Pavlin-Bernardić, Nina - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 367320
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ; Pavlović, Jurana ;
  Academic cheating in mathematics classes: a motivational perspective / Ethics & behavior, 27 (2017), 6; str. 486-501. http://dx.doi.org/10.1080/10508422.2016.1265891
  WOS:000406487800003
  Scopus ID:2-s2.0-85007400550
  edit
 2. 372540
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ; Marušić, Anamarija ;
  Students’ motivation for learning mathematics in mathematical and language-program gymnasiums Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje, 19 (2017), 1 ; str. 93-115. http://dx.doi.org/10.15516/cje.v19i1.2127
  http://hrcak.srce.hr/179504
  WOS:000400598200005
  Scopus ID:2-s2.0-85017399555
  edit
 3. 379628
  Rovan, Daria ; Šimić, Katarina ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Odnos motivacijskih i epistemičkih uvjerenja s uključenosti učenika u učenje kemije / Psihologijske teme, 26 (2017), 3 ; str. 649-673.
  http://bib.irb.hr/datoteka/901456.Rovan_Simic__Pavlin_Bernardic_Psihologijske_teme_2017_26_3.pdf | https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=281230

  Scopus ID:2-s2.0-85038369449
  edit
 4. 366512
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Ravić, Silvija ; Matić, Ivan Pavao ;
  The application of artificial neural networks in predicting children's giftedness / Suvremena psihologija, 19 (2016), 1 ; str. 49-60.

  Scopus ID:2-s2.0-85012025890
  edit
 5. 335321
  Hrebac Hlobik, Marija ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Utjecaj humora na učinak u rješavanju problemskih matematičkih zadataka i anksioznost / Klinička psihologija, 7 (2014), 1-2 ; str. 23-38.
  https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702503
  edit
 6. 310473
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Struktura motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima / Društvena istraživanja, 22 (2013), 3 ; str. 475-495. http://dx.doi.org/10.5559/di.22.3.05
  Elektronička verzija članka
  WOS:000327051700005
  edit
 7. 309615
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Ravić, Silvija ; Borović, Ksenija ;
  Povezanost učeničkih stavova i uvjerenja prema matematici i kognitivnih sposobnosti s ocjenama iz matematike / Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 153 (2012), 3-4 ; str. 315-326.
  Elektronička verzija članka
  edit
 8. 310111
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Mateša, Barbara ;
  Illusion of linearity in area and volume problems: Do metacognitive and visual scaffolds help university students? / Review of psychology, 19 (2012), 2 ; str. 141-146.
  Elektronička verzija članka
  edit
 9. 309074
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Kad u matematici "više" zapravo znači "manje": Analiza uspješnosti u rješavanju problemskih zadataka usporedbe / Psihologijske teme, 20 (2011), 1 ; str. 115-130.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-83755185729
  edit
 10. 309004
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Mišurac Zorica, Irena ;
  Studentski i učiteljski stavovi i uvjerenja o matematici / Odgojne znanosti, 12 (2010), 2 ; str. 385-397.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000288885200010
  Scopus ID:2-s2.0-79958704554
  edit
 11. 307215
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Rajter, Miroslav ;
  Illusion of linearity in geometry: Effect in multiple-choice problems / Mathematical Thinking and Learning, 12 (2010), 1 ; str. 54-67. http://dx.doi.org/10.1080/10986060903465871
  Elektronička verzija članka
  WOS:000293189300005
  Scopus ID:2-s2.0-77949344840
  edit
 12. 307966
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Imaju li medvjedići jednak broj bombona? Konceptualno razumijevanje osnovnih svojstava zbrajanja / Suvremena psihologija, 12 (2009), 1 ; str. 99-118.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000268070900007
  Scopus ID:2-s2.0-68149160231
  edit
 13. 307732
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Arambašić, Lidija ;
  Children's solving of mathematical word problems: The contribution of working memory / Review of psychology, 15 (2008), 1-2, 35-43.
  Elektronička verzija članka
  edit
 14. 306622
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Nadilo, Marija ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Brojenje: stječemo li prije načela ili vještinu? / Suvremena psihologija, 9 (2006), 1 ; str. 21-34.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 306621
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Modeli dječjeg odabira strategija rješavanja aritmetičkih zadataka / Suvremena psihologija, 9 (2006), 1 ; str. 47-61.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 372541
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Ravić, Silvija ; Borović, Ksenija ;
  Stavovi roditelja, učitelja i učenika prema programima za nadarene učenike / Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, LXII (2016), 2 ; str. 269-278.
  edit
 2. 366525
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Poticanje ranih matematičkih pojmova i vještina putem digitalnih aplikacija iz projekta ICT-AAC / Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike, 16 (2015), 61 ; str. 22-27.
  edit
 3. 309277
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Iluzija linearnosti / Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike, 47 (2011), str. 12-17.
  Elektronička verzija članka
  edit
 4. 308893
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Što su uzroci kulturalnih razlika u matematičkom postignuću? / Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike, 44 (2010), str. 5-9.
  Elektronička verzija članka
  edit
 5. 308260
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Što bi se dogodilo da...? Poticanje viših kognitivnih procesa kod učenika / Dijete, škola, obitelj, 23 (2009), str. 8-11.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 366511
  Vuković, Marin ; Car, Željka ; Fertalj, Melita ; Penezić, Ida ; Miklaušić, Valerija ; Ivšac, Jasmina ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Mandić, Lidija ;
  Location-based smartwatch application for people with complex communication needs / International Multidisciplinary Conference on Computer and Energy Science )(1 ; 2016). Split : FESB,, 2016, str. 1-7.
  WOS:000387549600019
  Scopus ID:2-s2.0-84988867517
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379627
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Petričević, Ema ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Students' engagement in learning physics: a subject-specific approach / 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2017, str. 193-203.
  http://bib.irb.hr/datoteka/917339.Pavlin-Bernardi_Putarek_Rovan_Petrievi_i_Vlahovi-teti_2017.pdf
  edit
 2. 380077
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Personality and engagement in learning physics: the mediating effect of achievement goals / 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2017, str. 205-215.
  http://bib.irb.hr/datoteka/917342.Petrievi_Rovan_Pavlin-Bernardi_Putarek__Vlahovi-teti_2017.pdf
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 373161
  Kuterovac Jagodić, Gordana ; Vlahović Štetić, Vesna ; Pavlin Bernardić, Nina ;
  Uporaba tehnologije u edukaciji djece: prikaz mogućnosti primjene aplikacija razvijenih u okviru ICT-AAC projekta za podržavanje i poticanje razvoja matematičkih i čitalačkih vještina u predškolskoj i ranoj školskoj dobi / 1. konferencija psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2015.
  edit
 2. 373202
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Motivation for learning mathematics: how to show students that mathematics is interesting, useful and important? / 2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2014. Čatež, Slovenija, 21.-22.08.2014., str. 3-3.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 390497
  Bartolin, Anita ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Ciljne orijentacije u učenju, uvjerenja o kontroli i suočavanje sa školskim neuspjehom kod darovitih učenika / 4. Dani obrazovnih znanosti. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2018, str. 45-45.
  edit
 2. 390492
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vučetić, Sanja ;
  Adolescencija, adaptacija, atribucija... Ili radionice o učenju / 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2018, str. 205-205.
  edit
 3. 390499
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Zvonar, Marija ;
  Perfekcionizam i uključenost u učenje matematike: medijacijska uloga straha od matematike i samoefikasnosti / 4. Dani obrazovnih zannosti. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2018, str. 78-78.
  edit
 4. 390494
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Odrednice uključenosti učenika u učenje sa stajališta učitelja fizike / 4. Dani obrazovnih znanosti. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2018, str. 81-82.
  edit
 5. 373223
  Jerman, Kosjenka ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Političar, policajac ili Perica: utječe li skupina kojoj pripada glavni lik na procjenu duhovitosti vica / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 143-143.
  edit
 6. 373222
  Marković, Martina ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Iluzija linearnosti: usporedba hrvatskih i njemačkih učenika / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 246-246.
  edit
 7. 373220
  Putarek, Vanja ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ;
  Uloga ciljeva postignuća u odnosu između osjetljivosti na potkrepljenje i uključenosti u učenje fizike / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 183-183.
  edit
 8. 379629
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  The role of perfectionism in the achievement motivation / 8th International Conference on Education and Educational Psychology. Porto, Portugal, 11-14.10.2017.
  edit
 9. 373215
  Livaković, Jelena ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Subotić, Siniša ;
  Stavovi učitelja osnovnih škola o inkluziji učenika s poteškoćama u razvoju / 3. Dani obrazovnih znanosti. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2016, str. 74-75.
  http://www.idi.hr/doz2016/DOZ_2016_knjiga_sazetaka.pdf
  edit
 10. 373217
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Petričević, Ema ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Konstrukcija i validacija Skale uključenosti u nastavu fizike / XX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2016, str. 110-110.
  edit
 11. 373214
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Povezanost metoda poučavanja fizike, kemije i biologije u osnovnoj i srednjoj školi s motivacijom za učenje / 3. Dani obrazovnih znanosti. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2016, str. 91-92.
  http://www.idi.hr/doz2016/DOZ_2016_knjiga_sazetaka.pdf
  edit
 12. 373216
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Odnos perfekcionizma, ličnosti učenika i ciljeva postignuća s uključenošću učenika pri učenju fizike / XX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2016, str. 111-111.
  edit
 13. 373212
  Brebrić, Marija ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Aktivno i pasivno odgađanje: postoji li adaptivan oblik akademskog odgađanja / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju, 2015, str. 120-120.
  edit
 14. 373209
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ;
  Što vic čini smiješnim? Provjera nekih postavki teorije benigne povrede / 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija starenja - pogled u budućnost. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2015, str. 175-175.
  edit
 15. 373211
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Ravić, Silvija ; Matić, Ivan Pavao ;
  Primjena umjetnih neuronskih mreža u predviđanju nadarenosti učenika / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju, 2015, str. 184-184.
  edit
 16. 335705
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Jurjević, Anamarija ; Rovan, Daria ;
  Motivacija za učenje matematike kod učenika prirodoslovno-matematičke i jezične gimnazije / U: Slišković, Ana (ur.). XIX. Dani psihologije u Zadru: Sažetci priopćenja. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2014., str. 140-140.
  [Naziv skupa: XIX. Dani psihologije u Zadru (29.-31. 05. 2014. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 17. 335662
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Povezanost motivacijskih uvjerenja s ponašajnom i emocionalnom uključenosti u učenje matematike / U: Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 36-37.
  [Naziv skupa: 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe (5. - 8. 11. 2014. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 18. 335519
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Ciljevi postignuća i motivacijska uvjerenja pri učenju matematike / U: Slišković, A. et al (ur.). Sažetci priopćenja XIX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014, str. 158.
  [Naziv skupa: XIX. Dani psihologije u Zadru (29-31.05.2014. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 19. 335557
  Rovan, Daria ; Šikić, Tomislav ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Razvoj interesa pri učenju eksponencijalnih i logaritamskih funkcija / 2. Dani obrazovnih znanosti Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama: Program i sažeci radova. Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2014, str. 61-62.
  [Naziv skupa: 2. Dani obrazovnih znanosti "Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama" (16. - 17. 10. 2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 20. 335708
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Predicting interest and achievement in learning exponential and logarithmic functions / International Conference on Motivation 2014: Program and abstracts. 2014, str. 150-150.
  [Naziv skupa: International Conference on Motivation 2014 (12. - 14. 06. 2014. ; Helsinki, Finska)]
  edit
 21. 335715
  Štulić, Jurana ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ;
  Oblici varanja na nastavi matematike kod učenika srednje škole / U: Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 230-230.
  [Naziv skupa: 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe (5. - 8. 11. 2014. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 22. 318312
  Brekalo, Katarina ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Stavovi prema matematici učenika osnovne škole i njihovih roditelja / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Sažeci priopćenja. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2013, str. 220-220.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (11.-13. 04. 2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 23. 318136
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Subjektivna vrijednost znanja matematike - rezultati s različitih obrazovnih razina / 1. Dani obrazovnih znanosti: Program i sažeci radova. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2012, str. 50-50.
  [Naziv skupa: 1. Dani obrazovnih znanosti (25.-26. 10. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 24. 318160
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Ivšac Pavliša, Jasmina ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  An evaluation of the communication application for children with special needs /
  [Naziv skupa: EAPRIL 2012 Conference (28.-30. 11. 2012. ; Jyväskylä, Finska)]
  edit
 25. 317019
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  4 • 8 = 36? Dječje pogreške prilikom rješavanja zadataka množenja i njihova računalna simulacija / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet, 2011, str. 146-146.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (7.-9.4.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 26. 317197
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  The role of competence beliefs, task value, and achievement goals in predicting mathematics anxiety /
  [Naziv skupa: 14th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction "Education for a Global Networked Society" (29.08.-03.09.2011. ; Exeter, Velika Britanija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 27. 316829
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Children's strategy choices and discoveries: Testing predictions of SCADS in multiplication / JURE 2010. Frankfurt : EARLI, 2010, str. 73-73.
  [Naziv skupa: JURE 2010: Connecting diverse perspectives on learning and instruction (19.-22.07.2010. ; Frankfurt, Njemačka)]
  edit
 28. 316776
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Struktura učeničkih motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima / U: Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.). XVII. Dani psihologije u Zadru: Sažetci priopćenja. Zadar : Sveučilište, Odjel za psihologiju, 2010, str. 99-99.
  [Naziv skupa: XVII. Dani psihologije u Zadru (27.-29.05.2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 29. 315896
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Arambašić, Lidija ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Stavovi, uvjerenja i strah od matematike kod učenika osnovne škole / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka, Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja. Zagreb : Odsjek za psihologiju, 2009, str. 82-82.
  [Naziv skupa: 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa (22.-25.05.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 30. 316416
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Preschool children's understanding of basic addition principles / Book of abstracts - EARLI 2009. 2009
  [Naziv skupa: 13th Biennial Conference EARLI 2009 (25.-29. 08. 2009. ; Amsterdam, Nizozemska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 31. 315679
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Konceptualno znanje o zbrajanju: analiza dječjih interpretacija osnovnih svojstava zbrajanja / U: Vulić-Prtorić, Anita ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle (ur.). XVI. Dani psihologije u Zadru: Sažetci radova. Zadar : Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2008, str. 92-92.
  [Naziv skupa: XVI. Dani psihologije u Zadru (29.-31.5.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 32. 314874
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Arambašić, Lidija ;
  Dječje rješavanje problemskih matematičkih zadataka: doprinos radnog pamćenja / U: Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Jokić Begić, Nataša (ur.). XVII. dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ; Hrvatsko psihološko društvo, 2005, str. 83-83.
  [Naziv skupa: XVII. dani Ramira i Zorana Bujasa (15.12.-17.12.2005. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 335664
  Kuterovac Jagodić, Gordana ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Uloga računalne tehnologije u obrazovanju predškolske i školske djece / U: Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 96-96.
  [Naziv skupa: 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe (5.- 8. 11. 2014. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 2. 335681
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Primjena aplikacija razvijenih u okviru projekta ICT-AAC u podržavanju i poticanju razvoja matematičkih i čitalačkih vještina / U: Pavlin-Bernardić, Nina (ur.). Treći diseminacijski skup projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama". Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2014., str. 22-23.
  [Naziv skupa: Treći diseminacijski skup projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama" (15.-16. 05. 2014. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 366521
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Motivacija za učenje matematike: kako pokazati učenicima da je matematika zanimljiva, korisna i važna? / 2. mednarodna konferenca o učenju in poučevanju matematike: Zbornik prispevkov. Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 11-19.
  http://http://www.zrss.si/pdf/zbornik-prispevkov-kupm2014.pdf
  edit
 2. 366524
  Ralić, Lea ; Prpić, Vedran ; Šlat, Igor ; Zelenika, Ana ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Problem ekvivalentnosti klasičnog testiranja i testiranja putem računala / Metodološki aspekti računalne primjene testova. Zagreb : FF press, 2015, str. 38-40.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 372419
  Löw, Ajana ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Koliko je mudroga u mudrim izrekama? Što psihologijska istraživanja govore o točnosti narodnih izreka / PsihoFESTologija 2 - Psihologijska znanost na popularan način. Zagreb : FFPRESS, 2017, str. 16-20.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/8475/
  edit
 2. 372539
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Efekt otirača: kada i koliko trebate opraštati drugima / PsihoFESTologija 2 - Psihologijska znanost na popularan način. Zagreb : FFPRESS, 2017, str. 116-119.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/8475/
  edit
 3. 366517
  Boljkovac, Elena ; Juras, Luka ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Mit o Genijalcu: predrasude i stereotipi o nadarenim osobama / Psihofestologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije. Zagreb : FF press, 2015, str. 45-49.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/5233/1/Psihofestologija.pdf
  edit
 4. 366519
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Čemu se smijemo i zašto? Psihologija humora / Psihofestologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije. Zagreb : FF press, 2015, str. 128-132.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/5233/1/Psihofestologija.pdf
  edit
 5. 366522
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Tonković Grabovac, Maša ;
  Patite li od "odgađavitisa"? Kako učinkovitije organizirati vrijeme i zadatke / Psihofestologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije. Zagreb : FF press, 2015, str. 150-155.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/5233/1/Psihofestologija.pdf
  edit
 6. 313049
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Problemi u učenju / U: Jokić Begić, Nataša (ur.). Psihosocijalne potrebe studenata. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2012 (Studenti s invaliditetom), str. 33-54.
  Elektronička verzija
  edit
 7. 311985
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ;
  Zašto nam je (ponekad) teško učiti? Savladavanje teškoća u učenju / U: Čorkalo Biruški, Dinka (ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb : Školska knjiga, 2009, str. 164-181.
  edit
 8. 311986
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Što se krije u genijalnom umu? Razvoj darovitih osoba / U: Čorkalo Biruški, Dinka (ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb : Školska knjiga, 2009, str. 182-199.
  edit
 9. 311966
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Obrazovanje darovitih učenika / U: Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje). Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2008, str. 51-60.
  Elektronička verzija
  edit

2.05 Drugi edukacijiski materijal

 1. 393307
  Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Kako pomoći djeci i mladima da razumiju financije? / . - .Hrvatska udruga banaka
  http://www.hub.hr/sites/default/files/emw2015_brosura_0.pdf
  edit

2.12 Završni istraživački izvještaj

 1. 393354
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Uloga subjektivne vrijednosti matematike u učeničkom pristupu učenju / . - .Filozofski fakultet u Zagrebu
  http://bib.irb.hr/datoteka/755013.Broura_Uloga_subjektivne_vrijednosti_matematike.pdf
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318230
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Ivšac Pavliša, Jasmina ; Stančić, Zrinjka ; Bučar, Marina ; Feješ, Andrea ; Klasić, Janja ; Peretić, Maja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  A koliko dobro to stvarno radi? Evaluacija aplikacija Komunikator i Matematički vrtuljak / U: Car, Željka (ur.). Zbornik sažetaka završne konferencije projekta ICT sustavi za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2013, str. 30-32.
  [Naziv skupa: Završna konferencija projekta ICT sustavi za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama (31.-31.01.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 317390
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Urch, Dražen ; Tonković Grabovac, Maša ;
  Jeste li cvrčak ili mrav? – radionica za efikasnu organizaciju vremena /
  [Naziv skupa: PsihoFest - 1. festival popularne psihologije (09.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 346901
  Ljubotina, Damir ; [edt]Pavlin-Bernardić, Nina ; [edt]Salkičević, Svjetlana ; [edt]
  Metodološki aspekti računalne primjene testova / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Klub studenata psihologije, 2015. - 166 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. ISBN: 9789531755634.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 335875
  Pavlin-Bernardić, Nina ; [edt]Jokić, Boris ; [edt]Lopižić, Josip ; [edt]Putarek, Vanja ; [edt]Vlahović-Štetić, Vesna ; [edt]
  22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Kako obrazovanju dati boju? - uloga i izazovi za psihologe", Rovinj, 5. - 8. studenog 2014. : knjiga sažetaka / Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. - 320 str. ; 23 cm. ISBN: 9789535507949.
  edit
 2. 335872
  Dolić, Jurica ; [pht]Pavlin-Bernardić, Nina ; [edt , aui]Kuterovac-Jagodić, Gordana ; [aui]Vlahović-Štetić, Vesna ; [aui]
  Treći diseminacijski skup projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama", Osijek, 15. i 16. svibnja 2014. = ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs / Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2014. - 36 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. ISBN: 9789531841962.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:33