Kuterovac-Jagodić, Gordana - bibliografija

Godine:                              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 372359
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Važnost nezadovoljstva tijelom u ranoj i kasnoj adolescenciji / Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora, 139 (2017), 5-6; str. 136-143.

  Scopus ID:2-s2.0-85029063217
  edit
 2. 372249
  Velki, Tena ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Testing the moderating role of social context on media violence effect in the case of peer aggression among adolescents / Studia psychologica, 59 (2017), 1 ; str. 34-49. http://dx.doi.org/10.21909/sp.2017.01.729
  WOS:000396739800003
  edit
 3. 366772
  Velki, Tena ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Možemo li na temelju prediktora tradicionalnoga vršnjačkog nasilja predviđati elektroničko vršnjačko nasilje? / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 25 (2016), 4 ; str. 523-545. http://dx.doi.org/10.5559/di.25.4.05
  http://hrcak.srce.hr/171222
  WOS:000391157100005
  Scopus ID:2-s2.0-85007358908
  edit
 4. 335973
  Veliki, Tena ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Uloga strukturalnih i procesnih obiteljskih čimbenika u objašnjenju dječjega nasilničkog ponašanja prema vršnjacima / Ljetopis socijalnog rada, 22 (2015) , 2 ; str. 271-298. http://dx.doi.org/10.3935/ljsr.v22i2.22
  WOS:000364272500005
  Scopus ID:2-s2.0-84945946193
  edit
 5. 335114
  Velki, Tena ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Different measurement approaches as sources of differences in data on the prevalence of peer violence / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 23 (2014), 2 ; str. 259-281. http://dx.doi.org/10.5559/di.23.2.03
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Darhiv)
  WOS:000339705100003
  Scopus ID:2-s2.0-84905012123
  edit
 6. 335273
  Velki, Tena ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Individualni i kontekstualni činitelji dječjega nasilničkoga ponašanja prema vršnjacima / Ljetopis socijalnog rada, 21 (2014), 1 ; str. 33-64. http://dx.doi.org/10.3935/ljsr.v21i1.11
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Darhiv)
  WOS:000342601100002
  Scopus ID:2-s2.0-84919827582
  edit
 7. 335330
  Zrinščak, Iva ; Šimleša, Sanja ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Individualni i obiteljski čimbenici razumijevanja teorije uma u djece predškolske dobi / Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 50 (2014), 2 ; str. 61-79.
  Elektronička verzija članka | Elektronička verzija članka (Darhiv)

  Scopus ID:2-s2.0-84919626293
  edit
 8. 310139
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  Osobni, obiteljski i okolinski prediktori školskog uspjeha: provjera moderatorske uloge odrastanja u ratom različito stradalim područjima Hrvatske / Psihologijske teme, 22 (2013), 1 ; str. 1-28.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84877675993
  edit
 9. 309707
  Brković, Irma ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Usporedba rezultata transverzalnog i longitudinalnog pristupa procjeni razvoja samoregulacije u ranoj adolescenciji / Psihologijske teme, 21 (2012), 2 ; str. 273-297.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84869138445
  edit
 10. 309249
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Predictors of psychological well-being of adolescents' parents / Journal of Happiness Studies, 13 (2012), 6 ; str. 1073-1089. http://dx.doi.org/10.1007/s10902-011-9307-1
  Elektronička verzija članka
  WOS:000311503800007
  Scopus ID:2-s2.0-84870312729
  edit
 11. 309750
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Greblo, Zrinka ; Brković, Irma ;
  Razvoj i validacija upitnika roditeljskog ponašanja / Suvremena psihologija, 15 (2012), 1 ; str. 23-42.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000306627900002
  Scopus ID:2-s2.0-84864332508
  edit
 12. 309061
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Doživljaj kompetentnosti u roditeljskoj ulozi i sukobi između roditelja i adolescenata / Suvremena psihologija, 14 (2011), 1 ; str. 17-34.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000293721300002
  Scopus ID:2-s2.0-79960764321
  edit
 13. 309248
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Doživljaj roditeljstva očeva i majki adolescenata / Suvremena psihologija, 14 (2011), 2 ; str. 153-169.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000299361600003
  edit
 14. 307969
  Justinić, Jasna ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Odjeća (ne) čini adolescenta: samopoimanje adolescenata i potrošačka uključenost u kupovinu odjeće s markom / Društvena istraživanja, 19 (2010), 1/2 (105/106) ; str. 187-208.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000278254100009
  Scopus ID:2-s2.0-77952912237
  edit
 15. 307236
  Grozdek, Matea ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Zarevski, Predrag ;
  Samopoimanje srednjoškolaca različitog školskog uspjeha / Suvremena psihologija, 10 (2007), 1 ; str. 37-54.
  WOS:000253744600004
  edit
 16. 305629
  Glavak, Renata ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Sakoman, Slavko ;
  Perceived Parental Acceptance-Rejection, Family-Related Factors, and Socio-Economic Status of Families of Adolescent Heroin Addicts / Croatian Medical Journal, 44 (2003), 2 ; str. 199-206.
  WOS:000182690900011
  Scopus ID:2-s2.0-0037622128
  edit
 17. 306409
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Vizek Vidović, Vlasta ;
  Etičke dileme u istraživanjima posljedica rata na mentalno zdravlje djece / Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta, 5 (2003), 1 ; str. 67-82.
  edit
 18. 305630
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Posttraumatic stress symptoms in Croatian children exposed to war : a prospective study / Journal of Clinical Psychology, 59 (2003), 1 ; str. 9-25. http://dx.doi.org/10.1002/jclp.10114
  WOS:000180262200002
  Scopus ID:2-s2.0-0037220972
  edit
 19. 305531
  Vizek-Vidović, Vlasta ; Arambašić, Lidija ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Pet ownership in childhood and socio-emotional characteristics, work values and professional choices in early adulthood / Anthrozoos, 14 (2001), 4 ; str. 224-231.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 366445
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Percepcija utjecaja medija na sliku tijela kod djevojaka i mladića u adolescenciji / Medijska istraživanja, 22 (2016), 1 ; str. 145-162.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=237711

  Scopus ID:2-s2.0-84991107168
  edit
 2. 335970
  Velki, Tena ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Razvoj i validacija Hrvatskog upitnika školske klime za učenike / Suvremena psihologija, 17 (2014) , 2; 151-166.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84924069346
  edit
 3. 307975
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Mjerenje pubertalnoga sazrijevanja u istraživanjima razvoja adolescenata / Društvena istraživanja, 19 (2010), 6 ; str. 933-951.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000287017100002
  Scopus ID:2-s2.0-78650726696
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 366449
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Spolne razlike u nezadovoljstvu tijelom i strategijama promjene tjelesnog izgleda u adolescenciji / Socijalna psihijatrija, 44 (2016), 3 ; str. 219-233.
  Full Text (CROSBI) | Full Text (Hrčak)

  Scopus ID:2-s2.0-84989880240
  edit
 2. 366525
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Poticanje ranih matematičkih pojmova i vještina putem digitalnih aplikacija iz projekta ICT-AAC / Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike, 16 (2015), 61 ; str. 22-27.
  edit
 3. 308449
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Prikladnost nekoliko subjektivnih mjera pubertalnog sazrijevanja za primjenu u ne-kliničkim istraživanjima razvoja adolescenata / Društvena istraživanja, 19 (2010), 6 ; str. 1015-1035.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000287017100006
  Scopus ID:2-s2.0-78650728417
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 313360
  Stevanović, Aleksandra ; Frančišković, Tanja ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Secondary traumatic stress among wives of war veterans / U: Brenda K.Wiederhold (ur.). NATO Science for Peace and Security Series-E:Human and Social Dymensions. Washington, USA : IOS Press, 2013. (E, vol.108), str. 190-206. http://dx.doi.org/10.3233/978-1-61499-189-2-190
  WOS:000339553300011
  edit
 2. 315264
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  Attachment styles of parents of adolescents and their parenting behavior / U: Ćubela Adorić, Vera (ur.). 15th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2007, str. 167-183.
  [Naziv skupa: 15th Psychology Days in Zadar (25.-27.05.2006. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 310969
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Emocionalno opismenjivanje: novi izazov za predškolske ustanove / U: Grgurić, Josip ; Batinica, Maja (ur.). Zdravstvena zaštita djece u predškolskim ustanovama. Zbornik radova sa XV Simpozija socijalne pedijatrije.. Zagreb : Hrvatsko pedijatrijsko društvo, 2003, str. 51-53.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 373161
  Kuterovac Jagodić, Gordana ; Vlahović Štetić, Vesna ; Pavlin Bernardić, Nina ;
  Uporaba tehnologije u edukaciji djece: prikaz mogućnosti primjene aplikacija razvijenih u okviru ICT-AAC projekta za podržavanje i poticanje razvoja matematičkih i čitalačkih vještina u predškolskoj i ranoj školskoj dobi / 1. konferencija psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2015.
  edit
 2. 317923
  Stevanović, Aleksandra ; Frančišković, Tanja ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Sekundarna traumatizacija supruga veterana oboljelih od PTSP-a / MHE Konferencija 2012 Knjiga sažetaka. Split : 2012, str. 14-15.
  [Naziv skupa: PTSP i njegov utjecaj na drugu i treću generaciju, Satelitski simpozij, Mental Health Europe conference 2012 (14.06.2012. ; Split, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 389840
  Erceg, Inja ; Huić, Aleksandra ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Mehulić, Jasmina ;
  Stav roditelja prema regulaciji dječjeg korištenja interneta / 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Jastrebarsko : Naklada Slap, str. 175-175.
  edit
 2. 391859
  Hanzec Marković, Ivana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Je li spremnost škole važna za ranu prilagodbu djece na školu? / 4. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI/ 4th DAYS OF EDUCATIONAL SCIENCES. Zagreb, 2018, str. 54-55.
  edit
 3. 389838
  Kuterovac Jagodić, Gordana ; Huić, Aleksandra ; Erceg, Inja ;
  Stav nastavnika prema korisnosti interneta za nastavni rad / 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2018, str. 194-194.
  edit
 4. 373162
  Brezak, Ira ; Lisac, Petra ; Pešorda, Dubravka ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Tužni i sami na društvenim mrežama? Obilježja korištenja društvenih mreža kao prediktori depresivnosti i usamljenosti među srednjoškolcima / 201723. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, 2017, str. 106-106.
  edit
 5. 372356
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Perković, Iva ;
  Žele li svi roditelji samo da im djeca u budućnosti budu sretna? Roditeljske percepcije vrijednosti obrazovanja i kvalitete obrazovnog konteksta te obrazovne želje i očekivanja za njihovu djecu / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvarsko psihološko društvo, 2017, str. 70-70.
  edit
 6. 379143
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Putarek, Vanja ;
  Elektroničko nasilje na društvenim mrežama i moralno rasuđivanje adolescenata / 25. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Zadar : Hrvatsko psihološko društvo, 2017, str. 127-127.
  edit
 7. 379144
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Provodiš li dijetu ili vježbaš? Razlike u primjeni strategija promjene tjelesnog izgleda između mlađih i starijih adolescenata i adolescentica / 25. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Zadar : Hrvatsko psihološko društvo, 2017, str. 188-188.
  edit
 8. 379163
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Predicting adolescents’ body change strategies: body dissatisfaction and body image importance / 18th European Conference on Developmental Psychology. Utrecht : University of Utrecht, 2017, str. 539-539.
  http://www.ecdp2017.nl/abstract-book/
  edit
 9. 379162
  Putarek, Vanja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg, Inja ;
  Social networks use and mental health in adolescence: Motives and outcomes / 38th STAR Conference. Hong Kong, 2017, str. 43.
  edit
 10. 372365
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Perceived peer influence on body dissatisfaction in early and late adolescence / 37th STAR CONFERENCE. Zagreb : Medicinska naklada, 2016, str. 213.
  edit
 11. 372367
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Utjecaj medija na nezadovoljstvo tijelom u adolescenciji / Dani Ramira i Zorana Bujasa (22 ; 2015). Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2015, str. 136-136.
  edit
 12. 335541
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Body image and body (dis)satisfaction in adolescence: differences between adolescent boys and girls / U: Essau, Cecilia A. (ur.). 9th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. London : University of Roehampton, 2014., str. 41 - 41.
  [Naziv skupa: 9th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology (14.-16.07.2014. ; London, Engleska)]
  edit
 13. 335679
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Percipirani roditeljski utjecaj na sliku tijela u adolescenciji / U: Slišković, Ana et al. (ur.). XIX. DANI PSIHOLOGIJE U ZADRU, Sažeci priopćenja. Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2014, str. 92-92.
  [Naziv skupa: XIX. DANI PSIHOLOGIJE U ZADRU (29.-31.05.2014. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 14. 335636
  Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg, Inja ;
  Majčina i očeva depresivnost kao prediktori promjena roditeljskog ponašanja tijekom djetetove adolescencije / U: Slišković, A. (ur.). XIX. Dani psihologije u Zadru - Sažetci priopćenja. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014, str. 32-32.
  [Naziv skupa: XIX. Dani psihologije u Zadru (29-31.05.2014. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 15. 335629
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Velki, Tena ;
  Možemo li na temelju prediktora tradicionalnog vršnjačkog nasilja predviđati i elektroničko nasilje? / U: Babić Čikeš, A. ; Krupić, D. ; Šincek, D. (ur.). Zbornik skupa e-nasilje – izazovi proučavanja i preveniranja nasilja u okviru novih medija. Osijek : Filozofski fakultet, 2014, str. 25-26.
  [Naziv skupa: 5. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja: e-nasilje – izazovi proučavanja i preveniranja nasilja u okviru novih medija (26-29.11.2014. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 16. 335706
  Velki, Tena ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Usporedba nekih individualnih, obiteljskih i vršnjačkih prediktora tradicionalnog i elektroničkog vršnjačkog nasilja / U: Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). Knjiga sažetaka: 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 80-81.
  [Naziv skupa: 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe (05-08.11.2014. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 17. 318468
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ; Erceg, Inja ;
  Odnos kvalitete braka i roditeljstva: razlike između majki i očeva / Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga sažetaka. 2013, str. 192-193.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (11.-13.10.2013. ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 18. 318460
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Erceg, Inja ;
  Depresivnost roditelja, roditeljsko ponašanje i internalizirani i eksternalizirani problemi djece / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA: Knjiga sažetaka. Zagreb : Filozofski fakultet, 2013, str. 99-99.
  [Naziv skupa: 21. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA (11. - 13. TRAVNJA 2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 19. 318467
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Erceg, Inja ;
  Kvaliteta roditeljstva, zaposlenost te zadovoljstvo radnim i ekonomskim uvjetima života / Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga sažetaka. 2013, str. 188-189.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (11.10.-13.10.2013. ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 20. 318304
  Velki, Tena ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Uloga učestalosti korištenja medija i socijalnog konteksta u nasilničkom ponašanju djece prema vršnjacima / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa: sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 2013, str. 257.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (11-13.4.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 21. 318094
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Kako očevi i majke adolescenata doživljavaju roditeljsku ulogu te kako je doživljaj roditeljstva povezan s kvalitetom odnosa roditelj-dijete? / U: Brajša Žganec, A., Lopižić, J., Penezić, Z. (ur.). 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva (knjiga sažetaka). Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo, 2012, str. 77-77.
  [Naziv skupa: 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (07.-10.11.2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 22. 318100
  Velki, Tena ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Obiteljski prediktori dječjega nasilničkog ponašanja prema vršnjacima / U: Brajša Žganeca, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.). 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva - Knjiga sažetaka. Dubrovnik : Hrvatsko psihološko društvo, 2012, str. 264-264.
  [Naziv skupa: 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva (7-10.11.2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 23. 318127
  Velki, Tena ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Metoda prikupljanja podataka i pristup mjerenja kao izvori razlika u podacima o raširenosti nasilničkog ponašanja među djecom / U: Kolesarić, Vladimir ; Križanić, Valerija ; Šincek, Daniela (ur.). IV. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja: Nasilje i mentalno zdravlje - interdisciplinarni pristup (program i sažeci izlaganja). Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2012, str. 57.
  [Naziv skupa: IV. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja: Nasilje i mentalno zdravlje - interdisciplinarni pristup (29.11.-01.12.2012. ; Hrvatska, Osijek)]
  edit
 24. 317050
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Prediktori psihološke dobrobiti roditelja adolescenata / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet, 2011, str. 120-120.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (07. - 09. 04. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 25. 316173
  Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;
  Parent-child conflicts and pubertal development in Croatian adolescents / U: Podlesek Anja, Komidar Luka (ur.). 8th Alps-Adria Psychology Conference Abstracts. Ljubljana, Slovenia : Slovenian Psychological Association, 2008, str. 31-31.
  [Naziv skupa: 8th Alps-Adria Psychology Conference (02-04.10.2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 26. 316174
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  Predictors of Parenting Behavior and Parenting Satisfaction among Parents that Transited in Parenting during the War in Croatia / U: Podlesek, Anja ; Komidar, Luka (ur.). 8th Alps-Adria Psychology Conference. Ljubljana : Društvo psihologov Slovenije, 2008., str. 32-33.
  [Naziv skupa: 8th Alps-Adria Psychology Conference (2-4.10.2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 335664
  Kuterovac Jagodić, Gordana ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Uloga računalne tehnologije u obrazovanju predškolske i školske djece / U: Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 96-96.
  [Naziv skupa: 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe (5.- 8. 11. 2014. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 2. 335681
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Primjena aplikacija razvijenih u okviru projekta ICT-AAC u podržavanju i poticanju razvoja matematičkih i čitalačkih vještina / U: Pavlin-Bernardić, Nina (ur.). Treći diseminacijski skup projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama". Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2014., str. 22-23.
  [Naziv skupa: Treći diseminacijski skup projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama" (15.-16. 05. 2014. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 3. 318475
  Majvald Bjedov, Irena ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Nasilničko ponašanje prema vršnjacima i depresivnost u djece osnovnoškolske dobi. / U: Kolesarić, Vladimir ; Križanić, Valerija ; Šincek, Daniela (ur.). (ur.). IV. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja: Nasilje i mentalno zdravlje - interdisciplinarni pristup (program i sažeci izlaganja). Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2012.
  [Naziv skupa: IV. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja: Nasilje i mentalno zdravlje (29.11. - 1.12. 2012. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 313391
  Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Pomagači kao procjenjivači djetetovog psihološkog stanja i ponašanja / U: Ajduković, Dean (ur.). Programi psihosocijalne pomoći prognanoj i izbjegloj djeci. Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1995, str. 103-116.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366899
  Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Parenting in the challenging circumstances of Croatian post-war society / Parenthood and Parenting in Croatia: A Developmental and Socio-Cultural Perspective. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2015. (Family Issues in the 21st Century), str. 201.-241..

  Scopus ID:2-s2.0-84956806001
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 311291
  Brajša-Žganec, Andreja ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Škrabić Aničić, Ines ;
  Funkcioniranje obitelji i važnost obitelji za razvoj djece u udomiteljstvu / U: Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.). Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka. Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005, str. 15-41.
  edit
 2. 311295
  Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ;
  Emocionalni problemi i problemi u ponašanju djece koja se smještavaju u udomiteljsku obitelj / U: Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.). Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka. Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005, str. 137-146.
  edit
 3. 311296
  Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Šumelj, Đurđica ; Žic Grgat, Blanka ;
  Potrebe i uloge djece, udomiteljske i biološke obitelji te stručnjaka u procesu udomljenja / U: Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.). Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka. Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005, str. 147-157.
  edit
 4. 311351
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Škrabić Aničić, Ines ;
  Rizici u razvoju djece koja se udomljuju / U: Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.). Udomiteljstvo: Skrb o djeci izvan vlastite obitelji. Zagreb : Udruga za inicijative u socijlanoj politici, 2005, str. 73-107.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 366889
  Kuterovac Jagodić, Gordana ; Štulhofer, Aleksandar ; Lebedina-Manzoni, Marija ;
  Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija / Zagreb : Agencija za elektroničke medije, 2016. - 78 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789535933106.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 391501
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  School related stress among adolescent girls and boys of different school achievement / EARA 2018. Ghent, Belgija, 12-14.09.2018.
  https://www.eara2018.eu/search.php
  edit
 2. 391500
  Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg, Inja ;
  Reasons for learning and perception of transition to secondary school among Croatian adolescents / EARA 2018. Ghent, Belgija, 12-14.09.2018.
  https://www.eara2018.eu/search.php
  edit
 3. 317449
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ;
  Individualni, obiteljski i okolinski prediktori školskog uspjeha djece viših razreda osnovne škole /
  [Naziv skupa: 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (13.-16.10.2010. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 218883
  Kuterovac-Jagodić, Gordana ; [edt]Keresteš, Gordana ; [edt]Marušić, Iris ; [edt]Vizek-Vidović, Vlasta ; [edt]
  Poimanje djeteta i percepcija dječjih prava u Hrvatskoj : rezultati empirijskog istraživanja Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Umag 2000. / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003 ISBN: 953-175-197-8.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 219443
  Brajša-Žganec, Andreja ; [edt]Keresteš, Gordana ; [edt]Kuterovac-Jagodić, Gordana ; [edt]
  Udomiteljstvo : skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. - 180 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 953-6917-05-X.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 319706
  Huić, Aleksandra ; [edt]Kuterovac-Jagodić, Gordana ; [edt]Erceg, Inja ; [edt]
  21. dani Ramira i Zorana Bujasa : sažeci priopćenja : 11.- 13. travnja 2013. = 21th Ramiro and Zoran Bujas' Days : book of abstracts : April 11 - 13, 2013 / Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2013. - 287 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754637.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/2056/ | http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/program/knjiga-sazetaka
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29