Škopljanac, Lovro - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 309823
  Škopljanac, Lovro ;
  Literature Through Recall: Ways of Connecting Literary Studies and Memory Studies / Interdisciplinary Literary Studies, 14 (2012), 2 ; str. 197-212. http://dx.doi.org/0.5325/intelitestud.14.2.0197
  edit
 2. 309224
  Škopljanac, Lovro ;
  Kognitivni subjekti Vidrićevih "Pjesama" / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 1-2 (2011), str. 81-94.
  edit
 3. 309225
  Škopljanac, Lovro ;
  Konji europskih epova / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 7-9 (2011), str. 1003-1033.
  edit
 4. 318972
  Škopljanac, Lovro ;
  Pisma u romanima Virginije Woolf / Književna smotra , 40 (2008), 1(147) ; str. 11-22 .
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309572
  Škopljanac, Lovro ;
  Još o pravilnostima "Judite" / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, 7-8 (2011), str. 8-19.
  edit
 2. 318967
  Škopljanac, Lovro ;
  Informativno, stručno i pouzdano / Hrvatska revija (Zagreb) , Obnovljeni tečaj 11 (2011), 1 ; str. 144-149.
  edit
 3. 308824
  Škopljanac, Lovro ;
  Zoranićeve "Planine" i Sidneyeva "Arcadia" kao 'prvi romani' u svojim književnostima / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, 7/8 (2010), str. 140-150.
  http://www.dhk.hr/Republika/Republika_07_2010.pdf
  edit
 4. 308840
  Škopljanac, Lovro ;
  Problemi uspostave kanona na primjerima usporedbe autora iz hrvatske i europske književnosti od 15. do 18. stoljeća / Književna republika : časopis za književnost, 4-6 (2010), str. 228-248.
  edit
 5. 318968
  Škopljanac, Lovro ;
  Ispovijedi maske : književno samooblikovanje Yukija Mishime / 15 dana , 53 (2010), 1/2 ; str. 24-31.
  edit
 6. 318971
  Škopljanac, Lovro ;
  More u japanskoj književnosti / 15 dana , 52 (2009), 4/5 ; str. 36-43.
  edit
 7. 309036
  Škopljanac, Lovro ;
  Četiri japanska romana / 15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu, 51 (2008), str. 26-29.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335836
  Škopljanac, Lovro ;
  Poezija Kamova i Matoša iz očišta kognitivne poetike / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma. Zagreb - Split : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014, str. 283-294.
  [Naziv skupa: Matoš i Kamov: paradigme prijeloma (20.-21.03.2014. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 2. 318433
  Škopljanac, Lovro ;
  Percepcija Krleže kod neprofesionalnih čitatelja / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe : zbornik radova XV : sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu . Split - Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filzofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013, str. 387-396.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (15 ; 2012 ; Split)]
  edit
 3. 317989
  Škopljanac, Lovro ;
  Književne paralele hrvatskog i japanskog preporoda u XIX. stoljeću / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIV : (Romantizam - ilirizam - preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu . Split-Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filzofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 121-131.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (14 ; 2011 ; Split) ]
  edit
 4. 317251
  Škopljanac, Lovro ;
  Ideologija "Mladog Hrvata" / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine : zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. u Splitu. Split-Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filzofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011, str. 65-75.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (13 ; 2010 ; Split)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 389262
  Škopljanac, Lovro ;
  Centri svjetske književnosti i hrvatski književni kanon / Komparativna povijest hrvatske književnosti XX. Književni kanon. Split - Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, 31-42.
  edit
 2. 359144
  Škopljanac, Lovro ;
  Empirijski čitatelji - stanje stvari / Dani hvarskog kazališta. [42], Publika i kritika / [uredništvo knjige Boris Senker, Vinka Glunčić-Bužančić]. - . Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug, 2016
  http://hrcak.srce.hr/158175
  edit
 3. 362275
  Škopljanac, Lovro ;
  Fantastična temporalnost u romanima Harukija Murakamija i Luke Bekavca / / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu. Fantastika : problem zbilje / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz. . Split : Književni krug Split ; ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2016.
  edit
 4. 345631
  Škopljanac, Lovro ;
  Čitateljsko pamćenje u svakodnevici i (Prvi svjetski) rat / Dani Hvarskoga kazališta 40. Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju. Zagreb; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug Split, HAZU, 2015
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=204896
  edit
 5. 348603
  Škopljanac, Lovro ;
  Sižejna izgradnja poeme u starijoj hrvatskoj književnosti / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić - Bužančić Vinka ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova (Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta) sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 25. do 26. rujna 2014. godine u Splitu. Split ; Zagreb : Književni krug Split ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (17 ; 2014 ; Split)]
  edit
 6. 352455
  Škopljanac, Lovro ;
  Kroz takvu priču zapamtim stvari koje možda inače ne bih'. Prepričavanje književnih tekstova / O pričama i pričanju danas / urednice Jelena Marković i Ljiljana Marks. Zagreb : Instutut za etnologiju i folkloristiku, 2015.
  edit
 7. 317851
  Škopljanac, Lovro ;
  Biondi u službi njegova veličanstva Jamesa / U: Jelčić, Dubravko ; Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug Split, 2012, str. 196-210.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Hvar - književnost i kazalište. (04.-07. 05. 2011. ; Hvar, Hrvatska)]
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122222
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 313161
  Škopljanac, Lovro ;
  Translating Male and Female Discourses in 'Between the Acts' / U: Oriana Palusci (ur.). Translating Virginia Woolf. Bern : Peter Lang, 2012, str. 121-132.
  edit
 2. 318959
  Škopljanac, Lovro ;
  Konji europskih epova / U: Suzana Marjanić ; Antonija Zaradija Kiš (ur.). Kulturni bestijarij. Dio 2, Književna životinja . Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012, str. 511-540.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 372811
  Škopljanac, Lovro ;
  Na granici epa / Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića" / ur. Cvijeta Pavlović. . Hrvatska sveučilišna naklada - Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017. , str. 211-217.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365333
  Škopljanac, Lovro ;
  Pristup temelju kulture (David Šporer, Uvod u povijest knjige. Temelji pristupa , Leykam international, Zagreb, 2015) / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, XLVIII (2016) ,179 (1) : str. 129-130.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 327179
  Škopljanac, Lovro ;
  Književnost kao prisjećanje : što pamte čitatelji / Zagreb : Naklada Ljevak, 2014. - 276 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533036922.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 287948
  Škopljanac, Lovro ; Čale Feldman, Lada [ths] ;
  Analiza prisjećanja na književna djela u empirijskih čitatelja : doktorski rad / Zagreb : 2013
  edit

Prijevodi

2.16 Umjetničko djelo

 1. 319605
  Woolf, Virginia ; Škopljanac, Lovro [trl , aft] ;
  Noć i dan / Zagreb : Centar za ženske studije, 2012. - 588 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536955398 .
  edit
 2. 319737
  Woolf, Virginia ; Leustek, Marina [trl] ; Škopljanac, Lovro [trl] ; Čale Feldman, Lada [edt, com] ;
  Gospodin Bennett i Gospođa Brown / Zagreb : Centar za ženske studije, 2010. - 264 str. ; 23 cm. ISBN: 9789536955312 .
  edit
 3. 246724
  Woolf, Virginia ; Škopljanac, Lovro [trl, aft] ;
  Između činova / Zagreb : Centar za ženske studije, 2009. - 174 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536955237.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 292440
  Meyer-Fraatz, Andrea ; [edt]Roje, Almis ; [trl]Glunčić-Bužančić, Vinka ; [edt]Forker, Zvonimir ; [oth]Pavlović, Cvijeta ; [edt]Škopljanac, Lovro ; [trl]
  (Ne)pročitani Krleža : od teksta do popularne predodžbe : od teksta do popularne predodžbe : sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu : zbornik radova XV. / Split : Zagreb : Književni krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2013. - 427 str., 8 str. s tablama : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789531633956 (Književni krug).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:37