Rubić, Tihana - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 390365
  Galjer, Jasna ; Lončar, Sanja ; Rubić, Tihana ;
  Društvena uloga radničkog narodnog sveučilišta “Moša Pijade” (RANS) / Andragoški glasnik : Glasilo Hrvatskog andragoškog društva, 22 (2018), 1 ; str. 17-26.
  Sažetak
  edit
 2. 394274
  Rubić, Tihana ;
  Prakse i naracije (o) starosti u Zagrebu / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 55(2018), 2 ; str. 7-27.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=311794
  edit
 3. 366748
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Characteristic features of the zadruga (extended family) of the Croatian subethnic group of Bunjevci / Acta Ethnographica Hungarica : An International Journal of Ethnography, Vol. 61 No.2(2016) ; str. 443-468.
  http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/022.2016.61.2.12
  edit
 4. 309476
  Rubić, Tihana ;
  "Je me débrouille". L'économie informelle et le chômage en Croatie / Ethnologie française, 2 (2013), str. 217-227.
  http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ETHN_132_0217
  edit
 5. 310240
  Rubić, Tihana ;
  Afternoon Moonlighting – it Was a Must. The dynamics and Paradoxes of the Croatian Socialist and Post-socialist Labor Market / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 50 (2013), 1 ; str. 121-144.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=155283
  edit
 6. 310457
  Rubić, Tihana ;
  Nezaposlenost i neformalna ekonomija u Hrvatskoj: analiza diskursa / Studia ethnologica Croatica, 25 (2013), 1 ; str. 93-128.
  edit
 7. 309407
  Rubić, Tihana ; Petrak, Petra ;
  "Normalno da će on pomoć." Obiteljski život i međugeneracijska uzajamna pomoć u lovinačkom kraju / Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 37 (2010), str. 227-260.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 379844
  Roksandić, Drago ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ;
  Kula Jankovića: spomenik kulture – pokretač održivog razvoja Ravnih kotara / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 499-517.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282728
  edit
 2. 369887
  Rubić, Tihana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Etnografska zbirka Gradskoga muzeja Senj / 2013Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 40 (2013) ; str. 697-710.
  edit
 3. 321253
  Rubić, Tihana ;
  Biti derviš u Hrvatskoj / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, X/226 (2008), str. 18-19.
  edit
 4. 369952
  Rubić, Tihana ;
  Pitanje vlasništva u poslijeratnoj Hrvatskoj. Dinamika vlasničkih odnosa i etničkog sukoba na području Knina / Društvena istraživanja, 17 (2008), 6 ; str. 1243-1247.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 316702
  Rubić, Tihana ;
  Kulturne politike i etnički identiteti : primjer dvaju kulturnoumjetničkih društava u Somboru / U: Skenderović, Robert (ur.). Identitet bačkih Hrvata : zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa. Zagreb ; Subotica : Hrvatski institut za povijest ; Hrvatsko akademsko društvo, 2010, str. 241-252.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup "Identitet bačkih Hrvata" (27.-28.11.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 315682
  Bagarić, Petar ; Petrović, Željka ; Rubić, Tihana ;
  Dervishes in Croatia / U: Statelova, Rosemary ; Rodel, Angela ; Peycheva, Lozanka ; Vlaeva, Ivanka ; Dimov, Ventsislav (ur.). The Human World and Musical Diversity : Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group "Music and Minorities". Sofia : Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Science, 2008, str. 164-171.
  [Naziv skupa: Meeting of the ICTM Study Group "Music and Minorities" (4 ; 1006) (2006. ; Varna, Bugarska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318159
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Rubić, Tihana ;
  Politike pamćenja, kulture sjećanja: primjer Dužijance u Subotici / U: Černelić, Milana ; Grbić Jakopović, Jadranka ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ; Dronjić, Matija (ur.). Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 12-12.
  [Naziv skupa: Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu (20-22.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.bunjevci-skup.com/#!dokumenti/cg0e
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 369886
  Rubić, Tihana ; Gulin Zrnić, Valentina ;
  O hrani i vrtovima, o gradu i ljudima / Vrtovi našega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Hrvatsko etnološko društvo : Parkticipacija, 2016, 6-17 str..
  edit
 2. 310420
  Rubić, Tihana ; Leutloff-Grandits, Carolin ;
  Creating a familiar space: Childcare, kinship and community in Post-socialist New Zagreb / Narrating the City. The Repreresentation of Urban Space and Everday Life / Edited by Wladimir Fischer-Nebmaier, Matthew P. Berg, and Anastasia Christou. New York . Berghahn books, 2015.

  Scopus ID:2-s2.0-84954530867
  edit
 3. 335295
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Characteristic features of the extended family life of the Croatian ethnic group of Bunjevci / The History of the Family, (2014.).
  edit
 4. 310460
  Rubić, Tihana ;
  "Ja se snađem". Neformalna ekonomija i formalna nezaposlenost u Hrvatskoj / Hrvatska svakodnevica: Etnografije vremena i prostora. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013.
  edit
 5. 313277
  Leutloff-Grandits, Carolin ; Birt, Danijela ; Rubić, Tihana ;
  Two Croatian Localities (2010) / U: Kaser, Karl (ur.). Household and Family in the Balkans. Two Decades of Historical Family Research at University of Graz. Berlin : LIT, 2012 (Studies on South East Europe, Vol 13), str. 587-615.
  edit
 6. 312938
  Leutloff-Grandits, Carolin ; Birt, Danijela ; Rubić, Tihana ;
  Two Croatian Localities / U: Heady, Patrick ; Schweitzer, Peter (ur.). Family, Kinship and State in Contemporary Europe, Vol 2. The View from Bellow: Nineteen Localities. Frankfurt – New York : Campus Verlag, 2010, str. 129-168.
  http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/F/bo8364788.html
  edit
 7. 312154
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ;
  Uvod: Živjeti na Krivom Putu / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II.. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 7-12.
  edit
 8. 312227
  Rubić, Tihana ; Birt, Danijela ;
  Obiteljski život, odnosi i vrijednosti / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II.. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 31-56.
  edit
 9. 312357
  Rubić, Tihana ; Jelavić, Željka Petrović Osmak, Željka ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Uvod / U: Rubić, Tihana ; Škrbić Alempijević, Nevena ; Jelavić, Željka ; Petrović Osmak, Željka (ur.). 50 godina Hrvatskoga etnološkog društva (1959. - 2009.). Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009, str. 5-11.
  edit
 10. 312480
  Rubić, Tihana ; Mucko, Bojan ; Katić, Mario ;
  Uporišne točke djelovanja i/ili sjećanja / U: Rubić, Tihana ; Škrbić Alempijević, Nevena ; Jelavić, Željka ; Petrović Osmak, Željka (ur.). 50 godina Hrvatskoga etnološkog društva (1959. - 2009.). Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009., str. 33-64.
  edit
 11. 313009
  Vuković, Marinko ; Rubić, Tihana ;
  Podatci iz Stališa duša kao izvor za etnološko istraživanje obiteljskog života Krivopućana / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.) (ur.). Živjeti na Krivom Putu : Etnološka monografija o Primorskim Bunjevcima. Sv. II. Zagreb : FF-press, 2009 (Živjeti na Krivom Putu), str. 57-76.
  edit
 12. 311975
  Rubić, Tihana ;
  Tradicijska trgovina i sajmovi / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv.I. Zagreb : FF press, 2008., str. 323-352. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.19
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312481
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Običaji životnoga ciklusa / U: Biškupić, Božo ; Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem. Vrela europske civilizacije.. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2009., str. 148-159.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 394275
  Rubić, Tihana ;
  Marija Živković. Braća Seljan kroz prašume i pustinju. Zagreb, Etnografski muzej, 3. svibnja – 18. studenoga 2018. / Etnološka istraživanja, 23(2018) ; str. 89-91.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=309191
  edit
 2. 310103
  Rubić, Tihana ;
  Labirinti formalne taksonomije / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, XV/353 (2013), str. 12-13.
  edit
 3. 307628
  Rubić, Tihana ;
  Carolin Leutloff-Grandits. Claiming Ownership in Postwar Croatia: The Dynamics of Property Relations and Ethnic Conflict in the Knin Region / Društvena istraživanja, 17 (2008), 6 ; str. 1243-1247.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98501
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 310458
  Rubić, Tihana ;
  "You have to get along". Family networks, informal economy and unemployment in postsocialist Croatia / Ethnologia Balkanica: Journal for South East European Ethnology, (2013).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 362367
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Potkonjak, Sanja ; Rubić, Tihana ;
  Misliti etnografski : kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji / Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Hrvatsko etnološko društvo, 2016. - 135 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531756150 ; 9789535839187.
  Elektronička verzija (HED biblioteka)
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318383
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Rubić, Tihana ;
  Dužijanca i društveno sjećanje /
  [Naziv skupa: XXVI znanstveni kolokvij: Dužijanca očima etnologa (11.07.2013. ; Subotica, Srbija (Vojvodina))]
  edit
 2. 317629
  Rubić, Tihana ;
  You have to get along. Family networks, informal economy and unemployment in post-socialist Croatia /
  [Naziv skupa: 50th International University Week: Between Europeanization, Globalization and Tradition: Changing Southeast European Everyday Culture (4 – 7. 10. 2011 ; Tutzing, Njemačka)]
  edit
 3. 317579
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Characteristic features of the extended family life of the Croatian ethnic group of Bunjevci / U: Pat Thane, Paolo Viazzo, Siulvia Sovic (ur.). The History of Families and Households: Comparative Dimensions.. London : Brill
  [Naziv skupa: The History of Families and Households: Comparative European Dimensions. (24-26 lipanj 2010 ; London, Velika Britanija)]
  edit
 4. 317655
  Rubić, Tihana ;
  The role of Kin to Support Unemployed in Croatia /
  [Naziv skupa: International Workshop "Kinship and Social Security - Kosova in European Perspective (28.- 29.9. 2009. ; Priština, Kosovo)]
  edit
 5. 315841
  Rubić, Tihana ;
  Etnološko istraživanje obitelji i nezaposlenosti /
  [Naziv skupa: "Challenging Integration: Culture Research and the European Context" (2. do 5. listopada 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 315842
  Rubić, Tihana ;
  Rodna perspektiva u istraživanjima manjinskih vjerskih zajednica: Derviška zajednica u Rijeci /
  [Naziv skupa: Feminisms in Transnational Perspective: Voicing Feminist Concerns (26. do 30. svibnja 2008. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 7. 315843
  Rubić, Tihana ; Petrović, Željka ;
  Derviški obred sagledan iz etnomuzikološke i rodne perspektive. Primjer derviškog reda Rufai u Hrvatskoj /
  [Naziv skupa: EASA 2008 Biennial Conference: Experiencing Diversity and Mutuality (26. do 30. kolovoza 2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 318441
  Rubić, Tihana ;
  Somborska Dužionica i prijepori oko etničkih identifikacija /
  [Naziv skupa: XXVI znanstveni kolokvij: Dužijanca očima etnologa (11.07.2013. ; Subotica, Srbija (Vojvodina))]
  http://www.zkvh.org.rs/index.php/dogaaji/details/738
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 330684
  Roksandić, Drago ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]
  Kula Jankovića : spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara : baština, intelektualizam i revitalizacija / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2014. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782368 ; 9789531755191 .
  Kula Jankovića Sveučilište u Zagrebu | Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 2. 335931
  Černelić, Milana ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]
  Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca / Zagreb : Subotica : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014. - 524 str. : ilustr. (pretežito u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531755412 .
  edit
 3. 263585
  Škrbić Alempijević, Nevena ; [edt , aut]Jelavić, Željka ; [edt , aut]Petrović Osmak, Željka ; [edt , aut]Rubić, Tihana ; [edt , aut]
  50 godina Hrvatskog etnološkog društva : (1959. - 2009.) / Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009. - 222 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789535530251.
  edit
 4. 245076
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Klemar Bubić, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 2, Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2009. - 356 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753432.
  edit
 5. 245077
  Černelić, Milana ; [edt, aui]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Lončar, Sanja ; [aut, aui]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 3, Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka / Zagreb : FF Press, 2009. - 236 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753524.
  edit
 6. 203587
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Klemar, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 1, Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2008. - 382 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531752664. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 335978
  Černelić, Milana ; [edt]Grbić Jakopović, Jadranka ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Dronjić, Matija ; [edt]Gotal, Mihovil ; [edt]
  Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu / Zagreb : Subotica : FF press [i.e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ; 2014. - 686 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754729.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:35