Komar, Tibor - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 388639
  Komar, Tibor ;
  Identitet, nogomet i hrvatski reprezentativci iz dijaspore / Hrvatski iseljenički zbornik, 2018 (2017), 1 ; str. 208-225.
  edit
 2. 366181
  Komar, Tibor ;
  Identitet, nogomet i hrvatski reprezentativci iz dijaspore / 2016Glasnik Etnografskog instituta SANU, 64 (2016), 2 ; str. 257-272. http://dx.doi.org/10.2298/GEI1602257K
  edit
 3. 366185
  Komar, Tibor ;
  Identitet i/kroz sport: antropološki pristup istraživanju dijaspore / 2015Studia ethnologica Croatica, 27 (2015), 1 ; str. 393-414. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.27.10
  http://bib.irb.hr/datoteka/804851.10_Komar.pdf | http://hrcak.srce.hr/150867
  WOS:000437786200010
  Scopus ID:2-s2.0-85018348641
  edit
 4. 322599
  Šantek, Goran Pavel ; Komar, Tibor ;
  Nacionalni park Mljet. Izazov konfliktnih interpretacija / Traditiones - Institut za slovensko narodopisje, Ljubljana, 42 (2013), 2 ; str. 149-162.
  edit
 5. 321250
  Komar, Tibor ;
  Prilog istraživanju fenomena Međugorja : zvučni zapisi iz prvih dana ukazanja / Ethnologica Dalmatica, 19 (2012), 1 ; str. 197-214.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=158515
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 379426
  Komar, Tibor ;
  Izvještaji o znanstvenim projektima Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju (2006. – 2016.): Sakralna interpretacija krajobraza / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 574-584.
  http://hrcak.srce.hr/file/282728
  edit
 2. 379428
  Šantek, Goran Pavel ; Komar, Tibor ;
  Razgovor s Vitomirom Belajem / Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 47 (2017), 40 ; str. 260-268.
  http://bib.irb.hr/datoteka/918005.Santek_Komar_Razgovor_s_Vitomirom_Belajem_ET_2017.pdf | http://hrcak.srce.hr/file/282007
  edit
 3. 308678
  Komar, Tibor ; Coha, Katarina ;
  Božanski boj na Braču / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 269 (2009.), str. 12-12.
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 309548
  Komar, Tibor ;
  U pohode "rent a kombijem" mitskoj pradomovini / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 318 (2011), str. 16-18.
  edit
 2. 309549
  Komar, Tibor ;
  Sakralna interpretacija krajobraza / Podstranska revija, 20 (2010), str. 6-8.
  http://podstrana-mh.hr/revija/2010/12/sakralna-interpretacija-krajobraza/
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 369812
  Komar, Tibor ;
  Krajobraz kao okvir istraživanja mita u prostoru / U: glavni i odgovorni urednici Branka Galić, Krešimir Žažar (ur.). Razvoj i okoliš - perspektive održivosti : zbornik radova. Zagreb : FF Press, 2013, str. 257-270.
  edit
 2. 369911
  Šantek, Goran Pavel ; Komar, Tibor ;
  The politics of visiting supporters’ exclusion from 2013 football matches between Croatia and Serbia / Football Research in an Enlarged Europe - Identities 2013
  http://www.free-project.eu/documents-free/Working%20Papers/The%20politics%20of%20visiting%20supporters%20exclusion%20from%202013%20football%20matches%20between%20Croatia%20and%20Serbia%20(G%20P%20Santek%20T%20Komar).pdf
  edit
 3. 317738
  Vinšćak, Tomo ; Komar, Tibor ;
  Ostaci stare slavenske vjere na hrvatskom tlu /
  [Naziv skupa: Etnogeneza Horvativ i Ukraina (11-12.5.2011 ; Drohobič, Ukrajina)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317733
  Komar, Tibor ;
  Krajobraz kao okvir istraživanja mita u prostoru /
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš – Perspektive održivosti (6-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 310117
  Komar, Tibor ;
  Damir Zorić: etnografije hrvatskih misionara / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 42 (2012), 35 ; str. 309-313.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138594
  edit
 2. 310119
  Komar, Tibor ;
  Alan Barnard: povijest i teorija antropologije / Studia ethnologica Croatica, 24 (2012), 1 ; str. 211-212.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138350
  edit
 3. 369909
  Komar, Tibor ;
  Etnološki prinosi hrvatskih misionara: desetljećima zanemarivana vrela / 2012Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 479 (2012) ; str. 88-90.
  edit
 4. 310118
  Komar, Tibor ;
  Tomo Vinšćak: tibetski buddhizam i bön / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 41 (2011), 34 ; str. 175-177.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111803
  edit
 5. 310120
  Komar, Tibor ;
  Radoslav Katičić: Božanski boj – tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), 1 ; str. 399-402.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=93300
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 310386
  Vinšćak, Tomo ; Brajinović, Anita ; Komar, Tibor ;
  Izbor iz sakralne toponimije Brača i Poljica / Studia mythologica Slavica, (2010).
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318145
  Šantek, Goran Pavel ; Komar, Tibor ; Vinšćak, Tomo ;
  National Park Mljet - Place of Conflicting Interpretations /
  [Naziv skupa: Triglav National Park. Heritages and Actors (10-12.12-2012. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 2. 317734
  Komar, Tibor ;
  Prilog istraživanju fenomena Medjugorja: analiza zvučnih zapisa s Brda Ukazanja /
  [Naziv skupa: Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje (6-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:28