Lončar, Sanja, - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 310133
  Lončar, Sanja ;
  Travailleuses croates à Munich. Réseaux sociaux, nouveaux savoirs, nouvelles compétences / Ethnologie française, 42 (2013), 2 ; str. 303-312.
  http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ETHN_132_0303
  edit
 2. 309288
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  "Attractiveness" vs. "Commonness" – the creation of heritage for the purpose of shaping a tourist offer / Etnolog/Ethnologist, 14 (2012), str. 58-71.
  edit
 3. 309260
  Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  "Obično" vs. "atraktivno": kako priče o načinu života postaju dio turističke ponude / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 183-214.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110968
  edit
 4. 308811
  Jurić, Zlatko ; Lončar, Sanja ;
  Zgrada Državne realne gimnazije u Sisku arhitekta Stanka Kliske iz 1928.-1935. / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 18 (2010), 1 ; str. 92-109.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=82698
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 388640
  Lončar, Sanja ;
  Sisak na 'drugi' i 'drugačiji' pogled - od propitivanja uobičajenih predodžbi o gradu, do umjetničkih imaginacija, vizija i angažiranog djelovanja / Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, 12 (2018), 12 ; str. 296-305.
  edit
 2. 393716
  Lončar, Sanja ;
  Helena Knifić Schaps. VELEBIT ARHITEKTONSKI. PUČKA GRADNJA U DIJELOVIMA SJEVERNOG I SREDNJEG VELEBITA. Zagreb, UPI-2M plus, 2013., 443. str. / Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 42 (2015), 1 ; str. 597-606.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 335318
  Lončar, Sanja ;
  Narodna arhitektura u djelima Ise Kršnjavog: istraživanje i korištenje etnografske građe u svrhu stvaranja "narodnog stila" / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj / ur. Ivana Mance, Zlatko Matijević. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti; Hrvatski institut za povijest, 2015.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335603
  Lončar, Sanja ;
  Stone and stonemasons in Croatia - connecting people, communities and places / U: Marijana Sikošek i Daša Fabjan (ur.). Mednarodna znanstveno-stokovna konferenca / Mađunarodna znanstveno-stručna konferencija / International scientific and professional conference "Kamen pripoveduje / Kamen priča / Stone & Story". Portorož : UP Fakulteta za turistične študije Turistica, 2014
  [Naziv skupa: Mednarodna znanstveno-stokovna konferenca / Mađunarodna znanstveno-stručna konferencija / International scientific and professional conference "Kamen pripoveduje / Kamen priča / Stone & Story" (27-28.09.2014 ; Portorož, Slovenija)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 388624
  Lončar, Sanja ; Kelemen, Petra ;
  Strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – prilika za očuvanje nematerijalne kulturne baštine? / 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: Nesnovna dediščina med prakso in registri. Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2018, str. 33-33.
  http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/novosti/znanstveno-strucni-skup-15-slovensko-hrvatske-paralele-nematerijalna-bastina-izmedu-prakse-i-registra/ | https://www.sed-drustvo.si/arhiv/aktualno/15-vzporednice-med-slovensko-in-hrvasko-etnologijo-2018
  edit
 2. 379817
  Lončar, Sanja ;
  Tradicijska drvena arhitektura i seoska naselja u depopuliranim područjima Hrvatske. Problemi i izazovi pri istraživanju, valorizaciji i očuvanju / VII. simpozij etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške. Upravljanje s kulturno dediščino: od vrednotenja do interpretacije / VII. Simpozij etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije. Upravljanje kulturnom baštinom: od valorizacije do interpretacije.. Krško, 2017, str. 14-14.
  edit
 3. 379819
  Lončar, Sanja ;
  War Heritage and War Tourism as a developmental potential in post-conflict regions : Realities and obstacles in Sisak-Moslavina County / War, Revolution and Memory : Post-War Monuments in Post-Communist Europe / Lovrenčić, Lana ; Špikić, Marko (ur.). -. Zagreb, Hrvatska, 17-18.02.2017., str..
  edit
 4. 318346
  Lončar, Sanja ;
  Istraživanja i razmišljanja o narodnom graditeljstvu u kontekstu rasprava o hrvatskom nacionalnom identitetu / U: Čapo, Jasna ; Čiča, Zoran ; Gulin Zrnić, Valentina ; Kelemen, Petra ; Škrbić Alempijević, Nevena (ur.). Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo ; Institut za etnologiju i folkloristiku ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013, str. 38-39.
  [Naziv skupa: Godišnji znanstveno-stručni skup Hrvatskog etnološkog društva Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori (5-07.06.2013 ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.ief.hr/Portals/0/docs/dogadjanja/knjizicaHED2013.pdf
  edit
 5. 318377
  Lončar, Sanja ;
  Moving (back) to the countryside: the role and interpretation of local traditions in the creation of sustainable architecture and new rural everyday life in Central Croatia / U: Kockel, Ullrich at al. (ur.). 11th SIEF Congress Tartu 2013. Tartu, Estonija : SIEF, 2013, str. 133-133.
  [Naziv skupa: 11th SIEF Congress Tartu 2013 (30.06-04.07.2013. ; Tartu, Estonija)]
  http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2013/panels.php5?PanelID=1949
  edit
 6. 318447
  Lončar, Sanja ; Kelemen, Petra ;
  Istraživanja zidarstva i klesarstva u Kvarnerskom primorju – tematski, prostorni i vremenski okvir / U: Cifrić, Ivan ; Strčić, Petar (ur.). Znanstveni skup Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću. Zagreb - Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013, str. 22-23.
  [Naziv skupa: Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću (11-12.10.2013. ; Rijeka, Hrvatska)]
  http://info.hazu.hr/index/news/news/show/id=1077#1077
  edit
 7. 318522
  Lončar, Sanja ;
  Suvremeni procesi identifikacije na područjima stradalima u Domovinskom ratu (1991.-1995.) – uloga i značaj novih spomenika na Baniji ili Banovini / U: Pejković, Božidar (ur.). Problem spomenika : spomenik danas. Sveta Nedelja : Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinića, 2013, str. 49-49.
  [Naziv skupa: Problem spomenika : spomenik danas (23.-25.10.2013. ; Klanjec, Hrvatska)]
  http://www.mhz.hr/gaa.html
  edit
 8. 317984
  Lončar, Sanja ;
  Banija i (a ne ili) Banovina: dvije pojavnosti jednog geografskog prostora / 12. Hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Znanstveno-stručni skup. Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima. Duga Resa : Hrvatsko etnološko društvo, Slovensko etnološko društvo, 2012, str. 20-21.
  [Naziv skupa: 12. Hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Znanstveno-stručni skup. Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima (23.-25.09.2012. ; Duga Resa, Hrvatska)]
  http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/novosti/skupovi/program-odrzavanja-12-hrvatsko-slovenskih-etnoloskih-paralela/
  edit
 9. 318114
  Lončar, Sanja ;
  Iso Kršnjavi i narodni stil u arhitekturi / U: Matijević, Zlatko ; Kraševac, Irena ; Mance, Ivana (ur.). Znanstveni skup Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj.. Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Institut za povijest umjetnosti, 2012., str. 36-36.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj (21-23.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.ipu.hr/aktualno/96/znanstveni-skup-iso-krsnjavi-veliki-utemeljitelj
  edit
 10. 318133
  Lončar, Sanja ;
  Arhitekt Aleksandar Freudenreich - prilog novom čitanju istraživanja narodnog graditeljstva u Hrvatskoj / U: Grbić, Jadranka ; Gulin Zrnić, Valentina ; Lončar, Sanja ; Živković, Marija (ur.). Suvremena istraživanja kulture: procesi, prijepori, dileme. Skup poslijediplomskih studenata etnologije i kulturne antropologije.. Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Institut za etnologiju i folkloristiku ; Hrvatsko etnološko društvo, 2012, str. 13-13.
  [Naziv skupa: Suvremena istraživanja kulture: procesi, prijepori, dileme. Skup poslijediplomskih studenata etnologije i kulturne antropologije. (6-7.12.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.ief.hr/Novosti/Doga%C4%91anja/tabid/88/ID/46/language/hr-HR/SUVREMENA-ISTRAZIVANJA-KULTURE-PROCESI-PRIJEPORI-DILEME-Skup-poslijediplomskih-studenata-etnologije-i-kulturne-antropologije.aspx
  edit
 11. 317036
  Lončar, Sanja ;
  Revising history, constructing the place: the creation of new cultural practices in the Croatian village of Zrin / U: Ullrich et al. (ur.). People make places - ways of feeling the world ; SIEF 10th international congress. Lisabon, Portugal : SIEF ; Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa, 2011, str. 264-264.
  [Naziv skupa: People make places - ways of feeling the world : The 10th congress of the International Society of Ethnology and Folklore (SIEF) (17-21.04.2011. ; Lisabon, Portugal)]
  http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/panels.php5?PanelID=900
  edit
 12. 316788
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  "Atraktivnost" vs. "običnost" – stvaranje baštine u svrhu oblikovanja turističke ponude / Znanstveno-stručni skup Hrvatskog etnološkog društva "Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva". Zagreb : 2010, str. 26-26.
  [Naziv skupa: Znanstveno-stručni skup Hrvatskog etnološkog društva "Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva" (10-11.06.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 13. 316218
  Lončar, Sanja ;
  Uloga i status etnologa u zaštiti kulturne baštine i ruralnog prostora / Znanstveno-stručni skup u povodu pedesete obljetnice Hrvatskog etnološkog društva: Tradicije i tendencije hrvatske etnologije: etnologija kao angažirana i etična znanost. Zagreb : 2009
  [Naziv skupa: Znanstveno-stručni skup u povodu pedesete obljetnice Hrvatskog etnološkog društva: Tradicije i tendencije hrvatske etnologije: etnologija kao angažirana i etična znanost (04-05.06.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 375646
  Lončar, Sanja ;
  O podravskim selima, arhitekturi i stanovanju kroz život i stvaralaštvo slikara Ivana Generalića / . Koprivnica ; Zagreb : Muzej grada Koprivnice, Bogadigrafika ;  Hrvatski muzej naivne umjetnosti, 2016, str. 159-178.
  [Naziv skupa: Ivan Generalić : djelo, život, vrijeme : zbornik radova znanstveno-stručnog simpozija povodom 100. obljetnice rođenja, Hlebine, 20. i 21. studenog 2014.]
  edit
 2. 335489
  Lončar, Sanja ;
  Što i kako s Banijom ili Banovinom dva desetljeća poslije? Baština, sjećanje i identitet na prostorima stradalima u Domovinskome ratu (1991. – 1995.) / U: Belaj, Marijana ; Čiča, Zoran ; Matkovič, Anita ; Poreta, Tita ; Škrbić Alempijević, Nevena (ur.). Ponovno iscrtavanje granica: transformacija identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima. 12. hrvatsko- slovenske etnološke paralele / Ponovno izrisovanje meja: transformacije identitet in redefiniranje kulturnih regij v novih političnih okoliščinah. 12. slovensko-hrvaške etnološke vzporednice. Zagreb ; Ljubljana : Hrvatsko etnološko društvo ; Slovensko etnološko društvo, 2014, str. 161-198.
  edit
 3. 313297
  Lončar, Sanja ;
  Etnografije hrvatskih radnih migrantica u Münchenu: važnost razvijanja društvenih mreža, novih osobnih znanja i vještina / U: Čapo, Jasna ; Gulin Zrnić, Valentina (ur.). Hrvatska svakodnevica: etnografije vremena i prostora. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013, str. 243-262.
  edit
 4. 312586
  Lončar, Sanja ;
  Prilozi poznavanju tradicijskog graditeljstva i kulture stanovanja / U: Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta (ur.). Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini. Zagreb : FF press, 2010, str. 73-175.
  edit
 5. 312315
  Černelić, Milana ; Lončar, Sanja ;
  Uvod : život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Sv. 3. Zagreb : Filozofski fakultet, 2009, str. 7-11.
  edit
 6. 312145
  Lončar, Sanja ; Dačnik, Valentina ;
  Predsvadbeni običaji od prosidbe do svadbe / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu : Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka. Sv. III. Zagreb : FF press, 2009 (Živjeti na Krivom Putu), str. 105-151.
  edit
 7. 312146
  Lončar, Sanja ;
  Izbor bračnog druga / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu : život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka, sv.III. Zagreb : FF press, 2009 (978-953-175-352-4), str. 29-74.
  edit
 8. 312147
  Lončar, Sanja ;
  Vjerovanja vezana uz izbor bračnog druga i zaštitu mladenaca / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu : život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka, sv.III. Zagreb : FF press, 2009 (978-953-175-352-4), str. 179-184.
  edit
 9. 312167
  Lončar, Sanja ;
  Neredovni oblici predbračnog i bračnog života / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu : Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka. Sv. III. Zagreb : FF press, 2009 (Živjeti na Krivom Putu), str. 75-103.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366340
  Hrubalová, Lucia ; Innocenti, Dario ; Kopliku, Bresena ; Lončar, Sanja ; Porta, Alexandra-Camelia ; Valánszki, István ;
  Valorization of Wood Cultural Heritage (WCH) for Sustainable Future in Danube Region / 2015DIAnet International school proceedings. The role of cultural heritage for the sustainable development of the Danube Region, Gorizia 14th-23rd March 2015. Trieste : EUT - Edizioni Universita di Trieste, 2015 (DIAnet International school proceedings.), str. 117-132.
  http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11095
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309261
  Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  People Make Places – ways of feeling the world. Deseti kongres SIEF-a. Lisabon, Portugal, 17. – 21. travnja 2011. godine / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 388-390.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110997
  edit
 2. 309263
  Lončar, Sanja ;
  Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture, Jasna Čapo i Valentina Gulin Zrnić, ur., Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 441 str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 41 (2011), 34 ; str. 181-185.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111806
  edit
 3. 308870
  Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  Tihana Petrović Leš, ur.: Etnolog Vitomir Belaj. Zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), str. 402-405.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=93301
  edit
 4. 308845
  Lončar, Sanja ;
  Matija Bučar, ur. Zrinska gora: regionalni park prirode. Petrinja: Grad Petrinja: Učiteljski fakultet: Matica hrvatska, ogranak ; Sisak: Sisačko-moslavačka županija ; Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010, 474 str. / Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 6 (2010), 1 ; str. 242-243.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=92040
  edit
 5. 308353
  Lončar, Sanja ;
  Tihana Petrović Leš: Lepoglavsko čipkarstvo, 2008. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 39 (2009), 32 ; str. 187-188.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69517
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 366352
  Lončar, Sanja ; Poljak Istenič, Saša ;
  Local (traditional) knowledge as the key for sustainable rural development: utopia or reality? / Studia ethnologica Croatica, 28 (2016) ; str. 11-20. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.28.1
  http://hrcak.srce.hr/171860

  Scopus ID:2-s2.0-85011310833
  edit
 2. 321329
  Lončar, Sanja ;
  Pogovor/ Izgradnja kuća nabijača u Sonti u XX. stoljeću. Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2010
  edit

1.22 Intervju

 1. 394218
  Lončar, Sanja ;
  Razgovor s etnologinjom konzervatoricom Anom Mlinar / Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 48(2018), 41 ; str. 281-302.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=312044
  edit

2.17 Katalog izložbe

 1. 398743
  Lončar, Sanja [aut] ; Trauber, Alma [aut, edt] ;
  Ratna prijateljstva u ratu i poraću : POU Hrvatski dom, Galerija "Krsto Hegedušić", Petrinja 14. 9. - 29. rujna 2018. / Petrinja : POU Hrvatski dom, Galerija "Krsto Hegedušić", 2018. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN: 9789535901280.
  edit
 2. 321336
  Lončar, Sanja ; Trauber, Alma ;
  Most. Mostovi / 2008
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379823
  Lončar, Sanja ;
  Istraživanje seoskih naselja, arhitekture i lokalnih znanja o prostoru kao poticaj i polazište za izradu regeneracijskih i razvojnih strategija / Drugi hrvatski ruralni parlament - Suradnjom do cjelovitog razvoja. Sv. Martin na Muri, Hrvatska, 20-22.4.2017.
  edit
 2. 316867
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  "Attractiveness" vs. "commonness" – the creation of heritage for the purpose of shaping tourist offer /
  [Naziv skupa: International Scientific Symposium: "Popularization of the Ethnological Cultural Heritage" (20-21.09.2010. ; Štip, Makedonija)]
  edit
 3. 316423
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  Croatian Ethnology on Intangible Heritage /
  [Naziv skupa: XV. forum mediteranske maritimne baštine: Nematerijalna maritimna baština – od zajednica do muzeja i vice versa… (popisivanje, zaštita, interpretacija, diseminacija… ) (21-23.09.2009. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29