Petrović Leš, Tihana - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 394278
  Petrović Leš, Tihana ;
  Intelektualni krug Milovana Gavazzija: dopisivanje s kolegama iz Slovenije na primjeru prepiske s Angelosom Bašem od 1960. do 1973. godine (Prijevod) / Studia ethnologica Croatica, 30(2018), 1 ; str. 95-119.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=313327
  edit
 2. 380108
  Petrović Leš, Tihana ;
  Danica Brössler u Dubrovniku : rilozi za povijest dokolice i turizma / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, (2017), 47, 40 ; str. 180-197.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000426040400007
  Scopus ID:2-s2.0-85039869637
  edit
 3. 335893
  Petrović Leš, Tihana ;
  Uloga veza u oblikovanju nacionalnog identiteta ili kako je pečki postao narodni vez / Studia ethnologica Croatica , 26 (2014) ; str. 149-182..

  Scopus ID:od 2015
  edit
 4. 309288
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  "Attractiveness" vs. "Commonness" – the creation of heritage for the purpose of shaping a tourist offer / Etnolog/Ethnologist, 14 (2012), str. 58-71.
  edit
 5. 309316
  Leček, Suzana ; Petrović Leš, Tihana ;
  Država i znanost: jugoslavenstvo na III. slavenskom kongresu geografa i etnografa 1930. / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011.), str. 149-182.
  http://hrcak.srce.hr/74745
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 335504
  Petrović Leš, Tihana ;
  Društveno korisni i socijalni rad Danice Brossler u Lepoglavi: uvod u istraživanje / U: Renata Trsischler (ur.). Godišnjak njemačke zajednice/DG 2014 Jahrbuch. Osijek : Njemačka zajednica/Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2014, str. 103-118.
  [Naziv skupa: Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu (8.-10. 11. 2013. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 2. 318157
  Petrović Leš, Tihana ; Leček, Suzana ;
  Tema žene u Matasovićevim istraživanjima / Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Slavonski Brod ; Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2013, str. 307-341.
  [Naziv skupa: Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti (23.-24.11.2012. ; Slavonski Brod, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316788
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  "Atraktivnost" vs. "običnost" – stvaranje baštine u svrhu oblikovanja turističke ponude / Znanstveno-stručni skup Hrvatskog etnološkog društva "Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva". Zagreb : 2010, str. 26-26.
  [Naziv skupa: Znanstveno-stručni skup Hrvatskog etnološkog društva "Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva" (10-11.06.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 393774
  Petrović Leš, Tihana ;
  Odijevanje u lovinačkom kraju - moda na fotografijama obitelji Japunčić i Kovačević / Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu natropologiju, FF-press, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2014, str. 271-296.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 388646
  Petrović Leš, Tihana ;
  Prilog kulturnoj povijesti Slavonije : ručnik iz Perugie u Našicama / U: Damjanović, Dragan, Magaš Bilandžić, Lovorka (ur.). Imago, imaginatio, imaginabile ; Zbornik u čast Zvonka Makovića . Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018., str. 115-129 .
  edit
 2. 321255
  Petrović Leš, Tihana ;
  Die Spitze von Lepoglava aus Kroatien - eine Variante der Duchesse - Spitze / Duchesse - Herzogin der Spitze. Uebach - Palenberg : Deutcher Kloeppelverband e. V., 2011, str. 101-109.
  edit
 3. 312308
  Petrović Leš, Tihana ;
  Rukotvorske vještine / U: Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civilizacije ; knj. 2. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ; Galerija Klovićevi dvori, 2009, str. 110-119.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 322656
  Petrović Leš, Tihana ;
  Juraj Zajonc: Premeny vlákna. Trnava: Edition Ryba, 2012., 235 str. / Studia ethnologica Croatica, 25 (2013), 1 ; str. 345-347.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 335313
  Petrović Leš, Tihana ;
  Odijevanje u Lici - moda na fotografijama obitelji Japunčič i Kovačević / Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, (2014).
  edit
 2. 335316
  Petrović Leš, Tihana ;
  Kršnjavi i organizirano kućno rukotvorstvo u Hrvatskoj: lepoglavsko čipkarstvo / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Iso Kršnjavi- veliki utemeljitelj, 2012, (2014).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 256888
  Leček, Suzana ; Petrović Leš, Tihana ;
  Znanost i svjetonazor : etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939.-1941. / Zagreb : Slavonski Brod : Srednja Europa : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2010. - 150 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536979764 (Srednja Europa).
  edit
 2. 203586
  Petrović Leš, Tihana ;
  Lepoglavsko čipkarstvo / Zagreb : Srednja Europa, 2008. - 181 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 978-953-6979-59-2.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 316867
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  "Attractiveness" vs. "commonness" – the creation of heritage for the purpose of shaping tourist offer /
  [Naziv skupa: International Scientific Symposium: "Popularization of the Ethnological Cultural Heritage" (20-21.09.2010. ; Štip, Makedonija)]
  edit
 2. 316423
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  Croatian Ethnology on Intangible Heritage /
  [Naziv skupa: XV. forum mediteranske maritimne baštine: Nematerijalna maritimna baština – od zajednica do muzeja i vice versa… (popisivanje, zaštita, interpretacija, diseminacija… ) (21-23.09.2009. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 3. 316305
  Petrović Leš, Tihana ;
  Lacemaking Festival in the Town of Lepoglava (Croatia) /
  [Naziv skupa: Festivals as Markers of Cultural Identity. A Comparative Study of Croatian and Norwegian Cases (11-13.07.2008. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 322650
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Čipkarstvo i djeca : u čast pristupanja Hrvatske Europskoj uniji = Lacemaking and Children : On the Occasion of the Croatian Accession to the European Union : Vodič kroz izložbe = Exhibition guide : 17. Međunarodni festival čipke = 17th International Lepoglava Lace Festival, Lepoglava 2013 / Lepoglava : Grad Lepoglava : Udruga Ekomuzeja Lepoglava, 2013. - 76 str. ISBN: 9789535684237.
  edit
 2. 322651
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Stare i nove čipkarske tradicije : U čast 100. obljetnice rođenja i 20. obljetnice smrti Danice Brössler, Lepoglava 2012. : Vodič kroz izložbe = Exhibition guide : 16. Međunarodni festival čipke = 16th International Lepoglava Lace Festival / Lepoglava : Grad Lepoglava : Udruga Ekomuzeja Lepoglava, 2012. - 59 str. ISBN: 9789535684213.
  edit
 3. 322652
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Prostoručna čipka - zajednički Europski korijeni : Freehand lace - common European roots : Vodič kroz izložbe : 15. međunarodni festival čipke u Lepoglavi : 22-25. rujna 2011. = Exibition guide : 15th international Lepoglava Lace Festival / Lepoglava : Grad Lepoglava : 2011. - 65 str. ISBN: 9789535684206.
  edit
 4. 322653
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Vodič kroz izložbe : povodom obilježavanja međunarodne godine približavanja kultura : international year for the rapprochement of cultures = Exhibition guide. 14. međunarodni festival čipke u Lepoglavi, 16. - 19. rujna 2010 = 14th International Lepoglava Lace Festival, September 16th-19th 2010. / Lepoglava : Grad Lepoglava : 2010. - 58 str. ISBN: 953-6798-24-7.
  edit
 5. 244546
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]Bukovčan, Tanja ; [trl]
  Etnolog Vitomir Belaj : zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2009. - 411 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531752787.
  edit
 6. 322654
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Vodič kroz izložbe : 13. međunarodni festival čipke u Lepoglavi : 17-20.rujna 2009. = Exibition guide : 13th international Lepoglava Lace Festival. / Lepoglava : Turistička zajednica grada Lepoglave : 2009. - 47 str. ISBN: 953-6798-23-9.
  edit
 7. 322655
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Vodič kroz izložbe : 12. međunarodni festival čipke u Lepoglavi : 18-21.rujna 2008. = Exibition guide : 12th international Lepoglava Lace Festival. / Lepoglava : Turistička zajednica grada Lepoglave : 2008. - 53 str. ISBN: 978-953-6798-21-6.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:33