Mikulić, Borislav - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 320380
  Mikulić, Borislav ;
  Perverzija i metoda : Žižekova ‘platonska ljubav’ za film, dijalektika egzemplifikacije i katastrofa psihoanalize u kinematičkom diskursu filozofije / Filozofija i društvo. Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2013., XXIV(2013), 1.
  http://bib.irb.hr/datoteka/657598.Perverzija_i_metoda_FiD_24-1-2013.pdf
  edit
 2. 320383
  Mikulić, Borislav ;
  Defining metaphor : On two early accounts on metaphor by Aristotle and Hermogenes of Tarsus and their reception by modern interactionists / Synthesis philosophica , 28 (2013), 1-2 ; str. 211-229.

  Scopus ID:2-s2.0-84899714294
  edit
 3. 369951
  Mikulić, Borislav ;
  Modelle oder Metaphern? Bemerkungen zur 'Übertragung' in Philosophie und Wissenschaft / 2013Filozofija i društvo, 24 (2013), 4 ; str. 121-138. http://dx.doi.org/10.2298/FID1304121M
  http://bib.irb.hr/datoteka/685586.07_Mikulic_2013-4.pdf | http://instifdt.bg.ac.rs/tekstovi/FiD/2013/FiD-4-2013/07_Mikulic_2013-4.pdf
  edit
 4. 310011
  Mikulić, Borislav ;
  Antropologija i pitanje 'druge filozofije' / Filozofska Istrazivanja, 125 (2012), 1 ; str. 179-185.
  http://bib.irb.hr/datoteka/615372.Mikulic_Druga-filozofija_FI-125.pdf
  edit
 5. 310012
  Mikulić, Borislav ;
  Ko je Staljinu skinuo brkove? Lijeva kritika socijalizma i postsocijalistička kulturologija / Nova srpska politička misao. Časopis za političku teoriju i društvena istraživanja (Nova edicija), XIX (2011), 3-4 ; str. 119-135.
  http://bib.irb.hr/datoteka/615378.Ko-je-Staljinu-skinuo-brkove.pdf
  edit
 6. 308947
  Mikulić, Borislav ;
  Politički nagon filozofije i njegove sudbine, ili: 'dijalektika prosvjetiteljstva' u doba debakla / up&underground, 13 (2008.), 4 ; str. 92-109.
  http://bib.irb.hr/datoteka/505392.Filozofija_SFF.pdf
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 308923
  Mikulić, Borislav ;
  Teatar Mp3. Nacionalno kazalište i kulturokratski diskursi krize / Sarajevske sveske, 27-28 (2010.), str. 189-209.
  http://bib.irb.hr/datoteka/504050.Teatar.mp3_SS.pdf
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365662
  Mikulić, Borislav ;
  Politicum praxisa: filozofija u ogledalu vlasti / 2015Aspekti praxisa. Refleksije uz 50. obljetnicu. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015 (Radovi Odsjeka za filozofiju #1), str. 74-111.
  http://bib.irb.hr/datoteka/784137.Mikulic_separat-Zbornik2015.pdf
  edit
 2. 320361
  Mikulić, Borislav ;
  Poetički pojam prakse i njegov kulturni kontekst: Filozofija praxis u političkim, kulturnim i umjetničkim previranjima 60-ih / Prostor u jeziku ; Književnost i kultura šezdesetih : zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole / [urednik Krešimir Mićanović]. . Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2009., str. 83-99.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 410839
  Mikulić, Borislav ;
  Lazareti metafilozofije : metafizika i metoda u autoterapijskoj diskursima filozofije / Metafilozofija i pitanja znanstvene metodologije : radovi Petog okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2019. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020.
  edit
 2. 410840
  Mikulić, Borislav ;
  Nijekanje metaznanja i performativ subjektivnosti : još jednom o slučaju Sokrat / Metafilozofija i pitanja znanstvene metodologije : radovi Petog okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2019. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020.
  edit
 3. 393409
  Mikulić, Borislav ;
  Humanistička kontroverza 60-ih i prevrati antihumanizma. Još jednom o "racionalnosti" holokausta / Kriza i kritike racionalnosti: Nasljeđe ’68 : radovi četvrtog Okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2018. / [uredili Borislav Mikulić, Mislav Žitko].. Zagreb : Filozofski fakultet, 2019., str. 222-276.
  edit
 4. 379154
  Mikulić, Borislav ;
  Osjetilna izvjesnost i jezik: Hegel, Feuerbach i jezični materijalizam / 2017Inačice materijalizma. Radovi drugog okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2016. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017 (Radovi Odsjeka za filozofiju #2), str. 144-181.
  http://bib.irb.hr/datoteka/879180.Mikulic_Hegel-Feuerbach-jezik.pdf
  edit
 5. 312651
  Mikulić, Borislav ;
  Revolucija i intervencija. O utopijskom efektu 'praxis' / U: Veljak, Lino (ur.). Gajo Petrović - Čovjek i filozof. Zbornik radova u povodu 80. obljetnice rođenja. Zagreb : FF Press, 2008., str. 159-174.
  http://bib.irb.hr/datoteka/504101.Efekt_praxis.pdf
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 390128
  Mikulić, Borislav ;
  Prerevolucioniranje Marxa ili kraj emancipacije? : O Sohn- Rethelovoj 'monetarizaciji' filozofije / Filozofije revolucija i ideje novih svjetova. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018 (Radovi Odsjeka za filozofiju #3), str. 270-310.
  http://bib.irb.hr/datoteka/950583.Mikulic_Sohn-Rethel2018.pdf | http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/wp-content/uploads/2018/08/Mikulic_Sohn-Rethel2018.pdf
  edit
 2. 389439
  Mikulić, Borislav ;
  Politicum praxisa: filozofija u ogledalu vlasti / U: (ur.). Aspekti praxisa. Refleksije uz 50. obljetnicu. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015 (Radovi Odsjeka za filozofiju #1), str. 74-111.
  http://bib.irb.hr/datoteka/784137.Mikulic_separat-Zbornik2015.pdf
  edit
 3. 335435
  Mikulić, Borislav ;
  Spaß und Maß. Über den frühesten Fall literarischer 'Selbstaufhebung' der Philosophie in Platons 'Phaidros' und deren hermeneutisches Unbehagen / U: Kinđić, Zoran/ Đurđević, Vladimir (ur.). Iskustvo mere. Spomenica Zdravku Kučinaru. Beograd : Filozofska komuna/IGP Eskić i Miljković, 2014, str. 121-146.
  http://bib.irb.hr/datoteka/743918.Mikuli_Spa_und_Ma_u_Iskustvo_mere_Bgd2014.pdf
  edit
 4. 313217
  Mikulić, Borislav ;
  Gledališče kot tranzicijska ustanova. Ali lahko mislimo razsvetljansko gledališče v tranziciji brez ironije? / U: Breznik, Maja (ur.). Posebni skepticizem v umetnosti. Ljubljana : Založba Sophia, 2011 (Teorija), str. 65-88.
  http://bib.irb.hr/datoteka/615375.Gledalisce-kod-tranzicijska-ustanova.pdf
  edit
 5. 312650
  Mikulić, Borislav ;
  Poetički pojam prakse i njegov kulturni kontekst: Filozofija praxis u političkim, kulturnim i umjetničkim previranjima 60-ih / U: Čurčić, Branka (ur.). Ideology of Design/Ideologija dizajna. New York-Novi Sad : Autonomedia-Centar za nove medije, 2009, str. 83 (221)-102 (242).
  http://bib.irb.hr/datoteka/504039.Praxis60_Engl.pdf
  edit
 6. 369942
  Mikulić, Borislav ;
  Poietički pojam prakse i njegov kulturni kontekst: Filozofija praxis u političkim, kulturnim i umjetničkim previranjima 60-ih / 2009Ideology of Design/Ideologija dizajna. New York-Novi Sad : Autonomedia-Centar za nove medije, 2009, str. 83 (221)-102 (242).
  http://bib.irb.hr/datoteka/504039.Praxis60_Engl.pdf
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 365666
  Mikulić, Borislav ;
  Diskursi znanja : istraživanja iz historijske epistemologije / Zagreb : FF Press, 2017
  edit
 2. 363503
  Mikulić, Borislav ;
  Trg izgubljene Republike : i druge uzorite priče 90ih / Zagreb : Arkzin, 2015. - 317 tr ; 21 cm. ISBN: 9789536542291 .
  edit
 3. 336011
  Mikulić, Borislav ;
  Nauk neznanja : retrospekcije o Kangrgi i nasljeđu praxisa / Zagreb : Arkzin : Filozofska komuna, 2014. - 267 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789536542284 .
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379151
  Mikulić, Borislav ;
  Normativni logos i 'majčinska' ugoda akademije: o psihoanalizi i empatiji na sveučilištu / Estetika, filozofija umjetnosti i kulture, feminizam. Simpozij u čast profesorici Nadeždi Čačinovič, str. 1-11.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 402262
  Mikulić, Borislav ; [edt]Žitko, Mislav ; [edt]
  Kriza i kritike racionalnosti: Nasljeđe ’68 : radovi četvrtog Okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2018. / Zagreb : Filozofski fakultet, 2019. - 360 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531758215.
  edit
 2. 230154
  Kangrga, Milan ; Mikulić, Borislav [edt] ;
  Klasični njemački idealizam : [predavanja] / Zagreb : Filozofski fakultet, 2008. - 320 str. ; 24 cm.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 386773
  Mikulić, Borislav ; [edt]Žitko, Mislav ; [edt]
  Filozofije revolucija i ideje novih svjetova : radovi Trećeg okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2017. / Zagreb : Filozofski fakultet, 2018. - 360 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531757188.
  edit
 2. 365671
  Mikulić, Borislav ; [edt, aut]Žitko, Mislav ; [edt]
  Inačice materijalizma : radovi drugog Okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2016. / Zagreb : Filozofski fakultet, 2017. - 325 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531756327.
  edit
 3. 350366
  Mikulić, Borislav ; [edt, aut]Žitko, Mislav ; [edt, aut]
  Aspekti praxisa : refleksije uz 50. obljetnicu / Zagreb : Filozofski fakultet, 2015. - 198 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755801.
  edit

Prijevodi

2.01 Znanstvena monografija

 1. 290372
  Hobbes, Thomas ; Mikulić, Borislav [trl] ;
  Levijatan ili Građa, oblik i moć crkvene i građanske države / 2. izd. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2013. - 511 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532226096 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:31