Keresteš, Gordana - bibliografija

Godine:                                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 389612
  Peti-Stantić, Anita ; Anđel, Maja ; Keresteš, Gordana ; Ljubešić, Nikola ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Tonković, Mirjana ;
  Psiholingvističke mjere ispitivanja 3.000 riječi hrvatskoga jezika: konkretnost i predočivost / Suvremena lingvistika, 44 (2018), 85 ; str. 91-112. http://dx.doi.org/10.22210/suvlin.2018.085.05
  https://hrcak.srce.hr/203943
  WOS:000441406100005
  edit
 2. 372299
  Greblo Jurakić, Zrinka ; Keresteš Gordana ;
  Druga strana medalje: konstrukcija i metrijske karakteristike Upitnika negativnog ponašanja trenera (UNPT) / Psihologijske teme, 26 (2017), 2; str. 377-396.

  Scopus ID:2-s2.0-85025064518
  edit
 3. 366433
  Putarek, Vanja ; Keresteš, Gordana ;
  Self-perceived popularity in early adolescence: accuracy, associations with loneliness, and gender differences / Journal of social and personal relationships, 33 (2016), 2 ; str. 257-274.
  WOS:000373920500006
  Scopus ID:2-s2.0-84957805049
  edit
 4. 310444
  Bratko, Denis ; Butković, Ana ; Vukasović Hlupić, Tena ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  Personality resemblance between parents and offspring: study of five factors across four samples and questionnaires / Journal of child and family studies, 23 (2014) 1 ; str. 95-104. http://dx.doi.org/10.1007/s10826-012-9695-9
  Full Text (Darhiv)
  WOS:000329247100010
  Scopus ID:2-s2.0-84891630371
  edit
 5. 310469
  Brković, Irma ; Keresteš, Gordana ; Puklek Levpušček, Melita ;
  Trajectories of change and relationship between parent-adolescent school-related conflict and academic achievement in early adolescence / Journal of early adolescence, 34 (2014), 6 ; str. 792-815. http://dx.doi.org/10.1177/0272431613503213
  WOS:000340716400005
  Scopus ID:2-s2.0-84905717936
  edit
 6. 310461
  Hutteman, Roos ; Bleidorn, Wiebke ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Butković, Ana ; Denissen, Jaap ;
  Reciprocal associations between parenting challenges and parents' personality development in young and middle adulthood / European journal of personality, 28 (2014), 2 ; str. 168-179. http://dx.doi.org/10.1002/per.1932
  Elektronička verzija članka (Darhiv)
  WOS:000334033500006
  Scopus ID:2-s2.0-84897984635
  edit
 7. 310139
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  Osobni, obiteljski i okolinski prediktori školskog uspjeha: provjera moderatorske uloge odrastanja u ratom različito stradalim područjima Hrvatske / Psihologijske teme, 22 (2013), 1 ; str. 1-28.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84877675993
  edit
 8. 309707
  Brković, Irma ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Usporedba rezultata transverzalnog i longitudinalnog pristupa procjeni razvoja samoregulacije u ranoj adolescenciji / Psihologijske teme, 21 (2012), 2 ; str. 273-297.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84869138445
  edit
 9. 309249
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Predictors of psychological well-being of adolescents' parents / Journal of Happiness Studies, 13 (2012), 6 ; str. 1073-1089. http://dx.doi.org/10.1007/s10902-011-9307-1
  Elektronička verzija članka
  WOS:000311503800007
  Scopus ID:2-s2.0-84870312729
  edit
 10. 309750
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Greblo, Zrinka ; Brković, Irma ;
  Razvoj i validacija upitnika roditeljskog ponašanja / Suvremena psihologija, 15 (2012), 1 ; str. 23-42.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000306627900002
  Scopus ID:2-s2.0-84864332508
  edit
 11. 309955
  Putarek, Vanja ; Keresteš, Gordana ;
  Tko je popularan u ranoj adolescenciji? Povezanost percipirane popularnosti sa spolom i usamljenosti / Društvena istraživanja, 21 (2012), 4 ; str. 949-968. http://dx.doi.org/10.5559/di.21.4.07
  Elektronička verzija članka
  WOS:000209070800007
  Scopus ID:2-s2.0-84876463378
  edit
 12. 309061
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Doživljaj kompetentnosti u roditeljskoj ulozi i sukobi između roditelja i adolescenata / Suvremena psihologija, 14 (2011), 1 ; str. 17-34.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000293721300002
  Scopus ID:2-s2.0-79960764321
  edit
 13. 309248
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Doživljaj roditeljstva očeva i majki adolescenata / Suvremena psihologija, 14 (2011), 2 ; str. 153-169.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000299361600003
  edit
 14. 308456
  Medved, Ankica ; Keresteš, Gordana ;
  Usamljenost u ranoj adolescenciji : spolne i dobne razlike te povezanost sa socijalnim odnosima / Društvena istraživanja, 20 (2011), 2 ; str. 457-478. http://dx.doi.org/10.5559/di.20.2.09
  Elektronička verzija članka
  WOS:000292363800009
  Scopus ID:2-s2.0-79959856143
  edit
 15. 308755
  Sočo, Mateja ; Keresteš, Gordana ;
  Roditeljsko ponašanje zaposlenih roditelja: povezanost s objektivnim obilježjima posla i subjektivnim doživljajem odnosa roditeljske i radne uloge / Društvena istraživanja, 20 (2011), 3 ; str. 647-669. http://dx.doi.org/10.5559/di.20.3.03
  Elektronička verzija članka
  WOS:000296210500003
  Scopus ID:2-s2.0-80054829114
  edit
 16. 309701
  Štironja Borić, Ana ; Roščić, Sanda ; Sedmak, Maja ; Šepčević, Anja ; Keresteš, Gordana ;
  Social-contextual determinants of parental behaviour of preschool children’s mothers and fathers. / Croatian Journal of Education, 13 (2011), 3 ; str. 25-55.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000301400100002
  Scopus ID:2-s2.0-84863223912
  edit
 17. 306941
  Glavina, Eleonora ; Keresteš, Gordana ;
  Anksioznost i depresivnost kao korelati sociometrijskog statusa u grupi vršnjaka / Suvremena psihologija, 10 (2007), 1 ; str. 7-21.
  WOS:000253744600002
  edit
 18. 306594
  Keresteš, Gordana ;
  Mjerenje agresivnoga i prosocijalnoga ponašanja školske djece: Usporedba procjena različitih procjenjivača / Društvena istraživanja, 81-82 (2006), 1-2 ; str. 241-264.
  WOS:000237408900014
  Scopus ID:2-s2.0-33646098167
  edit
 19. 306600
  Keresteš, Gordana ;
  Children's aggressive and prosocial behavior in relation to war exposure: Testing the role of perceived parenting and child's gender / International Journal of Behavioral Development, 30 (2006), 3 ; str. 227-239. http://dx.doi.org/10.1177/0165025406066756
  WOS:000238948700005
  Scopus ID:2-s2.0-33745528049
  edit
 20. 306601
  Keresteš, Gordana ;
  Birth order and maternal ratings of infant temperament / Studia Psychologica, 48 (2006), 2 ; str. 95-106.
  WOS:000238382500002
  Scopus ID:2-s2.0-33745652324
  edit
 21. 306602
  Keresteš, Gordana ; Milanović, Anita ;
  Relations between different types of children's aggressive behavior and sociometric status among peers of same and opposite gender / Scandinavian Journal of Psychology, 47 (2006), 6 ; str. 477-483. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9450.2006.00541.x
  WOS:000242725900005
  Scopus ID:2-s2.0-33751088250
  edit
 22. 306821
  Keresteš, Gordana ;
  Učiteljske procjene problematičnosti i učestalosti emocionalnih teškoća i teškoća u ponašanju kod učenika nižih razreda osnovne škole / Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 42 (2006), 1 ; str. 3-15.

  Scopus ID:2-s2.0-33751348516
  edit
 23. 306407
  Bumber, Željka ; Keresteš, Gordana ; Slaviček, Melanija ;
  Depresivnost kod školske djece u odnosu na darovitost, školski uspjeh, spol i dob / Suvremena psihologija, 8 (2005), 1 ; str. 7-22.
  edit
 24. 306595
  Ferenčić, Janko ; Keresteš, Gordana ; Bratko, Denis ;
  Roditeljske implicitne teorije dječje inteligencije: Razlike u funkciji spola i obrazovanja / Suvremena psihologija, 8 (2005), 2 ; str. 147-161.
  edit
 25. 306404
  Keresteš, Gordana ;
  Maternal ratings of temperamental characteristics of healthy premature infants are indistinguishable from those of full-term infants / Croatian medical journal, 46 (2005), 1 ; str. 36-44.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000227270600007
  Scopus ID:2-s2.0-15744374544
  edit
 26. 306408
  Keresteš, Gordana ;
  Stavovi nastavnika prema dječjem agresivnom ponašanju: Utjecaj vrste agresije, spola agresora i spola žrtve / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 13 (2004), 6 ; str. 1055-1079.
  WOS:000226323900006
  Scopus ID:2-s2.0-11444262120
  edit
 27. 306409
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Vizek Vidović, Vlasta ;
  Etičke dileme u istraživanjima posljedica rata na mentalno zdravlje djece / Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta, 5 (2003), 1 ; str. 67-82.
  edit
 28. 305531
  Vizek-Vidović, Vlasta ; Arambašić, Lidija ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Pet ownership in childhood and socio-emotional characteristics, work values and professional choices in early adulthood / Anthrozoos, 14 (2001), 4 ; str. 224-231.
  Elektronička verzija članka
  edit
 29. 304773
  Keresteš, Gordana ; Arambašić, Lidija ; Kuterovac-Jagodić, Gordana Vizek-Vidović, Vlasta ;
  Pet ownership and children's self-esteem in the context of war / Anthrozoos, 12 (1999), 4 ; str. 218-223.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 307975
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Mjerenje pubertalnoga sazrijevanja u istraživanjima razvoja adolescenata / Društvena istraživanja, 19 (2010), 6 ; str. 933-951.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000287017100002
  Scopus ID:2-s2.0-78650726696
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 308449
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Prikladnost nekoliko subjektivnih mjera pubertalnog sazrijevanja za primjenu u ne-kliničkim istraživanjima razvoja adolescenata / Društvena istraživanja, 19 (2010), 6 ; str. 1015-1035.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000287017100006
  Scopus ID:2-s2.0-78650728417
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 372302
  Keresteš, Gordana ;
  Examining child foster care from a developmental perspective : a case study from Croatia / XII. Dani primenjene psihologije, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa. Niš, Srbija, 30.9.-1.10.2016
  edit
 2. 315267
  Keresteš, Gordana ;
  Dječja agresivnost: što pokazuju rezultati istraživanja provedenih u našoj zemlji? / U: Kolesarić, Vladimir (ur.). Psihologija i nasilje u suvremenom društvu. Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2007, str. 33-43.
  [Naziv skupa: Psihologija nasilja i zlostavljanja (30.11.-01.12.2006. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 315268
  Keresteš, Gordana ;
  Rani temperament i utjecaj temperamenta na djetetovo ponašanje i odnos s osobama u okolini / U: Grgurić, Josip (ur.). Prve tri su najvažnije - zbornik radova sa XIX. simpozija socijalne pedijatrije. Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2007, str. 15-20.
  [Naziv skupa: XIX. simpozij socijalne pedijatrije (14.-16.06.2007. ; Šibenik, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 391858
  Keresteš, Gordana ;
  Examining child foster care from a developmental perspective: a case study from Croatia / International Thematic Proceedings „Contemporary Psychology and Practice“ / Opsenica Kostić, Jelena ; Tošić Radev, Milica ; Todorović, Dušan ; Pešikan, Ana. Niš, Srbija, 30.9.-01.10.2016., 12th International Conference Days of Applied Psychology.
  edit
 2. 315264
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  Attachment styles of parents of adolescents and their parenting behavior / U: Ćubela Adorić, Vera (ur.). 15th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2007, str. 167-183.
  [Naziv skupa: 15th Psychology Days in Zadar (25.-27.05.2006. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 316771
  Keresteš, Gordana ;
  Čemu služi mama, čemu služi tata? Uloga majki i očeva u razvoju djece / U: Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.). XVII. Dani psihologije u Zadru - Sažetci radova. Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2010, str. 13-13.
  [Naziv skupa: XVII. Dani psihologije u zadru (27.-29.05.2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 391855
  Anđelinović, Maja ; Keresteš Gordana ;
  Parental and peer rejection as predictors of appearance-based rejection sensitivity / 7th International Congress on Interpersonal Acceptance & Rejection. Atena, Grčka : Panteion University, 2018, str. 38-38.
  edit
 2. 391856
  Anđelinović, Maja ; Keresteš, Gordana ;
  Povezanost roditeljskog i vršnjačkog odbijanja sa simptomima tjelesnog dizmorfnog poremećaja: uloga osjetljivosti na odbijanje zbog izgleda / XXI. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2018, str. 36-36.
  http://www.unizd.hr/Portals/29/2016/2018/XXI.%20Dani%20psihologije-%20Knjiga%20sa%C5%BEetaka.pdf?ver=2018-09-07-111105-703
  edit
 3. 391857
  Keresteš, Gordana ; Tonković, Mirjana ; Peti- Stantić, Anita ;
  Koje riječi (mislimo da) smo naučili najranije? / XXI. Dani psihologije u Zadru. , 2018, str. 63-63.
  edit
 4. 372298
  Rezo, Ines ; Keresteš, Gordana ; Ajduković, Marina ;
  Privrženost roditeljima i internalizirani problemi u adolescenciji / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Medicinska naklada d.o.o., 2017., str. 185-185.
  edit
 5. 379386
  Rezo, Ines ; Keresteš, Gordana ;
  Attachment and internalizing problems in adolescence: the mediating role of personality / 18th European Conference on Developmental Psychology - Abstract Book. Utrecht, Nizozemska, 29.08. - 02.09.2017.
  edit
 6. 372303
  Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  General life stress of parents of adolescents: its sources and relationship with parenting / 37th STAR Conference. Zagreb : Medicinska naklada, 2016, str. 128-128.
  edit
 7. 372309
  Brković, Irma ; Strnad-Jerbić, Silva ; Dujić, Natalia ; Kovač, Diana ; Maljković, Marija ; Keresteš, Gordana ; Hjelmquist, Erland ; Tjus, Tomas ;
  Kognitivne sposobnosti i socioekonomski status kao prediktori vještina čitanja i pisanja u ranoj školskoj dobi / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2015, str. 123-123.
  edit
 8. 372307
  Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Siegel, Linda ; Tjus, Tomas ; Hjelmquist, Erland ;
  Long-term predictors of reading and writing in transparent orthography: a 4-year longitudinal study of Croatian / 17th European Conference on Developmental Psychology. Braga, Portugal : University of Minho, 2015, str. 107-107.
  edit
 9. 372304
  Merkaš, Marina ; Keresteš, Gordana ;
  Povezanost ekonomskih teškoća obitelji sa zadovoljstvom roditelja obiteljskim životom i uključenosti adolescenata u obiteljske aktivnosti / 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Šibenik, Hrvatska, 4.-7.11.2015.
  edit
 10. 335636
  Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg, Inja ;
  Majčina i očeva depresivnost kao prediktori promjena roditeljskog ponašanja tijekom djetetove adolescencije / U: Slišković, A. (ur.). XIX. Dani psihologije u Zadru - Sažetci priopćenja. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014, str. 32-32.
  [Naziv skupa: XIX. Dani psihologije u Zadru (29-31.05.2014. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 11. 318319
  Brković, Irma ; Levpušček Puklek, Melita ; Keresteš, Gordana ;
  Promjene u školskom uspjehu i konfliktima s roditeljima u ranoj adolescenciji. / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Program i sažeci priopćenja. Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2013, str. 127-127.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (11.-13. 04. 2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 12. 318408
  Brković, Irma ; Puklek Levpušček, Melita ; Keresteš, Gordana ;
  How parent-adolescent conflict in different domains predict academic performance in early adolescence? / U: Pierrehumbert, Blaise ; Moro, Christiane (ur.). 16th European Conference on Developmental Psychology Abstract Book. Lausanne : University of Lausanne, 2013, str. 93-93.
  [Naziv skupa: 16th European Conference on Developmental Psychology (3-7. 09. 2013. ; Lausanne, Švicarska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 13. 318390
  Greblo, Zrinka ; Kotzmuth, Ana ; Keresteš, Gordana ;
  Povezanost trenerovog ponašanja s perfekcionizmom darovitih sportaša / U: Kuterovac Jagodić, G. ; Erceg Jugović, I. ; Huić, A. (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Program i sažeci priopćenja. Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2013, str. 139-139.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (11.-13. 04. 2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 14. 318468
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ; Erceg, Inja ;
  Odnos kvalitete braka i roditeljstva: razlike između majki i očeva / Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga sažetaka. 2013, str. 192-193.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (11.-13.10.2013. ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 15. 318460
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Erceg, Inja ;
  Depresivnost roditelja, roditeljsko ponašanje i internalizirani i eksternalizirani problemi djece / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA: Knjiga sažetaka. Zagreb : Filozofski fakultet, 2013, str. 99-99.
  [Naziv skupa: 21. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA (11. - 13. TRAVNJA 2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 16. 318467
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Erceg, Inja ;
  Kvaliteta roditeljstva, zaposlenost te zadovoljstvo radnim i ekonomskim uvjetima života / Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga sažetaka. 2013, str. 188-189.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (11.10.-13.10.2013. ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 17. 318473
  Putarek, Vanja ; Keresteš, Gordana ;
  Polne razlike i korelati percipirane popularnosti u ranoj adolescenciji / Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga sažetaka. Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2013, str. 194-195.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (11.-13.10.2013. ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 18. 317930
  Brković, Irma ; Keresteš, Gordana ;
  Invarijatnost Upitnika roditeljskog ponašanja - rezultati obiteljske studije / U: Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Ombla, Jelena ; Slišković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle ; Vulić-Prtorić, Anita (ur.). XVIII. Dani psihologije u Zadru, Sažeci radova. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2012, str. 77-77.
  [Naziv skupa: XVIII. Dani psihologije u Zadru (24.-26. 05. 2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 19. 318392
  Greblo, Zrinka ; Keresteš, Gordana ;
  Uloga roditelja u promicanju adaptivnih i neadaptivnih perfekcionističkih težnji kod darovitih sportaša / U: Brajša-Žganec, A. Lopižić, J., Penezić, Z. (ur.). 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012, str. 169-169.
  [Naziv skupa: 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (07.-10. 11. 2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 20. 318094
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Kako očevi i majke adolescenata doživljavaju roditeljsku ulogu te kako je doživljaj roditeljstva povezan s kvalitetom odnosa roditelj-dijete? / U: Brajša Žganec, A., Lopižić, J., Penezić, Z. (ur.). 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva (knjiga sažetaka). Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo, 2012, str. 77-77.
  [Naziv skupa: 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (07.-10.11.2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 21. 318095
  Sočo, Mateja ; Keresteš, Gordana ;
  Prediktori doživljaja sukoba roditeljske i radne uloge / U: Brajša Žganec, A., Lopižić, J., Penezić, Z. (ur.). 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva (knjiga sažetaka). Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo, 2012, str. 80-80.
  [Naziv skupa: 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (07.-10.11.2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 22. 317049
  Brković, Irma ; Keresteš, Gordana ;
  Samoregulacija u ranoj adolescenciji i roditeljsko ponašanje / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet, 2011, str. 77-77.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (07.-09. 04. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 23. 317188
  Brković, Irma ; Keresteš, Gordana ;
  Convergent and predictive validity of vignettes as alternative measure of selfregulation in early adolescence / U: Wold, Bente (ur.). 15th European Conference on Developmental Psychology-Program Book. Bergen, Norway : University of Bergen, 2011, str. 52-52.
  [Naziv skupa: 15th European Conference on Developmental Psychology (23.-27. 08. 2011. ; Bergen, Norveška)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 24. 317186
  Hutteman, Roos ; Denissen, Jaap ; Butković, Ana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  The association between the parent-child relationship and parental personality development during the child's transition to adolescence: A longitudinal study / U: Wold, Bente (ur.). 15th European Conference on Developmental Psychology-Program Book. Bergen, Norway : University of Bergen, 2011, str. 55-55.
  [Naziv skupa: 15th European Conference on Developmental Psychology (23.-27. 08. 2011. ; Bergen, Norveška)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 25. 317050
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Prediktori psihološke dobrobiti roditelja adolescenata / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet, 2011, str. 120-120.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (07. - 09. 04. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 26. 317187
  Keresteš, Gordana ; Brozičević, Maja ; Ugarković, Mirjana ; Hjelmquist, Erland ; Tjus, Tomas ;
  How family environment and child’s attitudes toward reading relate to Croatian children’s reading and writing skills in early schooling / U: Wold, Bente (ur.). 15th European Conference on Developmental Psychology-Program Book. Bergen, Norway : University of Bergen, 2011, str. 31-31.
  [Naziv skupa: 15th European Conference on Developmental Psychology (23.-27. 08. 2011. ; Bergen, Norveška)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 27. 317159
  Vukasović, Tena ; Butković, Ana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Bratko, Denis ;
  Sličnost osobina ličnosti roditelja i potomaka: replikacija nalaza kroz tri različita mjerna instrumenta i uzorka / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Sažeci priopćenja. Zagreb : Školska knjiga, 2011, str. 191-191.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (7.-9.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 28. 317181
  Vukasović, Tena ; Butković, Ana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Bratko, Denis ;
  Personality resemblance between parents and offspring: study of five factors across four samples and questionnaires /
  [Naziv skupa: International Society for the Study of Individual Differences 2011 (ISSID 2011) (25.-28.7.2011. ; London, Velika Britanija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 29. 316807
  Brković, Irma ; Bratko, Denis ; Keresteš, Gordana ;
  Personality as predictor of psychological well-being among older adults / U: Blatny, Marek ; Hrebičkova, Martina ; Kourilova, Sylvie ; Slezackova, Alena ; Kveton, Petr ; Voboril, Dalibor (ur.). 15th European Conference on Personality: Program and Abstracts. Brno, Czech Republic : Institute of Psychology, 2010., str. 264-264.
  [Naziv skupa: 15th European Conference on Personality (20-24.07.2010. ; Brno, Czech Republic)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 30. 316574
  Keresteš, Gordana ;
  Personality and contextual correlates of parenting self-efficacy among mothers and fathers of Croatian adolescents / U: Žukauskiene, R. (ur.). XIV European Conference on Developmental Psychology Abstracts. Vilnius, Lithuania: Mykolas Romeris University. : Vilnius, Lithuania: Mykolas Romeris University., 2009, str. 97-97.
  [Naziv skupa: XIV European Conference on Developmental Psychology (17.-22.08.2009. ; Vilnius, Litva)]
  edit
 31. 316173
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Parent-child conflicts and pubertal development in Croatian adolescents / U: Podlesek Anja, Komidar Luka (ur.). 8th Alps-Adria Psychology Conference Abstracts. Ljubljana, Slovenia : Slovenian Psychological Association, 2008, str. 31-31.
  [Naziv skupa: 8th Alps-Adria Psychology Conference (02-04.10.2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 32. 316174
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  Predictors of Parenting Behavior and Parenting Satisfaction among Parents that Transited in Parenting during the War in Croatia / U: Podlesek, Anja ; Komidar, Luka (ur.). 8th Alps-Adria Psychology Conference. Ljubljana : Društvo psihologov Slovenije, 2008., str. 32-33.
  [Naziv skupa: 8th Alps-Adria Psychology Conference (2-4.10.2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 318158
  Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ;
  Nastavni sadržaji iz psihologije obitelji, braka, partnerstva i roditeljstva na studijima psihologije u Hrvatskoj / U: Brajša-Žganec, A. Lopižić, J., Penezić, Z. (ur.). 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012., str. 300-300.
  [Naziv skupa: 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (07.-10. 11. 2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 335431
  Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  Istraživanja doživljaja roditeljstva / U: Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.). Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2014, str. 69-97.
  Elektronička verzija poglavlja
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 311295
  Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Emocionalni problemi i problemi u ponašanju djece koja se smještavaju u udomiteljsku obitelj / U: Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.). Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka. Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005, str. 137-146.
  edit
 2. 311296
  Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Šumelj, Đurđica ; Žic Grgat, Blanka ;
  Potrebe i uloge djece, udomiteljske i biološke obitelji te stručnjaka u procesu udomljenja / U: Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.). Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka. Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005, str. 147-157.
  edit
 3. 311293
  Keresteš, Gordana ; Brajša-Žganec, Andreja ; Žic Grgat, Blanka ;
  Razvoj i potrebe djeteta u kontekstu udomiteljstva / U: Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.). Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka. Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005, str. 43-72.
  edit
 4. 311351
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Škrabić Aničić, Ines ;
  Rizici u razvoju djece koja se udomljuju / U: Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.). Udomiteljstvo: Skrb o djeci izvan vlastite obitelji. Zagreb : Udruga za inicijative u socijlanoj politici, 2005, str. 73-107.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 319709
  Keresteš, Gordana ; Brajša-Žganec, Andreja ;
  Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : vodič za edukaciju stručnih djelatnika / Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2009. - 75 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536917105.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317449
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  Individualni, obiteljski i okolinski prediktori školskog uspjeha djece viših razreda osnovne škole /
  [Naziv skupa: 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (13.-16.10.2010. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 218883
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; [edt]Keresteš, Gordana ; [edt]Marušić, Iris ; [edt]Vizek-Vidović, Vlasta ; [edt]
  Poimanje djeteta i percepcija dječjih prava u Hrvatskoj : rezultati empirijskog istraživanja Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Umag 2000. / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003 ISBN: 953-175-197-8.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 219443
  Brajša-Žganec, Andreja ; [edt]Keresteš, Gordana ; [edt]Kuterovac-Jagodić, Gordana ; [edt]
  Udomiteljstvo : skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. - 180 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 953-6917-05-X.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 219886
  Butković, Ana ; [edt]Keresteš, Gordana ; [edt]Brković, Irma ; [edt]
  18. dani Ramira i Zorana Bujasa, 13.-15. prosinca 2007 : program i sažeci priopćenja = 18th Ramiro and Zoran Bujas' days, December 13-15, 2005 : program and abstracts / Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet : Hrvatsko psihološko društvo, 2007. - 178 str. ; 24 cm. ISBN: 978-953-175-302-9.
  Elektronička verzija zbornika
  edit

Prijevodi

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 360643
  Oatley, Keith ; Jenkins, Jennifer M ; Arambašić, Lidija [trl] ; Keresteš, Gordana [trl] ; Marušić, Iris [trl] ;
  Razumijevanje emocija / 2. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2007. - XII, 461 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789531911849.
  edit
 2. 218591
  Oatley, Keith ; Jenkins, Jennifer M ; Arambašić, Lidija [trl] ; Keresteš, Gordana [trl] ; Marušić, Iris [trl] ;
  Razumijevanje emocija / Jastrebarsko : Naklada Slap, cop. 2003. - XII, 461 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 953-191-184-3.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:28