Senker, Boris - bibliografija

Godine:                                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 306764
  Senker, Boris ;
  La mort dans le drame croate contemporain / Revue des études slaves, 77 (2006), 1/2 ; str. 27-41.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309088
  Senker, Boris ;
  Stvaranje novih komičnih stereotipa na hrvatskoj poslijeratnij/tranzicijskoj pozornici / Književna revija (Osijek), 51 (2011), 1 ; str. 43-54.
  edit
 2. 308053
  Senker, Boris ;
  Apsurd na Broadwayu / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 17 (2009), 398 ; str. 16-17.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 311804
  Senker, Boris ;
  Glumica kao dramski lik / U: Anđelković, Sava ; Senker, Boris (ur.). Govor drame - govor glume: zbornik radova sa simpozija Dramski tekst danas u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori. Zagreb : Disput, 2007, str. 197-215.
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 320859
  Senker, Boris ;
  San, halucinacije i vizije u Krležinim dramama. Skica mogućeg istraživanja / U: Branko Hećimović (ur.). Krležini dani u Osijeku 2012. Kazalište po Krleži.. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU - Odsjek za povijest kazališta ; Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku; Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb - Osijek, 2013., str. 12-23.
  [Naziv skupa: Krležini dani (2012 ; Osijek)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 389264
  Senker, Boris ;
  Kazalište i kanon / Komparativna povijest hrvatske književnosti XX. Književni kanon. Split - Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, 213-222.
  edit
 2. 373353
  Senker, Boris ;
  Nino Škrabe i tradicija 'Pučke pozornice' / Dani hvarskog kazališta. [41], Pučko i popularno. . Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2017.
  edit
 3. 379299
  Senker, Boris ;
  Begović i kazališna režija / . Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2017., str. 31-38.
  [Naziv skupa: Milan Begović : zbornik radova sa simpozija u povodu 140. obljetnice rođenja, Zagreb, 15. XI. 2016.]
  edit
 4. 359138
  Senker, Boris ;
  Glasna publika / Dani hvarskog kazališta. [42], Publika i kritika / [uredništvo knjige Boris Senker, Vinka Glunčić-Bužančić]. - . Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug, 2016
  http://hrcak.srce.hr/158030
  edit
 5. 345635
  Senker, Boris ;
  Krležijanska groteska : Rat i politika u 'Mori' Tomislava Bakarića / Dani Hvarskoga kazališta 40. Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju. Zagreb; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug Split, HAZU, 2015
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=204922
  edit
 6. 359189
  Senker, Boris ;
  Dramatizacije i uprizorenja obiteljskih svečanosti u suvremenoj hrvatskoj drami i kazalištu / Kompleks obitelji i četvrt stoljeća tranzicije i globalizacije u hrvatskoj drami i kazalištu : dvadeset i pet godina Krležinih dana u Osijeku / Krležini dani u Osijeku 2014. ; priredio Branko Hećimović. - . Zagreb : Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta ; Hrvatsko narodno kazalište : Filozofski fakultet, 2015
  edit
 7. 335845
  Senker, Boris ;
  Četiri desetljeća Dana Hvarskoga kazališta / U: Senker, Boris dr. (ur.). Dani Hvarskoga kazališta 40. Četiri desetljeća Dana Hvarskog kazališta - dosezi i propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskoga kazališta. Zagreb, Split : Književni krug Split, HAZU, 2014 (Dani hvarskog kazališta, sv. 40), str. 5-23.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181692
  edit
 8. 318926
  Senker, Boris ;
  O redateljima postgavelijanske generacije - 30 godina poslije / U: Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 39. Gavella - riječ i prostor. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnost ; Književni krug Split, 2013 , str. 411-439.
  [Naziv skupa: Gavella - riječ i prostor (8.-11. 05. 2012. ; Zagreb, Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181806
  edit
 9. 313070
  Senker, Boris ;
  Povijest hrvatskoga kazališta u hvarskim priopćenjima Nikole Batušića / U: Jelčić, Dubravko - Senker, Boris - Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Dani Hvarskoga kazališta. Sv. 38. Hvar - književnost i kazalište. . Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2012 (Dani Hvarskoga kazališta. Sv. 38), str. 27-40.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=121966
  edit
 10. 318936
  Senker, Boris ;
  Kazališni kroničar Nikola Milan Simeonović / U: Branko Hećimović. (ur.). Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari : drugi dio / Krležini dani u Osijeku 2011. Zagreb : Osijek : Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti ; Hrvatsko narodno kazalište : Filozofski fakultet, 2012 , str. 32-52.
  [Naziv skupa: Krležini dani (2011 ; Osijek).]
  edit
 11. 322156
  Senker, Boris ;
  Književnost kao zavičaj / Boris Senker. U: Branko Hećimović (ur.). Krležini dani u Osijeku 2010. Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari : prvi dio . Zagreb ; Osijek : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe - Odsjek za povijest kazališta ; Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku ; Filozofski fakultet u Osijeku, 2011. , 7-17 str. .
  [Naziv skupa: Krležini dani (2010 ; Osijek)]
  edit
 12. 312712
  Senker, Boris ;
  Begovićeve drame u Shubertovu arhivu u New Yorku / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog ; tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu. Split ; Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagreb, 2010 (Komparativna povijest hrvatske književnosti), str. 169-188.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (12 ; 2009 ; Split)]
  edit
 13. 316251
  Senker, Boris ;
  Karnevalsko u Dundu Maroju / U: Anđelković, Sava ; Thomas, Paul-Louis (ur.). Marin Držić - svjetionik dubrovačke renesanse. Zagreb : Disput, 2009, str. 147-173.
  [Naziv skupa: Marin Držić - svjetionik dubrovačke renesanse (23-25. 10. 2008. ; Pariz)]
  edit
 14. 315532
  Senker, Boris ;
  Creating New Comic Stereotypes on the Croatian Postwar/Transition Stage / U: Jay Malarcher (ur.). Comedy Tonight. Morgantown : The University of Alabama Press, 2008, str. 23-30.
  [Naziv skupa: Comedy Tonight (19-22. 04. 2007. ; Morgantown, Zapadna Virginija, Sjedinjene Države)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 344799
  Senker, Boris ;
  Marcel Faber - lik izgubljen u magli / Miroslav Krleža : Zbornik radova sa simpozija u povodu 120. obljetnice rođenja
  edit
 2. 312713
  Senker, Boris ;
  Miroslav Krleža u žarištu Batušićevih teatroloških istraživanja / U: Senker, Boris - Petlevski, Sibila - Blažević, Marin (ur.). Trajnost čina : zbornik u čast Nikoli Batušiću. Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2011, str. 74-82.
  edit
 3. 318931
  Senker, Boris ;
  Likovi u Držićevim plautovskim komedijama i renesansni sustav komičkih tipova / U: Nikola Batušić ; Dunja Fališevac (ur.). Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću : (1508-2008). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008, str. 704-718.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312203
  Senker, Boris ;
  Mjesto Seviljskoga zavodnika i kamenog uzvanika u prepjevu Mirka Tomasovića na repertoaru Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008, str. 341-344.
  edit
 2. 311805
  Senker, Boris ;
  Tito Strozzi kao glumac u Shakespeareovim dramama i njihov redatelj / U: Duda, Dean ; Slabinac, Gordana ; Zlatar, Andrea (ur.). Poetika pitanja: zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara. Zagreb : Disput, 2007, str. 175-180.
  edit
 3. 312197
  Senker, Boris ;
  Nikola Šop emerge due volte dall'ombra / U: Fedora Ferluga Petronio (ur.). Nikola Šop: poeta del cosmo. Udine : Forum - Editrice Universitaria Udinese, 2007, str. 65-70.
  edit
 4. 311503
  Senker, Boris ;
  Uz trilogiju ZERO Milka Valenta / Zero: dramska trilogija. Zagreb : Profil, 2006, str. 9-26.
  edit
 5. 311200
  Senker, Boris ;
  Gospođa Milka / U: Foretić, Miljenko (ur.). Milka Podrug Kokotović. Dubrovnik : Matica Hrvatska Dubrovnik, 2002 (Posebna izdanja), str. 95-99.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 365137
  Senker, Boris ;
  Drame / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 76-81.
  edit
 2. 365139
  Senker, Boris ;
  Kazališne kritike / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 176-179.
  edit
 3. 322201
  Senker, Boris ; Rafolt, Leo ;
  Komedija / U: S. P, Novak, M. Tatarin, M. Mataija i L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009, str. 401-404.
  edit
 4. 322203
  Senker, Boris ;
  Komičke maske / U: S. Prosperov Novak, M. Tatarin, M. Mataija i L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića . Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009 , str. 404-407.
  edit
 5. 322204
  Senker, Boris ;
  Nadopune [Držićevih komedija] / U: S. Prosperov Novak, M. Tatarin, M. Mataija i L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića . Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009, str. 525-527.
  edit
 6. 322207
  Senker, Boris ;
  Režije [Držićevih dramskih tekstova] / U: S. Prosperov Novak, M. Tatarin, M. Mataija i L. Rafolt (ur.). Leksikon Marina Držića . Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009 , str. 674-676.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 307335
  Senker, Boris ;
  Primjerno čitanje dramskog teksta / Kniževna republika: časopis za književnost, 3 (2007), 7/8 ; str. 212-216.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 365091
  Senker, Boris ;
  Uz izabrane dramske prijevode Vladimira Gerića / Izabrane tragedije / William Shakespeare ; s francuskoga preveo Vladimir Gerić. . Zagreb : Disput, 2015.
  edit
 2. 322157
  Senker, Boris ;
  Predgovor / Boris Senker. Igranje proze, pisanje kazališta : scenske prerade hrvatske proze u novijem hrvatskom kazalištu / Matko Botić. . Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2013, 9-12 str. .
  edit
 3. 322158
  Senker, Boris ;
  Četiri drame Ranka Marinkovića / Boris Senker. Glorija i druge drame / Ranko Marinković. Zagreb : Školska knjiga, 2009, 501-516 str. .
  edit
 4. 322159
  Senker, Boris ;
  Trilogija Kaos Milka Valenta ili Dramske himne životu / Boris Senker. Kaos : dramska trilogija / Milko Valent.. Zagreb : Naklada Ljevak, 2008, 9-22 str. .
  edit

1.21 Polemika, diskusija

 1. 368943
  Duda, Dean ; Senker, Boris ;
  Uvodi - u što? / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti / [glavni i odgovorni urednik Marijan Bobinac]. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1957-, LVII (2013), 3-4 ; str. 293-311.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 372802
  Senker, Boris ;
  Kako nam je bilo, kako nam je i prošlo / Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića" / ur. Cvijeta Pavlović. . Hrvatska sveučilišna naklada - Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379053
  Senker, Boris ;
  Smiješno i/ili komično u bračnom životu Držićevih likova / Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu / [Vinko Brešić, glavni urednik]., 41 (2017) 61.
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 322154
  Senker, Boris ;
  Uvod u suvremenu teatrologiju. II. / Zagreb : Leykam international, 2013. - 416 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789533400006 .
  edit
 2. 268115
  Senker, Boris ;
  Teatrološki fragmenti : o suvremenoj hrvatskoj drami i kazalištu / Zagreb : Disput, 2011. - 332 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789532601404.
  edit
 3. 262022
  Senker, Boris ;
  Uvod u suvremenu teatrologiju. 1 / Zagreb : Leykam International, cop. 2010. - [271] str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789537534615.
  edit
 4. 26085
  Senker, Boris ; Panza, Ronald [clb] ;
  Bard u Iliriji : Shakespeare u hrvatskom kazalištu / Zagreb : Disput, 2006. - 241 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9532600140.
  edit
 5. 150807
  Senker, Boris ;
  Kazališne razmjene / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002. - 214 str. ; 20 cm. ISBN: 9537067076.
  edit
 6. 3900
  Senker, Boris ;
  Hrvatski dramatičari u svom kazalištu / Zagreb : Hrvatski centar ITI, 1996. - 211 str. ; 20 cm. ISBN: 953634307X.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 150970
  Senker, Boris ;
  Pozornici nasuprot : Zagrebačka kazališna kronika (1995-2000) / Zagreb : Disput, 2003. - 375 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9536770318.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 381793
  Hećimović, Branko ; [com]
  Kompleks obitelji i četvrt stoljeća tranzicije i globalizacije u hrvatskoj drami i kazalištu : dvadeset i pet godina Krležinih dana u Osijeku / Zagreb : Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta ; Hrvatsko narodno kazalište : Filozofski fakultet, 2015. - 418 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789533470573 .
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 316252
  Senker, Boris ;
  Shakespeare's Hamlet on Dubrovnik Summer Festival: Theatre, Tourism, Politics / U: Kevin J. Wetmore Jr. (ur.). The 33rd Comparative Drama Conference. Los Angeles : Loyola Marymount University, 2009
  [Naziv skupa: The 33rd Comparative Drama Conference (26-28. 03. 2009. ; Los Angeles, SAD)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 149982
  Senker, Boris ; [edt, com]
  Hrestomatija novije hrvatske drame. Dio 2, (1941-1995) / Zagreb : Disput, 2001. - 642 str. ; 24 cm. ISBN: 9536770172. ISSN: 9536770059 (cjelina).
  edit
 2. 149981
  Senker, Boris ; [edt]
  Hrestomatija novije hrvatske drame. Dio 1, (1895-1940) / Zagreb : Disput, 2000-2001. - 549 str. ; 24 cm. ISBN: 9536770067; 9536770059 (cjelina).
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 259959
  Petlevski, Sibila ; [edt, aut]Blažević, Marin ; [edt, aut]Ivančić, Jasna ; [clb]Senker, Boris ; [edt, aut]
  Trajnost čina : zbornik u čast Nikoli Batušiću / Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2010. - 313 str. : ilustr. ; 26 cm. ISBN: 9789536343553.
  edit

2.07 Bibliografija

 1. 17077
  Senker, Boris ; [edt]
  Bibliografija rasprava i članaka. Struka 7, Kazalište u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini : 1826.-1945. : A-Ž / Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2004. - XI, 833 str. ; 30 cm. ISBN: 9536036762; 9536036754 (cjelina).
  edit
 2. 17078
  Senker, Boris ; [edt]
  Bibliografija rasprava i članaka. Struka 7, Kazalište u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini : 1826.-1945. : kazala / Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2004. - VIII, 777 str. ; 30 cm. ISBN: 9536036770; 9536036754 (cjelina).
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 3839
  Strozzi, Tito ; Mesarić, Kalman ; Matičević, Ivica ; Gabrić Bagarić, Darija ; Visković, Andrea ; Klinčić, Ivana ; Senker, Boris [edt] ;
  Roman i drame / Zagreb : Matica hrvatska, 1998. - 482 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9531502382.
  edit
 2. 5727
  Begović, Milan ; Kapetanović, Amir ; Senker, Boris [edt] ;
  Pjesme : Knjiga Boccadoro, Život za cara, Knjiga sunca ; Proza : novele, putopisi, kritike / Zagreb : Matica hrvatska, 1996. - 375 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9531502137.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 290177
  Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Senker, Boris ; [edt, aut]
  Dani Hvarskoga kazališta. [39], Gavella - riječ i prostor / Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2013. - [484] str. : [12] str. s tablama; 20 cm. ISBN: 9789531633840 (Književni krug); 9789531541831 (HAZU).
  Hrčak
  edit
 2. 277405
  Jelčić, Dubravko ; [edt]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Senker, Boris ; [edt]
  Dani hvarskoga kazališta. [38], Hvar - književnost i kazalište / Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2012. - [475] str. ; 20 cm. ISBN: 9789531541220 (HAZU); 9789531633710 (Književni krug Split).
  Hrčak
  edit
 3. 262232
  Jelčić, Dubravko ; [edt]Moguš, Milan ; [edt]Senker, Boris ; [edt]
  Dani hvarskoga kazališta. [37], Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu / Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2011. - [411] str. ; 20 cm. ISBN: 9789531549622 (HAZU); 9789531633529 (Književni krug Split).
  Hrčak
  edit
 4. 27040
  Anđelković, Sava ; [edt]Senker, Boris ; [edt]
  Govor drame - govor glume : zbornik radova sa simpozija Dramski tekst danas u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori, [Zagreb, 2. i 3. prosinca 2005.] / Zagreb : Disput, 2007. - 237 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532600322.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 373347
  Senker, Boris ; [edt]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]
  Dani hvarskog kazališta. [43], Pučko i popularno / Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2017. - 473 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531634465.
  edit
 2. 359135
  Glunčić-Bužančić ; [edt]Senker, Boris ; [edt, aut]
  Dani hvarskog kazališta. [42], Publika i kritika / Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug, 2016. - [566] str. ; 20 cm. ISBN: 9789533470825 (HAZU); 9789531634281 (Književni krug).
  edit
 3. 345614
  Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Senker, Boris ; [edt, aut]
  Dani Hvarskoga kazališta. [41], Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju / Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug Split, 2015. - 481 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531634120.
  edit
 4. 327283
  Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Senker, Boris ; [edt, aut]
  Dani Hvarskoga kazališta. [40], Četiri desetljeća Dana Hvarskog kazališta - dosezi i propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskoga kazališta / Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2014. - [448] str. ; 20 cm. ISBN: 9789531634045 (Književni krug); 9789531542647 (HAZU).
  Hrčak
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 149982
  Senker, Boris ; [edt, com]
  Hrestomatija novije hrvatske drame. Dio 2, (1941-1995) / Zagreb : Disput, 2001. - 642 str. ; 24 cm. ISBN: 9536770172. ISSN: 9536770059 (cjelina).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:36