Puhovski, Žarko - bibliografija

Godine:  

Primarno autorstvo

1.16 Poglavlje u knjizi

  1. 319242
    Puhovski, Žarko ;
    Fundamentalizam ljudskih prava / Javno zdravstvo, etika i ljudska prava . Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet ; Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", 2010.
    http://www.snz.unizg.hr/~mmilosev/Etika%20i%20javno%20zdravstvo.pdf
    edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:34