Parmač Kovačić, Maja - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 390520
  Parmač Kovačić, Maja ; Galić, Zvonimir ; Ružojčić, Mitja ;
  Implicit Association Test for Aggressiveness: further evidence of validity and resistance to desirable responding / Personality and individual differences, 129 (2018) ; str. 95-103. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2018.03.002
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918301181
  WOS:000430901600018
  Scopus ID:2-s2.0-85043571314
  edit
 2. 372533
  Mazalin, Kristina ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Odrednice percipirane zapošljivosti studenata / Društvena istraživanja, 24 (2015), 4 ; str. 509-529. http://dx.doi.org/10.5559/di.24.4.03
  http://hrcak.srce.hr/153420
  WOS:000372390100003
  Scopus ID:2-s2.0-84959867923
  edit
 3. 366617
  Parmač Kovačić, Maja ;
  Sveci i superheroji, ili općenito savršeni: provjera mogućnosti odvajanja egoističkog od moralističkog socijalno poželjnog odgovaranja / Psihologijske teme, 24 (2015), 2 ; str. 259-277.
  Elektronička verzija članka (Hrčak)

  Scopus ID:2-s2.0-84937878996
  edit
 4. 366322
  Parmač, Kovačić, Maja ; Galić, Zvonimir ; Kušan, Marija ;
  Usporedba dvije verzije testa implicitnih asocijacija za mjerenje motiva za moći / Suvremena psihologija, 18 (2015), 2; str. 175-189.
  Elektronička verzija članka (Hrčak)

  Scopus ID:2-s2.0-85019400305
  edit
 5. 335123
  Parmač Kovačić, Maja ; Galić, Zvonimir ; Andreis, Lea ;
  Upozorenje o mogućnosti detekcije lažiranja odgovora u upitnicima ličnosti: jesu li upozoreni ispitanici iskreniji? / Suvremena psihologija, 17 (2014), 1 ; str. 35-52.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84904639648
  edit
 6. 335221
  Parmač Kovačić, Maja ; Galić, Zvonimir ; Jerneić, Željko ;
  Social desirability scales as indicators of self-enhancement and impression management / Journal of personality assessment, 96 (2014), 5 ; str. 532-543. http://dx.doi.org/10.1080/00223891.2014.916714
  Elektronička verzija članka
  WOS:000342324900006
  Scopus ID:2-s2.0-84906307748
  edit
 7. 309810
  Galić, Zvonimir ; Jerneić, Željko ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Do applicants fake their personality questionnaire responses and how successful are their attempts? A case of military pilot cadet selection / International journal of selection and assessment, 20 (2012), 2 ; str. 229-241. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2389.2012.00595.x
  Elektronička verzija članka
  WOS:000304138100010
  Scopus ID:2-s2.0-84861214619
  edit
 8. 307865
  Parmač Kovačić, Maja ; Galić, Zvonimir ; Jerneić, Željko ;
  Vrijeme latencije kao indikator iskrivljavanja odgovora na upitnicima ličnosti / Suvremena psihologija, 12 (2009), 1 ; str. 43-61.
  Elektronička verzija članka | Elektronička verzija članka
  WOS:000268070900004
  Scopus ID:2-s2.0-68149164793
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 390531
  Ružojčić, Mitja ; Parmač Kovačić, Maja ; Galić, Zvonimir ;
  Test implicitnih asocijacija za mjerenje agresivnosti: provjera konstruktne valjanosti i otpornosti na lažiranje odgovora / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, str. 194-194.
  edit
 2. 372837
  Jerneić, Željko ; Galić, Zvonimir ; Parmač Kovačić, Maja ; Tadić, Iva ;
  Measurement of socially desirable responding with over-claiming / 28th International Congress of Applied Psychology. Pariz, Francuska, 8-13.07.2014.
  edit
 3. 372838
  Parmač Kovačić, Maja ; Jerneić, Željko ; Galić, Zvonimir ;
  Usefulness of item response latencies in separating self-enhancement from impression management / 28th International Congress of Applied Psychology. Pariz, Francuska, 8-13.07.2014.
  edit
 4. 318476
  Mušica, Tihana Tea ; Dumančić, Marta ; Radoš, Lara ; Davidović, Nikolina ; Kamenov, Željka ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Jesu li se u posljednjih 10 godina promijenili stavovi hrvatskih studenata o osobama homoseksualne orijentacije? / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 2013, str. 79-79.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (11. - 13. 04. 2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 5. 317207
  Tonković Grabovac, Maša ; Galić, Zvonimir ; Jerneić, Željko ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Kako iskrivljavanje odgovora utječe na konstruktnu valjanost upitnika ličnosti? / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, d.o.o., 2011, str. 183-183.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (7.-9.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 6. 317208
  Parmač Kovačić, Maja ; Galić, Zvonimir ; Jerneić, Željko ; Tonković Grabovac, Maša ;
  Upitnici ličnosti u selekcijskoj praksi: u kojoj mjeri kandidati iskrivljavaju svoje odgovore i koliko su uspješni u tome / U: Parmač Kovačić, Maja ; Tonković, Maša (ur.). Psihologija rada u Hrvatskoj: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Zagreb : Naklada Slap d.o.o., 2010, str. 33-33.
  [Naziv skupa: Psihologija rada u Hrvatskoj: Prošlost, sadašnjost i budućnost (16.04.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 7. 317354
  Parmač Kovačić, Maja ;
  Personality questionnaires in personnel selection: to what extent applicants fake and how effective are they at it? /
  [Naziv skupa: 2nd EAWOP Early Career Summer School for Advanced Work and Organizational Psychology, Valencia, Spain (11-17.09.2010. ; Valencija, Španjolska)]
  edit
 8. 317211
  Tonković Grabovac, Maša ; Bešlić, Irena ; Galić, Zvonimir ; Jerneić, Željko ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Konstruktna valjanost upitnika ličnosti u situacijama uljepšavanja odgovora: ostaju li samo moralističko i egoističko iskrivljavanje? / U: Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.). XVII. Dani psihologije u Zadru: Sažetci priopćenja. Zadar : WA GRAF Zadar, 2010, str. 112-112.
  [Naziv skupa: XVII. Dani psihologije u Zadru (27-29.05.2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 9. 316429
  Nakić, Sandra ; Ivanec, Dragutin ; Modić Stanke, Koraljka ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Utjecaj vježbe na uspješnost detekcije promjena / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov Željka, Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Školska knjiga, 2009, str. 144-144.
  [Naziv skupa: 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa (22-25.04.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 10. 316143
  Parmač Kovačić, Maja ; Galić, Zvonimir ; Jerneić, Željko ;
  O svecima i superherojima 2: Može li se poboljšati mjerenje Paulhusovih komponenti socijalno poželjnog odgovaranja? / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka ; Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2009, str. 150.
  [Naziv skupa: 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa (22. - 25. 4. 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 11. 316079
  Galić, Zvonimir ; Jerneić, Željko ; Parmač Kovačić, Maja ;
  About saints and superheroes: A test of Paulhus’ model of social desirability (2002) / International Journal of Psychology, 43 (2008), 3-4 ; str. 673-673.
  Elektronička verzija sažetka
  WOS:000259264307859
  edit
 12. 316082
  Parmač Kovačić, Maja ; Prevendar, Tamara ; Galić, Zvonimir ; Jerneić, Željko ;
  Motivacijski konteksti i faktorska struktura Sveobuhvatnog inventara socijalno poželjnog odgovaranja / U: Vulić Prtorić, Anita ; et.al (ur.). XVI. Dani psihologije u Zadru - sažetci radova. Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2008
  [Naziv skupa: XVI. Dani psihologije (29.-31.05. 2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 13. 316142
  Parmač Kovačić, Maja ; Galić, Zvonimir ; Jerneić, Željko ; Prevendar, Tamara ;
  Construct validity of Paulhus’ Comprehensive Inventory of Desirable Responding (CIDR) / International Journal of Psychology, 43 (2008), 3-4 ; str. 509-509.
  Elektronička verzija sažetka
  WOS:000259264306011
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 318458
  Galić, Zvonimir ; Andreis, Lea ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Upozorenje o mogućnosti detekcije iskrivljavanja u upitniku ličnosti: jesu li upozoreni ispitanici iskreniji? / XVIII. Dani psihologije u Zadru – sažeci radova / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Ombla, Jelena ; Slišković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle ; Vulić Prtorić, Anita (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju , 2012.
  [Naziv skupa: XVIII. Dani psihologije u Zadru (24-26.05.2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 380096
  Parmač Kovačić, Maja ;
  "Kad odrastem bit ću…" Psihologija odabira zanimanja / PsihoFESTOlogija. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 123-127.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366320
  Galić, Zvonimir ; Bubić, Andreja ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Alternatives to self-reports : conditional reasoning problems and Implicit Association Test (IAT) based tasks / The Wiley Handbook of Personality Assessment http://dx.doi.org/10.1002/9781119173489.ch16

  Scopus ID:2-s2.0-85019837749
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312064
  Galić, Zvonimir ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Što nas motivira za rad? Motivacija i uspješnost u radu / U: Čorkalo Biruški, Dinka (ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori.. Zagreb : Školska knjiga, 2009, str. 279-297.
  edit
 2. 312844
  Parmač Kovačić, Maja ;
  Strategije, priprema i ponašanje na pismenom/usmenom ispitu / U: Jokić-Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.). Vodič za savjetovanje u području psihološkoga savjetovanja studenata. Zagreb : Tiskara Rotim i Market, 2009, str. 72-74.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 249228
  Jerneić, Željko ; Prevendar, Tamara ; Bogdanić, Ana ; Brozičević, Maja ; Bučar, Marina ; Ćatipović, Anamarija ; Đaković, Ivana ; Gospodnetić, Filip ; Hrebac, Marija ; Jakovina, Ana ; Jelovica, Vatroslav ; Knezović, Andrea ; Lovrić, Ana ; Paić-Antunović, Jelena ; Pavković, Iva ; Petretić, Mirna ; Rajić- Stojanović, Ivana ; Sekulić, Senka ; Taslak, Marina ; Terzin-Laub, Nina ; Tomiša, Tia ; Ugarković, Mirjana ; Vračević, Tihomir ; Zlatar, Ana ; Galić, Zvonimir ; Parmač Kovačić, Maja ; Salkičević, Svjetlana ; Löw Stanić, Ajana ; Tonković Grabovac, Maša ;
  Ličnost i radno ponašanje: priroda i mjerenje socijalno poželjnog odgovaranja : rezultati istraživanja XVIII. Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Rab, 2008. / Zagreb : Filozofski fakultet, 2010. - 119 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753616.
  Elektronička verzija
  edit

2.22 Mjerni instrument

 1. 322636
  Parmač Kovačić, Maja ; Galić, Zvonimir ; Jerneić, Željko ;
  EM-SPO upitnik / 2011
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317392
  Parmač Kovačić, Maja ; Tonković Grabovac, Maša ;
  Kad si spretan, lupi dlanom ti o dlan! /
  [Naziv skupa: PsihoFest, 1. festival popularne psihologije (09.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 317394
  Tonković Grabovac, Maša ; Parmač Kovačić, Maja ;
  Kad narastem, bit ću.... /
  [Naziv skupa: PsihoFest, 1. festival popularne psihologije (09.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.02 Stručna monografija

 1. 372295
  Salkičević, Svjetlana ; [edt]Huić, Aleksandra ; [edt]Parmač Kovačić, Maja ; [edt]Rebernjak, Blaž ; [edt]
  Psihofestologija 2 : psihologijska znanost na popularan način / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2017. - 179 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531756273.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 319711
  Parmač Kovačić, Maja ; [edt]Tonković Grabovac, Maša ; [edt]
  Psihologija rada u Hrvatskoj: prošlost, sadašnjost i budućnost : [znanstveno-stručni skup], Zagreb, 16. travnja 2010. : program i sažeci priopćenja / Zagreb : Naklada Slap, 2010. - 49 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531753623.
  edit

Prijevodi

2.22 Mjerni instrument

 1. 322646
  Goldberg, L. R ; Parmač Kovačić, Maja [trl] ; Galić, Zvonimir [trl] ; Jerneić, Željko [trl] ; Tonković Grabovac, Maša [trl] ;
  International Personality Item Pool - IPIP-100 /
  edit
 2. 319707
  Avolio, Bruce J ; Bass, Bernard M ; Jerneić, Željko [edt, trl] ; Galić, Zvonimir [trl] ; Parmač Kovačić, Maja [trl] ; Tonković Grabovac, Maša [trl] ;
  Priručnik za višefaktorski upitnik rukovođenja / Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010. - 116 str. ; 29 cm. ISBN: 9789531915878.
  edit
 3. 322640
  Palhus, D. L ; Jerneić, Željko [trl] ; Galić, Zvonimir [trl] ; Parmač Kovačić, Maja [trl] ; Tonković Grabovac, Maša [trl] ;
  Upitnik pretjeranih tvrdnji /
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:32