Tonković, Mirjana - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 392013
  Mikša, Tena ; Tonković, Mirjana ;
  Tko pobjeđuje u utrci s vremenom? Individualne razlike u mentalnoj reprezentaciji vremena / Psihologijske teme, 27 (2018), 3 ; str. 385-408. http://dx.doi.org/10.31820/pt.27.3.3
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=310892
  edit
 2. 389612
  Peti-Stantić, Anita ; Anđel, Maja ; Keresteš, Gordana ; Ljubešić, Nikola ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Tonković, Mirjana ;
  Psiholingvističke mjere ispitivanja 3.000 riječi hrvatskoga jezika: konkretnost i predočivost / Suvremena lingvistika, 44 (2018), 85 ; str. 91-112. http://dx.doi.org/10.22210/suvlin.2018.085.05
  https://hrcak.srce.hr/203943
  WOS:000441406100005
  edit
 3. 391665
  Vranić, Andrea ; Jelić, Margareta ; Tonković, Mirjana ;
  Functions of autobiographical memory in younger and older adults / Frontiers in Psychology, 9 (2018) ; str. 1-10. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00219
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00219/full
  WOS:000426259900001
  Scopus ID:2-s2.0-85042688087
  edit
 4. 366337
  Tomić, Ivan ; Tonković, Mirjana ; Ivanec, Dragutin ;
  Effects of psychological distance and need for cognitive closure on impression formation / Journal of general psychology, 144 (2017), 1 ; str. 1-15..
  WOS:000392609200001
  Scopus ID:2-s2.0-85009959313
  edit
 5. 366356
  Vranić, Andrea ; Tonković, Mirjana ;
  A room with an overview: the effects of schematic processing, mood and exposure duration on memory accuracy / Current psychology, 36 (2017), 2 ; str. 358-365. http://dx.doi.org/10.1007/s12144-016-9425-3
  WOS:000403641400018
  Scopus ID:2-s2.0-84960086442
  edit
 6. 366325
  Ćosić, Krešimir ; Popović, Siniša ; Kukolja, Davor ; Dropuljić, Branimir ; Ivanec, Dragutin ; Tonković, Mirjana ;
  Multimodal analysis of startle type responses / Computer methods and programs in biomedicine, 129 (2016) ; str. 186-202. http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2016.01.002
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260716000031
  WOS:000374839000020
  Scopus ID:2-s2.0-84955619949
  edit
 7. 310223
  Tonković, Mirjana ; Vranić, Andrea ;
  Bolje je gore? Utjecaj prostornih odnosa na brzinu evaluacije i dosjećanje afektivno obojanih informacija / Psihologijske teme, 22 (2013), 1 ; str. 117-134.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84877666913
  edit
 8. 310475
  Tonković, Mirjana ;
  What is left and what is right? Spatial position as a context for conceptual processing. / Review of psychology, 20 (2013), 1-2 ; str. 37-45.
  Elektronička verzija članka
  edit
 9. 309396
  Tonković, Mirjana ; Vranić, Andrea ;
  Self-evaluation of memory systems : Development of the questionnaire / Aging & mental health, 15 (2011), 7 ; str. 830-837. http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2011.569483
  Elektronička verzija članka
  WOS:000299482500004
  Scopus ID:2-s2.0-80052247744
  edit
 10. 309666
  Vranić, Andrea ; Tonković, Mirjana ;
  Što ispitujemo testovima pamćenja? : Odnos metamemorije i objektivnih mjera pamćenja / Suvremena psihologija, 14 (2011), 2 ; str. 201-211.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000299361600006
  edit
 11. 308582
  Jelić, Margareta ; Tonković, Mirjana ;
  Test implicitih asocijacija u ispitivanju samopoštovanja / Psihologijske teme, 18 (2009), 1 ; str. 183-201.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-77949798166
  edit
 12. 307833
  Vranić, Andrea ; Tonković, Mirjana ;
  Središnji izvršitelj - unitarna komponenta ili različiti moduli? / Suvremena psihologija, 10 (2007), 2 ; str. 201-212.
  WOS:000254012700003
  edit
 13. 305916
  Tonković, Mirjana ; Čorkalo Biruški, Dinka ;
  Raspoloženje kao determinanta promjene stava / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 77 (2005), str. 509-529.
  WOS:000231353200008
  Scopus ID:2-s2.0-22144433009
  edit
 14. 306246
  Maslić Seršić, Darja ; Vranić, Andrea ; Tonković, Mirjana ;
  Prilog validaciji dva hrvatska instrumenta za mjerenje emocionalne inteligencije / Suvremena psihologija, 7 (2004), 2 ; str. 231-242.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 307832
  Tonković, Mirjana ;
  Pregled eksperimentalnih istraživanja manjinskog utjecaja / Društvena istraživanja, 19 (2010), 3 ; str. 401-420.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000280216200004
  Scopus ID:2-s2.0-77954751108
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 391857
  Keresteš, Gordana ; Tonković, Mirjana ; Peti- Stantić, Anita ;
  Koje riječi (mislimo da) smo naučili najranije? / XXI. Dani psihologije u Zadru. , 2018, str. 63-63.
  edit
 2. 391926
  Tonković, Mirjana ; Tomas, Jasmina ; Vranić, Andrea ;
  Conspiracy theories in transitional society: cognition, personality, or culture–which contributes the most? / International Meeting of Psychonomic Society. Amsterdam, 2018, str. 107-107.
  edit
 3. 392014
  Mikša, Tena ; Tonković, Mirjana ;
  Tko pobjeđuje u utrci s vremenom? Individualne razlike u mentalnoj reprezentaciji vremena / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb, 2017, str. 168-168.
  edit
 4. 372483
  Gužvica, Mirna ; Ivanec, Dragutin ; Tonković, Mirjana ;
  The effect on nonemporal stimulus magnitude on duration estimations for three types of visual stimuli / 201612th Alps-Adria Psychology Conference. Zagreb : Naklada Slap, 2016, str. 87-87.
  edit
 5. 373241
  Tonković, Mirjana ; Štrkalj Despot, Kristina ;
  Time-moving and ego-moving metaphors in Croatian: an experimental study / Metaphor Festival, Amsterdam, Nizozemska, 31.08.-03.09.2016., str. 71-72.
  edit
 6. 373246
  Vranić, Andrea ; Tonković, Mirjana ; Rebernjak, Blaž ; Tomić, Ivan ;
  A room with an overview: the effects of schematic processing, mood and exposure duration on memory accuracy / International meeting of Psychonomic Society, Granada, Španjolska, 05.-08.2016.
  edit
 7. 373239
  Brdar, Mario ; Štrkalj Despot, Kristina ; Tonković, Mirjana ; Brdar-Szabo, Rita ; Tomić, Ivan ;
  How heavy are things in Croatian and elsewhere? A contrastive-experimental study / ICLC 13 - The 13th International Cognitive Linguistics Conference, Newcastle, UK, 20. - 25. 7. 2015.
  edit
 8. 372485
  Ivanec, Dragutin ; Tomić, Ivan ; Tonković, Mirjana ;
  Efekti psihološke udaljenosti i potrebe za kognitivnom zatvorenošću na formiranje dojmova / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2015, str. 141-141.
  edit
 9. 372486
  Popović, Siniša ; Kukolja, Davor ; Dropuljić, Branimir ; Ćosić, Krešimir ; Ivanec, Dragutin ; Tonković, Mirjana ; Grđan, Sonja ;
  Affective reactions: what can be recorded? / 55th International Neuropsychiatric Congress. Zagreb : Society for Neuropsychiatry, 2015, str. 23-23.
  edit
 10. 373235
  Rebernjak, Blaž ; Vranić, Andrea ; Tomić, Ivan ; Tonković, Mirjana ;
  Can the relationship between working memory and affect be moderated by reinforcement sensitivity? / 19th Conference of the European Society for Cognitive Psychology. Paphos, Cipar, 17-20.09.2015
  edit
 11. 372484
  Tomić, Ivan ; Tonković, Mirjana ; Ivanec, Dragutin ;
  Movement and time perception within linguistic and non-linguistic domain / 19th Conference of the European Society for Cognitive Psychology. Paphos, Cipar, 17-20.09.2015.
  edit
 12. 373236
  Tonković, Mirjana ; Tomić, Ivan ; Vranić, Andrea ;
  Slično je u blizini? Provjera postavki teorije konceptualnih metafora / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2015, str. 222-222.
  edit
 13. 373238
  Tonković, Mirjana ; Vranić, Andrea ;
  Mindfulness and memory sensitivity: opposite sides of the same coin? / Toward a Science of Consciousness, Helsinki, Finska, 9. - 13. 6. 2015.. 2015, str. 308-309.
  edit
 14. 372405
  Vranić, Andrea ; Jelić, Margareta ; Tonković, Mirjana ;
  Čemu služi sjećanje? Uloga autobiografskog pamćenja u funkciji dobi / 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija starenja - pogled u budućnost. 2015, str. 193-193.
  edit
 15. 335590
  Vranić, Andrea ; Tonković, Mirjana ; Zarevski, Predrag ;
  Što blijedi kad blijedi sjećanje? Autonoetička svijest i specifičnost sjećanja / 20. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 28-30 Mart, 2014, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Beograd : Institut za psihologiju, 2014, str. 53-54.
  [Naziv skupa: Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji (20 ; 2014 ; Beograd)]
  edit
 16. 318333
  Tonković, Mirjana ; Ivanec, Dragutin ;
  Što je lijevo, a što desno? Mentalne reprezentacije pojmova na horizontalnoj liniji / U: Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.). 21. psihologijski skup Dani Ramira i Zorana Bujasa. Sažeci priopćenja.. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2013, str. 207-207.
  [Naziv skupa: 21. psihologijski skup Dani Ramira i Zorana Bujasa (11-13. 04. 2013. ; Zagreb, Republika Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 17. 317869
  Tonković, Mirjana ; Vranić, Andrea ;
  Utjecaj prostornog položaja i valencije riječi na pamćenje / U: Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Ombla, Jelena ; Slišković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle ; Vulić-Prtorić, Anita (ur.). XVIII. Dani psihologije u Zadru, Sažeci radova. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2012, str. 154-154.
  [Naziv skupa: XVIII. Dani psihologije u Zadru (24.-26. 05. 2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 18. 319616
  Tonković, Mirjana ; Vranić, Andrea ;
  Pogreške pamćenja : utjecaj semantičke sheme i raspoloženja / 2. riječki dani eksperimentalne psihologije. Rijeka : 2012 , str. 36.
  [Naziv skupa: 2. riječki dani eksperimentalne psihologije (20.-21. rujna 2012. ; Rijeka)]
  edit
 19. 317506
  Ivanec, Dragutin ; Modić Stanke, Koraljka ; Tonković, Mirjana ;
  Utjecaj alkohola na vidno pretraživanje i sljepoću zbog nepažnje / U: Dinka Čorkalo Biruški ; Tena Vukasović (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2011, str. 112-112.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (07-09.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 20. 317530
  Ivanec, Dragutin ; Pavuna, Andro ; Modić Stanke, Koraljka ; Tonković, Mirjana ;
  Alkohol i sljepoća zbog nepažnje / U: Domijan, Dražen ; Bajšanski, Igor ; Maliković, Marko (ur.). Riječki dani eksperimentalne psihologije - knjiga sažetaka. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2011, str. 21-21.
  [Naziv skupa: Riječki dani eksperimentalne psihologije (22-24. 09.2011. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 21. 317508
  Modić Stanke, Koraljka ; Ivanec, Dragutin ; Tonković, Mirjana ;
  Utjecaj alkohola na uradak u zadatku sljepoće za promjene / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2011, str. 228-228.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (07-09.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 22. 317540
  Tonković, Mirjana ; Vranić, Andrea ;
  Provjera konstruktne valjanosti Upitnika sustava pamćenja / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - sažeci priopćenja. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2011., str. 184-184.
  [Naziv skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (07-09.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 23. 317600
  Vranić, Andrea ; Tonković, Mirjana ;
  Why is retrieval expensive?: An analysis of component-processes / Proceedings of the 17th meeting of the European Society for Cognitive Psychology. San Sebastian : European Society for Cognitive Psychology, 2011, str. 177-177.
  [Naziv skupa: 17th meeting of the European Society for Cognitive Psychology (29.9.-2.10.2011. ; San Sebastian)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 24. 317549
  Modić Stanke, Koraljka ; Tonković, Mirjana ; Vranić, Andrea ;
  The effect of stimulus context on change blindness / U: Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregor, Ljiljana : Penezić, Zvjezdan (ur.). XVII. Dani psihologije u Zadru - Sažetci radova. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2010., str. 147.
  [Naziv skupa: XVII. Dani psihologije u Zadru (27.-29.05. 2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 25. 315994
  Tonković, Mirjana ; Rebić, Veseljka ;
  Reprezentacijski moment i efekt prostorno numeričke veze / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka ; Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. psihologijski skup Dani Ramira i Zorana Bujasa, Sažeci priopćenja. Zagreb : 2009, str. 117-117.
  [Naziv skupa: 19. psihologijski skup Dani Ramira i Zorana Bujasa (22.-25. travnja 2009 ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 26. 314387
  Tonković, Mirjana ; Vranić, Andrea ;
  Konstrukcija upitnika metamemorije / U: Vera Ćubela Adorić, Ilija Manenica, Zvjezdan Penezić (ur.). 14. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2004, str. 124.
  [Naziv skupa: XIV. Dani psihologije u Zadru (26-29.05. 2004. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 392015
  Tonković, Mirjana ;
  Zašto (ni)je važno što smo po horoskopu? Uvod u psihologiju kao znanost / PsihoFESTologija 2 – Psihologijska znanost na popularan način. Zagreb : FF Press, 2017, str. 11-15.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/8475/
  edit
 2. 366361
  Tonković, Mirjana ; Tomić, Ivan ;
  Zašto veliki na slici postaju mali? Iluzije pri percepciji veličine. / PsihoFESTologija - Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije. Zagreb : FF Press, 2015, str. 20-24.
  edit
 3. 312057
  Tonković, Mirjana ;
  Zašto povrjeđujemo, zašto pomažemo? / U: Čorkalo Biruški, Dinka (ur.). Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori. Zagreb : Školska knjiga, 2009, str. 218-237.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 319712
  Tonković, Mirjana ; [edt]Vranić, Andrea ; [edt]
  Lažna sjećanja / Zagreb : FF Press 2012. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531754330 : .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:38