Rajković Iveta, Marijeta - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379604
  Rajković Iveta, Marijeta ; Geci, Rina ;
  Albanski zlatari i pekari s Kosova u Zagrebu: Migracije i etničko poduzetništvo / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 279-330. http://dx.doi.org/17234/SEC.29.10
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282696
  edit
 2. 366563
  Jurković, Rahela ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  "Okus doma" : integracija azilanata protkana transnacionalnim procesima i promicanjem kulinarskih tradicija / Studia ethnologica Croatica, 28 (2016), 1 ; str. 147-178. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.28.7
  http://hrcak.srce.hr/171874

  Scopus ID:2-s2.0-85011299954
  edit
 3. 366509
  Gadže, Paula ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Okusi i mirisi Hrvatske u Argentini / 2015Hrvatski iseljenički zbornik ..., 1 (2015) ; str. 151-170.
  http://www.matis.hr/index.php/hr/aktivnosti/nakladnistvo/hrvatski-iseljenicki-zbornik
  edit
 4. 366558
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Women and Migrations in Croatia From Marginal Subjects – “White Widows” – to Contemporary Migrants into the EU / 2015Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology, 18 (2015) ; str. 67-84. http://dx.doi.org/http://www.hsozkult.de/journal/id/zeitschriftenausgaben-9671
  edit
 5. 321248
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Migrantska priča obitelji Lopac: Senj, Virovitica, Kanada, Hrvatska. / Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 38 (2011.), str. 333-363..
  edit
 6. 308710
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Ogled o primorskim Bunjevcima: povijesna perspektiva i identifikacijski procesi / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), str. 283-316.
  http://hrcak.srce.hr/62255
  edit
 7. 309486
  Rajković Iveta, Marijeta ; Mišetić, Martina ;
  Migracije i njihov odraz na obiteljski život stanovništva lovinačkog kraja. / Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 37 (2010.), str. 143-188.
  edit
 8. 307876
  Babić, Darko ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Prilog za razvoj eko-muzeja u Ravnim Kotarima / Studia ethnologica Croatica, 21 (2009), str. 307-329.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 379606
  Dejanović, Dejana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Iseljavanje Hrvata iz bosanske i slavonske Posavine u Njemačku nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju / Hrvatski iseljenički zbornik 2018., 1 (2017), 1 ; str. 159-188.
  Puni tekst rada
  edit
 2. 379844
  Roksandić, Drago ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ;
  Kula Jankovića: spomenik kulture – pokretač održivog razvoja Ravnih kotara / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 499-517.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282728
  edit
 3. 369887
  Rubić, Tihana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Etnografska zbirka Gradskoga muzeja Senj / 2013Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 40 (2013) ; str. 697-710.
  edit
 4. 308030
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Istraživanje migracije primorskih Bunjevaca na virovitičko područje / Baština, 2 (2008), str. 59-63.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 366560
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Migrations, Shifting Borders and Identities in the Bay of Kotor (Boka Kotorska) / 2015Contextualizing Changes: Migration, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe. Sofia : Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum Bulgarian Academy of Sciences ; Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Science, 2015, str. 501-514.
  edit
 2. 317631
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Dissolution of Yugoslavia and migration from and to newly formed states / Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans / Petko Hristov (ur.). - Sofia. Sofija : Paradigma, 2012., str. 152-162.
  [Naziv skupa: Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans (14.-15. listopada 2011. ; Sofija, Bugarska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 336169
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Badnji dan kod Hrvata Bunjevaca u Vojvodini i Mađarskoj / U: Černelić, Milana (ur.). Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu . Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014.
  edit
 2. 316233
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Uloga predstavljačkih oblika u očuvanja identiteta češke nacionalne manjine / U: Muraj, Aleksandra ; Vitez, Zorica (ur.). Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima. Zagreb : Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, biblioteka Nova etnografija ; Hrvatsko etnološko društvo, 2008, str. 111-129.
  [Naziv skupa: Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima (01.-02.06.2006. ; Zagreb,)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 379836
  Olujić, Boris ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Istraživanje kulturne baštine Sjevernog Velebita 2006.-2016. rezultati i smjernice novih istraživanja / Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit. Krasno : Javna ustanova, 2017, str. 64-65.
  http://skup2017.np-sjeverni-velebit.hr/
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 379837
  Rajković Iveta, Marijeta ; Rogelja, Nataša ;
  Migracije životnog stila u Hrvatskoj i Sloveniji / Međunarodni znanstveni skup povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja "Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja...". Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 11-11.
  http://www.ffzg.unizg.hr/etno/poziv-na-medunarodni-znanstveni-skup-u-povodu-90-godina-odsjeka-za-eka/
  edit
 2. 369867
  Rajković Iveta, Marijeta ; Grbić, Jadranka ;
  Samobor: migracijske mobilnosti i interakcije pograničnih kultura / 2015Samobor- stotinu godina nakon Milana Langa. Samobor, 2015, str. 7-7.
  [Naziv skupa: Samobor- stotinu godina nakon Milana Langa (2015 ; Samobor)]
  edit
 3. 317636
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Emigration from Croatia to Canada based on a woman's narrative. /
  [Naziv skupa: 10th SIEF (Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore) Congress, People make places - ways of feeling the world (17-21. 04. 2011. ; Lisabon, Portugal)]
  http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/panels.php5?PanelID=780
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379392
  Rajković Iveta, Marijeta ; Grbić, Jadranka ;
  Samobor: migracije i interakcije pograničnih kultura / Samobor - stotinu godina nakon Milana Langa. Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, Ogranak Matice hrvatske u Samoboru, 2017, str. 73-95.
  edit
 2. 335918
  Gadže, Petra ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Los Croatas de Argentina en Croacia / U: Radovich, Juan Carlos (ur.). Etnicidad y Migraciones en Argentina. Estudios de caso. . Buenos Aries : Sociedad Argentina de Antropología, 2014.
  edit
 3. 335409
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Čuo si da je Hrvatska kao raj! Između mašte i stvarnog života, Hrvati iz Argentine u Zagrebu / U: Čapo, Jasna, Caroline Hornstein Tomić, Katica Jurčević (ur.). Didov san: Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika. Zagreb : Institut za etnologiju i folkoristiku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2014., str. 195-220.
  edit
 4. 335450
  Rajković Iveta, Marijeta ; Paula Gadže ;
  Hrvati u Buenos Airesu i Rosariju, Latinosi u Zagrebu / U: Grbić Jakopović, Jadranka (ur.). Multipliciranje zavičaja i domovina : hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2014, str. 133-154.
  http://www.superknjizara.hr/?page=knjiga&id_knjiga=95885
  edit
 5. 335483
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Mogućnosti korištenja tradicijske kulture u ruralnom turizmu i održivom razvoju Ravnih kotara / U: Drago Roksandić, Marijeta Rajković Iveta, Tihana Rubić (ur.). Kula Jankovića:spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara. Baština, interkulturalizam, revitalizacija. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, Plejada d.o.o., 2014., str. 71-80.
  http://kula-jankovica.unizg.hr/files/file/DS-09-Kula-Jankovica.pdf
  edit
 6. 312945
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini / U: Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta (ur.). Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini. Zagreb : FF, 2010, str. 7-25.
  edit
 7. 312154
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ;
  Uvod: Živjeti na Krivom Putu / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II.. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 7-12.
  edit
 8. 312155
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Mogućnosti korištenja elemenata tradicijske kulture u revitalizaciji krivoputskog područja / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, svezak II.. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 313-324.
  edit
 9. 312143
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Pregled suvremenih migracija Krivopućana / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, svezak I.. Zagreb : FF-press, 2008, str. 79-94.
  edit
 10. 312144
  Rajković Iveta, Marijeta ; Jasmina Jurković ;
  Primorski Bunjevci Krivopućani na području Virovitice / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv.I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 95-119.
  edit
 11. 312148
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Selidbe i suživot na ljetnim stanovima / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 159-183.
  edit
 12. 312149
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Stočarstvo / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 185-203.
  edit
 13. 312150
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Sjenokoša / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 205-220.
  edit
 14. 312151
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Zemljoradnja / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 221-247.
  edit
 15. 312152
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Pčelarstvo / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 249-263.
  edit
 16. 312153
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Tradicijski i suvremeni lov / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 265-278.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 321258
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Iseljavanje hrvatskog juga / Veliki val : iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880.-1914.. Rijeka : Muzej grada, 2012, str. 241-254.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 379607
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Tijana Trako Poljak: Hrvatski simbolički identitet. Značenja nacionalnih simbola iz perspektive hrvatskih građana. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 47 (2017), 40 ; str. 309-311.
  Puni tekst
  edit
 2. 321079
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Karmen Medica, Goran Lukič i Milan Bufon, ur.: Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo Koper: Univerzitetna založba Annales, 2010., 270 str. / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), 1 ; str. 377-379.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110992
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 379842
  Olujić, Boris ; Holjevac, Željko ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Kulturna baština - Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno, str. 1-98. / Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno
  edit
 2. 379753
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Projekt Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno / Studia ethnologica Croatica. 29 (2017), 1 ; str. 546-552
  [Naziv skupa: 1330-3627]
  Puni tekst
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 336157
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Božićni običaji Hrvata Bunjevaca u Vojvodini i Mađarskoj / U: Černelić, Milana (ur.). Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca . Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 13-52..
  edit
 2. 321257
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Hrvati u Buenos Airesu i Rosariju, Latinosi u Zagrebu / U: Grbić, Jadranka (ur.). Multipliciranje zavičaja i domovina. Hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet.. Zagreb : FF-press, 2013
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 374944
  Rajković Iveta, Marijeta ; Iveta, Vladimir ;
  Oni koji noću ustaju iz groba : vampiri od lokalnih priča do popularne kulture / Zagreb : Srednja Europa, 2017. - IV, 210, str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537963613 : .
  edit

2.26 Knjiga u postupku objavljivanja

 1. 321086
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Czech v Jazvenik - Česi u Jazveniku / Daruvar : NU Jednota 2013
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379839
  Klemar Bubić, Blaženka ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Austrijska i hrvatska kultura u profesionalnom i životnom putu - studija primjera Camille Lucerne / XXV. Međunarodni znastveni skup: Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu. Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj
  http://deutsche-gemeinschaft.eu/
  edit
 2. 316314
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Interdisciplinary research and teaching-training endeavours in Croatia. The Upper Ravni Kotari region case. /
  [Naziv skupa: 9. SIEF Congress: Transcending European Heritages: Liberating the Ethnological Imagination (16.-20.06.2008 ; Derry, Sjeverna Irska,)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 379840
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Nematerijalna kulturna baština Slavonije između tradicije i suvremenosti / Slavonija-tradicija u suvremenosti, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 330684
  Roksandić, Drago ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]
  Kula Jankovića : spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara : baština, intelektualizam i revitalizacija / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2014. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782368 ; 9789531755191 .
  Kula Jankovića Sveučilište u Zagrebu
  edit
 2. 285911
  Grandits, Hannes ; Dukić, Barbara [trl] ; Roksandić, Drago [edt] ; Rajković Iveta, Marijeta [edt, aui] ;
  Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima : (18.-20. stoljeće) : studije slučaja Bobovac i Lekenik / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 292 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754293.
  edit
 3. 281881
  Černelić, Milana ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]
  Zapisi iz gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini / Zagreb : FF press [i. e] Filozofski fakultet Sveučilišta, 2010. - 377 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531752992 : .
  edit
 4. 245076
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Klemar Bubić, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 2, Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2009. - 356 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753432.
  edit
 5. 245077
  Černelić, Milana ; [edt, aui]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Lončar, Sanja ; [aut, aui]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 3, Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka / Zagreb : FF Press, 2009. - 236 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753524.
  edit
 6. 203587
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Klemar, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 1, Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2008. - 382 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531752664.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 335978
  Černelić, Milana ; [edt]Grbić Jakopović, Jadranka ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Dronjić, Matija ; [edt]Gotal, Mihovil ; [edt]
  Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu / Zagreb : Subotica : FF press [i.e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ; 2014. - 686 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754729.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-06-25 11:45:38