Grbić, Jadranka - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375736
  Grbić, Jadranka ;
  Povijesna, etnološka i folkloristička istraživanja Hrvata u Rumunjskoj / 2016Romanoslavica, 52 (2016), 2 ; str. 71-81.
  https://drive.google.com/open?id=0B_uQ9vm9C5K6b3JLcXRaRWczeXM
  edit
 2. 366393
  Grbić, Jadranka ;
  Bugarski vrtlari: refleksije o povijesti urbanog vrtlarenja u Hrvatskoj / Studia ethnologica Croatica, 27 (2015) ; str. 71-104.
  WOS:000437786200002
  edit
 3. 335909
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Dužijanca - etnološka percepcija i interpretacija / Godišnjak za znanstvena istraživanja, 6 (2014), 217-227 .
  edit
 4. 310097
  Grbić, Jadranka ;
  Voda u vjerovanjima, običajima i ritualima: analiza primjera iz hrvatske etnografske literature / Gazophylacium: časopis za znanost, kulturu, umjetnost i gospodarstvo., XVII (2012), 1-2 ; str. 45-78.
  edit
 5. 309031
  Grbić, Jadranka ;
  Europski Volkskundleri i hrvatska etnologija: Aleksandar Gahs (Požega, 1891-Zagreb, 1962). / Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice ..., 17 (2010); str. 117-128.
  edit
 6. 321083
  Grbić, Jadranka ;
  Aksiologija etnografskog teksta: slika Slavonije prema putopisu Mathiasa Pillera i Ludwiga Mitterpachera 'Putovanje po Požeškoj županiji u Slavoniji 1782.g. / Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice, (2009); str. 51-62.
  edit
 7. 321082
  Grbić, Jadranka ;
  Bernardo Kohnen – misionar i afrikanist / Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice, (2008); str. 135-141.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 393715
  Kujundžić, Nada ; Vojak, Danijel ; Grbić, Jadranka ;
  "Grimms' Tales around the Globe. The Dynamics of Their International Reception", Vanessa Joosen and Gillian Lathey, ur. / Etnološka tribina, 44 (2014), 37 ; str. 275-277.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=193070
  edit
 2. 305257
  Grbić, Jadranka ;
  Emil Heršak (ur.), Etničnost i povijest / Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 37 (2000), 2 ; str. 233-234.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317771
  Grbić, Jadranka ;
  Bulgarians in Croatia : migrations, presence, identity / Migration and Identity : Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans. Sofija : Paradigma, 2012., str. 342-349.
  [Naziv skupa: Migration and Identity : Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans (14.-16.10. 2011. ; Sofija, Bugarska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 336167
  Grbić, Jadranka ;
  Jezično-govorna situacija i identitet kod Bunjevaca u Mađarskoj / U: Černelić, Milana (ur.). Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu. Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014.
  edit
 2. 322647
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Sto i dvije godine trajanja Dužijance - proslava završetka žetve kao kulturna praksa i iskazivanje identiteta / U: Muhoberac, Mira (ur.). FEB 2012. Zbornik radova.. Zagreb : Folklorni ansambl Linđo, 2013, str. 500-515.
  [Naziv skupa: 3. međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij: Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti (11.-13. prosinca, 2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 369867
  Rajković Iveta, Marijeta ; Grbić, Jadranka ;
  Samobor: migracijske mobilnosti i interakcije pograničnih kultura / 2015Samobor- stotinu godina nakon Milana Langa. Samobor, 2015, str. 7-7.
  [Naziv skupa: Samobor- stotinu godina nakon Milana Langa (2015 ; Samobor)]
  edit
 2. 318236
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Sto godina Dužijance - proslava završetka žetve kao kulturna praksa i iskazivanje identiteta / U: Muhoberac, Mira (ur.). 2. FEB. Knjiga sažetaka.. Dubrovnik : Folklorni ansambl Linđo, Dubrovnik, 2012, str. 34-34.
  [Naziv skupa: 2. međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij: Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti (11.-13- prosinca, 2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 3. 317580
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Duzijanca: the celebration of ending the harvest as cultural practice and expression of identity. /
  [Naziv skupa: 10th SIEF Congress : People make places. (10 ; l 2011 ; Lisabon)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379392
  Rajković Iveta, Marijeta ; Grbić, Jadranka ;
  Samobor: migracije i interakcije pograničnih kultura / Samobor - stotinu godina nakon Milana Langa. Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, Ogranak Matice hrvatske u Samoboru, 2017, str. 73-95.
  edit
 2. 366392
  Grbić, Jadranka ;
  Bugari u Hrvatskoj: dva zavičaja i dvije domovine / Bylgaro-h'rvatski iolitičeski i kulturni otnošenija prez vekovete. Sofija : Paradigma, 2015., str. 396-422.
  edit
 3. 335427
  Grbić, Jadranka ;
  U životu i u smrti: tradicija, konvencija i arhetipovi ljudske zajednice. / U: Roksandić Drago ; Rajković Iveta Marijeta ; Rubić Tihana. (ur.). Kula Jankovića. Spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara. Zbornik radova.. Zagreb. : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Plejada, 2014, str. 35-41.
  edit
 4. 313291
  Grbić, Jadranka ;
  Bugari u Hrvatskoj: migracije, situiranost, identifikacijske strategije i prakse / U: Karbić, Damir ; Luetić, Tihana (ur.). Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013., str. 293-319.
  edit
 5. 321092
  Grbić, Jadranka ;
  Etnički sentiment u globalnoj realnosti : teorijski pristupi u istraživanju etničke i kulturne homogenizacije i divergencije / Bertošin zbornik 3 - Zbornik u čast Miroslava Bertoše. Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2013, str. 557-569.
  edit
 6. 313232
  Grbić, Jadranka ;
  Identitet i identifikacijski procesi: suvremene antropološke teorijske orijentacije, strategije i prakse / U: Zrinko Novosel (ur.). Stereotipi i predrasude kroz povijest/ Identiteti kroz povijest i identiteti danas / Domovinski rat - istraženost i kontroverze. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić Lucius", 2012 (Biblioteka Dies historiae, knjiga 5), str. 107-150.
  edit
 7. 312692
  Grbić, Jadranka ;
  Voda u vjerovanjima, običajima ritualima. / U: Novosel, Filip (ur.). Voda i njezina uloga kroz povijest. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2011 (Biblioteka Dies Historae, knjiga 4), str. 145-181.
  edit
 8. 322641
  Grbić, Jadranka ;
  Usorani o sebi i drugima: kroz identitete, politika i kulturu / U: Petra Srbljinović ... [et al.] (ur.). Usora : prošlost, običaji, životna svakodnevnica . Zagreb : Zavičajni klub usorskog kraja, 2011, str. 311-336.
  edit
 9. 321090
  Grbić, Jadranka ;
  Hrvati u Slovačkoj 1967. i danas: Multipliciranje zavičaja, domovina i etnonima - identitet multiplex / U: Ceribašić, Naila ; Marks, Ljiljana (ur.). Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu Vitez. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2009, str. 171-178.
  edit
 10. 312036
  Grbić, Jadranka ;
  Refleksije i reminiscencije o Hrvatima u Moravskoj, Donjoj Austriji i Zapadnoj Ugarskoj. / U: Đuro Franković, Štef Lukač (ur.). Etnografija Hrvata u Mađarskoj.. Budimpešta : Mađarsko etnografsko društvo u Budimpešti, 2008 (Etnološke studije iz života Hrvata u Mađarskoj 13), str. 141-155.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 321089
  Grbić, Jadranka ;
  Etnokulturni identitet i međuetnička prožimanja / U: Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civilizacije ; knj. 2. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ; Galerija Klovićevi dvori, 2009, str. 174-181.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 336256
  Grbić, Jadranka ;
  Rajković Iveta, Marijeta. Česi u Jazveniku. / Etnološka tribina. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva.. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo : Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta, 2014
  edit
 2. 369866
  Grbić, Jadranka ;
  Lidija Nikočević : Zvončari i njihovi odjeci / 2014Studia ethnologica Croatica, 26 (2014), 26 ; str. 259-263.

  Scopus ID:nema (od 2015)
  edit
 3. 309906
  Grbić, Jadranka ;
  Branko Đaković: Igre oko vatre.Prilog etnološkim istraživanjima o vatri. / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 48 (2011), 2 ; str. 236-237.
  edit
 4. 309028
  Grbić, Jadranka ;
  Etnolog Vitomir Belaj. / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 47 (2010), 2 ; str. 230-231.
  edit
 5. 309030
  Grbić, Jadranka ;
  Suzana Leček i Tihana Petrović Leš: Znanost i svjetonazor. Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939-1941. / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010); str. 395-399.
  edit

1.21 Polemika, diskusija

 1. 307704
  Grbić, Jadranka ;
  Novi europski identitet / Etnološka tribina. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva., 38 (2008), 31 ; str. 22-25.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 324483
  Grbić, Jadranka ;
  Multipliciranje zavičaja i domovina : Hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet / Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press, 2014. - 200 str. : 24 cm. ISBN: 9789531754552. http://dx.doi.org/10.17234/9789531754552
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 2. 4772
  Grbić, Jadranka ;
  Identitet, jezik i razvoj : istraživanje o povezanosti etniciteta i jezika na primjeru hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj / Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 1994. - 143 str. ; 24 cm. ISBN: 9536020025.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318237
  Grbić, Jadranka ;
  Jezično-govorna situacija i identitet kod Bunjevaca u Mađarskoj /
  [Naziv skupa: Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu (20.-23.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 317656
  Grbić, Jadranka ;
  Translokacija sakralnih predmeta i građevina i hodočasna mjesta. /
  [Naziv skupa: Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje. (6.-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 317650
  Grbić, Jadranka ;
  Identitet i identifikacijski procesi: antropološke teorijske orijentacije, strategije i prakse. /
  [Naziv skupa: Dies Historiae: Identiteti kroz povijest i identiteti danas. (8.12.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 317657
  Grbić, Jadranka ;
  Bugari u Hrvatskoj: identifikacijske strategije i prakse. /
  [Naziv skupa: Bugari i Hrvati kroz stoljeća: povijest, kultura, umjetnost i jezik. (23.9.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 335978
  Černelić, Milana ; [edt]Grbić Jakopović, Jadranka ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Dronjić, Matija ; [edt]Gotal, Mihovil ; [edt]
  Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu / Zagreb : Subotica : FF press [i.e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ; 2014. - 686 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754729.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:24