Petrović, Duško - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366196
  Petrović, Duško ;
  Humanitarian Power - Rough Care / ČKZ - Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, XLIV (2016), 264.
  http://www.ckz.si/novice/11-publikacije/106-264-stevilka-ckz-balkanska-migracijska-pot-od-upora-na-mejah-do-striptiza-humanizma
  edit
 2. 335317
  Petrović, Duško ;
  Fenomen izbjeglištva u modernom političkom sistemu / Glasnik Etnografskog instituta SANU, 62 (2014), 2 ; str. 49-65.
  edit
 3. 335888
  Petrović, Duško ; Pozniak, Romana ;
  Tražitelji azila kao prijetnja / Studia ethnologica Croatica, 26 (2014) ; str. 47-72. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.26.3

  Scopus ID:od 2015
  edit
 4. 322649
  Petrović, Duško ;
  Biopolitike izbjeglištva i azila u ozračju krize političkog azila na Zapadu / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 50 (2013), 2 ; str. 128-147.
  edit
 5. 309709
  Petrović, Duško ;
  Analiza političkih aspekata studentske blokade Filozofskog fakulteta u Zagrebu: metoda i strategija studentske blokade / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 327-347.
  edit
 6. 309710
  Petrović, Duško ;
  Biopolitical other / (sic) - Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 2 (2011), 2.
  http://http://www.sic-journal.org/
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 388642
  Bagarić, Petar ; Petrović, Duško ;
  Lovčić - selo na vodi / U: [urednici Duško Petrović et al.]. (ur.). Selo Lovčić - od baštine do razvoja . Zagreb : Udruga CROArk - Centar za razvoj i očuvanje ruralnih krajeva, 2014.
  edit
 2. 388644
  Petrović, Duško ; Obad, Orlanda ; Bagarić, Petar ;
  Lovčić - od baštine do razvoja / Lovčić - od baštine do razvoja. Zagreb : Centar za razvoj i očuvanje ruralnih krajeva, 2014.
  edit
 3. 321254
  Petrović, Duško ;
  Biopolitički drugi / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, (2011).
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379012
  Petrović, Duško ;
  Humanitarno izuzeće: normalizacije suspenzije prava u kampu i koridoru U: Bužinkić i Marijana Hameršak (eds.) (ur.). Kamp, koridor, granica : studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu . Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Centar za mirovne studije : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija, 2017, str: 41-58..
  edit
 2. 366203
  Petrović, Duško ;
  Power as the power of/over Life / U: Adirana Zaharijevć, Igor Cvejić, Mark Losoncz (eds.) (ur.). Engaging Foucault. Vol. 1. Belgrade: University of Belgrade ; Institute for philosophy and social theory, 2016
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318353
  Obad, Orlanda ; Petrović, Duško ;
  Lovčić: selo u nastajanju /
  [Naziv skupa: Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva: "Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori" (6-7.06.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.ief.hr/Portals/0/docs/dogadjanja/knjizicaHED2013.pdf
  edit
 2. 369961
  Petrović, Duško ;
  The new life of the sovereignty / 12th EASA Biennial Conference: Nanterre, France
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 369957
  Petrović, Duško ;
  Predodžbe izbjeglištva u (postsocijalističkoj) Hrvatskoj / Socijalizam na klupi
  edit
 2. 369959
  Petrović, Duško ;
  Normalization of violence in the biopolitical condition / 4th International Re-Thinking Humanities and Social Sciences Conference, On Violence.
  edit
 3. 369960
  Petrović, Duško ;
  Crisis of politics as biopolitical condition / Crisis of Politics and the Political in the Changing World
  edit
 4. 369962
  Petrović, Duško ;
  Student resistance / 6th InASEA conference: Southeast European (Post) Modernities
  edit
 5. 369963
  Petrović, Duško ;
  Delocalized state of exception / Etnografski institut SANU, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: Cultures and Borders
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366291
  Petrović, Duško ;
  Znanje u "tekućem" društvu / U: ur. Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić (ur.). Zbornik - Stranputice humanistike. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2017
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 321252
  Petrović, Duško ;
  Uncertainty and Disquiet. 12 međunarodna konferencija EASa-e, Pariz, Francuska, 10.-13. srpnja 2012. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 42 (2012), 35 ; str. 319-320.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138598
  edit
 2. 320756
  Petrović, Duško ;
  Goran Pavel Šantek: Anthropos religiosus: antropološko-religijski ogledi / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 360-362.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110986
  edit
 3. 320759
  Petrović, Duško ;
  Petra Somek: Tradicijsko graditeljstvo u Podravini: Pregled s karakterističnim primjerima : Samobor: Meridijani, 2011., 198 str. / Studia ethnologica Croatica, 24 (2012), 1; str. 219-221.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138354
  edit
 4. 320762
  Petrović, Duško ;
  Tea Škokić i Ines Prica, ur: Horror – Porno – Ennui (kulturne prakse postsocijalizma) : Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku (Biblioteka Nova etnografija), 2011., 458 str. / Studia ethnologica Croatica, 24 (2012), 1; str. 229-232.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138358
  edit
 5. 320765
  Petrović, Duško ;
  Southeast European (Post) Modernities 6. konferencija InASEA-e : Regensburg, Njemačka, 28. 4. – 1. 5. 2011. / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), 1; str. 384-386.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110995
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 366199
  Petrović, Duško ; Lebhaft, Karla ;
  Necropolitics of Memory in Post-socialist Croatia / Third Text, (2017).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 361775
  Petrović, Duško ;
  Izbjeglištvo u suvremenom svijetu : od političkoteorijskih utemeljenja do biopolitičkih ishoda / Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. - 440 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533039497.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 324780
  Petrović, Duško ; Đaković, Branko [ths] ;
  Fenomen izbjeglištva i biopolitika : problematiziranje temeljnih koncepata, kulturnoantropološka perspektiva : doktorski rad = Refugeneess and biopolitics - rethinking key concepts in cultural anthropology perspective : doctoral thesis / Zagreb, 2013
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 388641
  Petrović, Duško ;
  Necropolitics of Memory in the Post-socialist Croatia / Between democracies 1989-2014. Remembering narrating and reimagining the past in Eastern and Central Europe and South Africa. Johannesburg, South Africa, 2014.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-19 13:30:42