Veljak, Lino - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379196
  Veljak, Lino ;
  O modernom i postmodernom pristupu religiji / Eidos, 1 (2017), 1 ; str. 59-64.
  edit
 2. 365893
  Veljak, Lino ;
  Philosophy in Times of Regression / Dialogue and Universalism , Vol 26, No2 (2016) ; str. 5-11.
  edit
 3. 375735
  Veljak, Lino ;
  O takozvanom principu manjeg zla / Filozofska istraživanja, 36 (2016), 4 ; str. 633-639. http://dx.doi.org/10.21464/fi36401
  http://hrcak.srce.hr/180130
  WOS:000406768300002
  Scopus ID:2-s2.0-85018830941
  edit
 4. 393427
  Veljak, Lino ;
  (Ne)moć morala? / Bošnjačka pismohrana, 20 (2016), 42/43 ; str. 49-55.
  edit
 5. 368845
  Selak, Marija ; Veljak, Lino ;
  The World as Human-Produced World in the Philosophy of Giambattista Vico / Synthesis philosophica. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2015., 2015(60), 179-187 str..
  WOS:000382805400002
  Scopus ID:2-s2.0-84992187401
  edit
 6. 367316
  Veljak, Lino ;
  Ortega y Gasset i Unamuno / Filozofska Istrazivanja, 35 (2015), 140(4) ; str. 609-616.
  WOS:000379718800003
  Scopus ID:2-s2.0-84978811064
  edit
 7. 368842
  Veljak, Lino ;
  Zašto je svaka prava misao nužno slobodna? / Interkulturalnost. Novi Sad : Institut za kulturu Vojvodina, 2015., 10(2015), 12-17 str..
  edit
 8. 335099
  Veljak, Lino ;
  Hegel and Marx in the Times of Globalization / Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 13 (2014), 1 ; str. 1-7.
  edit
 9. 335901
  Veljak, Lino ;
  Prva međunarodna konferencija o Frani Petriću / U: Martinović, Ivica. (ur.). Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. Zagreb : Institut za filozofiju, 2014., 40/2(80) (2014) 491–501.
  edit
 10. 335938
  Veljak, Lino ;
  Uvodnik : Gajo Petrović - lik i djelo / Metodički ogledi. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2014., Vol.20 No.2 Ožujak 2014. .
  edit
 11. 320493
  Veljak, Lino ;
  Agnosticizam i vjerski indiferentizam / Diacovensia, 21 (2013), 2.
  edit
 12. 320496
  Veljak, Lino ;
  Ontologija i metafizika / Logos: Časopis za filozofiju i religiju . Tuzla : Centar za kulturu i edukaciju , 2013., 1 (2013), 2.
  edit
 13. 320492
  Veljak, Lino ;
  S onu stranu dogmatizma i relativizma / Filozofska istraživanja. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2012., 32 (2012), 3-4 .
  edit
 14. 309384
  Veljak, Lino ;
  Jednakost bez slobode ili jednakost bez pravednosti? / Filozofska istraživanja, 31 (2011), 1 ; str. 57-63.
  edit
 15. 309383
  Veljak, Lino ;
  Medij ideologije / Filozofska istraživanja, 30 (2010), 4 ; str. 595-604.
  edit
 16. 369934
  Bogdanić, Luka ; Veljak, Lino ;
  Aktualnost Manifesta u vremenima neoliberalne globalizacije / Godišnjak Fakulteta političkih nauka, br. 3-4, 2008/2009, str. 609-623 .
  edit
 17. 369935
  Bogdanić, Luka ; Veljak, Lino ;
  Aktualnost Manifesta u vremenima neoliberalne globalizacije / Godišnjak Fakulteta političkih nauka, br. 3-4, 2008/2009, str. 609-623 .
  edit
 18. 307898
  Veljak, Lino ;
  Neumitnost globalizacije, nužnost alternative i pitanje o odgovornosti / Filozofska istraživanja, 29 (2009), 113 ; str. 7-13.
  edit
 19. 308729
  Veljak, Lino ;
  Ibn Haldun i Vico: O mediteranskom utemeljenju cikličkog poimanja povijesti / Filozofska istraživanja, 29 (2009), 116 ; str. 719-724.
  edit
 20. 307041
  Veljak, Lino ;
  Čovjek kao metafizička utvara. Identitet individue i zajednice / Filozofska istraživanja, 28 (2008), 109 ; str. 78-93.
  edit
 21. 307870
  Veljak, Lino ;
  Die Erbschaft der Praxis-Groupe und die antithetische Solidarität / Arhe, 5 (2008), 10 ; str. 31-39.
  edit
 22. 308096
  Veljak, Lino ;
  Utemeljitelji Hrvatskog filozofskog društva u borbi protiv dogmatizma / Filozofska istraživanja, 28 (2008), 3 ; str. 547-553.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 379182
  Veljak, Lino ; Mlakar, Mirko ;
  Istraživanja povijesti srpske filozofije / Filozofska istraživanja, 37 (2017), 1 ; str. 133-152. http://dx.doi.org/10.21464/fi37110
  Elektronička verzija (Hrčak) | Elektronička verzija (Repozitorij FF-a)
  WOS:000417348300011
  Scopus ID:2-s2.0-85032259976
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 379194
  Veljak, Lino ;
  Multikulturalizam nasuprot fundamentalizma / Filozofska istraživanja, 37 (2017), 1 ; str. 221-229.
  WOS:000417349300002
  Scopus ID:2-s2.0-85032275680
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 320528
  Veljak, Lino ;
  Pitanje o istini u suvremenoj filozofiji i i znanosti / Filozofska istraživanja. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2012., 32 (2012), 3-4.
  edit
 2. 309385
  Veljak, Lino ; Šakota-Mimica, Jasna [edt] ;
  Misliti zajedno - Prepiska između Dekarta i Elizabete / Filozofska istraživanja, 31 (2011), 2 ; str. 452-453.
  edit
 3. 309386
  Veljak, Lino ;
  Questions of identity / Synthesis philosophica, 26 (2011), 1 ; str. 3-5.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=107853
  edit
 4. 320525
  Veljak, Lino ;
  Pitanja identiteta / Filozofska istraživanja. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2011. (31 (2011), 4, ), 703-705 str..
  edit
 5. 308904
  Veljak, Lino ;
  Andrija Krešić: Humanizam i kritičko mišljenje / Filozofska istraživanja, 30 (2010), 119 ; str. 549-551.
  edit
 6. 308905
  Veljak, Lino ;
  Salvatore Veca: Dizionario minimo / Filozofska istraživanja, 30 (2010), 117-118 ; str. 348-350.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 410842
  Veljak, Lino ;
  Metafilozofija i redukcionizam u metodologiji društvenih istraživanja / Metafilozofija i pitanja znanstvene metodologije : radovi Petog okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2019. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020.
  edit
 2. 402711
  Veljak, Lino ;
  '68. i kritika instrumentalne racionalnosti (praxis vs frankfurtovci) / Kriza i kritike racionalnosti: Nasljeđe ’68 : radovi četvrtog Okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2018. / [uredili Borislav Mikulić, Mislav Žitko].. Zagreb : Filozofski fakultet, 2019
  edit
 3. 366171
  Veljak, Lino ;
  Das Ende der Philosophie? / Perspektive filozofije. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2016.
  edit
 4. 350576
  Veljak, Lino ;
  Tipologija kritike praxisa / Aspekti praxisa : refleksije uz 50. obljetnicu . Filozofski fakultet, 2015.
  edit
 5. 335398
  Veljak, Lino ;
  Totalitarizmi danas – Od Izvanrednog stanja do "Društva znanja" / U: Krivak, Marijan ; Senković, Željko (ur.). ZAPISI O TOTALITARIZMU. Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer, Osijek, 2014, str. 263-281.
  edit
 6. 335404
  Veljak, Lino ;
  Nužna pojmovna razgraničenja / U: Krivak, Marijan/Senković, Željko (ur.). Zapisi o totalitarizmu. Osijek : Filozofski fakultet Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2014, str. 15-24.
  edit
 7. 335493
  Veljak, Lino ;
  Filozofijski misliti povijest u epohi postmoderne / U: Komšić, Ivo (ur.). Abdulah Šarčević – filozofsko iskustvo vremena (znanost, filozofija, umjetnost). Sarajevo : Filozofski fakultet u Sarajevu, 2014, str. 13-19.
  edit
 8. 335932
  Veljak, Lino ;
  Gajo Petrović - lik i djelo / Gajo Petrović, filozof iz Karlovca. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2014., 13-18 str..
  edit
 9. 319133
  Veljak, Lino ;
  Mediteranac Nikola Skledar / Između Srednje Europe i Mediterana : filozofija Nikole Skledara : zbornik radova. Zaprešić : Visoka škola z aposlovanje i upravljanje s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić", 2012.
  [Naziv skupa: Simpozij Mediteranski korijeni filozofije]
  edit
 10. 320543
  Veljak, Lino ;
  Smije li se govoriti o današnjoj aktualnosti Praxisa? / Praxis : društvena kritika i humanistički socijalizam : zbornik radova sa međunarodne konferencije o jugoslavenskoj ljevici : Praxis-filozofija i Korčulanska ljetna škola (1963-1974) / uredili Dragomir Olujić Oluja i Krunoslav Stojaković. Beograd : Rosa Luxemburg Stiftung, Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu, 2012.
  edit
 11. 320581
  Veljak, Lino ;
  Sull'abuso della persona / Persona /persone. Coscienza, individuo, società / eds. N. Allocca et al.. Roma: Edizioni Kappa 2011.
  edit
 12. 319135
  Veljak, Lino ;
  Danilo Pejović kao filozof i učitelj / Filozofija i suvremenost : zbornik radova s konferencije povodom 80. obljetnice rođenja Danila Pejovića. Zagreb : FF Press, 2010.
  edit
 13. 312543
  Veljak, Lino ;
  O korijenima marginalizacije filozofije na Mediteranu / U: Kukoč, Mislav (ur.). Filozofija Mediterana. Zagreb ; Split : Hrvatsko filozofsko društvo ; Filozofski fakultet u Splitu, 2009, str. 23-29.
  edit
 14. 312544
  Veljak, Lino ;
  Marx, državni socijalizam i socijalistička alternativa / U: Badovinac, Tomislav (ur.). 1948. - povijesni razlaz sa staljinskim totalitarizmom?. Zagreb : Savez društava, 2009, str. 69-79.
  edit
 15. 312093
  Stamenković, Barbara ; Veljak, Lino ;
  Humanizam u djelu Gaje Petrovića / U: Veljak, Lino (ur.). Gajo Petrović - čovjek i filozof: zbornik radova s konferencije povodom 80. obljetnice rođenja. Zagreb : Filozofski fakultet, 2008, str. 117-122.
  edit
 16. 312095
  Veljak, Lino ;
  Umjesto pogovora: Gajo Petrović danas / U: Veljak, Lino (ur.). Gajo Petrović - čovjek i filozof: zbornik radova s konferencije povodom 80. obljetnice rođenja. Zagreb : Filozofski fakultet, 2008, str. 223-225.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 335503
  Veljak, Lino ;
  Prva međunarodna konferencija o Frani Petriću / U: Martinović, Ivica ; Metesi Deronjić, Željka ; Skuhala Karasman, Ivana (ur.) (ur.). Hrvatska filozofska baština . Zagreb : Institut za filozofiju, 2014
  edit
 2. 317520
  Veljak, Lino ;
  Hrvatsko filozofsko društvo: diskontinuirani kontinuitet afirmacije pluralizma / U: Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.). 20. dani Frane Petrića. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2011, str. 119-120.
  [Naziv skupa: 20. dani Frane Petrića: Filozofska gibanja na jugoistoku Europe (18-21.09.2011. ; Cres, Hrvatska)]
  edit
 3. 316733
  Veljak, Lino ;
  Hrvatski Jadran kao prostor filozofskih i interdisciplinarnih susreta / U: Hanžek, Ljudevit ; Babel, Krešimir ; Matijević, Mira (ur.). IV. Mediteranski korijeni filozofije. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2010., str. 56-56.
  [Naziv skupa: IV. Mediteranski korijeni filozofije (25-27.3.2010. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 4. 316730
  Veljak, Lino ;
  Medij ideologije / U: Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.). 18. Dani Frane Petrića. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2009., str. 134-135.
  [Naziv skupa: 18. Dani Frane Petrića, Filozofija i mediji (20-23.9.2009. ; Cres, Hrvatska)]
  edit
 5. 316731
  Veljak, Lino ;
  Sull'abuso della persona /
  [Naziv skupa: II Convegno Internazionale di Filosofia - La persona (16-18.10. 2009. ; Rim, Italija)]
  edit
 6. 316732
  Veljak, Lino ;
  Sporovi o jednakosti / U: Zagorac, Ivana (ur.). Demokracija na prekretnici - sloboda, jednakost, pravednost. Uz 150. obljetnicu rođenja Johna Deweya. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2009., str. 39-39.
  [Naziv skupa: Demokracija na prekretnici - sloboda, jednakost, pravednost. Uz 150. obljetnicu rođenja Johna Deweya (26-27.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 383958
  Veljak, Lino ;
  Kritika političke ekonomije kao ontologija društvenog bitka / Karl Marx : zbornik radova povodom dvjestote obljetnice rođenja / uredili Goran Sunajko, Maroje Višić.. Zagreb : Naklada Breza, 2018., 27.-39. str..
  edit
 2. 368844
  Veljak, Lino ;
  „Radomir Konstantinović kao fenomenolog duha u epohi širenja palanke / O duhu otvorenosti : dimenzije misaonog nasleđa Radomira Konstantinovića / ur. A. Đurić Bisnić. Subotica ; Sarajevo : Gradska biblioteka Subotica ; IKD Press, 2015.
  edit
 3. 335348
  Veljak, Lino ;
  Kritičko mišljenje Zagorke Golubović / U: Đurić, Jelena (ur.). Antropološka teorije i društvena praksa. Beograd : Instutut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014., str. 21-26.
  edit
 4. 335415
  Veljak, Lino ;
  Dvije strategije historijskog revizionizma / U: Petrović, Milo (ur.). Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam. Beograd : Udruženje “Španski borci 1936-1939″ ; Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2014, str. 60-67.
  edit
 5. 335755
  Veljak, Lino ;
  Metafizički temelji politikâ identiteta / Identitet i kultura. Zagreb, 2014., 55-75 str. .
  edit
 6. 320559
  Veljak, Lino ;
  Aktualnost Jaspersove filozofije / Filozofija egzistencije Karla Jaspersa / ur. Pešić, B., Tolvajčić, D. . Zagreb: Hrvatsko društvo «Karl Jaspers», 2013., 33-43 str..
  edit
 7. 312893
  Veljak, Lino ;
  Suvremenost Sokrata Atenjanina / U: Škuljević, Željko ; Arsović, Zoran (ur.). U Sokratu se krije Sokrates. Zenica ; Banja Luka : Hijatus, 2011, str. 109-118.
  edit
 8. 312923
  Veljak, Lino ;
  Kontradikcije europskih integracija / U: Vukotić, Veselin ; Maksimović, Slobodan ; Goati, Vladimir ; Šuković, Danilo ; Radovanović, Veljko (ur.). Balkan i EU. Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, 2011, str. 60-65.
  edit
 9. 312926
  Veljak, Lino ;
  Praxis, Korčulanska ljetna škola i praksisovci / U: Daković, Nenad (ur.). Filozofija prakse. Beograd : Dom omladine, 2011, str. 179-191.
  edit
 10. 312930
  Veljak, Lino ;
  Socijalizam ili barbarstvo / U: Martinov, Zlatoje (ur.). Gde je nestala Roza Luksemburg?. Beograd : Republika, 2011, str. 171-180.
  edit
 11. 312892
  Veljak, Lino ;
  Povijest i metafizika / U: Golubović, Aleksandra ; Tićac, Iris (ur.). Vječno u vremenu. Zagreb ; Rijeka : Kršćanska sadašnjost, 2010, str. 101-112.
  edit
 12. 319353
  Veljak, Lino ;
  Čovjek kao metafizička utvara : identitet individue i zajednice / U: Skledar, Nikola ; Zagorac, Ivana (ur.). Čovjek i kultura . Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2010.
  edit
 13. 312553
  Veljak, Lino ;
  Gnoseologijska dimenzija filozofiranja Pavla Vuk-Pavlovića / U: Pavao Vuk-Pavlović (ur.). Spoznaja i spoznajna teorija. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2009. (Biblioteka Sabranih djela Pavla Vuk-Pavlovića), str. 7-13.
  edit
 14. 312554
  Veljak, Lino ;
  Einsteinova Specijalna teorija relativnosti i aktualni prijepori u filozofiji / U: Tomislav Petković (ur.). Teorija relativnosti i filozofija. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2009., str. 77-86.
  edit
 15. 312071
  Veljak, Lino ;
  Selbstverwaltung war - bestenfalls - Mitbestimmung / U: Kanzleiter, Boris ; Stojaković, Krunoslav (ur.). 1968 in Jugoslawien. Bonn : J.H.W. Dietz Nachf., 2008, str. 111-116.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 335934
  Veljak, Lino ;
  Zašto treba čitati "Banket u Blitvi" / Krleža za ponavljače. Zagreb : Sandorf, 2014.
  edit
 2. 320574
  Veljak, Lino ;
  Yugoslavia / Karl Marx's Grundrisse / ed. M. Musto.. Abingdon-New York: Routledge 2008.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 321121
  Veljak, Lino ;
  Adorno / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 2. 321122
  Veljak, Lino ;
  Bloch / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 126 str..
  edit
 3. 321139
  Veljak, Lino ;
  Filozofija povijesti / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 4. 321140
  Veljak, Lino ;
  Filozofija prakse / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 5. 321141
  Veljak, Lino ;
  Filozofija tehnike / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 6. 321142
  Veljak, Lino ;
  Frankfurtska škola / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 7. 321143
  Veljak, Lino ;
  Habermas / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 8. 321144
  Veljak, Lino ;
  Ideja sveučilišta / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 9. 321145
  Veljak, Lino ;
  Ja / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 10. 321146
  Veljak, Lino ;
  Jedinstvo / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 11. 321147
  Veljak, Lino ;
  Kabala / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 12. 321148
  Veljak, Lino ;
  Klasna borba / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 13. 321149
  Veljak, Lino ;
  Konstrukcija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 14. 321150
  Veljak, Lino ;
  Konstruktivizam / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 15. 321151
  Veljak, Lino ;
  Korčulanska ljetna škola / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 16. 321152
  Veljak, Lino ;
  Kritička teorija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 17. 321153
  Veljak, Lino ;
  Kulturna antropologija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 18. 321154
  Veljak, Lino ;
  Latinoamerička filozofija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 19. 321155
  Veljak, Lino ;
  Lukacs / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 20. 321156
  Veljak, Lino ;
  Marcuse / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 21. 321157
  Veljak, Lino ;
  Marksizam / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 22. 321158
  Veljak, Lino ;
  Marx / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 23. 321159
  Veljak, Lino ;
  Materijalizam / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 24. 321160
  Veljak, Lino ;
  Mentalizam / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 25. 321161
  Veljak, Lino ;
  Misao / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 26. 321162
  Veljak, Lino ;
  Moć / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 27. 321163
  Veljak, Lino ;
  Moderna / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 28. 321165
  Veljak, Lino ;
  Nepredak / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 29. 321166
  Veljak, Lino ;
  Neomarksizam / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 30. 321167
  Veljak, Lino ;
  Ništa / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 31. 321168
  Veljak, Lino ;
  Novovjekovna filozofija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 32. 321170
  Veljak, Lino ;
  Otuđenje / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 33. 321171
  Veljak, Lino ;
  Povijesnost / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 34. 321172
  Veljak, Lino ;
  Praksa / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 35. 321173
  Veljak, Lino ;
  Praktička filozofija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 36. 321174
  Veljak, Lino ;
  Predrasuda / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 37. 321175
  Veljak, Lino ;
  Prosvjetiteljstvo / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 38. 321176
  Veljak, Lino ;
  Rad / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 39. 321178
  Veljak, Lino ;
  Razumijevanje / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 40. 321179
  Veljak, Lino ;
  Razum i um / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 41. 321180
  Veljak, Lino ;
  Refleksija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 42. 321181
  Veljak, Lino ;
  Retorika / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 43. 321182
  Veljak, Lino ;
  Savršenstvo / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 44. 321183
  Veljak, Lino ;
  Schleiermacher / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 45. 321184
  Veljak, Lino ;
  Shvaćanje / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 46. 321185
  Veljak, Lino ;
  Sinteza / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 47. 321186
  Veljak, Lino ;
  Situacija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 48. 321187
  Veljak, Lino ;
  Slika / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 49. 321188
  Veljak, Lino ;
  Socijalizam / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 50. 321189
  Veljak, Lino ;
  Sofiologija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 51. 321190
  Veljak, Lino ;
  Spekulacija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 52. 321191
  Veljak, Lino ;
  Spekulativna filozofija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 53. 321192
  Veljak, Lino ;
  Strukturalizam / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 54. 321193
  Veljak, Lino ;
  Stvar / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 55. 321194
  Veljak, Lino ;
  Subjekt / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 56. 321195
  Veljak, Lino ;
  Subjektivizam / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 57. 321196
  Veljak, Lino ;
  Suvremena filozofija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 58. 321197
  Veljak, Lino ;
  Svijest / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 59. 321198
  Veljak, Lino ;
  Svijet, svijet života / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 60. 321199
  Veljak, Lino ;
  Temperament / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 61. 321200
  Veljak, Lino ;
  Tijelo / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 62. 321201
  Veljak, Lino ;
  Transcedencija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 63. 321202
  Veljak, Lino ;
  Transcendentalna filozofija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 64. 321203
  Veljak, Lino ;
  Trebanje / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 65. 321204
  Veljak, Lino ;
  Tumačenje / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 66. 321206
  Veljak, Lino ;
  Ukus / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 67. 321207
  Veljak, Lino ;
  Utemeljenje / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 68. 321208
  Veljak, Lino ;
  Utopija / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 69. 321209
  Veljak, Lino ;
  Vita activa/vita contemplativa / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 70. 321210
  Veljak, Lino ;
  Voltaire / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 71. 321211
  Veljak, Lino ;
  Vrijednost / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit
 72. 321212
  Veljak, Lino ;
  Zor / Filozofski leksikon / [glavni urednik Stipe Kutleša] ; [pomoćnici glavnog urednika Filip Grgić, Željko Pavić ; leksikografske urednice Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija ; urednici struka Goran Kardaš...[et al.].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, 5-6 str..
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 320533
  Veljak, Lino ;
  Goran Gretić: Problem drugoga i stranoga:socijalna ontologija i asimetrija etičkoga / Politička misao. Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2013., 50 (2013), 1.
  edit
 2. 320537
  Veljak, Lino ;
  Ivo Paić: Imati Hrvatsku / Filozofska istraživanja. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2012., 32 (2012), 3-4 .
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 335928
  Veljak, Lino ;
  Predgovor / Lino Veljak. Gajo Petrović, filozof iz Karlovca. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2014., 7-8 str..
  edit
 2. 320569
  Veljak, Lino ;
  Pogovor / Njemačka i «njezini» Hrvati / Ulrich Schiller. Zagreb: Razlog, 2013.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 335470
  Veljak, Lino ;
  Uz knjigu Ante Lešaje "Praksis orijentacija, časopis 'Praxis' i Korčulanska ljetna škola. Građa" /Addition to Ante Lešaja's book: "Praksis Orientation, journal 'Praxis'and the Korčula Summer School. Collection" / U: Lešaja, Ante (ur.). Praksis orijentacija, časopis "Praxis" i Korčulanska ljetna škola. Građa / Praksis Orientation, journal "Praxis" and the Korčula Summer School. Collection. Beograd : Rosa Luxemburg Stiftung, 2014, str. 209, 449-212, 452.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 401990
  Veljak, Lino ;
  Uvod u ontologiju / Zagreb : Naklada Breza, 2019. - 198 str. ; 22 cm. ISBN: 9789538139284.
  edit
 2. 330512

  Identitet i kultura / Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2014. - 161 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536218592.
  edit
 3. 262205
  Veljak, Lino ; Daković, Nenad [edt] ;
  Prilozi kritici lažnih alternativa / Beograd : Otkrovenje, 2010. - 229 str. ; 20 cm. ISBN: 9788683353651.
  edit

2.18 Znanstveni ili dokumentarni film, zvučni ili video zapis

 1. 393426
  Veljak, Lino ;
  Metafizički korijen zla / Program Radio Beograda
  edit

Uredništva

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 283051
  Kutleša, Stipe ; [edt]Oslić, Josip ; [edt]Smokrović, Nenad ; [edt]Veljak, Lino ; [edt]Kardaš, Goran ; [edt]
  Filozofski leksikon / Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012. - XI, 1299 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532680232.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 330695
  Veljak, Lino ; [edt, aut]
  Gajo Petrović, filozof iz Karlovca : zbornik radova sa simpozija Gajo Petrović - lik i djelo, (Karlovac, 12. travnja 2013.) / Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2014. - 234 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531641722.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 363515
  Veljak, Lino ; [edt , aui]
  Znanost, filozofija i suvremenost : [zbornik radova] / Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2015. - 313 str. ; 25 cm. ISBN: 9789531641616 .
  edit
 2. 278861
  Veljak, Lino ; [edt , aut]
  Filozofija i suvremenost : zbornik radova s konferencije povodom 80. obljetnice rođenja Danila Pejovića / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2010. - 108 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531753364 .
  edit
 3. 286296
  Veljak, Lino ; [edt , aut]
  Gajo Petrović - čovjek i filozof : zbornik radova s konferencije povodom 80. obljetnice rođenja, [Zagreb, 10. ožujak 2007.] / Zagreb : Filozofski fakultet, 2008. - 243 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531752930.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:39