Löw, Ajana - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391462
  Matić, Jelena ; Löw, Ajana ; Bratko, Denis ;
  Personality and ideological bases of anti- immigrant prejudice among Croatian youth / Journal of Ethnic and Migration Studies, Rana online objava (2018), / ; str. /-/. http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2018.1444470
  https://www.tandfonline.com/eprint/QTMvUIIUKawQDMYrkQ9V/full

  Scopus ID:2-s2.0-85042907037
  edit
 2. 379599
  Ivandić, Lidija ; Löw, Ajana ;
  Uloga roditeljskih i vršnjačkih normi u objašnjenju negativnih međugrupnih stavova u adolescentnoj dobi / Psihologijske teme. Faculty of Arts and Sciences in Rijeka, 26 (2017), 3; str. 577-600.

  Scopus ID:2-s2.0-85038350124
  edit
 3. 335324
  Tonković Grabovac, Maša ; Salkičević, Svjetlana ; Löw Stanić, Ajana ;
  Work engagement of dual-working couples: dissimilarity and its relation to both partners’ well-being / Current psychology, 34 (2016), 4 ; str. 595-605. http://dx.doi.org/10.1007/s12144-015-9326-x
  WOS:000389612400011
  Scopus ID:2-s2.0-84982129673
  edit
 4. 335227
  Jelić, Margareta ; Löw Stanić, Ajana ;
  Utjecaj socio-ekonomske strukture susjedstva na privrženost susjedstvu / Socijalna ekologija, 23 (2014), 2 ; str. 151-174.
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Darhiv)

  Scopus ID:2-s2.0-84920868850
  edit
 5. 335087
  Löw Stanić, Ajana ;
  Predrasuda i prikazivanje Roma u medijima: može li jedna televizijska emisija povećati međugrupnu toleranciju? / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 23 (2014), 2 ; str. 303-325. http://dx.doi.org/10.5559/di.23.2.05
  Arhivska verzija članka (Darhiv) | Elektronička verzija članka (Hrčak)
  WOS:000339705100005
  Scopus ID:2-s2.0-84904973047
  edit
 6. 335102
  Löw Stanić, Ajana ; Salkičević, Svjetlana ; Tonković Grabovac, Maša ;
  Grupe visokog statusa i društvena solidarnost: Socijalno-psihološke odrednice podrške socijalnoj jednakosti kod visoko-obrazovanih / Revija za socijalnu politiku, 21 (2014), 3 ; str. 265-283. http://dx.doi.org/10.3935/rsp.v21i3.1199
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Darhiv)
  WOS:000347860400001
  Scopus ID:2-s2.0-84919789591
  edit
 7. 335170
  Salkičević, Svjetlana ; Löw Stanić, Ajana ; Tonković Grabovac, Maša ;
  Good Mates Retain Us Right: Investigating the Relationship between Mate Retention Strategies, Mate Value and Relationship Satisfaction / Evolutionary Psychology, 12 (2014), 5 ; str. 1038-1052.
  Elektronička verzija članka | Elektronička verzija članka (Darhiv)
  WOS:000347476200012
  edit
 8. 309280
  Ajduković, Dean ; Sušac, Nika ; Löw Stanić, Ajana ;
  Rodne razlike i predviđanje partnerskog nasilja u mladenačkim vezama / Ljetopis socijalnog rada, 18 (2011), 3 ; str. 527-553.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000299450300004
  Scopus ID:2-s2.0-84855742579
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 309928
  Löw Stanić, Ajana ;
  Pregled istraživanja infrahumanizacije / Društvena istraživanja, 21 (2012), 4 ; str. 923-948. http://dx.doi.org/10.5559/di.21.4.06
  Elektronička verzija članka
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 335009
  Čorkalo Biruški, Dinka ; Ajduković, Dean ; Löw Stanić, Ajana ;
  When the world collapses : changed worldview and social reconstruction in a traumatized community / European Journal of Psychotraumatology, 5 (2014) ; article number 24098. http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v5.24098
  Elektronička verzija članka (Darhiv)
  WOS:000341758700001
  Scopus ID:2-s2.0-84977112090
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 391863
  Baranović, Branislava ; Löw, Ajana ; Puzić, Saša ; Matić Bojić, Jelena ;
  Anti-immigrant prejudice of youth from Zagreb area (Croatia) / ECER 2018, Bolzano: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?. Bolzano, Italija, 04-07.09.2018.
  edit
 2. 379596
  Löw, Ajana ; Puzić, Saša ; Matić, Jelena ;
  Anti-immigrant prejudice after the 2015 migration wave: the interaction of political orientation, perceived threat and concept of national identity / European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Oslo, Norveška, 6. - 9. rujna 2017..
  https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=36153&EventID=96
  edit
 3. 372421
  Matić, Jelena ; Löw, Ajana ; Bratko, Denis ;
  Predrasude prema imigrantima kod zagrebačkih maturanata: povezanost s osobinama ličnosti, desnom autoritarnosti i orijentacijom na socijalnu dominaciju / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju i Medicinska naklada d.o.o., 2017, str. 162-162.
  edit
 4. 372425
  Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ;
  Prevencija nasilja u mladenačkim vezama: iskustva evaluacije složene intervencije / 24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Opatija, 2016.
  edit
 5. 372347
  Čorkalo Biruški, Dinka ; Jelić, Margareta ; Pavin Ivanec, Tea ; Tomašić Humer, Jasmina ; Pehar, Lana ; Löw, Ajana ;
  Obrazovna multikulturnost i socijalna integracija djece i mladih : prakse i izazovi manjinskog obrazovnog modela A u višeetničkim zajednicama u Hrvatskoj / Treći Dani obrazovnih znanosti. Knjiga sažetaka.. Zagreb, 20.-21. listopada
  edit
 6. 372416
  Löw, Ajana ; Ajduković, Dean ;
  Adolescent dating violence perpetration and victimization: the role of school norms for dating behavior / 37th Stress and Anxiety Research Society conference: Stress and Anxiety in a Changing Society
  edit
 7. 372418
  Löw, Ajana ; Puzić, Saša ; Matić, Jelena ;
  Who opposes immigration? Determinants of anti-immigrant prejudice among Croatian youth / Mini Conference on political Psychology in South-East Europe
  edit
 8. 372414
  Matić, Jelena ; Puzić, Saša ; Löw, Ajana ; Baranović, Branislava ;
  Socioekonomske, sociokulturne i obrazovne odrednice predrasuda prema imigrantima kod učenika/ca srednjih škola / 3. Dani obrazovnih znanosti/ 3rd Days of educational sciences ; Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja/ Educational Change: Challenges and Expectations. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2016, str. 82-82.
  http://www.idi.hr/doz2016/DOZ_2016_knjiga_sazetaka.pdf
  edit
 9. 372505
  Salkičević, Svjetlana ; Tonković Grabovac, Maša ; Löw, Ajana ;
  Ladies need a break from work : partners' recovery from work and relationship satisfaction / 37th Stress and Anxiety Research Society conference: Stress and Anxiety in a Changing Society. Zagreb, 2016.
  edit
 10. 372334
  Štambuk, Marina ; Taylor, Laura ; Löw, Ajana ; Čorkalo Biruški, Dinka ; Merrilees, Christine ; Ajduković, Dean ; Cummings, Mark ;
  Perceived group victimization and discrimination among youth in a post-conflict community: the mediating role of ethnic upbringing practices and interethnic insecurity / International Society of Political Psychology Annual Conference
  edit
 11. 372335
  Ajduković, Dean ; Čorkalo Biruški, Dinka ; Kardov, Kruno ; Löw, Ajana ; Štambuk, Marina ;
  Uloga kolektivne isprike i oprosta u društvenom oporavku poslijeratne zajednice / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb, Hrvatska, 16-18.04.2015.
  edit
 12. 372508
  Ajduković, Dean ; Bakić, Helena ; Čorkalo Biruški, Dinka ; Löw, Ajana ;
  Systematic review and meta-analysis of long-term psychosocial effects of disasters / XIV Conference of European Society for Traumatic Stress Studies Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice. Vilnius, Lithuania, 2015.
  edit
 13. 372509
  Jelić, Margareta ; Löw, Ajana ; Ajduković, Dean ;
  Autoritarnost i stav prema presudama Haškog suda kod Hrvata i Srba u Vukovaru : longitudinalna analiza / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb, 2015.
  edit
 14. 372337
  Kardov, Kruno ; Ajduković, Dean ; Čorkalo Biruški, Dinka ; Löw, Ajana ; Štambuk, Marina ;
  How formerly belligerent groups construct meanings of intergroup apology and forgiveness? A qualitative study / 12th Conference of the European Sociological Association 2015. Prag : European Sociological Association i Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, 2015, str. 1682-1682.
  edit
 15. 372507
  Löw, Ajana ;
  Prejudice towards obese people among helping - professions individuals / Međunarodni naučno-stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, 2015.
  edit
 16. 372510
  Löw, Ajana ;
  „Oni slušaju glazbu koja nam smeta“ : uloga međugrupne prijetnje u višeetničkoj zajednici nakon sukoba / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb, 2015
  edit
 17. 335522
  Ajduković, Dean ; Bakić, Helena ; Čorkalo Biruški, Dinka ; Löw Stanić, Ajana ;
  What do we know about long-term effects of disasters on mental health? / Review of Psychology. 2014, str. 59-60.
  [Naziv skupa: 11th Alps-Adria Psychology Conference (18-20.09.2014. ; Pečuh, Mađarska)]
  edit
 18. 318490
  Ajduković, Dean ; Čorkalo Biruški, Dinka ; Löw Stanić, Ajana ;
  Dugoročno praćenje međuetničkih odnosa i predikcija socijalne rekonstrukcije zajednice nakon sukoba / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2013, str. 49-49.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (08.-10.04.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 19. 318317
  Löw Stanić, Ajana ; Čorkalo Biruški, Dinka ; Ajduković, Dean ;
  Autoritarnost i grupna pristranost većine i manjine: provjera teorije opravdavanja sustava / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa: knjiga sažetaka. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2013, str. 52-52.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (08.-10.04.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 20. 317954
  Ajduković, Dean ; Sušac, Nika ; Löw Stanić, Ajana ;
  Evaluation of the large-scale prevention program of violence in adolescent relationships / XIX ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. Book of Abstracts.. 2012
  [Naziv skupa: XIX ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect Theme: Every Child Matters: Promoting Local, National and International Partnerships for Child Protection (9.-12.9.2012. ; Istanbul, Turska)]
  edit
 21. 320005
  Löw Stanić, Ajana ; Lima-Nunes, Aline ; O’Byrne, Clara ; Toruńczyk-Ruiz, Sabina ; Walsh, Tomás ;
  The role of social composition and segregation of urban space in shaping residential preference / European Bulletin of Social Psychology. European Association of Social Psychology, 2012., str. 25.
  [Naziv skupa: European Association of Social Psychology Summer School 2012 (Limerick, Irska, 06.-19.08.2012.)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 22. 317953
  Sušac, Nika ; Kamenov, Željka ; Löw Stanić, Ajana ;
  The role of beliefs and expectations in predicting dating violence in adolescence / 2012 International Association for Relationship Research Conference. July 12-16, 2012 ; Chicago, Illinois, USA: Book of abstracts.. 2012, str. 280-280.
  [Naziv skupa: 2012 International Association for Relationship Research Conference (12-16.07.2012. ; Chicago, Illinois, SAD)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 23. 318384
  Štambuk, Marina ; Čorkalo Biruški, Dinka ; Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ;
  Upitnik snaga i poteškoća SDQ : provjera psihometrijskih karakteristika / U: Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.). 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva" : sažeci priopćenja. Dubrovnik : Hrvatsko psihološko društvo, 2012
  [Naziv skupa: Godišnja konferencija hrvatskih psihologa (20 ; 2012) (07.–10.11.2012. ; Dubrovnik, Republika Hrvatska)]
  edit
 24. 317375
  Ajduković, Dean ; Sušac, Nika ; Löw Stanić, Ajana ;
  Program prevencije nasilja u mladenačkim vezama / U: Kolesarić, Vladimir (ur.). 19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Program i sažeci priopćenja. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011, str. 27-27.
  [Naziv skupa: 19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (12.-15. l0. 2011 ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 25. 317378
  Ajduković, Dean ; Čorkalo Biruški, Dinka ; Löw Stanić, Ajana ;
  Longitudinalno praćenje međuetničkih odnosa u zajednici nakon sukoba / U: Ković, Vanja (ur.). Međunarodni naučno-stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“: Knjiga rezimea. Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Bibiloteka Matice srpske, 2011, str. 66-67.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (13.-16. 10. 2011 ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 26. 317383
  Löw Stanić, Ajana ; Čorkalo Biruški, Dinka ; Ajduković, Dean ;
  Uloga simboličke međugrupne prijetnje u odnosu etničkog identiteta i međugrupnih stavova / U: Ković, Vanja (ur.). Međunarodni naučno-stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“: Knjiga rezimea. Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Bibiloteka Matice srpske, 2011, str. 70-71.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (13.-16. 10. 2011 ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 27. 317397
  Löw Stanić, Ajana ; Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ;
  Nasilje u mladenačkim vezama: uloga uvjerenja, prepoznavanja nasilja i postavljanja granica / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2011, str. 128-128.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (7.–9.4. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 28. 317384
  Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ; Löw Stanić, Ajana ;
  Razvoj instrumentarija za ispitivanje raširenosti nasilja u vezama mladih, njihovih korelata i utvrđene spolne razlike / U: Ković, Vanja (ur.). Međunarodni naučno-stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“: Knjiga rezimea. Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Bibiloteka Matice srpske, 2011, str. 53-55.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (13.-16. 10. 2011 ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 29. 317399
  Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ; Löw Stanić, Ajana ;
  Konstrukcija instrumenata za ispitivanje partnerskog nasilja u mladenačkim vezama i utvrđene spolne razlike / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2011, str. 178-178.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (7.–9.4. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 30. 317376
  Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Sušac, Nika ; Kamenov, Željka ; Löw Stanić, Ajana ;
  Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama / 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Knjiga sažetaka. Opatija : Hrvatsko psihološko društvo, 2010, str. 49-49.
  [Naziv skupa: 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (13.-16.10. 2010 ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 31. 317382
  Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Sušac, Nika ; Kamenov, Željka ; Löw Stanić, Ajana ;
  Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama / U: Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija, Šincek, Danijela (ur.). III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja „Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici“: Program i sažeci izlaganja. Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2010, str. 35-36.
  [Naziv skupa: Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici (25.-27. 11 2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 32. 317379
  Löw Stanić, Ajana ; Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ;
  Predviđanje učestalosti počinjenog i doživljenog nasilja u mladenačkim vezama / U: Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija, Šincek, Danijela (ur.). III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja „Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici“: Program i sažeci izlaganja. Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2010, str. 32-33.
  [Naziv skupa: Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici (25.-27. 11 2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 33. 317381
  Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ; Löw Stanić, Ajana ;
  Partnersko nasilje u mladenačkim vezama / U: Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija, Šincek, Danijela (ur.). III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja „Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici“: Program i sažeci izlaganja. Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2010, str. 34-34.
  [Naziv skupa: Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici (25.-27. 11 2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 34. 316674
  Löw Stanić, Ajana ; Penić, Sandra ;
  Ispitivanje izraženosti predrasude prema Romima u periodima različite zastupljenosti Roma u hrvatskim medijima / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka ; Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja. Zagreb : Školska knjiga, 2009, str. 130-130.
  [Naziv skupa: 19. dani Ramira i Zorana Bujasa (22.- 25. 04. 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektrnička verzija sažetka
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 369255
  Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ;
  Prevencija i djelotvorno pristupanje nasilju u vezama mladih putem školskog sustava / Nasilje ostavlja tragove - Zvoni za nenasilje!. Zagreb : Centar za mirovne studije, 2014, str. 160-172.
  http://www.cms.hr/system/publication/pdf/33/NOT_final.pdf
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 372419
  Löw, Ajana ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Koliko je mudroga u mudrim izrekama? Što psihologijska istraživanja govore o točnosti narodnih izreka / PsihoFESTologija 2 - Psihologijska znanost na popularan način. Zagreb : FFPRESS, 2017, str. 16-20.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/8475/
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 249228
  Jerneić, Željko ; Prevendar, Tamara ; Bogdanić, Ana ; Brozičević, Maja ; Bučar, Marina ; Ćatipović, Anamarija ; Đaković, Ivana ; Gospodnetić, Filip ; Hrebac, Marija ; Jakovina, Ana ; Jelovica, Vatroslav ; Knezović, Andrea ; Lovrić, Ana ; Paić-Antunović, Jelena ; Pavković, Iva ; Petretić, Mirna ; Rajić- Stojanović, Ivana ; Sekulić, Senka ; Taslak, Marina ; Terzin-Laub, Nina ; Tomiša, Tia ; Ugarković, Mirjana ; Vračević, Tihomir ; Zlatar, Ana ; Galić, Zvonimir ; Parmač Kovačić, Maja ; Salkičević, Svjetlana ; Löw Stanić, Ajana ; Tonković Grabovac, Maša ;
  Ličnost i radno ponašanje: priroda i mjerenje socijalno poželjnog odgovaranja : rezultati istraživanja XVIII. Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Rab, 2008. / Zagreb : Filozofski fakultet, 2010. - 119 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753616.
  Elektronička verzija
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 310630
  Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Sušac, Nika ; Kamenov, Željka ; Löw Stanić, Ajana ;
  Prevencija nasilja u mladenačkim vezama : priručnik za voditelje programa / Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2011. - 64 str. ; 29 cm. ISBN: 9789536353224.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 320006
  Löw Stanić, Ajana ;
  Teen dating violence in Croatia : Prevalence, predictors and prevention /
  [Naziv skupa: Dating and partner violence and using the gender transformative approach in working with young men as a tool of prevention (Zagreb, Hrvatska, 09.05.2013.)]
  edit
 2. 320007
  Löw Stanić, Ajana ;
  'Što je lijepo, to je i dobro?' : stereotip fizičke privlačnosti /
  [Naziv skupa: PsihoFest, 1. festival popularne psihologije (09.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 320008
  Löw Stanić, Ajana ;
  Mediating effect of ethnic identity on intergroup cooperation associated with war-related traumatization /
  [Naziv skupa: ECPR Summer School in Methods and Techniques: Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modelling (Ljubljana, Slovenija, 01.-14.08.2010.)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 363624
  Čorkalo Biruški, Dinka ; [edt]Ajduković, Dean ; [edt]Löw Stanić, Ajana ; [edt]Bakić, Helena ; [edt]
  Može li se oprostiti nakon rata : psihologijski pogled / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. - 144 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755870.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29