Kovač, Zvonko, - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 367310
  Kovač, Zvonko ;
  Razvoj slavistike – od slovanske filologije do interdisciplinarne solidarnosti Annales, Series Historia et Sociologia, 26 (2016), 1 ; str. 67-74. http://dx.doi.org/10.19233/ASHS.2016.6
  http://zdjp.si/wp-content/uploads/2016/06/ASHS_26-2016-1_KOVA%C4%8C.pdf
  WOS:000384905100006
  Scopus ID:2-s2.0-85006200487
  edit
 2. 320215
  Kovač, Zvonko ;
  Interkulturna književna kroatistika / Filološki studii = Philological studies = Filologičeskie zametki = Filološke pripombe = Filološke studije. Skopje : Institut za makedonska literatuta, 2003- , 10(2012); str. 33-40.
  edit
 3. 309494
  Kovač, Zvonko ;
  Slavistika vs. regionalna književna komparatistika / Sarajevske sveske, 32-33 (2011.), str. 77-92.
  edit
 4. 309493
  Kovač, Zvonko ;
  Bartolićev prilog povijesti sjevernohrvatske književnosti / Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, 1-2 (2010.), str. 31-38.
  edit
 5. 307923
  Latković, Ivana ; Kovač, Zvonko ;
  Ogoljavanje identiteta stranca (Udio povijesti, između reformacije i tranzicije, u Jančarevu romanu Galijot) / Slavia Centralis, 1 (2008), 1 ; str. 81-95.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 320233
  Kovač, Zvonko ;
  Bosanski nobelovac i dvojica antipoda / U: [glavni i odgovorni urednik Velimir Visković] (ur.). Književna republika : časopis za književnost. Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 2003-, god.11:br.7/8(2013) ; str. 145-158.
  edit
 2. 320229
  Kovač, Zvonko ;
  Suvremeni slovenski esej / U: [glavni i odgovorni urednik Vlaho Bogišić] (ur.). Kolo. Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1995-, 19, 2/3(2011); str. 137-196.
  edit
 3. 308595
  Kovač, Zvonko ;
  Poredbeno-interkulturni aspekti povijesti makedonske književnosti u Hrvatskoj / Philological Studies, 7 (2010), 2 ; str. 3-11.
  edit
 4. 308481
  Kovač, Zvonko ;
  Medkulturna slovstvena slovenistika na delu / Jezik in slovstvo, LIV (2009.), 2 ; str. 114-116.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 336100
  Kovač, Zvonko ;
  Tumačenje i prikazivanje intelektualca-umjetnika danas / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Intelektualci danas. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013.. Zagreb : Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Plejada d.o.o. Zagreb, 2014, str. 107-121.
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2013.: Intelektualac danas (20 – 21. 09. 2013. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 400497
  Kovač, Zvonko ;
  Bugaristika i interkulturni južnoslavenski studij / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 2. 393510
  Kovač, Zvonko ;
  Međuknjiževna kritika (slovenske) književnosti / Recepcija slovenske književnosti. Ljubljana : Znanstvena založba filozofske fakultete, 2014, str. 225-232.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 378881
  Kovač, Zvonko ;
  Međuknjiževno čitanje, nove interkulturne studije : hrvatsko-srpska interkulturalnost u južnoslavenskom kontekstu / . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017., str. 11-23.
  [Naziv skupa: Desničini susreti (2016 ; Beograd)]
  edit
 2. 379232
  Kovač, Zvonko ;
  Semantika ljubezni v slovenski in južnoslovanski poeziji : (pesmi z naslovom Ljubezen) / . Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. (Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi), str. 52-61.
  [Naziv skupa: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (53 ; 2017 ; Ljubljana)]
  edit
 3. 379239
  Kovač, Zvonko ;
  Bewegtheit der Slawistik : Slawistik und interphilologische Solidarirät / . Berlin: Frank & Timme, 2017. , str. 367-380.
  [Naziv skupa: Narrative der Bewegtheit : Festschrift zum 65. Geburtstag von Angela Richter ]
  edit
 4. 379245
  Kovač, Zvonko ;
  Zwei kroatische Filips : der intertextuelle Dialog zweier Romane und Kulturen zweier Epochen / Opera Slavica. Wiesbaden: Herrassowitz Verlag, 2017., 63 (2017), str. 187-194.
  [Naziv skupa: Dialogizität – Intertextualität – Ambiguität : Ehrensymposion für Reinhard Lauer zum 80. Geburtstag]
  edit
 5. 365707
  Kovač, Zvonko ;
  Panonija kod Crnjanskog i Krleže (Seobe, Povratak Filipa Latinovicza) / U: urednici Jasmina Dražić, Isidora Bjelaković, Dejan Sredojević (ur.). Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju : zbornik u čast Ljiljani Subotić. Novi Sad : Filozofski fakultet, 2016., str. 727-741.
  edit
 6. 317723
  Kovač, Zvonko ;
  Šalamunova neoavangarda između moderne i postmoderne / U: Zvonko Kovač, Krištof Jacek Kozak, Barbara Pregelj (ur.). Obzorja jezika = Obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb : FF press, 2014., str. 36-51.
  [Naziv skupa: Slovenska medkulturna neoavangarda - Poezija in svet Tomaža Šalamuna]
  edit
 7. 320219
  Kovač, Zvonko ;
  Nove mogućnosti interkulturnog proučavanja južnoslavenskih književnosti / U: Prva međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika, Travnik, 8.-9. novembar/studeni 2012. ; [uredili] Edisa Gazetić, Dženan Kos (ur.). Zbornik radova. Travnik : Univerzitet, Edukacijski fakultet, 2013, str. 41-51.
  [Naziv skupa: Međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika (1 ; 2012 ; Travnik)]
  edit
 8. 316289
  Kovač, Zvonko ;
  Prikazivanje rata – viđenja ratova u hrvatskom i srpskom novopovijesnom romanu / U: Gerhard Ressel, Svetlana Ressel (ur.). Vom Umgang mit Geschehenem. Frankfut am Main : Peter Lang, 2011., str. 87-93.
  [Naziv skupa: Međunarodni slavistički simpozij - Vom Umgang mit Geschehenem (2.-3.studeni 2007. ; Trier, Njemačka)]
  edit
 9. 317676
  Kovač, Zvonko ;
  Narativi ljubavi i prijateljstva u Selimovićevim prozama / U: Sava Anđelković, Paul-Louis Thomas (ur.). Meša Selimović – Dijalog s vremenom na razmeđi svjetova. Sarajevo : Šahinpašić, 2011., str. 64-76.
  [Naziv skupa: Dijalog s vremenom na razmeđi svjetova (25. – 27. studenog 2010 ; Pariz, Francuska)]
  edit
 10. 317677
  Kovač, Zvonko ;
  Stanko Vraz in Ivo Andrić kot medkulturna pisatelja / U: Boža Krakar Vogel (ur.). Slavistika v regijah – Maribor. Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011., str. 205-209.
  [Naziv skupa: Slovenski slavistični kongres. Slavistika v regijah - Maribor (29. rujna – 1. listopada 2011. ; Maribor, Slovenija)]
  edit
 11. 317678
  Kovač, Zvonko ;
  Poetika kmice u kajkavskom pjesništvu Ive Kalinskoga / U: Alojz Jembrih (ur.). Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. Zabok : Hrvatska udruga Muži zagorskega srca, 2011., str. 115-125.
  [Naziv skupa: Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju (6. rujna 2010. ; Krapina, Hrvatska)]
  edit
 12. 317722
  Kovač, Zvonko ;
  Andrićevi dijaloški narativi o modernizaciji / U: Uredili Zdenko Lešić, Ferida Duraković (ur.). Međunarodni naučni skup Ivo Andrić - 50 godina kasnije : Sarajevo 21. novembra 2011. : zbornik radova. Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2012, Str. 81-94.
  [Naziv skupa: Međunarodni naučni skup Nobelovac Ivo Andrić - 50 godina kasnije (21. 11. 2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 13. 316286
  Kovač, Zvonko ;
  Dvojna pripadnost (višepripadnost) opusa. O kulturi razgovora (metodologiji pisanja) o pripadnosti pisaca / U: Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina (ur.). Desničini susreti 2005.-2008.. Zagreb : Plejada ; Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, 2010 , str. 130-142.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Desničini susreti 2007. – Pripadnost kulturi – kultura pripadanja (21.- 22.rujna 2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 14. 317674
  Kovač, Zvonko ;
  Interkulturni aspekti časopisa Nova Evropa / U: Marko Nedić, Vesna Matović (ur.). Nova Evropa 1920-1941. Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2010., str. 65-77.
  [Naziv skupa: Časopis Nova Evropa 1920-1941 (3. – 4. prosinca 2009. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 15. 317684
  Kovač, Zvonko ;
  Meša Selimović u međukulturnom prostoru /
  [Naziv skupa: Književno djelo Meše Selimovića (26. 4. 2010. ; Sarajevo, Bosna i Hercgovina)]U: glavni urednik Hanifa Kapidžić-Osmanagić (ur.). Novi izraz : časopis za književnu i umjetničku kritiku. Sarajevo : P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine : Bosanska knjiga, 1998-, Br. 49/50 (juli-decembar 2010), str. 9-22.
  edit
 16. 312422
  Kovač, Zvonko ;
  Književnosti kao druge/strane / U: Anita Peti-Stantić (ur.). Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup / Tretji hrvaško-slovensko slavistično srečanje. Zagreb : FF press, 2009., str. 123-132.
  edit
 17. 312169
  Kovač, Zvonko ;
  Slavistička književna komparatistika danas / U: M. Đurčinov, Z. Topolinska, K. Ćulavkova, T. Stamatovski, D. Risteski (ur.). Referati na makedonskite slavisti za XIV-ot međunaroden slavistički kongres vo Ohrid, 10-16 septembri 2008. Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnosti, 2008. (xxxx), str. 502-512.
  edit
 18. 316292
  Kovač, Zvonko ;
  Medkulturna slovstvena slovenistika /
  [Naziv skupa: Slovenščina med kulturami, Slovenski slavistički kongres (2. – 4. listopada 2008. ; Celovec – Pliberk)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 312421
  Kovač, Zvonko ;
  Iskustva jednog recenzenta / U: Miran Hladnik (ur.). Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje / Četvrti hrvatsko-slovenski slavistički skup. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009., str. 61-76.
  edit
 2. 316291
  Kovač, Zvonko ;
  Iskustva jednog recenzenta /
  [Naziv skupa: Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje (13. i 14. lipnja 2008. ; Jeruzalem, Slovenija)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393141
  Kovač, Zvonko ;
  "Ogoljavanje ideologije" ljubavlju / Beseda premosti čas in prostor : posvečeno Vladimirju Osolniku . Ljubljana : Znastvena založba Filozofske falkultete, 2018., urednici Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto. .
  edit
 2. 335993
  Kovač, Zvonko ;
  Crnjanski i Krleža - njihova ratna lirika, i komentari / Miloš Crnjanski: poezija i komentari. Beograd : Institut za književnost i umetnost : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu ; Novi Sad : Matica Srpska, 2014
  edit
 3. 320228
  Kovač, Zvonko ;
  Uvodnik ili još jednom o istome / U: a cura di Persida Lazarević Di Giacomo, Sanja Roić (ur.). Cronotopi slavi, Studi in onore di Marija Mitrović. Firenze: Firenze Univesity Press, 2013., Str. 249-258.
  edit
 4. 310422
  Latković, Ivana ; Kovač, Zvonko ;
  (Ne)izrekljiva izkušnja taborišča in smrti / U: zbrala in uredila Barbara Pregelj, Krištof Jacek Kozak (ur.). Poetika slovenstva : družbeni in literarni opus Borisa Pahorja. Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 27-41.
  edit
 5. 312330
  Kovač, Zvonko ; Majić, Ivan ;
  Po-etika pjesme Vlade Gotovca / U: Kovač, Zvonko (ur.). Domovinski eseji. Čakovec : Insula, 2009, str. 123-147.
  edit
 6. 312420
  Kovač, Zvonko ;
  Ivo Andrić kao interkulturni pisac / U: Branko Tošović (ur.). Ivo Andrić: Graz - Österreich - Europa / Ivo Andrić - Grac - Austrija - Evropa. Graz - Beograd : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 2009. (Anrić-Initiative 2), str. 101-116.
  edit
 7. 312423
  Kovač, Zvonko ;
  Svoje kot tuje v Kovačičevi "obratni hermeneutiki" / U: ur. Gašper Troha, Milena Mileva Blažič, Andreas Leben (ur.). Lojze Kovačič – Življenje in delo. Ljubljana : Študentska založba, 2009., str. 170-179.
  edit
 8. 312161
  Kovač, Zvonko ;
  Projekt Interkulturna povijest književnosti (ekokulturni identitet južnoslavenskih književnosti) / U: Aretov Nikolay (ur.). Văpreki različijata: interkulturni dialozi na Balkanite. Sofija : Akademično izdatelstvo, 2008. (xxxx), str. 39-59.
  edit
 9. 312163
  Kovač, Zvonko ;
  Znanstvena i seminarska interpretacija. Odnos književne metodologije i visokoškolske didaktike književnosti / U: Krakar-Vogel, Boža (ur.). Književnost v izobraževanju - cilji, vsebine, metode. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska gakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008 (Obdobja 25 - Metode in zvrsti), str. 251-262.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 403582
  Kovač, Zvonko ;
  Premoreni poviješću : Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. (ur. Drago Roksandić) --- / U: [urednici Damir Agičić, Hrvoje Petrić, Filip Šimetin Šegović]. (ur.). Zbornik Drage Roksandića. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti : Zavod za hrvatsku povijest, 2019., str. 921-933.
  edit
 2. 379260
  Kovač, Zvonko ;
  Nova međukulturna književnost? : uz Antologiju sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji - Iz jezika v jezik, Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2014. / Hrvatska književnost u susjedstvu. Pula : Istarski ogranak hrvatskih književnika, 2017., str. 65-76.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 320230
  Kovač, Zvonko ;
  Zavičaj kao program i metoda / U: [urednik Hrvoje Petrić] (ur.). Dragutin Feletar : prinosi za bibliografiju. Samobor : Meridijani, 2012., Str. 57-65.
  edit
 2. 312196
  Kovač, Zvonko ;
  Izobraževanje in znanost v okviru medkulturnega dialoga - Poročilo / U: Vesna Mikolič, Krištof Jacek Kozak (ur.). Medkulturni dialog kot temeljna vrednota EU Intercultural dialogue as the fundamental value od the EU. Koper : Založba Annales, 2008. (xxxx), str. 83-84.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 320250
  Kovač, Zvonko ;
  Noćne more tranzicije : (Božica Brkan: Rez. Leica – roman u 36 slika, V.B.Z., Zagreb 2012.) / U: [glavni i odgovorni urednik Vlaho Bogišić] (ur.). Kolo. Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1995-, 3/4(2013); str. 282-285.
  edit
 2. 320251
  Kovač, Zvonko ;
  Književna znanost prijatelja : (Reinhard Lauer: Nove kroatističke studije, Inozemni kroatisti, Matica hrvatska, Zagreb 2011.) / U: [glavni i odgovorni urednik Vlaho Bogišić] (ur.). Kolo. Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1995-, 3/4(2013); str. 304-309.
  edit
 3. 319546
  Kovač, Zvonko ;
  Nova Solarova sinteza o Franu Galoviću : (od teze do sinteze). Kolo (1995) , 19 (2011), 1 ; str. 179-186.
  edit
 4. 320235
  Kovač, Zvonko ;
  Dvostruka prijevara? : (W. Eschker, Ševa na krilima vjetra) / U: [glavni i odgovorni urednik Vlaho Bogišić] (ur.). Kolo. Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1995- , 19, 4(2011); str. 162-166.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 378883
  Kovač, Zvonko ;
  Kajkavske priče Božice Brkan / . Zagreb : Acurum, 2017., str. 167-168.
  [Naziv skupa: Život večni : knjiga kajkavskih priča / Božica Brkan.]
  edit
 2. 320754
  Kovač, Zvonko ;
  Das Seinige als das Fremde in Kovačičs "umgekehrter Hermeneutik" / Zvonko Kovač. U: Lojze Kovačič ; Übersetzt von Andrej Špendov, [Peter Scherber] ; [Nachwort Zvonko Kovač, Gašper Troha, Mateja Komel Snoj] (ur.). Basel : drittes Fragment. Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = The Slovene Writers' Association, 2011., str. 151-158.
  edit

1.22 Intervju

 1. 320760
  Kovač, Zvonko ;
  Zvonko Kovač : kajkavski pesnik in dvakratno nezvest literani zgodovinar / Paralele : revija za vprašanja kulture pripadnikov drugih narodov, ki živijo v Sloveniji. Ljubljana : Sklad republike Slovenije za ljubitelje kulturne dejavnosti, 1994-, str. 5-12.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 400499
  Kovač, Zvonko ;
  Spomen na Milojku Jakomin / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 369506
  Kovač, Zvonko ;
  Interkulturne studije i ogledi : međuknjiževna čitanja, mentorstva / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2016. - 286 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755658. http://dx.doi.org/10.17234/9789531757560
  Elektronička verzija (FF OPen Press)
  edit
 2. 282442
  Kovač, Zvonko ;
  Poetika Miloša Crnjanskog / Beograd : Službeni glasnik, 2012. - 332 str. ; 20 cm. ISBN: 9788651914686.
  edit
 3. 265217
  Kovač, Zvonko ;
  Međuknjiževne rasprave : poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti / Beograd : Službeni glasnik, 2011. - 433 str. ; 23 cm. ISBN: 9788651909118 .
  edit
 4. 249525
  Kovač, Zvonko ;
  Domovinski eseji : rasprave, ogledi i kritike o domaćim autorima i temama / Čakovec : Insula, 2009. - 335 str. ; 20 cm. ISBN: 9789537143206.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 362651
  Kovač, Zvonko ;
  Zvon u kiši / 1. izd. - Čakovec : Grad Čakovec, 2015. - 91 str. ; 20 cm. ISBN: 9789537143350 .
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 335580
  Kovač, Zvonko ;
  Šalamunova neovangarda između moderne i postmoderne /
  [Naziv skupa: Slovenska medkulturna neoavangarda – Poezija in svet Tomaža Šalamuna (19-20.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska, Koper, Slovenija)]
  edit

Uredništva

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 327323
  Kovač, Zvonko ; [edt, aft, aut]Kozak, Krištof Jacek ; [edt, aui, aut]Pregelj, Barbara ; [edt, aui, aut]
  Obzorja jezika = Obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna / Zagreb : FF press [Filozofski fakultet], 2014. - 306 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754477.
  edit

2.33 Knjiga sažetaka (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 365704
  Kolar, Mario ; [edt]Kovač, Zvonko ; [edt , aui]Tkalec, Gordana ; [edt]
  Jezik književnosti, znanosti i medija : knjižica sažetaka / Koprivnica : Sveučilište Sjever, 2016. - 68 str. : slika Milivoja Solara ; 21 cm. ISBN: 9789537809447.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29