Modić Stanke, Koraljka - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 372245
  Modić Stanke, Koraljka ;
  Stability of pain measures in a different stimuli context? / Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, 3 (2017), 1; str. 185-196. http://dx.doi.org/10.24141/3/1/3
  edit
 2. 366345
  Ružić, Valentina ; Ivanec, Dragutin ; Modić Stanke, Koraljka ;
  Effect of expectation on pain assessment of lower- and higher-intensity stimuli / Scandinavian Journal of Pain, 14 (2017) ; str. 9-14. http://dx.doi.org/10.1016/j.sjpain.2016.09.013
  WOS:000391262000002
  Scopus ID:2-s2.0-85003866422
  edit
 3. 366329
  Modić Stanke, Koraljka ; Ivanec, Dragutin ;
  Pain threshold – measure of pain sensitivity or social behavior? / Psihologija, 49 (2016), 1 ; str. 37-50. http://dx.doi.org/DOI:10.2298/PSI1601037M
  http://bib.irb.hr/datoteka/809565.pain_threshold_-_measure_of_pain_sensitivity_or_social_behavior.pdf | http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2016/0048-57051601037M.pdf
  WOS:000373017900003
  Scopus ID:2-s2.0-84963751800
  edit
 4. 372243
  Vučković, Josipa ; Modić Stanke, Koraljka ;
  Implicitni stavovi prema posvojenoj djeci - treba li budućim stručnjacima (dodatna) edukacija o temi posvojenja? / Suvremena psihologija, 19 (2016), 2; str. 135-148. http://dx.doi.org/10.21465/2016-SP-192-01
  http://hrcak.srce.hr/190233

  Scopus ID:nema cijelog broja 19(2)
  edit
 5. 308803
  Modić Stanke, Koraljka ; Ružić, Valentina ; Petrak, Olivera ; Lučanin, Damir ; Ivanec, Dragutin ;
  The role of experience in the assessment of pain in others / Review of psychology, 17 (2010), 2 ; str. 119-123.
  Elektronička verzija članka | Elektronička verzija članka
  edit
 6. 309272
  Modić Stanke, Koraljka ; Ivanec, Dragutin ;
  Social context od pain perception: the role of other people's presence and physical distance. / Review of psychology, 17 (2010), 1 ; str. 69-74.
  Elektronička verzija članka
  edit
 7. 307931
  Modić Stanke, Koraljka ; Ivanec, Dragutin ;
  Ovisnost doživljaja boli o socijalnom kontekstu / Suvremena psihologija, 11 (2008), 1 ; str. 25-39.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000257402400002
  Scopus ID:2-s2.0-58549102956
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 372244
  Modić Stanke, Koraljka ;
  Implicit attitudes towards the adoptive parents and their children : what does it matter how we become a family? / 20th Psychology Days in Zadar
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 372253
  Modić Stanke, Koraljka ;
  Kakve veze ima kako smo postali obitelj? Stavovi okoline prema posvojenoj djeci i njihovim roditeljima / XX. DANI PSIHOLOGIJE U ZADRU
  edit
 2. 372247
  Topčić-Rosenberg, Diana ; Matković, Petra ; Modić Stanke, Koraljka ;
  Prepreke posvajanju "teže posvojive djece" / XX. DANI PSIHOLOGIJE U ZADRU. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2016, str. 128-128.
  htthttp://www.unizd.hr/Portals/29/2016/XX%20Dani%20psihologije%20u%20Zadru%20-%20Summaries-sazetci.pdfp://
  edit
 3. 335620
  Modić Stanke, Koraljka ; Ivanec, Dragutin ;
  Pain threshold - measure of pain sensitivity or social behavior? / U: Buško, Vesna (ur.). Review of psychology. Zagreb : Naklada Slap, 2014, str. 72-72.
  [Naziv skupa: 11th Alps-Adria Psychology Conference (18-20.09.2014. ; Pečuh, Mađarska)]
  edit
 4. 318497
  Modić Stanke, Koraljka ; Ivanec, Dragutin ;
  Pain is a Pain - even when context is (not) the same? / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović Inja ; Huić Aleksandra (ur.). 21. psihologijski skup Dani Ramira i Zorana Bujasa. Sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet, 2013., str. 237-237.
  [Naziv skupa: 21. psihologijski skup Dani Ramira i Zorana Bujasa (11.-13.04.2013. ; Zagreb)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 5. 317506
  Ivanec, Dragutin ; Modić Stanke, Koraljka ; Tonković, Mirjana ;
  Utjecaj alkohola na vidno pretraživanje i sljepoću zbog nepažnje / U: Dinka Čorkalo Biruški ; Tena Vukasović (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2011, str. 112-112.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (07-09.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 6. 317530
  Ivanec, Dragutin ; Pavuna, Andro ; Modić Stanke, Koraljka ; Tonković, Mirjana ;
  Alkohol i sljepoća zbog nepažnje / U: Domijan, Dražen ; Bajšanski, Igor ; Maliković, Marko (ur.). Riječki dani eksperimentalne psihologije - knjiga sažetaka. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2011, str. 21-21.
  [Naziv skupa: Riječki dani eksperimentalne psihologije (22-24. 09.2011. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 7. 317508
  Modić Stanke, Koraljka ; Ivanec, Dragutin ; Tonković, Mirjana ;
  Utjecaj alkohola na uradak u zadatku sljepoće za promjene / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2011, str. 228-228.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (07-09.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 8. 317503
  Modić Stanke, Koraljka ; Ružić, Valentina ; Petrak, Olivera ; Lučanin, Damir ; Ivanec, Dragutin ;
  The role of experience in the assessment of pain in others. / U: Buško, Vesna ; Janig, Herbert ; (ur.). Review of Psychology. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010, str. 158-159.
  [Naziv skupa: 9th Alps Adria Psychology Conference (16-18. 09. 2010. ; Klagenfurt, Austria)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 9. 317549
  Modić Stanke, Koraljka ; Tonković, Mirjana ; Vranić, Andrea ;
  The effect of stimulus context on change blindness / U: Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregor, Ljiljana : Penezić, Zvjezdan (ur.). XVII. Dani psihologije u Zadru - Sažetci radova. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2010., str. 147.
  [Naziv skupa: XVII. Dani psihologije u Zadru (27.-29.05. 2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 10. 316123
  Modić Stanke, Koraljka ; Ružić Valentina ; Ivanec, Dragutin ;
  Kontekstualni čimbenici doživljaja boli – uloga iskustva i empatije u procjeni tuđe boli / U: Ljubitina, Damir ; Kamenov Željka, Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Sažeci priopćenja. Zagreb : Školska knjiga, Zagreb, 2009, str. 143-143.
  [Naziv skupa: 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa (22-25.04.2009.. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektrnička verzija sažetka
  edit
 11. 316430
  Modić Stanke, Koraljka ; Ružić, Valentina ; Ivanec, Dragutin ;
  Assessment of pain in others - searching for what matters / U: Handwerker, Hermann O. (ur.). European Journal of Pain. Oxford : Elsevier, 2009, str. S221-S221.
  [Naziv skupa: Pain in Europe VI (9-12.09.2009. ; Lisabon, Portugal)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 12. 316429
  Nakić, Sandra ; Ivanec, Dragutin ; Modić Stanke, Koraljka ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Utjecaj vježbe na uspješnost detekcije promjena / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov Željka, Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Školska knjiga, 2009, str. 144-144.
  [Naziv skupa: 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa (22-25.04.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 13. 316163
  Modić Stanke, Koraljka ; Ivanec, Dragutin ;
  Influence of social context on the pain perception: The effect of the passive observer's distance / U: Podlesek, Anja ; Komidar, Luka (ur.). 8th Alps-Adria Psychology Conference - Abstracts. Ljubljana : Slovenian Psychological Association, 2008, str. 42-43.
  [Naziv skupa: 8th Alps-Adria Psychology Conference (02-04.10.2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366378
  Modić Stanke, Koraljka ; Putarek, Vanja ;
  Odrednice interesa studenata za društveno korisno učenje / International Conference EDUvision 2016 "Modern Approaches to Teaching the Coming Generations". Ljubljana : EDUvision, 2016, str. 1105-1117.
  http://bib.irb.hr/datoteka/850185.Interes_studenata_za_drutveno_korisno_uenje.pdf | http://www.eduvision.si/Eng
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 372246
  Modić Stanke, Koraljka ; Ivanec, Dragutin ; Butić, Luka ;
  Does it hurt? Depends on who's asking / Psihologijske teme, (2018).
  edit

2.12 Završni istraživački izvještaj

 1. 393302
  Matković, Petra ; Modić Stanke, Koraljka ; Topčić-Rosenberg, Diana ;
  Prepreke posvojenju "teže posvojive djece" /
  [Naziv skupa: ADOPTA]
  edit
 2. 393295
  Kralj, Siniša ; Modić Stanke, Koraljka ; Topčić-Rosenberg, Diana ;
  Problemi i potrebe posvojiteljskih obitelji tijekom procesa prilagodbe i integracije posvojene djece u obitelj, odgojno-obrazovne institucije i okolinu / ADOPTA
  http://bib.irb.hr/datoteka/847003.Problemi_i_potrebe_posvojiteljskih_obitelji.pdf | http://www.adopta.hr/images/ADOPTA_istrazivanje.pdf
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379624
  Modić Stanke, Koraljka ;
  Service learning in University of Zagreb – past, present, and future / Intercultural Horizons. Rijeka, Hrvatska, 18-19.05.2017.
  http://globallyengaged.org/general-conference-information/
  edit
 2. 372252
  Ivanec, Dragutin ; Modić Stanke, Koraljka ; Tomić, Ivan ;
  Što sam više to manje boli : ovisnost praga boli o prostornom odnosu ispitanika i eksperimentatora / XX. Dani psihologije u Zadru
  edit

Uredništva

2.33 Knjiga sažetaka (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 341641
  Zarevski, Predrag ; [edt]Jurin, Tanja ; [edt]Modić Stanke, Koraljka ; [edt]
  22. dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, 16.- 18. travnja 2015. : sažeci priopćenja = 22th Ramiro and Zoran Bujas' Days, April 16 - 18, 2015 : book of abstracts / Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2015. - 317 str., 24 cm. ISSN: 1849-6946.
  Elektronička verzija knjige sažetaka
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:31