Černelić, Milana - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366575
  Černelić, Milana ;
  The Role of Ritual Traditional Clothing among Bunjevci Croats in Serbia in the Revitalisation of Annual Customs and Rituals / Folklore: Electronic Journal of Folklore / Edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: FB and Media Group of LM, 2016, vol. 66; 4(2016), str. 59-78.
  http://www.folklore.ee/folklore/vol66/cernelic.pdf
  WOS:000392366100004
  Scopus ID:2-s2.0-85007332437
  edit
 2. 366748
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Characteristic features of the zadruga (extended family) of the Croatian subethnic group of Bunjevci / Acta Ethnographica Hungarica : An International Journal of Ethnography, Vol. 61 No.2(2016) ; str. 443-468.
  http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/022.2016.61.2.12
  edit
 3. 335860
  Černelić, Milana ;
  Više od stoljeća neprekinuto trajanje javne manifestacije / Revija Dužijanca: ilustrirani časopis Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca za kulturu življenja , 1 (2014), 1 ; str. 56-57.
  edit
 4. 335909
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Dužijanca - etnološka percepcija i interpretacija / Godišnjak za znanstvena istraživanja, 6 (2014), 217-227 .
  edit
 5. 321074
  Černelić, Milana ;
  Velika kuća Ivana Opštinara na salašima Matarići kod Sombora – Usporedni osvrt na zadruge na salašima na Bezdanskom putu / Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 3 (2011), str. 187-204.
  http://godisnjak.zkvh.org.rs/index.php/etnologija/211-cernelic-2011
  edit
 6. 308710
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Ogled o primorskim Bunjevcima: povijesna perspektiva i identifikacijski procesi / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), str. 283-316.
  http://hrcak.srce.hr/62255
  edit
 7. 309427
  Černelić, Milana ;
  Velika familija Dulić na Đurđinu / Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2 (2010), str. 107-139.
  http://godisnjak.zkvh.org.rs/index.php/etnologija/253-cernelic-2010
  edit
 8. 309406
  Černelić, Milana ;
  Običajno-pravni i imovinski aspekti života u obiteljskim zadrugama Like / Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 36 (2009), str. 301-322.
  http://hrcak.srce.hr/57617
  edit
 9. 321069
  Černelić, Milana ;
  Pristupi istraživanju bunjevačkih identiteta / Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 1 (2009), str. 159-183.
  http://godisnjak.zkvh.org.rs/attachments/article/243/godisnjak2009_159-183.pdf
  edit
 10. 308101
  Černelić, Milana ;
  Specifičan način darivanja nevjeste u bunjevačkim svadbenim običajima / Etnografija Hrvata u Mađarskoj, 13 (2008), str. 39-56.
  Elektronička verzija (Hrčak)
  edit
 11. 308104
  Černelić, Milana ;
  Sakupljanje novca na kolač za nevjestu. / Pečuški/Pécsi horizont., 2 (2008), str. 209-217.
  edit
 12. 305297
  Černelić, Milana ;
  Attempts to Deny Bunjevci of backa (Vojvodina) the Right to Belong o the Croat Nation / Acta Ethnographica Hungarica , 41 (1997), 1-2 ; str. 233-259.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 393701
  Černelić, Milana ;
  Projekt Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017) ; str. 518-525. http://dx.doi.org/10.17234/SEC
  edit
 2. 393702
  Černelić, Milana ;
  Projekt Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017) ; str. 525-536. http://dx.doi.org/10.17234/SEC
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 336166
  Černelić, Milana ;
  Oblici zadružnog života drugoj polovini 20. stoljeća u Kruševu (Bukovica) / Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu / ur. Milana Černelić ...[et al.]. Zagreb ; Subotica : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju : FF-press : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014, str. 327-344.
  edit
 2. 322647
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Sto i dvije godine trajanja Dužijance - proslava završetka žetve kao kulturna praksa i iskazivanje identiteta / U: Muhoberac, Mira (ur.). FEB 2012. Zbornik radova.. Zagreb : Folklorni ansambl Linđo, 2013, str. 500-515.
  [Naziv skupa: 3. međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij: Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti (11.-13. prosinca, 2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 3. 317581
  Černelić, Milana ;
  The impact of migration on the cultural heritage and identity.The example of the Croat (sub)ethnic group Bunjevci / U: Petko Hristov (ur.). Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans. Sofia : Paradigma, Str. 163-179..
  [Naziv skupa: Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans (14.-15. listopada 2011. ; Sofija, Bugarska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 312469
  Černelić, Milana ;
  Etnolog Vitomir Belaj / Etnolog Vitomir Belaj: zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja / ur. Tihana Petrović-Leš. Zagreb : FF press, 2009, str. 75-85.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 393871
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Dužijanca - city festival in Subotica existing over hundred years: continuity and transformations / City Rituals. 13th conference of The Ritual Year Working Group. Bukurešt : International Society for Ethnology and Folklore, 2018, str. 11-11.
  https://www.siefhome.org/wg/ry/events/bucharest.shtml
  edit
 2. 318176
  Černelić, Milana ; Birt, Danijela ;
  Oblici zadružnog života u drugoj polovici 20. stoljeća u Kruševu i Medviđi (Bukovica) / Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Černelić, Milana ; Grbić Jakopović, Jadranka ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ; Dronjić, Matija (ur.). - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 2012. 12-12.
  [Naziv skupa: Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu (20-22.11.2012 ; Hrvatska)]
  edit
 3. 318236
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Sto godina Dužijance - proslava završetka žetve kao kulturna praksa i iskazivanje identiteta / U: Muhoberac, Mira (ur.). 2. FEB. Knjiga sažetaka.. Dubrovnik : Folklorni ansambl Linđo, Dubrovnik, 2012, str. 34-34.
  [Naziv skupa: 2. međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij: Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti (11.-13- prosinca, 2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 4. 317580
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Duzijanca: the celebration of ending the harvest as cultural practice and expression of identity. /
  [Naziv skupa: 10th SIEF Congress : People make places. (10 ; l 2011 ; Lisabon)]
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 401608
  Maroević, Lucija ; Srdoč, Karlo ; Černelić, Milana ;
  Prakse tradicijske glazbe / Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca, str. 441-484.
  edit
 2. 401609
  Periškić Pejak, Sonja ; Černelić, Milana ;
  Posmrtni običaji kroz 20. stoljeće / Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca, str. 503-572.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 335433
  Birt Katić, Danijela ; Černelić, Milana ;
  Obitelj i migracije: primjeri obiteljskog života u drugoj polovini 20. stoljeća u Kruševu / U: Roksandić, Drago ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Kula Jankovića. Spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara. Baština, interkulturalizam i revitalizacija. Zbornik radova. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije. Plejada d.o.o., Zagreb, 2014. (Biblioteka Desničini susreti, sv. 9), str. 21-34.
  edit
 2. 335295
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Characteristic features of the extended family life of the Croatian ethnic group of Bunjevci / The History of the Family, (2014.).
  edit
 3. 335426
  Černelić, Milana ; Jaramazović Ćurković, Biserka ;
  Tradicijska obilježja zaručnog darivanja kao simbol identiteta bunjevačkih Hrvata / U: Grbić Jakopović, Jadranka (ur.). Multipliciranje zavičaja i domovina : hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2014, str. 155-191.
  http://www.superknjizara.hr/?page=knjiga&id_knjiga=95885
  edit
 4. 336153
  Černelić, Milana ; Poljaković, Bojana ;
  Uskrsni običaji / Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca / ur. Milana Černelić. Zagreb : Subotica : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 135-190..
  edit
 5. 336155
  Černelić, Milana ;
  Ophodi kraljica / Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca / ur. Milana Černelić. Zagreb : Subotica : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 191-238.
  edit
 6. 336156
  Černelić, Milana ;
  Sveti Ivan Cvitnjak / Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca / ur. Milana Černelić. Zagreb : Subotica : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 265-273.
  edit
 7. 312240
  Černelić, Milana ; Jaramazović, Biserka ;
  Tradicijska obilježja zaručnog darivanja kao simbol identiteta bunjevačkih Hrvata / U: Skenderović, Robert (ur.). Identitet bačkih Hrvata. Zagreb - Subotica : Hrvatski instittu za povijest ; Hrvatsko akademsko društvo, 2010, str. 215-240.
  edit
 8. 312945
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini / U: Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta (ur.). Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini. Zagreb : FF, 2010, str. 7-25.
  edit
 9. 312944
  Galić, Ivan ; Černelić, Milana ;
  Pregled godišnjih običaja / U: Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta (ur.). Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini. Zagreb : FF Press, 2010, str. 255-300.
  edit
 10. 312154
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ;
  Uvod: Živjeti na Krivom Putu / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II.. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 7-12.
  edit
 11. 312155
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Mogućnosti korištenja elemenata tradicijske kulture u revitalizaciji krivoputskog područja / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, svezak II.. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 313-324.
  edit
 12. 312230
  Černelić, Milana ;
  Dvije zadružne obitelji: Dvije studije slučaja. / U: Milana Černelić, Marijeta Rajković, Tihana Rubić. (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 77-89.
  edit
 13. 312315
  Černelić, Milana ; Lončar, Sanja ;
  Uvod : život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Sv. 3. Zagreb : Filozofski fakultet, 2009, str. 7-11.
  edit
 14. 312482
  Černelić, Milana ;
  Slijedom bunjevačkih elemenata u svadbenim običajima Like / U: Holjevac, Željko (ur.). Identitet Like : Korijeni i razvitak. Knj. II. Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Područni centar Gospić, 2009, str. 213-228.
  edit
 15. 312232
  Černelić, Milana ;
  Uvod: Živjeti na Krivom Putu / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press,, 2008, str. 7-11. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.01
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312481
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Običaji životnoga ciklusa / U: Biškupić, Božo ; Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem. Vrela europske civilizacije.. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2009., str. 148-159.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 379786
  Černelić, Milana ;
  Kum / Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 14. Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2018, str..
  edit
 2. 379785
  Černelić, Milana ;
  Kravalj / Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 13, ko-kr. Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2017, str. 113-114.
  edit
 3. 321259
  Černelić, Milana ;
  Ivanje, (sveti) Ivan Cvitnjak / Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 10, I. Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2010, str. 86-87.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 401607
  Černelić, Milana ;
  Uvodna riječ / Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca, str. 7-10.
  edit
 2. 335988
  Černelić, Milana ;
  Uvodno slovo / Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca / ur. Milana Černelić. Zagreb : FF-press [i.e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014, str. 7-10..
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 380678
  Černelić, Milana ;
  Bunjevci : migrations, traditional heritage, identities / Beau Bassin : Scholars' Press, 2018. - 143 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9783330650992.
  Elektronička verzija (darhiv)
  edit
 2. 363092
  Černelić, Milana ;
  Bunjevci : ishodišta, sudbine, identiteti / Zagreb : Subotica : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2016. - 264 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531753760 . http://dx.doi.org/10.17234/9789531757447
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

2.26 Knjiga u postupku objavljivanja

 1. 379429
  Černelić, Milana ;
  Bunjevci : migrations, traditional heritage, identities /
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317579
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Characteristic features of the extended family life of the Croatian ethnic group of Bunjevci / U: Pat Thane, Paolo Viazzo, Siulvia Sovic (ur.). The History of Families and Households: Comparative Dimensions.. London : Brill
  [Naziv skupa: The History of Families and Households: Comparative European Dimensions. (24-26 lipanj 2010 ; London, Velika Britanija)]
  edit
 2. 316314
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Interdisciplinary research and teaching-training endeavours in Croatia. The Upper Ravni Kotari region case. /
  [Naziv skupa: 9. SIEF Congress: Transcending European Heritages: Liberating the Ethnological Imagination (16.-20.06.2008 ; Derry, Sjeverna Irska,)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 401606
  Černelić, Milana ; [edt]
  Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca / Zagreb : Subotica : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2018. - 664 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756471; 9789531755412.
  edit
 2. 335931
  Černelić, Milana ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]
  Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca / Zagreb : Subotica : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014. - 524 str. : ilustr. (pretežito u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531755412 .
  edit
 3. 281881
  Černelić, Milana ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]
  Zapisi iz gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini / Zagreb : FF press [i. e] Filozofski fakultet Sveučilišta, 2010. - 377 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531752992 : .
  edit
 4. 245076
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Klemar Bubić, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 2, Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2009. - 356 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753432.
  edit
 5. 245077
  Černelić, Milana ; [edt, aui]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Lončar, Sanja ; [aut, aui]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 3, Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka / Zagreb : FF Press, 2009. - 236 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753524.
  edit
 6. 203587
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Klemar, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 1, Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2008. - 382 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531752664. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 335978
  Černelić, Milana ; [edt]Grbić Jakopović, Jadranka ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Dronjić, Matija ; [edt]Gotal, Mihovil ; [edt]
  Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu / Zagreb : Subotica : FF press [i.e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ; 2014. - 686 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754729.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:21