Rovan, Daria - bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 367320
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ; Pavlović, Jurana ;
  Academic cheating in mathematics classes: a motivational perspective / Ethics & behavior, 27 (2017), 6; str. 486-501. http://dx.doi.org/10.1080/10508422.2016.1265891
  WOS:000406487800003
  Scopus ID:2-s2.0-85007400550
  edit
 2. 372540
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ; Marušić, Anamarija ;
  Students’ motivation for learning mathematics in mathematical and language-program gymnasiums Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje, 19 (2017), 1 ; str. 93-115. http://dx.doi.org/10.15516/cje.v19i1.2127
  http://hrcak.srce.hr/179504
  WOS:000400598200005
  Scopus ID:2-s2.0-85017399555
  edit
 3. 379628
  Rovan, Daria ; Šimić, Katarina ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Odnos motivacijskih i epistemičkih uvjerenja s uključenosti učenika u učenje kemije / Psihologijske teme, 26 (2017), 3 ; str. 649-673.
  http://bib.irb.hr/datoteka/901456.Rovan_Simic__Pavlin_Bernardic_Psihologijske_teme_2017_26_3.pdf | https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=281230

  Scopus ID:2-s2.0-85038369449
  edit
 4. 366531
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Odnos uključenosti u učenje fizike s ciljevima postignuća, subjektivnom vrijednosti i zavisnim samopoštovanjem / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 25 (2016), 1 ; str. 107-129. http://dx.doi.org/10.5559/di.25.1.06
  WOS:000376049800006
  Scopus ID:2-s2.0-84969199736
  edit
 5. 310473
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Struktura motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima / Društvena istraživanja, 22 (2013), 3 ; str. 475-495. http://dx.doi.org/10.5559/di.22.3.05
  Elektronička verzija članka
  WOS:000327051700005
  edit
 6. 309779
  Rovan, Daria ;
  Povezanost ulaganja truda u učenje matematike s ciljevima postignuća, uvjerenjima i osobinama studenata / Suvremena psihologija, 15 (2012), 1 ; str. 81-95.
  Elektronička verzija (Hrčak)
  WOS:000306627900005
  Scopus ID:2-s2.0-84864327412
  edit
 7. 309074
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Kad u matematici "više" zapravo znači "manje": Analiza uspješnosti u rješavanju problemskih zadataka usporedbe / Psihologijske teme, 20 (2011), 1 ; str. 115-130.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-83755185729
  edit
 8. 308910
  Rovan, Daria ; Jelić, Andrea-Beata ;
  Motivacijska uvjerenja u učenju materinskoga jezika i stranih jezika / Društvena istraživanja, 19 (2010), 4/5 ; str. 873-894.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=90566
  WOS:000284516000014
  Scopus ID:2-s2.0-78649403827
  edit
 9. 307966
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Imaju li medvjedići jednak broj bombona? Konceptualno razumijevanje osnovnih svojstava zbrajanja / Suvremena psihologija, 12 (2009), 1 ; str. 99-118.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000268070900007
  Scopus ID:2-s2.0-68149160231
  edit
 10. 307245
  Rovan, Daria ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Self-concept of high school students with various levels of mathematical giftedness / Studia Psychologica, 50 (2008), 2 ; str. 169-178.
  WOS:000258362800005
  Scopus ID:2-s2.0-49449090892
  edit
 11. 306183
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ; Mendek, Željka ;
  The role of students' age, problem type and situational context in solving mathematical word problems / Review of psychology, 11 (2004), 1-2 ; str. 25-33.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 306893
  Vizek Vidović, Vlasta ; Rovan, Daria ;
  Psihološka istraživanja o prirodi ekspertnog znanja / Liječnički vjesnik, 128 (2006), 1-2 ; str. 56-60.

  Scopus ID:2-s2.0-33644817073 ; 2-s2.0-33646930711
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 305610
  Rovan, Daria ; Vizek-Vidović, Vlasta ;
  Service Learning in the University: A case study / Thinking classroom, 4 (2003), 1 ; str. 14-19.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379627
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Petričević, Ema ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Students' engagement in learning physics: a subject-specific approach / 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2017, str. 193-203.
  http://bib.irb.hr/datoteka/917339.Pavlin-Bernardi_Putarek_Rovan_Petrievi_i_Vlahovi-teti_2017.pdf
  edit
 2. 380077
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Personality and engagement in learning physics: the mediating effect of achievement goals / 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2017, str. 205-215.
  http://bib.irb.hr/datoteka/917342.Petrievi_Rovan_Pavlin-Bernardi_Putarek__Vlahovi-teti_2017.pdf
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 390494
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Odrednice uključenosti učenika u učenje sa stajališta učitelja fizike / 4. Dani obrazovnih znanosti. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2018, str. 81-82.
  edit
 2. 373220
  Putarek, Vanja ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ;
  Uloga ciljeva postignuća u odnosu između osjetljivosti na potkrepljenje i uključenosti u učenje fizike / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 183-183.
  edit
 3. 379629
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  The role of perfectionism in the achievement motivation / 8th International Conference on Education and Educational Psychology. Porto, Portugal, 11-14.10.2017.
  edit
 4. 373217
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Petričević, Ema ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Konstrukcija i validacija Skale uključenosti u nastavu fizike / XX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2016, str. 110-110.
  edit
 5. 373214
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Povezanost metoda poučavanja fizike, kemije i biologije u osnovnoj i srednjoj školi s motivacijom za učenje / 3. Dani obrazovnih znanosti. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2016, str. 91-92.
  http://www.idi.hr/doz2016/DOZ_2016_knjiga_sazetaka.pdf
  edit
 6. 373216
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Odnos perfekcionizma, ličnosti učenika i ciljeva postignuća s uključenošću učenika pri učenju fizike / XX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2016, str. 111-111.
  edit
 7. 373251
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Odnos zavisnog samopoštovanja s ciljevima postignuća i uključenošću učenika pri učenju fizike / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2015, str. 193.
  edit
 8. 335705
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Jurjević, Anamarija ; Rovan, Daria ;
  Motivacija za učenje matematike kod učenika prirodoslovno-matematičke i jezične gimnazije / U: Slišković, Ana (ur.). XIX. Dani psihologije u Zadru: Sažetci priopćenja. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2014., str. 140-140.
  [Naziv skupa: XIX. Dani psihologije u Zadru (29.-31. 05. 2014. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 9. 335662
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Povezanost motivacijskih uvjerenja s ponašajnom i emocionalnom uključenosti u učenje matematike / U: Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 36-37.
  [Naziv skupa: 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe (5. - 8. 11. 2014. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 10. 335519
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Ciljevi postignuća i motivacijska uvjerenja pri učenju matematike / U: Slišković, A. et al (ur.). Sažetci priopćenja XIX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014, str. 158.
  [Naziv skupa: XIX. Dani psihologije u Zadru (29-31.05.2014. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 11. 335557
  Rovan, Daria ; Šikić, Tomislav ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Razvoj interesa pri učenju eksponencijalnih i logaritamskih funkcija / 2. Dani obrazovnih znanosti Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama: Program i sažeci radova. Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2014, str. 61-62.
  [Naziv skupa: 2. Dani obrazovnih znanosti "Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama" (16. - 17. 10. 2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 12. 335708
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Predicting interest and achievement in learning exponential and logarithmic functions / International Conference on Motivation 2014: Program and abstracts. 2014, str. 150-150.
  [Naziv skupa: International Conference on Motivation 2014 (12. - 14. 06. 2014. ; Helsinki, Finska)]
  edit
 13. 335715
  Štulić, Jurana ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ;
  Oblici varanja na nastavi matematike kod učenika srednje škole / U: Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 230-230.
  [Naziv skupa: 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe (5. - 8. 11. 2014. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 14. 318323
  Rovan, Daria ;
  Struktura epistemičkih uvjerenja o matematici kod studenata tehničkih fakulteta / U: Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2013, str. 190.
  [Naziv skupa: 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (11-13.04.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 15. 318406
  Rovan, Daria ;
  Perfectionism and motivation for learning mathematics in higher education /
  [Naziv skupa: 15th Biennial EARLI Conference: Responsible Teaching and Sustainable Learning (27-31.08.2013. ; München, Njemačka)]
  http://http://www.earli2013.org/ | http://www.earli2013.org/programme/proposal-view/?abstractid=2324
  edit
 16. 317859
  Bićanić, Danijel ; Rovan, Daria ;
  Osobne i okolinske odrednice motivacije za učenje matematike kod srednjoškolaca / XIII. Dani psihologije u Zadru - Sažeci radova. Zadar : 2012, str. 74.
  [Naziv skupa: XIII. Dani psihologije u Zadru (24-26.05.2012 ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 17. 317860
  Rovan, Daria ;
  Povezanost uvjerenja o znanju u matematici s ciljevima postignuća i pristupima učenju / XIII. Dani psihologije u Zadru - Sažeci radova. Zadar : 2012, str. 138.
  [Naziv skupa: XIII. Dani psihologije u Zadru (24-26.05.2012 ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 18. 317932
  Rovan, Daria ;
  The relationships between perfectionism, epistemic beliefs, self-efficacy, and achievement goals in mathematics / U: Martens, Thomas ; Vollmeyer, Regina ; Rakoczy, Kathrin (ur.). International Conference on Motivation 2012 - Motivation in all Spheres of Life. Lengerich : Pabst Science Publishers, 2012, str. 175.
  [Naziv skupa: International Conference on Motivation 2012 (28-30.08.2012. ; Frankfurt, Njemačka)]
  edit
 19. 318136
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Subjektivna vrijednost znanja matematike - rezultati s različitih obrazovnih razina / 1. Dani obrazovnih znanosti: Program i sažeci radova. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2012, str. 50-50.
  [Naziv skupa: 1. Dani obrazovnih znanosti (25.-26. 10. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 20. 317197
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  The role of competence beliefs, task value, and achievement goals in predicting mathematics anxiety /
  [Naziv skupa: 14th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction "Education for a Global Networked Society" (29.08.-03.09.2011. ; Exeter, Velika Britanija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 21. 317215
  Rovan, Daria ;
  Povezanost ulaganja truda u učenje matematike s ciljevima postignuća, uvjerenjima i osobinama studenata / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka. Zagreb : 2011, str. 162.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (7–9.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 22. 316776
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Struktura učeničkih motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima / U: Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.). XVII. Dani psihologije u Zadru: Sažetci priopćenja. Zadar : Sveučilište, Odjel za psihologiju, 2010, str. 99-99.
  [Naziv skupa: XVII. Dani psihologije u Zadru (27.-29.05.2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 23. 315896
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Arambašić, Lidija ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Stavovi, uvjerenja i strah od matematike kod učenika osnovne škole / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka, Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja. Zagreb : Odsjek za psihologiju, 2009, str. 82-82.
  [Naziv skupa: 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa (22.-25.05.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 24. 316416
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Preschool children's understanding of basic addition principles / Book of abstracts - EARLI 2009. 2009
  [Naziv skupa: 13th Biennial Conference EARLI 2009 (25.-29. 08. 2009. ; Amsterdam, Nizozemska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 25. 315679
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Konceptualno znanje o zbrajanju: analiza dječjih interpretacija osnovnih svojstava zbrajanja / U: Vulić-Prtorić, Anita ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle (ur.). XVI. Dani psihologije u Zadru: Sažetci radova. Zadar : Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2008, str. 92-92.
  [Naziv skupa: XVI. Dani psihologije u Zadru (29.-31.5.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 313049
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Problemi u učenju / U: Jokić Begić, Nataša (ur.). Psihosocijalne potrebe studenata. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2012 (Studenti s invaliditetom), str. 33-54.
  Elektronička verzija
  edit
 2. 311985
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ;
  Zašto nam je (ponekad) teško učiti? Savladavanje teškoća u učenju / U: Čorkalo Biruški, Dinka (ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb : Školska knjiga, 2009, str. 164-181.
  edit

2.12 Završni istraživački izvještaj

 1. 393354
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Uloga subjektivne vrijednosti matematike u učeničkom pristupu učenju / . - .Filozofski fakultet u Zagrebu
  http://bib.irb.hr/datoteka/755013.Broura_Uloga_subjektivne_vrijednosti_matematike.pdf
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:35