Knezović, Zvonimir - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366471
  Užarević, Filip ; Ljubotina, Damir ; Knezović, Zvonimir ;
  God representations: an exploratory study on a Croatian adolescent sample / Research in the Social Scientific Study of Religion, 27 (2016), 1 ; str. 24-42.
  http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/b9789004322035s003
  edit
 2. 372499
  Križanić, Valerija ; Greblo, Zrinka ; Knezović, Zvonimir ;
  Mjere osjetljivosti bihevioralnoga inhibicijskog i aktivacijskoga sustava kao prediktori dimenzija petofaktorskoga modela ličnosti / Psihologijske teme, 24 (2015), 2 ; str. 305-324.
  Elektronička verzija članka (CROSBI) | Elektronička verzija članka (Hrčak)

  Scopus ID:2-s2.0-84937861522
  edit
 3. 335098
  Križanić, Valerija ; Kardum, Igor ; Knezović, Zvonimir ;
  Stres u svakodnevnom životu i temeljni afekt: provjera dinamičkoga modela afekta / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 23 (2014), 3 ; str. 469-488. http://dx.doi.org/10.5559/di.23.3.05
  Elektronička verzija članka | Elektronička verzija članka (Darhiv)
  WOS:000345812600005
  Scopus ID:2-s2.0-84914164028
  edit
 4. 308771
  Jelušić, Ilijana ; Stevanović, Aleksandra ; Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Šuković, Zoran ; Knezović, Zvonimir ;
  Social Support and Posttraumatic Stress Disorder in combat veterans in Croatia / Collegium Antropologicum, 34 (2010), 3 ; str. 853-858.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000283334600010
  Scopus ID:2-s2.0-77957919734
  edit
 5. 293212
  Knezović, Zvonimir ; Bauer, Ksenija ;
  Extraversion and paired-associate recall / Review of psychology, 10 (2003), 2 ; str. 125-130.
  http://mjesec.ffzg.hr/revija.psi/vol%2010%20no%202%202003/Knezovic_2003_10-2.pdf
  edit
 6. 360663
  Knezović, Zvonimir ; Bunjevac, Tomislav ;
  Ratni stres i agresivnost / Suvremena psihologija , 6 (2003), 1 ; str. 45-53.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 319533
  Knezović, Zvonimir ;
  Contemporary theories of motivation and emotion and military psychology / Organizational climate, personality interactions and organizational behavior in military environment : conference proceedings. Zagreb : Republic of Croatia, Ministry of Defence, 2013, str. 25-36.
  [Naziv skupa: 54th IMTA Conference 2012, Dubrovnik, Croatia, Novembar 5th - 9th, 2012.]
  Elektronička verzija
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 335613
  Križanić, Valerija ; Greblo, Zrinka ; Knezović, Zvonimir ;
  Mjere osjetljivosti bihevioralnog inhibicijskog i aktivacijskog sustava kao prediktori osobina ličnosti / U: Kolenović Đapo, Jadarnka ; Husremović, Dženana ; Hasanbegović-Anić, Enedina (ur.). (ur.). Treći sarajevski dani psihologije: Zbornik sažetaka. Sarajevo : Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2014
  [Naziv skupa: Treći sarajevski dani psihologije (25-26.04-2014. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 2. 317921
  Križanić, Valerija ; Knezović, Zvonimir ;
  Adaptacija PANAS-X uz primjenu teorije odgovora na zadatke / U: Ljubotina, D., Kamenov, Ž., Mikac, U., Urch, D. (ur.). (ur.). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet, 2009, str. 199-199.
  [Naziv skupa: 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa (22.-25.4.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 315887
  Pavlina, Želimir ; Filjak, Tomislav ; Cippico, Igrid ; Matešić, Krunoslav ; Trlek, Mladen ; Trut, Vesna ; Knezović, Zvonimir ;
  Petnaest godišta djelovanja Sekcije za vojnu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva / U: Hadžiselimović, Dževdet ; Kolesarić, Vladimir ; Pregrad, Jasenka ; Plavšić, Marlena (ur.). Knjiga sažetaka 16. godišnje konferencije hrvatskih psihologa - Psihologija - Mediji - Etika. Poreč : Hrvatsko psihološko društvo - Društvo psihologa Istre - Associazione psicologi dell' Istria, 2008., str. 129.-130..
  [Naziv skupa: 16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (1.-4. listopada 2008. ; Poreč, RH)]
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 319535
  Knezović, Zvonimir ; Pavlina, Želimir ; Cippico, Ingrid ; Filjak, Tomislav ; Jelačić, Zlatko ; Komar, Zoran ; Knezović, Zvonimir ;
  Dvadeset godina hrvatske vojne psihologije / Vrijeme sličnosti i razlika - izazov psihologiji i psiholozima
  [Naziv skupa: 19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Osijek, 12.-15. listopada 2011.]
  edit

Uredništva

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 254258
  Reeve, Johnmarshall ; Križanić, Valerija [trl] ; Laketa, Sunčana [trl] ; Grgurinović, Ivona [trl] ; Knezović, Zvonimir [edt] ;
  Razumijevanje motivacije i emocija / Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010. - XIX, 568 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789531915533.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:28