Maslić-Seršić, Darja - bibliografija

Godine:                                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366383
  Tomas, Jasmina ; Maslić Seršić, Darja ;
  Searching for a job on the contemporary labour market: the role of dispositional employability / Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 2 (2017), 1 ; str. 1-13. http://dx.doi.org/10.16993/sjwop.9
  edit
 2. 366620
  Virkes, Tihana ; Lopez-Zafra, Esther ; Maslić Seršić, Darja ;
  Core self-evaluations and individual strategies of coping with unemployment among displaced Spanish workers / The Spanish Journal of Psychology, 20 (2017), E59. http://dx.doi.org/10.1017/sjp.2017.57
  https://doi.org/10.1017/sjp.2017.57
  WOS:000413963800001
  Scopus ID:2-s2.0-85033392040
  edit
 3. 366619
  Letina, Srebrenka ; Robins, Garry ; Maslić-Seršić, Darja ;
  Reaching out from a small scientific community: the social influence models of collaboration across national and disciplinary boundaries for scientists in three fields of social sciences / Revija za sociologiju, 46 (2016), 2 ; str. 103-139. http://dx.doi.org/10.5613/rzs.46.2.1

  Scopus ID:2-s2.0-85006275679
  edit
 4. 366391
  Tomas, Jasmina ; Maslić Seršić, Darja ;
  Job insecurity and health among industrial shift workers: the role of organizational context / Psychology of human resources journal, 13 (2015), 2 ; str. 189-205.
  http://bib.irb.hr/datoteka/797552.TomasMaslic_2015_JI_and_health_among_industrial_shift_workers.pdf | http://www.apio.ro/pru/index.php/prujournal/article/view/238
  edit
 5. 335334
  Maslić Seršić, Darja ; Tomas, Jasmina ;
  The role of dispositional employability in determining individual differences in career success / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 23 (2014), 4 ; str. 593-613.
  Elektronička verzija
  WOS:000350706300004
  Scopus ID:2-s2.0-84922629695
  edit
 6. 309792
  Maslić Seršić, Darja ; Šavor, Majda ;
  Who will beat the crisis? Searching for factors that define successful coping with job loss among working people in Croatia / Problems of Psychology in the 21st Century, 2 (2012), str. 39-53.
  Elektronička verzija članka
  edit
 7. 309839
  Maslić Seršić, Darja ; Vukelić, Anton ;
  Vojislav Trifunović ili Tomislav Lučić: tko će se lakše zaposliti u Zagrebu? Testiranje diskriminacije po nacionalnoj i dobnoj osnovi metodom prirodnog eksperimenta / Revija za sociologiju, 42 (2012), 1 ; str. 31-59.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84868102071
  edit
 8. 309791
  Slišković, Ana ; Burić, Irena ; Maslić Seršić, Darja ;
  Izvori stresa u radu nastavnika u visokom obrazovanju / Psihologijske teme, 21 (2012), 1 ; str. 83-103.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84861621500
  edit
 9. 309323
  Maslić Seršić, Darja ; Šavor, Majda ;
  Konstrukcija upitnika suočavanja s gubitkom posla / Društvena istraživanja, 20 (2011), 2 ; str. 495-515. http://dx.doi.org/10.5559/di.20.2.11
  Elektronička verzija članka
  WOS:000292363800011
  Scopus ID:2-s2.0-79959817817
  edit
 10. 309576
  Slišković, Ana ; Maslić Seršić, Darja ;
  Work Stress Among University Teachers : Gender and Position Differences / Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 62 (2011), 4 ; str. 299-307. http://dx.doi.org/10.2478/10004-1254-62-2011-2135
  Elektronička verzija članka
  WOS:000298870000002
  Scopus ID:2-s2.0-84855392277
  edit
 11. 309790
  Slišković, Ana ; Burić, Irena ; Maslić Seršić, Darja ;
  Work locus of control as a mediator of the relationship between sources and consequences of occupational stress among university teachers / Review of psychology, 18 (2011), 2 ; str. 109-118.
  Elektronička verzija članka
  edit
 12. 307901
  Vuletić Mavrinac, Gorka ; Mujkić, Aida ; Maslić Seršić, Darja ;
  Cardiovascular and behavioral risk factors in relation to self-assessed health status / Collegium Antropologicum, 33 (2009) ; str. 99-106.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000266121000017
  Scopus ID:2-s2.0-68049137367
  edit
 13. 307342
  Šverko, Branimir ; Galić, Zvonimir ; Galešić, Mirta ; Maslić Seršić, Darja ;
  Unemployed people in search of a job: Reconsidering the role of search behavior / Journal of vocational behavior, 72 (2008), 3 ; str. 415-428. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2007.11.006
  Elektronička verzija članka
  WOS:000256454400012
  Scopus ID:2-s2.0-43449135337
  edit
 14. 307343
  Šverko, Branimir ; Galić, Zvonimir ; Galešić, Mirta ; Maslić Seršić, Darja ;
  Working in the hidden economy: Associations with the latent benefits and psychological health / European journal of work and organizational psychology, 17 (2008), 3 ; str. 301-314. http://dx.doi.org/10.1080/13594320701693167
  Elektronička verzija članka
  WOS:000257336200001
  Scopus ID:2-s2.0-48949116238
  edit
 15. 306680
  Galić, Zvonimir ; Maslić Seršić, Darja ; Šverko, Branimir ;
  Financijske prilike i zdravlje nezaposlenih u Hrvatskoj: Vodi li financijska deprivacija do lošijeg zdravlja? / Revija za socijalnu politiku, 13 (2006), 3-4 ; str. 257-264.
  WOS:000242710000003
  Scopus ID:2-s2.0-33845238953
  edit
 16. 306250
  Maslić Seršić, Darja ; Vuletić, Gorka ;
  Psychometric Evaluation and Establishing Norms of Croatian SF-36 Health Survey: Framework for Subjective Health Research / Croatian medical journal, 47 (2006), 1 ; str. 95-102.
  WOS:000236262800013
  Scopus ID:2-s2.0-33644639605
  edit
 17. 308150
  Maslić Seršić, Darja ; Zelenbrz, Jelena ; Čorko, Irena ;
  Analiza Plutchikova Indeksa profila emocija u selekcijskoj situaciji / Suvremena psihologija, 9 (2006), 2 ; str. 229-243.
  edit
 18. 323726
  Maslić Seršić, Darja ;
  When does unemployment imply impaired psychological health? The mediating role of psychological deprivation and social support Review of psychology, 13 (2006), 1 ; str. 43-50 .
  edit
 19. 306679
  Šverko, Branimir ; Galić, Zvonimir ; Maslić Seršić, Darja ;
  Nezaposlenost i socijalna isključenost: longitudinalna studija / Revija za socijalnu politiku, 13 (2006), 1 ; str. 1-14.
  WOS:000237807000001
  Scopus ID:2-s2.0-33645031924
  edit
 20. 306253
  Jelušić, Jelena ; Maslić Seršić, Darja ;
  Obiteljske i radne okolnosti kao prediktori ravnoteže obiteljskog i poslovnog života zaposlenih majki / Suvremena psihologija, 8 (2005), 1 ; str. 23-36.
  edit
 21. 306193
  Maslić Seršić, Darja ; Šverko, Branimir ; Galić, Zvonimir ;
  Radne vrijednosti i stavovi prema poslu u Hrvatskoj: Što se promijenilo u odnosu na 1990-te? / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 14 (2005), 6 ; str. 1039-1054.
  WOS:000236488500007
  Scopus ID:2-s2.0-30344461293
  edit
 22. 306249
  Maslić Seršić, Darja ; Šverko, Branimir ; Galešić, Mirta ;
  Unemployment and dimensions of subjective health: exploring moderating effects of age / Studia psychologica, 47 (2005), 3 ; str. 221-234.
  WOS:000235508400005
  Scopus ID:2-s2.0-27744462610
  edit
 23. 306246
  Maslić Seršić, Darja ; Vranić, Andrea ; Tonković, Mirjana ;
  Prilog validaciji dva hrvatska instrumenta za mjerenje emocionalne inteligencije / Suvremena psihologija, 7 (2004), 2 ; str. 231-242.
  edit
 24. 305920
  Šverko, Branimir ; Maslić Seršić, Darja ; Galešić, Mirta ;
  Aktivnosti i financijsko stanje nezaposlenih u Hrvatskoj. Ima li osnova za tezu o socijalnoj isključenosti dugotrajno nezaposlenih osoba? / Revija za socijalnu politiku, 11 (2004), 3-4 ; str. 283-298.
  edit
 25. 305921
  Šverko, Branimir ; Maslić Seršić, Darja ; Galešić, Mirta ;
  Nezaposlenost i subjektivno zdravlje. Jesu li najugroženije nezaposlene osobe srednje dobi? / Suvremena psihologija, 7 (2004), 2 ; str. 201-214.
  edit
 26. 306586
  Maslić Seršić, Darja ;
  Što je odanost i kako je možemo mjeriti? / Suvremena psihologija, 3 (2000), 1-2 ; str. 99-111.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 335333
  Maslić Seršić, Darja ; Tomas, Jasmina ;
  Zapošljivost kao suvremena alternativa sigurnosti posla: teorije, nalazi i preporuke u području psihologije rada / Revija za socijalnu politiku, 22 (2015), 1 ; str. 95-112.. http://dx.doi.org/10.3935/rsp.v22i1.1233
  WOS:000352175500005
  Scopus ID:2-s2.0-84961310094
  edit
 2. 307316
  Maslić Seršić, Darja ; Trkulja, Janja ;
  Nesigurnost posla kao predmet istraživanja u psihologiji: teorije, metode i rezultati / Društvena istraživanja, 18 (2009), 3 ; str. 523-545.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000268021500011
  Scopus ID:2-s2.0-70649094233
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 373176
  Maslić Seršić, Darja ; Kulenović, Eva Simona ;
  O psihološkom kapitalu i zapošljivosti / AMAC UNIVERSITATIS ZAGRABIENSIS. 2014
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 317952
  Šavor, Majda ; Maslić Seršić, Darja ;
  Strategije suočavanja s gubitkom posla / 80 godina profesionalnog usmjeravanja u republici Hrvatskoj: Novi izazovi i pristupi. Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2011, str. 115-120.
  [Naziv skupa: 80 godina profesionalnog usmjeravanja u republici Hrvatskoj: Novi izazovi i pristupi (16.06.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 372521
  Maslić Seršić, Darja ;
  Contemporary challenges of coping with unemployment / 37th STAR CONFERENCE. Zagreb : Medicinska naklada, 2016, str. 4-4.
  http://psihologija.ffzg.unizg.hr/star2016/keynote
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 391874
  Tomas, Jasmina ; Maslić Seršić, Darja ; De Witte, Hans ;
  Dealing with job insecurity: does a resourceful work environment make a difference? / 13th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology: Adapting to rapid changes in today’s workplace. British Library Cataloguing in Publication Data, 2018, str. 64-64.
  http://www.eaohp.org/uploads/1/1/0/2/11022736/2018_book_of_proceedings.pdf
  edit
 2. 379671
  Tomas, Jasmina ; Tonković Grabovac, Maša ; Grđan, Sonja ; Maslić Seršić, Darja ; De Witte, Hans ;
  Does job insecurity climate contribute to counterproductive work behavior? A multilevel perspective / 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology. Dublin, Irska, 17.-20.05.2017.
  edit
 3. 379672
  Tomas, Jasmina ; Maslić Seršić, Darja ; De Witte, Hans ;
  How can we attenuate job insecurity? Examining the effects of psychological climate / 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology. Dublin, Irska, 17.-20.05.2017., 2017.
  edit
 4. 391878
  Tomas, Jasmina ; Maslić Seršić, Darja ; De Witte, Hans ;
  Psychological climate and perceived employability: accounting for the effects of occupational self-efficacy / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, Lidija ; Erceg, Inja ; Kamenov, Željka. Zagreb, Hrvatska, 6.-8.4.2017.
  edit
 5. 372518
  Čarapina, Ivona ; Maslić Seršić, Darja ;
  Does social capital predict successful job search? A longitudinal study of the individual experiences during transition from college to work / 37th STAR Conference. Zagreb : Medicinska naklada, 2016, str. 21.
  http://psihologija.ffzg.unizg.hr/star2016
  edit
 6. 372517
  Klepač, Olgica ; Maslić Seršić, Darja ; Letina, Srebrenka ;
  Changes in the phenomenology of student’s social network / XXXVI International Sunbelt Social Network Conference. Newport Beach, CA, 2016, str. 269-270.
  http://insna.org/sunbelt2016/wp-content/uploads/2015/09/Sunbelt2016abstracts.pdf
  edit
 7. 372519
  Tomas, Jasmina ; Tonković Grabovac, Maša ; Grđan, Sonja ; Maslić Seršić, Darja ; De Witte, Hans ;
  Why is job insecurity climate detrimental for employees and organizations? A multilevel analysis of its indirect effects on job-related emotions and behaviour of young scientists / 37th STAR Conference. Zagreb : Medicinska naklada, 2016, str. 22.
  http://psihologija.ffzg.unizg.hr/star2016
  edit
 8. 372523
  Maslić Seršić, Darja ;
  Kako vam je danas na poslu? Promjene u suvremenom radnom kontekstu i njihov utjecaj na dobrobit ljudi / IV Kongres psihologa BiH s međunarodnim učešćem. Brčko distrikt BiH : Društvo psihologa Republike Srpske, 2015, str. 9.
  http://dpbd.org/2014/11/kako-vam-je-danas-na-poslu-promjene-u-suvremenom-radnom-kontekstu-i-njihov-utjecaj-na-dobrobit-ljudi/
  edit
 9. 373177
  Maslić Seršić, Darja ; Ružojčić, Mitja ;
  Job strain and work-related well-being among highly educated professionals: differences between public and private sector employees / 17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology,Oslo, Norveška, 20-23.05.2015.
  http://www.eawop2015.org/
  edit
 10. 372525
  Ostović, Ines ; Tomas, Jasmina ; Maslić Seršić, Darja ;
  Doživljaj nesigurnosti posla kao prediktor individualne dobrobiti u različitim okolnostima objektivne sigurnosti zaposlenja / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2015, str. 178-178.
  http://psihologija.ffzg.unizg.hr/uploads/3a/de/3ade0f7f4c1a1f71061c7b9a9b671a53/DRZB2015-PROGRAM.pdf
  edit
 11. 372529
  Ružojčić, Mitja ; Maslić Seršić, Darja ;
  Distributivna i proceduralna pravednost kao medijatori odnosa nesigurnosti posla i zadovoljstva poslom / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2015, str. 96-96.
  edit
 12. 372526
  Tomas, Jasmina ; Maslić Seršić, Darja ;
  Poticanje učenja u radnom kontekstu: implikacije za dobrobit zaposlenika / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2015, str. 97-97.
  http://psihologija.ffzg.unizg.hr/uploads/3a/de/3ade0f7f4c1a1f71061c7b9a9b671a53/DRZB2015-PROGRAM.pdf
  edit
 13. 373178
  Tomas, Jasmina ; Maslić Seršić, Darja ;
  Job insecurity and well-being among Croatian blue- collar shift workers: a role of organizational context / 17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology
  http://www.eawop2015.org/
  edit
 14. 373175
  Letina, Srebrenka ; Maslić Seršić, Darja ;
  Mreža suradnje znanstvenika iz polja odgojnih znanosti od 1992. do 2012. / 2. Dani obrazovnih znanosti. Zagreb, Hrvatska, 16.-17.10.2014
  edit
 15. 335623
  Maslić Seršić, Darja ; Tomas, Jasmina ;
  Testing the model of dispositional employability in a sample of Croatian job seekers / Institute of Work Psychology. International Conference 2014 (Work, well-being, leadership & performance). Sheffield : Sheffield University Management School, 2014, str. 24-24.
  [Naziv skupa: The IWP International Conference 2014 (24.-26.06.2014. ; Sheffield, Velika Britanija)]
  edit
 16. 335667
  Ružojčić, Mitja ; Kulenović, Eva Simona ; Maslić Seršić, Darja ;
  Interaktivni učinak dobi i psihološkog kapitala na percipiranu zapošljivost / U: Slišković, Ana (ur.). Sažetci priopćenja / XIX. dani psihologije u Zadru. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014
  [Naziv skupa: XIX. Dani psihologije u Zadru (29.-31.7.2014. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 17. 318338
  Maslić Seršić, Darja ; Slišković, Ana ;
  Effects of re-employment and prolonged unemployment on well-being, work motivation and perceived employability of young and middle aged job losers / U: EAWOP editorial team (ur.). 16th EAWOP Congress 2013 - Imagine the future world: How do we want to work tomorrow?. Muenster : Westfalische Wilhelms-Universitat Munster, 2013, str. 84-84.
  [Naziv skupa: 16th EAWOP Congress 2013 (23-25. 5. 2013. ; Munster, Njemačka)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 18. 318361
  Maslić Seršić, Darja ; Canetto, Silvia Sara ;
  The relationship between unemployment and individual coping: A longitudinal perspective / Life Design and Career Counseling: Building Hope and Resilience. Padova : Larios Laboratory, University of Padova, 2013, str. 21-21.
  [Naziv skupa: Life Design and Career Counseling (20-22. 6. 2013. ; Padova, Italija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 19. 320014
  Maslić Seršić, Darja ; Lučanin, Nina ; Lučić, Lana ; Ralić, Lea ; Ružojčić, Mitja ; Tomas, Jasmina ;
  Zapošljivost kao individualna osobina: od koncepta do intervencije / Maslić Seršić, Darja; Tomas, Jasmina; Lučanin, Nina; Lučić, Lana; Ralić, Lea, Ružojčić, Mitja. U: Šušanj, Zoran ; Miletić, Irena ; Kalebić Maglica, Barbara ; Lopižić, Josip (ur.). (ur.). 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije: Sažetci priopćenja. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo , 2013., str. 71.
  [Naziv skupa: 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije (Zagreb, Hrvatska, 6-9.11.2013.)]
  edit
 20. 318315
  Slišković, Ana ; Maslić Seršić, Darja ;
  Organizational power and well-being at work: some differences between man and women employed in higher education institutions / U: Kuterovac Jagodić, G ; Erceg Jugović, I ; Huić, A. (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski Fakultet, Odsjek za psihologiju, 2013, str. 114.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (11.-13.04.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 21. 317951
  Maslić Seršić, Darja ;
  Current changes in work environment and individual well-being: how to thrive in times of uncertainty? / U: Bennett, J., Bouchard, S., Carey, K., Esson, J., Garcia, M., Hayes, C., Laurie-Rose, C., McGillin, V., Sallee, S., & Steigman, K. (ur.). The Cardinal Colloquium: A Celebrity of Research and Creative Work. Westerwille, OH, USA : Otterbein University, 2012, str. 3-3.
  [Naziv skupa: The Cardinal Colloquium: A Celebrity of Research and Creative Work (30.04.2012. ; Westerwille, Ohio, SAD)]
  edit
 22. 317445
  Čehil, Kristina ; Maslić Seršić, Darja ;
  Nesigurnost posla, individualna dobrobit i stavovi prema radu i organizaciji / U: Čorkalo Biruški D. i Vukasović, T. (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : 2011, str. 82-82.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (07-09. 04. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 23. 316239
  Maslić Seršić, Darja ; Šavor, Majda ;
  Strategije suočavanja s gubitkom posla - što ih određuje i do kakvih ishoda dovode? / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka ; Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Školska knjiga, 2009, str. 136-136.
  [Naziv skupa: 19. dani Ramira i Zorana Bujasa (22.-25.04.2009 ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 24. 316243
  Vukelić, Anton ; Maslić Seršić, Darja ;
  Eksperimentalna provjera jednakosti prilika u traženju posla / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka ; Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. dani Zorana i Ramira Bujasa. Zagreb : Školska knjiga, 2009, str. 185-185.
  [Naziv skupa: 19. dani Zorana i Ramira Bujasa (22-25.04. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 25. 316562
  Vukelić, Anton ; Maslić Seršić, Darja ;
  Zapošljava li se lakše Vojislav Trifunović ili Ivan Lučić? Diskriminacija pri zapošljavanju po nacionalnoj i dobnoj osnovi / Društvene promjene i Društvena struktura, Hrvatska 20 godina kasnije. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2009, str. 37-37.
  [Naziv skupa: Društvene promjene i Društvena struktura, Hrvatska 20 godina kasnije (3-4.04.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 26. 316039
  Galić, Zvonimir ; Šverko, Branimir ; Maslić Seršić, Darja ;
  Health impacts of prolonged unemployment and reemployment: A longitudinal study / International Journal of Psychology, 43 (2008), 3-4 ; str. 365-365.
  Elektronička verzija sažetka
  WOS:000259264304337
  edit
 27. 315544
  Maslić Seršić, Darja ;
  Psychological consequences of perceived job insecurity among permanent and fixed-term employees: a role of workplace control /
  [Naziv skupa: The 13th European Congress of Work and Organizational Psychology (9-12.05.2007. ; Stockholm, Sweden)]
  Program
  edit
 28. 314760
  Galić, Zvonimir ; Maslić Seršić, Darja ; Šverko, Branimir ;
  Financijske prilike i zdravlje nezaposlenih u Hrvatskoj / Siromaštvo i solidarnost: Hrvatska u proširenoj Europi. Zagreb : 2005, str. 30-31.
  [Naziv skupa: Siromaštvo i solidarnost: Hrvatska u proširenoj Europi (14-15.10.2005. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 317035
  Slišković, Ana ; Maslić Seršić, Darja ;
  Izvori stresa u radu nastavnika u visokom obrazovanju / U: Čorkalo Biruški, Dinka. ; Vukasović, Tena (ur.). 20. dani Ramira i Zorana Bujasa : knjiga sažetaka = 20th Ramiro and Zoran Bujas’ Days : book of abstracts. Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2011, str. 169-169.
  [Naziv skupa: Dani Ramira i Zorana Bujasa (20 ; 2011) (07.-09.04. 2011. ; Zgreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 372538
  Čarapina, I ; Maslić Seršić, Darja ;
  Je li važnije što znam ili koga znam ? Socijalni kapital i njegov utjecaj na život pojedinca / U: (S. Salkičević, A. Huić, M. Parmač Kovačić i B. Rebernjak.ur.) (ur.). Psihofestologija. Zagreb: FF Press, 2017, str. 128-133.
  edit
 2. 372537
  Maslić Seršić, Darja ;
  Je li zapošljivost osobina? Uloga dispozicijske zapošljivosti u uspješnom suočavanju sa izazovima suvremenog tržišta rada / U: (S. Salkičević, A. Huić, M. Parmač Kovačić i B. Rebernjak, ur.) (ur.). Psihofestologija. Zagreb: Zagreb: FF Press, 2017, str. 134-140.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366618
  Maslić Seršić, Darja ;
  Profesionalni razvoj – poticaji i prepreke / Profesionali razvoj u osnovnoj školi: priručnik za učitelje i stručne suradnike. Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega, 2016, str. 24-27.
  edit
 2. 372520
  Maslić Seršić, Darja ;
  Školska klima i kultura kao determinante profesionalnog razvoja učenika / PROFESIONALNI RAZVOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI Priručnik za učitelje i stručne suradnike. Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega, 2016, str. 28-33.
  http://www.hzz.hr/UserDocsImages/PZ_Profesionalni_razvoj_u_OS-Prirucnik_za_ucitelje_i_strucne_suradnike.pdf
  edit
 3. 372536
  Maslić Seršić, Darja ;
  Odakle krenuti: faze planiranja karijere i profesionalni razvoj / U: Marija Galović, Mia Trcol, ur. (ur.). Uvod u profesionalno usmjeravanje. Zagreb: Agencija za mobilnost I programe EU, 2016., str. 6-12.
  edit
 4. 313110
  Maslić Seršić, Darja ; Lauri Korajlija, Anita ;
  Problemi vezani uz zapošljavanje i radno ponašanje žena koje su bile žrtve nasilja u obitelji i trgovine ljudima / U: Andrašek, Valentina (ur.). Mogućnosti zapošljavanja za žene koje u preživjele nasilje. Zagreb : Autonomna ženska kuća Zagreb, 2011, str. 68-76.
  Elektronička verzija poglavlja
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 391875
  Tomas, Jasmina ; Maslić Seršić, Darja ; De Witte, Hans ;
  Psychological climate predicting job insecurity through occupational self-efficacy / Personnel review, (2018).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 284508
  Maslić Seršić, Darja ;
  Ekonomsko nasilje nad ženama : manifestacije, posljedice i putovi oporavka / Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2010. - 123 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537438395.
  Elektronička verzija
  edit

2.12 Završni istraživački izvještaj

 1. 218733
  Galešić, Mirta ; Maslić Seršić, Darja ; Šverko, Branimir ;
  Nezaposleni u Hrvatskoj 2003 : svakodnevne aktivnosti, financijsko stanje, socijalna podrška, intenzitet i način traženja posla, psihološka deprivacija, stavovi prema radu i nezaposlenosti : parcijalni izvještaj o napretku istraživanja u okviru projekta "Psihološki aspekti nezaposlenosti" / Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2003. - 73 str. : graf. prikazi.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 335816
  Maslić Seršić, Darja ; [edt]Tomas, Jasmina ; [edt]
  Dispozicijska zapošljivost: tko uspijeva na tržištu rada? / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Klub studenata psihologije, 2014. - 209 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. ISBN: 9789531755160 : .
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 218800
  Kolesarić, Vladimir ; [edt]Maslić Seršić, Darja ; [edt]Bratko, Denis ; [edt]
  XVI. dani Ramira Bujasa, Zagreb, 11. - 13. prosinca 2003. : sažeci priopćenja = 16th Ramiro Bujas' Days, December 11 - 13, 2003 : abstracts / Zagreb : Jastrebarsko : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju = Faculty of Philosophy, Deparment of Psychology : Hrvatsko psihološko društvo = Croatian Psychological Association ; Naklada Slap, 2003. - 82 str. ; 24 cm. ISBN: 953175201X (Filozofski fakultet); 9531912505 (Naklada Slap).
  Elektronička verzija
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:30