Begriff des Lebens / U: Jurić, Hrvoje (ur.). 5. Suedosteuropaeisches Bioethik-Forum: Bioethik zwischen Religion und Saekularismus. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2009, str. 26-27.
  [Naziv skupa: 5. Suedosteuropaeisches Bioethik-Forum: Bioethik zwischen Religion und Saekularismus (19-21.11.2009. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 8. 316317
  Jurić, Hrvoje ;
  Ugroženost prirode i kulture kao izazov za bioetiku i multikulturalizam / Drugi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini "Integrativna bioetika i interkulturalnost". Sarajevo : Bioetičko društvo u Bosni i Hercegovini, 2008, str. 36-36.
  [Naziv skupa: Drugi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini "Integrativna bioetika i interkulturalnost" (23-24.05.2008. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 9. 316318
  Jurić, Hrvoje ;
  Ugroženost prirode i kulture kao izazov za bioetiku i multikulturalizam / U: Jurić, Hrvoje (ur.). 7. Lošinjski dani bioetike. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2008, str. 77-78.
  [Naziv skupa: 7. Lošinjski dani bioetike (08-11. 06. 2008. ; Mali Lošinj, Hrvatska)]
  edit
 10. 316319
  Jurić, Hrvoje ;
  Slobodno vrijeme i rad / U: Zagorac, Ivana (ur.). Filozofija slobodnog vremena i športa. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2008, str. 28-28.
  [Naziv skupa: Filozofija slobodnog vremena i športa (27-29. 11. 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 11. 316335
  Jurić, Hrvoje ;
  Feminism in the Light of the Bioethical Pluri-Perspectivism / U: Čović, Ante ; Jurić, Hrvoje ; Thomalla, Klaus (ur.). 9. Bioethik-Weltkongress - 4. Suedosteuropaeisches Bioethik-Forum: Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus / 9th World Congress of Bioethics - 4th South-East European Bioethical Forum: Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2008, str. 39-40.
  [Naziv skupa: 9. Bioethik-Weltkongress - 4. Suedosteuropaeisches Bioethik-Forum: Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus / 9th World Congress of Bioethics - 4th South-East European Bioethical Forum: Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism (03-05. 09. 2008. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379387
  Jurić, Hrvoje ;
  Der Beitrag von Albert Schweitzer, Fritz Jahr und Hans Jonas zur Bioethik und ihre Rezeption in Südosteuropa / Integrative Bioethik: Grundlagen und Konkretionen. Hagen : FerUniversität Hagen, 2017, str. 137-154.
  edit
 2. 366238
  Zagorac, Ivana ; Jurić, Hrvoje ;
  Bioetika u Hrvatskoj / U: ur. Kesnija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski (ur.). Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava /. Zagreb : Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu, 2016., str. 323-332.
  edit
 3. 312940
  Jurić, Hrvoje ;
  Euthanasia in the Context of Croatian Healthcare System, Legislation and Bioethical Discussions / U: Jansen, Brigitte E. S. ; Gosić, Nada (ur.). Croatia: Politics, Legislation, Patient's Rights and Euthanasia. München : Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2011 (Law, Public Health Care System and Society), str. 93-117.
  edit
 4. 312950
  Jurić, Hrvoje ;
  Uporišta za integrativnu bioetiku u djelu Van Rensselaera Pottera / U: Borovečki, Ana ; Lang, Slobodan (ur.). Javno zdravstvo, etika i ljudska prava. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", 2010, str. 33-53.
  edit
 5. 312951
  Jurić, Hrvoje ;
  Zdravlje i vrijednosti / U: Borovečki, Ana ; Lang, Slobodan (ur.). Javno zdravstvo, etika i ljudska prava. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", 2010, str. 104-108.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366233
  Jurić, Hrvoje ;
  Bosanski pentaptih / Kriza, umjetnost, akcija. Bihać : Gradska Galerija Bihać ; Tehnički dakultet Univerziteta u Bihaću, 2016., str. 164-190.
  edit
 2. 336002
  Jurić, Hrvoje ;
  Krležina "Evropa danas" u Europi danas / Krleža za ponavljače . Zagreb : Sandorf, 2014.
  edit
 3. 312942
  Jurić, Hrvoje ;
  Između tradicije i novoga / U: Piralić, Asmir (ur.). Stoljeće Gimnazije u Bihaću. Bihać : Grafičar ; Gimnazija "Bihać" u Bihaću ; Udruženje građana "Prijatelji Gimnazije", 2011, str. 2-7.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 308738
  Jurić, Hrvoje ;
  8. "Lošinjski dani bioetike" / Filozofska istraživanja, 29 (2009), 2 ; str. 425-428.
  edit
 2. 308740
  Jurić, Hrvoje ;
  Dunja Marušić Brezetić, Bruno Ćurko: "Ja, mi, oni. Udžbenik etike za drugi razred srednjih škola" / Metodički ogledi, 16 (2009), 1-2 ; str. 165-167.
  edit

1.21 Polemika, diskusija

 1. 369146
  Jurić, Hrvoje ; Grozdanov, Zoran [ivr] ; Tanjić, Željko [aut, ive] ;
  Deva kroz ušicu igle : kršćanstvo i siromašni / Vjera u dijalog : sekularno i religijsko u razgovoru / Zoran Grozdanov i Nebojša Zelič (ur.). Rijeka : CeKaDe ; Ex libris, 2017., 185-206 str..
  edit

1.22 Intervju

 1. 369144
  Jurić, Hrvoje ; Dragojević Mijatović, Aneli [ivr] ;
  Isus Krist danas bi bio komunist / Vjera u dijalog : sekularno i religijsko u razgovoru / Zoran Grozdanov i Nebojša Zelič (ur.). Rijeka : CeKaDe ; Ex libris, 2017., 175-[184] str..
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 366243
  Jurić, Hrvoje ;
  Euforija i eutanazija : akutni zapisi o kroničnim problemima / Zagreb : Sandorf, 2019. - 493 str. ; 23 cm. ISBN: 9789533511542.
  edit
 2. 366241
  Jurić, Hrvoje ;
  Iskušenja humanizma / Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2018. - 338 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531641838 .
  edit
 3. 291607
  Jurić, Hrvoje ;
  Etika odgovornosti Hansa Jonasa / Zagreb : Pergamena, 2010. - 342 str. ; 23 cm. ISBN: 9789536576333.
  edit

2.26 Knjiga u postupku objavljivanja

 1. 366242
  Jurić, Hrvoje ;
  Tekst i kontekst bioetike / Zagreb : Pergamena, 2016
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 316725
  Jurić, Hrvoje ;
  Ethics and Bioethics Education in Secondary Schools in Croatia /
  [Naziv skupa: Bioethics Education - Sharing Various Experiences (29.01.2010. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 2. 316727
  Jurić, Hrvoje ;
  Filozofija, bioetika i psihijatrija /
  [Naziv skupa: Medicina / psihijatrija / društvo (05.03.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 316728
  Jurić, Hrvoje ;
  Ne-ljudske životinje u perspektivi filozofije /
  [Naziv skupa: Proljetni veganski ručak (21.03.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 317671
  Jurić, Hrvoje ;
  Humanizam i transhumanizam /
  [Naziv skupa: Svjetski dan filozofije 2010. (13-15.12.2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 335959
  Jurić, Hrvoje ; [edt , aut , aui]Alić, Sead ; [aut , edt , aui]
  Filozofija i mediji : [zbornik] / Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo : Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2014. - 476 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789531641531 .
  edit
 2. 282215
  Jurić, Hrvoje ; [trl, edt]Babel, Krešimir ; [trl]
  6. Suedosteuropaeisches Bioethik-Forum Bioethik - Medizin - Politik, Belgrad, 4.-7- November 2010 : Programmheft = 6. Bioetički forum za jugoistočnu Europu Bioetika - medicina - politika, Beograd, 4. - 7. XI. 2010. : programska knjižica / Zagreb : Kroatische Philosophische Gesellschaft, Referenzzentrum fuer Bioethik in Suedosteuropa, 2010. - 68 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531641463.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 267755
  Jurić, Hrvoje ; [edt]
  Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, 16.-17. svibnja 2011. = Symposium Integrative Bioethics and New Epoch, Mali Lošinj, May 16-17, 2011 ; Studentska bioetička radionica Ksenobioetika : izvanzemaljski oblici života u bioetičkoj perspektivi, Mali Lošinj, 16.-17. svibnja 2011. = Student Bioethics Workshop Xenobioethics : extraterrestrial forms of life in bioethical perspective, May 16-17, 2011 ; Okrugli stol Od liječenja do prepravljanja čovjeka - gdje je granica medicinsko-tehničkog zahvata?, Mali Lošinj, 18. svibnja 2011. = Round table From healing to remodelling of human : where are the limits of medical-technological interventions?, Mali Lošinj, May 18, 2011 / Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2011. - 204 str. ; 21 cm.
  edit
 2. 262392
  Jurić, Hrvoje ; [edt]
  Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, 18.-20. svibnja 2009. = Symposium Integrative Bioethics and New Epoch, Mali Lošinj, May 18-20, 2009 ; Studentska bioetička radionica Bioetika i feminizam, Mali Lošinj, 18.svibnja 2009. = Student Bioethics Workshop Bioethics and Feminism, Mali Lošinj, May 18, 2009 ; Okrugli stol Hrvatska i GMO - deset godina poslije, Mali Lošinj, 20. svibnja 2009. = Round table Croatia and GMO - Ten Years After Round Table, Mali Lošinj, May 20,2009 / Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2009. - 188 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531641374.
  edit

2.34 Knjiga sažetaka (domaće konferencije)

 1. 390479
  Jurić, Hrvoje ; [edt , trl]Sekulić , Damir ; [trl]
  2. osječki dani bioetike, Osijek, 5.–6. studenoga 2018 = 2nd Osijek Days of Bioethics, Osijek, 5–6 November, 2018 / Zagreb : Hrvatsko bioetičko društvo = Croatian Bioethics Society, 2018. - 76 str. ; 21 cm. ISBN: 9789535596233.
  edit
 2. 390480
  Visković, Nikola ; [dte]Guć, Josip ; [edt]Jurić, Hrvoje ; [edt]
  Nikola Visković: pravo - politika - bioetika : simpozij povodom osamdesetog rođendana Nikole Viskovića ; Split, 23.-24. veljače 2018., Sveučilišna knjižnica u Splitu / [Zagreb] : Hrvatsko bioetičko društvo, 2018. - 47 str. ; 21 cm. ISBN: 9789535596226.
  edit
 3. 336000
  Jurić, Hrvoje ; [edt]
  Filozofija i tjelesnost : simpozij : Zagreb, 27.–29. studenoga 2014. (Velika dvorana »Školske knjige«, Masarykova 28)/ Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2014. - 92 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531641746.
  edit

Prijevodi

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 282215
  Jurić, Hrvoje ; [trl, edt]Babel, Krešimir ; [trl]
  6. Suedosteuropaeisches Bioethik-Forum Bioethik - Medizin - Politik, Belgrad, 4.-7- November 2010 : Programmheft = 6. Bioetički forum za jugoistočnu Europu Bioetika - medicina - politika, Beograd, 4. - 7. XI. 2010. : programska knjižica / Zagreb : Kroatische Philosophische Gesellschaft, Referenzzentrum fuer Bioethik in Suedosteuropa, 2010. - 68 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531641463.
  edit

2.34 Knjiga sažetaka (domaće konferencije)

 1. 390479
  Jurić, Hrvoje ; [edt , trl]Sekulić , Damir ; [trl]
  2. osječki dani bioetike, Osijek, 5.–6. studenoga 2018 = 2nd Osijek Days of Bioethics, Osijek, 5–6 November, 2018 / Zagreb : Hrvatsko bioetičko društvo = Croatian Bioethics Society, 2018. - 76 str. ; 21 cm. ISBN: 9789535596233.
  edit

Ostalo

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 286834
  Drezgić, Rada ; [edt]Duhaček, Daša ; [edt]Vasiljević, Jelena ; [edt]Blagojević Hughson, Marina ; [ctb]Buzov, Ivanka ; [ctb]Đurić, Jelena ; [ctb]Mršević, Zorica ; [ctb]Popović, Dragana ; [ctb]Terzić, Ajla ; [ctb]Tong, Rosemarie ; [ctb]Klasnić, Ksenija ; [ctb]Jurić, Hrvoje ; [ctb]Galić, Branka ; [ctb]Selak, Marija ; [ctb]
  Ekofeminizam : nova politička odgovornost / Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2012. - 270 str. ; 20 cm. ISBN: 9788682417330.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:27