Rajković Iveta, Marijeta - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393823
  Rajković Iveta, Marijeta ; Babić, Dragutin ;
  Poljaci u Hrvatskoj: od pripadnika ‘stare’ nacionalne manjine do suvremenih migranata / Studia ethnologica Croatica, 30 (2018), 1 ; str. 169-202. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.30.8
  https://hrcak.srce.hr/214375
  edit
 2. 379604
  Rajković Iveta, Marijeta ; Geci, Rina ;
  Albanski zlatari i pekari s Kosova u Zagrebu: Migracije i etničko poduzetništvo / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 279-330. http://dx.doi.org/17234/SEC.29.10
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282696
  WOS:000425617500013
  Scopus ID:2-s2.0-85044998081
  edit
 3. 388657
  Rajković Iveta, Marijeta ; Horvatin, Tea ;
  Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske u Irsku s posebnim osvrtom na mlade iz Slavonije / Migracijske i etničke teme, 33 (2017), 3 ; str. 247-274. http://dx.doi.org/10.11567/met.33.3.1
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=292572 | https://hrcak.srce.hr/198697
  edit
 4. 366563
  Jurković, Rahela ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  "Okus doma" : integracija azilanata protkana transnacionalnim procesima i promicanjem kulinarskih tradicija / Studia ethnologica Croatica, 28 (2016), 1 ; str. 147-178. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.28.7
  http://hrcak.srce.hr/171874
  WOS:000437792400008 ; WOS:000437792400009
  Scopus ID:2-s2.0-85011299954
  edit
 5. 393819
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Ženski aspekti iseljeništva:od bijele udovice do samostalne migrantice / Hrvatski iseljenički zbornik, 8 (2016) ; str. 183-200.
  edit
 6. 366509
  Gadže, Paula ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Okusi i mirisi Hrvatske u Argentini / 2015Hrvatski iseljenički zbornik ..., 1 (2015) ; str. 151-170.
  http://www.matis.hr/index.php/hr/aktivnosti/nakladnistvo/hrvatski-iseljenicki-zbornik
  edit
 7. 366558
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Women and Migrations in Croatia From Marginal Subjects – “White Widows” – to Contemporary Migrants into the EU / 2015Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology, 18 (2015) ; str. 67-84. http://dx.doi.org/http://www.hsozkult.de/journal/id/zeitschriftenausgaben-9671
  edit
 8. 321248
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Migrantska priča obitelji Lopac: Senj, Virovitica, Kanada, Hrvatska. / Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 38 (2011.), str. 333-363..
  edit
 9. 308710
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Ogled o primorskim Bunjevcima: povijesna perspektiva i identifikacijski procesi / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), str. 283-316.
  http://hrcak.srce.hr/62255
  edit
 10. 309486
  Rajković Iveta, Marijeta ; Mišetić, Martina ;
  Migracije i njihov odraz na obiteljski život stanovništva lovinačkog kraja. / Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 37 (2010.), str. 143-188.
  edit
 11. 307876
  Babić, Darko ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Prilog za razvoj eko-muzeja u Ravnim Kotarima / Studia ethnologica Croatica, 21 (2009), str. 307-329.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 388655
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Nataša Gregorič Bon and Jaka Repič (eds.). 2016. Moving Places: Relations, Return and Belonging. New York – Oxford, Berghahn. / Ethnologie française, 48 (2018), 2 ; str. 376-378.
  edit
 2. 379606
  Dejanović, Dejana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Iseljavanje Hrvata iz bosanske i slavonske Posavine u Njemačku nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju / Hrvatski iseljenički zbornik., 1 (2017), 1 ; str. 159-188.
  edit
 3. 379844
  Roksandić, Drago ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ;
  Kula Jankovića: spomenik kulture – pokretač održivog razvoja Ravnih kotara / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 499-517.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282728
  edit
 4. 393818
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Dragutin Babić: Nacionalne manjine u Hrvatskoj. Sociološka perspektiva / Studia ethnologica Croatica, 28 (2016), 1 ; str. 393-395.
  http://hrcak.srce.hr/171896 | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=253621
  edit
 5. 369887
  Rubić, Tihana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Etnografska zbirka Gradskoga muzeja Senj / 2013Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 40 (2013) ; str. 697-710.
  edit
 6. 308030
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Istraživanje migracije primorskih Bunjevaca na virovitičko područje / Baština, 2 (2008), str. 59-63.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 366560
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Migrations, Shifting Borders and Identities in the Bay of Kotor (Boka Kotorska) / 2015Contextualizing Changes: Migration, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe. Sofia : Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum Bulgarian Academy of Sciences ; Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Science, 2015, str. 501-514.
  edit
 2. 317631
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Dissolution of Yugoslavia and migration from and to newly formed states / Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans / Petko Hristov (ur.). - Sofia. Sofija : Paradigma, 2012., str. 152-162.
  [Naziv skupa: Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans (14.-15. listopada 2011. ; Sofija, Bugarska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 393480
  Klemar Bubić, Blaženka ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Austrijska i hrvatska kultura u profesionalnom i životnom putu: studija primjera Camilla Lucerna / Međunarodni znanstveni skup "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu". Osijek : Njemačka zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2018, str. 227-245.
  edit
 2. 336169
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Badnji dan kod Hrvata Bunjevaca u Vojvodini i Mađarskoj / U: Černelić, Milana (ur.). Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu . Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014.
  edit
 3. 316233
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Uloga predstavljačkih oblika u očuvanja identiteta češke nacionalne manjine / U: Muraj, Aleksandra ; Vitez, Zorica (ur.). Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima. Zagreb : Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, biblioteka Nova etnografija ; Hrvatsko etnološko društvo, 2008, str. 111-129.
  [Naziv skupa: Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima (01.-02.06.2006. ; Zagreb,)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 379836
  Olujić, Boris ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Istraživanje kulturne baštine Sjevernog Velebita 2006.-2016. rezultati i smjernice novih istraživanja / Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit. Krasno : Javna ustanova, 2017, str. 64-65.
  http://skup2017.np-sjeverni-velebit.hr/
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 393871
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Dužijanca - city festival in Subotica existing over hundred years: continuity and transformations / City Rituals. 13th conference of The Ritual Year Working Group. Bukurešt : International Society for Ethnology and Folklore, 2018, str. 11-11.
  https://www.siefhome.org/wg/ry/events/bucharest.shtml
  edit
 2. 388651
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Izazovi istraživanja i prezentacije nematerijalne kulturne baštine na depopuliranim brdskim područjima / 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: Nesnovna dediščina med prakso in registri. Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2018, str. 45-45.
  http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/novosti/znanstveno-strucni-skup-15-slovensko-hrvatske-paralele-nematerijalna-bastina-izmedu-prakse-i-registra/ | https://www.sed-drustvo.si/arhiv/aktualno/15-vzporednice-med-slovensko-in-hrvasko-etnologijo-2018
  edit
 3. 379837
  Rajković Iveta, Marijeta ; Rogelja, Nataša ;
  Migracije životnog stila u Hrvatskoj i Sloveniji / Međunarodni znanstveni skup povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja "Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja...". Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 11-11.
  http://www.ffzg.unizg.hr/etno/poziv-na-medunarodni-znanstveni-skup-u-povodu-90-godina-odsjeka-za-eka/
  edit
 4. 369867
  Rajković Iveta, Marijeta ; Grbić, Jadranka ;
  Samobor: migracijske mobilnosti i interakcije pograničnih kultura / 2015Samobor- stotinu godina nakon Milana Langa. Samobor, 2015, str. 7-7.
  [Naziv skupa: Samobor- stotinu godina nakon Milana Langa (2015 ; Samobor)]
  edit
 5. 317636
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Emigration from Croatia to Canada based on a woman's narrative. /
  [Naziv skupa: 10th SIEF (Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore) Congress, People make places - ways of feeling the world (17-21. 04. 2011. ; Lisabon, Portugal)]
  http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/panels.php5?PanelID=780
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 388653
  Horvatin, Tea ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Hrvati u Irskoj: suvremene migracije, transnacionalizmi, predođbe o budućnosti / Etnologija i selo 21. stoljeća: tradicionalno, ugroženo, kreativno. 14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele/Etnologija in vas v 21. stoletju:tradicionalno, ogroženo, ustvarjalno, 14. slovensko-hrvaške etološke vzporednice. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo ; Slovensko etnološko društvo, 2018, str. 41-68.
  edit
 2. 379392
  Rajković Iveta, Marijeta ; Grbić, Jadranka ;
  Samobor: migracije i interakcije pograničnih kultura / Samobor - stotinu godina nakon Milana Langa. Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, Ogranak Matice hrvatske u Samoboru, 2017, str. 73-95.
  edit
 3. 335918
  Gadže, Petra ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Los Croatas de Argentina en Croacia / U: Radovich, Juan Carlos (ur.). Etnicidad y Migraciones en Argentina. Estudios de caso. . Buenos Aries : Sociedad Argentina de Antropología, 2014.
  edit
 4. 335409
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Čuo si da je Hrvatska kao raj! Između mašte i stvarnog života, Hrvati iz Argentine u Zagrebu / U: Čapo, Jasna, Caroline Hornstein Tomić, Katica Jurčević (ur.). Didov san: Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika. Zagreb : Institut za etnologiju i folkoristiku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2014., str. 195-220.
  edit
 5. 335450
  Rajković Iveta, Marijeta ; Paula Gadže ;
  Hrvati u Buenos Airesu i Rosariju, Latinosi u Zagrebu / U: Grbić Jakopović, Jadranka (ur.). Multipliciranje zavičaja i domovina : hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2014, str. 133-154.
  http://www.superknjizara.hr/?page=knjiga&id_knjiga=95885
  edit
 6. 335483
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Mogućnosti korištenja tradicijske kulture u ruralnom turizmu i održivom razvoju Ravnih kotara / U: Drago Roksandić, Marijeta Rajković Iveta, Tihana Rubić (ur.). Kula Jankovića:spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara. Baština, interkulturalizam, revitalizacija. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, Plejada d.o.o., 2014., str. 71-80.
  http://kula-jankovica.unizg.hr/files/file/DS-09-Kula-Jankovica.pdf
  edit
 7. 393825
  Rajković Iveta, Marijeta ; Gorup, Tea ; Klopotan, Ana ;
  Božićni običaji / Tradicijska kultura i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca. Zagreb : FF Press ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 13-52.
  edit
 8. 312945
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini / U: Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta (ur.). Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini. Zagreb : FF, 2010, str. 7-25.
  edit
 9. 312154
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ;
  Uvod: Živjeti na Krivom Putu / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II.. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 7-12.
  edit
 10. 312155
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Mogućnosti korištenja elemenata tradicijske kulture u revitalizaciji krivoputskog područja / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, svezak II.. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 313-324.
  edit
 11. 312143
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Pregled suvremenih migracija Krivopućana / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, svezak I.. Zagreb : FF-press, 2008, str. 79-94. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.06
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 12. 312144
  Rajković Iveta, Marijeta ; Jasmina Jurković ;
  Primorski Bunjevci Krivopućani na području Virovitice / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv.I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 95-119. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.07
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 13. 312148
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Selidbe i suživot na ljetnim stanovima / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 159-183. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.11
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 14. 312149
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Stočarstvo / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 185-203. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.12
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 15. 312150
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Sjenokoša / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 205-220. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.13
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 16. 312151
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Zemljoradnja / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 221-247. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.14
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 17. 312152
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Pčelarstvo / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 249-263. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.15
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 18. 312153
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Tradicijski i suvremeni lov / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 265-278. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.17234/9789531752664.16
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 321258
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Iseljavanje hrvatskog juga / Veliki val : iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880.-1914.. Rijeka : Muzej grada, 2012, str. 241-254.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 393821
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Mario Katić, Smrt u dalmatinskom zaleđu. Mirila od rituala do teatra, Naklada Ljevak, Zagreb, 2017., 279 str / Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva
  https://hrcak.srce.hr/213540
  edit
 2. 379607
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Tijana Trako Poljak: Hrvatski simbolički identitet. Značenja nacionalnih simbola iz perspektive hrvatskih građana. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 47 (2017), 40 ; str. 309-311.
  Puni tekst
  edit
 3. 321079
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Karmen Medica, Goran Lukič i Milan Bufon, ur.: Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo Koper: Univerzitetna založba Annales, 2010., 270 str. / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), 1 ; str. 377-379.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110992
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 397712
  Rajković Iveta, Marijeta ; Kelemen, Petra ; Župarić-Iljić, Drago ;
  Introduction : contemporary migration trends and flows on the territory of Southeast Europe / Contemporary migration trends and flows on the territory of Southeast Europe, str. 7-11. http://dx.doi.org/10.17234/9789531756525.14
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 379842
  Olujić, Boris ; Holjevac, Željko ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Kulturna baština - Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno, str. 1-98. / Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno
  edit
 2. 379753
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Projekt Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno / Studia ethnologica Croatica. 29 (2017), 1 ; str. 546-552
  [Naziv skupa: 1330-3627]
  Puni tekst
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 336157
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Božićni običaji Hrvata Bunjevaca u Vojvodini i Mađarskoj / U: Černelić, Milana (ur.). Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca . Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 13-52..
  edit
 2. 321257
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Hrvati u Buenos Airesu i Rosariju, Latinosi u Zagrebu / U: Grbić, Jadranka (ur.). Multipliciranje zavičaja i domovina. Hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet.. Zagreb : FF-press, 2013
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 374944
  Rajković Iveta, Marijeta ; Iveta, Vladimir ;
  Oni koji noću ustaju iz groba : vampiri od lokalnih priča do popularne kulture / Zagreb : Srednja Europa, 2017. - IV, 210, str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537963613 : .
  edit

2.26 Knjiga u postupku objavljivanja

 1. 321086
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Czech v Jazvenik - Česi u Jazveniku / Daruvar : NU Jednota 2013
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 393889
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Specifičnosti migracija životnog stila u Hrvatskoj / Mednarodni simpozij v okviru Bilateralnega projekta Slovenija-Hrvaška 2018 in stoletnice Univerze v Ljubljani: IZZIVI PREUČEVANJ MOBILNIH POSAMEZNIKOV IN SKUPIN V 21. STOLETJU
  https://isim.zrc-sazu.si/sl/dogodki/izzivi-preucevanj-mobilnih-posameznikov-in-skupin-v-21-stoletju#v
  edit
 2. 379839
  Klemar Bubić, Blaženka ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Austrijska i hrvatska kultura u profesionalnom i životnom putu - studija primjera Camille Lucerne / XXV. Međunarodni znastveni skup: Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu. Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj
  http://deutsche-gemeinschaft.eu/
  edit
 3. 316314
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Interdisciplinary research and teaching-training endeavours in Croatia. The Upper Ravni Kotari region case. /
  [Naziv skupa: 9. SIEF Congress: Transcending European Heritages: Liberating the Ethnological Imagination (16.-20.06.2008 ; Derry, Sjeverna Irska,)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 379840
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Nematerijalna kulturna baština Slavonije između tradicije i suvremenosti / Slavonija-tradicija u suvremenosti, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb.
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 393794
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Statusi i prava manjina na iskazivanje kulturnog identiteta u Hrvatskoj i Europi / Pozvano predavanje na tribini + 50% - JEZIK – MANJINE – USTAV u organizaciji: Klub Hrvatskog etnološkog društva Klub studenata etnologije i kulturne antropologije – KSEKA i Katedra za manjinske zajednice i kulture Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet 17. siječnja 2014. godine
  http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/novosti/klub-hed-a-tribina-50-jezik-manjine-ustav/
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 397711
  Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aui, aut]Kelemen, Petra ; [edt, aui]Župarić-Iljić, Drago ; [edt, aui]
  Contemporary migration trends and flows on the territory of Southeast Europe / edited by Marijeta Rajković Iveta, Petra Kelemen and Drago Župarić-Iljić. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2018. - 252 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756525. http://dx.doi.org/10.17234/9789531757829
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 2. 330684
  Roksandić, Drago ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]
  Kula Jankovića : spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara : baština, intelektualizam i revitalizacija / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2014. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782368 ; 9789531755191 .
  Kula Jankovića Sveučilište u Zagrebu | Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 3. 285911
  Grandits, Hannes ; Dukić, Barbara [trl] ; Roksandić, Drago [edt] ; Rajković Iveta, Marijeta [edt, aui] ;
  Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima : (18.-20. stoljeće) : studije slučaja Bobovac i Lekenik / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 292 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754293.
  edit
 4. 281881
  Černelić, Milana ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]
  Zapisi iz gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini / Zagreb : FF press [i. e] Filozofski fakultet Sveučilišta, 2010. - 377 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531752992 : .
  edit
 5. 245076
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Klemar Bubić, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 2, Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2009. - 356 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753432.
  edit
 6. 245077
  Černelić, Milana ; [edt, aui]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Lončar, Sanja ; [aut, aui]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 3, Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka / Zagreb : FF Press, 2009. - 236 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753524.
  edit
 7. 203587
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Klemar, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 1, Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2008. - 382 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531752664. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 335978
  Černelić, Milana ; [edt]Grbić Jakopović, Jadranka ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Dronjić, Matija ; [edt]Gotal, Mihovil ; [edt]
  Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu / Zagreb : Subotica : FF press [i.e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ; 2014. - 686 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754729.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:35