Kardaš, Goran - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365500
  Kardaš, Goran ;
  From Etymology to Ontology : Vasubandhu and Candrakīrti on Various Interpretations of Pratītyasamutpāda / Asian Philosophy , 25 (2015), 3 : str. 293-317. http://dx.doi.org/10.1080/09552367.2015.1082685
  WOS:000369819400005
  Scopus ID:2-s2.0-84942799352
  edit
 2. 365504
  Kardaš, Goran ;
  Some (Critical) Remarks on Priest's Dialetheist Reading of Nāgārjuna / European Journal of Analytic Philosophy . Rijeka, University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences, 11 (2015), 2 : str. 35-49.
  edit
 3. 365105
  Kardaš, Goran ;
  O nekim doktrinarnim prijeporima u ranim buddhističkim interpretacijama »su-nastajanja u zavisnosti« (pratītyasamutpāda) / Synthesis philosophica, 30 (2015), 1 , str. 113-126.
  WOS:000381279800010
  Scopus ID:2-s2.0-84981274152
  edit
 4. 318573
  Kardaš, Goran ;
  Patisambhidāmagga kao rano egzegetsko djelo theravādskog buddhizma / Filozofska istraživanja, 33 (2013), 1 ; str. 139-150.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=149889
  edit
 5. 318576
  Kardaš, Goran ;
  Nāgārjunina "Himna Onomu koji je otišao onkraj svijeta (Lokātītastava)" / Književna smotra , 44 (2012), 4(166) ; str. 123-131.
  edit
 6. 310613
  Kardaš, Goran ;
  Vasubandhu o dharmičkoj ontologiji buddhističke škole sarvāstivāda-vaibhāṣika (Abhidharmakośa 5. 25–26 i Bhāṣya) / Filozofska istraživanja, 31(2011), 3 ; str. 587-603.
  edit
 7. 391392
  Kardaš, Goran ;
  Vasubandhu o dharmičkoj ontologiji buddhističke škole sarvāstivāda-vaibhāṣika (Abhidharmakośa 5. 25–26 i Bhāṣya) / Filozofska istraživanja, 31 (2011), 3 ; str. 587-603.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=167946 | https://hrcak.srce.hr/113603
  edit
 8. 319625
  Kardaš, Goran ;
  Buddha i Nietzsche / Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, str. 162-177.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 410841
  Kardaš, Goran ;
  Metafilozofske refleksije u klasičnoj indijskoj filozofiji / Metafilozofija i pitanja znanstvene metodologije : radovi Petog okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2019. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020.
  edit
 2. 365513
  Kardaš, Goran ;
  Naturalizam, empirizam i hedonizam arhajskog indijskog materijalizma / Inačice materijalizma : zbornik radova / ur. Borislav Mikulić, Mislav Žitko.. Zagreb : FF Press, 2017.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 377103
  Kardaš, Goran ;
  The no-self view in Buddhist philosophy / Perspectives on the self / edited by Boran Berčić. Rijeka : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017., 189-201 str..
  edit
 2. 365512
  Kardaš, Goran ;
  Madhyamaka in Abhidharma Śāstras : The Case of Harivarman's *Tattvasiddhi / Text, History and Philosophy. Abhidharma across Buddhist Scholastic Traditions / ed. B. Dessein and W. Teng . Leiden, Brill, 2016., str. 353-374.
  edit
 3. 318580
  Kardaš, Goran ;
  Nāgārjuna on Causation / Hrvatske Indije 3, str. 311-351.
  edit

Uredništva

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 283051
  Kutleša, Stipe ; [edt]Oslić, Josip ; [edt]Smokrović, Nenad ; [edt]Veljak, Lino ; [edt]Kardaš, Goran ; [edt]
  Filozofski leksikon / Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012. - XI, 1299 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532680232.
  edit

Prijevodi

2.01 Znanstvena monografija

 1. 245837
  Nakamura, Hajime ; Kardaš, Goran [trl] ;
  Načini mišljenja istočnih naroda. Sv. 1, Indija, Kina, Tibet / Zagreb : Demetra, 2009. - 475 str. ; 25 cm. ISBN: 9789532251074; 9789532251050 (cjelina).
  edit
 2. 277971
  Nakamura, Hajime ; Kardaš, Goran [trl] ;
  Načini mišljenja istočnih naroda. Sv. 2, Japan / Zagreb : Demetra, 2012. - 372 str. ; 25 cm. ISBN: 9789532251388; 9789532251050 (cjelina).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:28